Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 24 (5)

Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 24 (5)

Tập đọc-Kể chuyện:

Tiết 47: ĐỐI ĐÁP VỚI VUA

I. MỤC TIÊU:

A. Tập đọc:

1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

- Đọc đúng 1 số từ ngữ: ngự giá, xa giá, truyền lệnh, náo động, chang chang.

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Hiểu ND, ý nghĩa: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ (trả lời được các CH trong SGK).

B. Kể chuyện:

- Biết sắp xếp các tranh (SGK) cho đúng thứ tự và kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.

- HS khá, giỏi kể được cả câu chuyện.

 

doc 21 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 31/05/2017 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 24 (5)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 24:
Thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2011
Chào cờ:
TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
____________________________
Tập đọc-Kể chuyện:
Tiết 47: ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
I. MỤC TIÊU:
A. Tập đọc:
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Đọc đúng 1 số từ ngữ: ngự giá, xa giá, truyền lệnh, náo động, chang chang.
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu ND, ý nghĩa: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ (trả lời được các CH trong SGK).
B. Kể chuyện:
- Biết sắp xếp các tranh (SGK) cho đúng thứ tự và kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.
- HS khá, giỏi kể được cả câu chuyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh hoạ truyện SGK.
III. CÁC HĐ DẠY HỌC: Tập đọc:
A. KIỂM TRA:
 - Đọc bài " Chương trình xiếc đặc sắc" 
- GV nhận xét.
B. BÀI MỚI: 
- Đọc, trả lời câu hỏi.
1. Giới thiệu bài:
2. Luyện đọc: 
a. GV đọc toàn bài: 
- GV hướng dẫn cách đọc. 
- HS nghe.
b. HD luyện đọc + giải nghĩa từ: 
- Đọc từng câu. 
+ HD học sinh luyện đọc từ khó
- HS nối tiếp đọc từng câu trong bài. 
+ HS luyện phát âm từ khó.
- Đọc đoạn:
+ GV hướng dẫn ngắt, nghỉ hơi đúng câu văn.
- HS nối tiếp đọan. 
+ GV gọi HS giải nghĩa. 
- HS giải nghĩa từ mới. 
- Đọc đoạn trong nhóm. 
+ GV nhận xét, đánh giá.
- HS đọc theo N4.
- Đại diện các nhóm thi đọc.
- Đọc toàn bài.
- HS đọc đồng thanh 1 đoạn. 
3. Tìm hiểu bài: 
- Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ?
- Ở Tây Hồ.
- Câu bé Cao Bá quát có mong muốn điều gì ?
- Cậu có mong muốn nhìn rõ mặt vua. xa giá đi -> đâu quân lính cũng theo đuổi.
- Câu đã làm gì để thực hiện mong muốn đó ?
- Cậu nghĩ ra cách gây chuyện ầm ĩ, náo động, cởi quần áo nhảy xuống hồ tắm...
- Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối ?
- Vua thấy cậu tự xưng là học trò nên muốn thử tài cậu, cho có cơ hội chuộc tội.
- GV giảng thêm về đối đáp.
- Vua ra vế đối như thế nào ?
- Cao Bá Quát đối lại như thế nào ?
- HS nêu ý kiến.
- Câu đối Cao Bá Quát hay như thế nào? 
- Biểu nộ sự nhanh trí, lấy cảnh mình đang bị trói đối lại
- Nội dung câu chuyện nói lên điều gì ?
- HS nêu. 
4. Luyện đọc lại:
- GV đọc mẫu đoạn 3.
- HS nghe. 
- GV hướng dẫn đọc đúng đoạn 3.
- Tổ chức cho h/s luyện đọc bài.
- Vài HS thi đọc đoạn 3.
- 1HS đọc cả bài. 
- GV nhận xét - ghi điểm 
- HS nhận xét.
Kể chuyện:
1. GV nêu nhiệm vụ: 
- HS nghe. 
2. HD học sinh kể chuyện:
a. Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự 4 
- HS quan sát 4 tranh đã đánh số.
đoạn trong chuyện. 
- Sắp xếp tranh theo 4 đoạn truyện. 
- HS nêu thứ tự đã sắp xếp.
3 - 1 - 2 - 4 -> tóm tắt nội dung tranh. 
- GV nhận xét.
- HS nhận xét. 
b. Kể lại câu truyện. 
- GV nêu yêu cầu .
- 4HS dựa vào thứ tự kể 4 đoạn nối tiếp của câu chuyện.
-**Gọi h/s khá giỏi kể cả câu chuyện.
- HS nhận xét. 
- GV nhận xét. 
C. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- Em biết câu tục ngữ nào có 2 vế đối nhau ?
Về nhà học bài, chuẩn bị bài. Kể chuyện cho người thân nghe.
______________________________________ 
Toán:
Tiết 116: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Có kĩ năng thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trưòng hợp có chữ số 0 ở thương).
- Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.( Bài 1, bài 2 (a, b), bài 3, bài 4)
II. CÁC HĐ DẠY HỌC:
A. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
- Gọi h/s lên bảng.
- GV nhận xét.
B. BÀI MỚI:
- HS lên bảng.
 3 224 4 2156 7	
1.Giới thiệu bài:
2. Thực hành:
Bài 1: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu .
- HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Yêu cầu HS làm bảng con.
1608 4 2105 3
- Theo dõi gợi ý h/s yếu.
 00 402 00 701
 08 05 
 0 2
- Các phép tính trên, em có nhận xét gì về thương ở hàng chục? 
- Đều có chữ số 0 ở hàng chục.
Bài 2: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu. 
- HS nêu yêu cầu. 
+ Muốn tìm thừa số trong 1 tích ta phải làm như thế nào ?
- HS nêu ý kiến. 
- Yêu cầu HS làm vào bảng con. 
X 7 = 2107 8 X = 1940 
 X = 2107 : 7 X = 1640 : 8
- GV nhận xét sau mỗi lần giơ bảng 
 X = 301 X = 205
 Bài 3: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu. 
- HS nêu yêu cầu. 
- GV gọi HS phân tích bài. 
- HS làm bài.
- Yêu cầu 1HS lên bảng + lớp làm vào 
Bài giải:
vở.
Số ki lô gam gạo đã bán là:
- GV theo dõi nhắc nhở.
2024 : 4 = 506 (kg)
- GV gọi HS nhận xét .
Số ki lô gam gạo còn lại là:
- GV nhận xét. 
2024 - 506 = 1518 (kg)
 Đáp số: 1518 kg gạo
Bài 4:
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- HS nêu yêu cầu bài tập + mẫu 
- 1HS nêu cách nhẩm 
- Yêu cầu HS làm bảng con 
VD: 6000 : 2 = ?
Nhẩm: 6nghìn : 2 = 3 nghìn 
Vậy 6000 : 2 = 3000
- GV nhận xét 
- HS nêu miệng kết quả, cách tính.
C. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- Nêu cách chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số? 
- Nhận xét giờ học, dặn chuẩn bị bài sau.
______________________________________
Thể dục: 
( Thầy Đăng soạn giảng)
____________________________________________________________________
Thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2011
Toán:
Tiết 117: LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: 
- Biết nhân, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
- Vận dụng giải bài toán có hai phép tính.( Bài 1, bài 2, bài 4)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
III. CÁC HĐ DẠY HỌC:
A. KIỂM TRA:
- Gọi h/s lên bảng.
- GV nhận xét.
B. BÀI MỚI:
1. Giới thiệu:
2. HD luyện tập: 
Bài 1*: 
 1608 4	 	2413 4	 
- GV gọi HS nêu yêu cầu. 
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS thực hiện bảng con.
 821 4 3284 4
- GV sửa sai sau mỗi lần giơ bảng.
Bài 2: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu. 
- HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Yêu cầu HS làm vào bảng con.
4691 2 1230 3
06 2345 03 410 
- GV sửa sai cho HS.
 09 00
+ Nêu lại cách chia ?
 11 0
Bài 3**: 
 1
- GV gọi HS nêu yêu cầu. 
- HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Yêu cầu phân tích bài toán. 
- Yêu cầu giải vào vở + 1HS lên bảng. 
Bài giải:
Tổng số và 5 thùng là:
- GV gọi HS đọc bài. 
306 5 = 1530 (quyển)
Số sách mỗi thư viện là :
- GV nhận xét. 
1530 : 9 = 170 (quyển)
 Đáp số: 170 quyển sách.
 Bài 4: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu. 
- HS nêu yêu cầu. 
- GV gọi HS phân tích bài. 
- HS làm bài.
- Yêu cầu giải vào vở + 1HS lên bảng. 
Bài giải:
Chiều dài sân vận động là:
95 3 = 285 (m)
Chu vi sân vận động là:
(285 + 95) x 2 = 760 (m)
- GV nhận xét.
 Đáp số: 760 m
C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Nêu cách tính chu vi HCN?
- Về nhà chuẩn bị bài sau.
_____________________________________ 
Chính tả:
Tiết 47: ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
I. MỤC TIÊU:
- Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng BT (2) a/b hoặc BT (3) a/b hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ viết ND bài tập 3 (a)
III. CÁC HĐ DẠY HỌC:
A. KTBC:
 - GV đọc; lưỡi liềm, non nớt, lưu luyến 
- GV nhận xét.
B. BÀI MỚI:
- HS viết bảng con.
1. Giới thiệu bài 
2. Hướng dẫn viết chính tả:
a. HD chuẩn bị:
- GV đọc đoạn văn 1 lần. 
- HS nghe. 
- HS đọc lại.
- Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối? 
- Vì nghe nói cậu là học trò .
+ Đoạn văn có mấy câu ?
- 5 câu.
+ Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao?
- Những chữ đầu câu và tên riêng Cao Bá Quát.
- GV đọc 1 số tiếng khó:
Học trò, nước trong,
- HS luyện viết vào bảng con.
- GV quan sát sửa sai.
b. GV đọc bài: 
- HS nghe viết vào vở.
- GV quan sát uấn nắn cho HS. 
c. Chấm, chữa bài: 
- GV đọc lại bài. 
- HS dùng bút chì soát lỗi. 
- GV thu vở chấm điểm 5-7 bài, nhận xét.
3. HD làm bài tập:
 Bài 2 (a)
- GV gọi HS nêu yêu cầu. 
- HS nêu yêu cầu. 
- HD làm bài.
- HS làm vào SGK.
- GV gọi HS làm bài tập. 
- HS lên bảng thi viết nhanh.
- GV nhận xét.
- HS đọc lời giải.
* sáo - xiếc
 Bài 3: (a)
- GV gọi HS nêu yêu cầu. 
- HS nêu yêu cầu bài tập. 
- HS làm SGK.
- GV đính bảng phụ. 
- 2 nhóm HS lên thi tiếp sức.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét.
s: san sẻ, xe sợi, so sánh, soi đuốc
x: xé vải, xào rau, xới đất.
C. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau.
- Đánh giá tiết học.
_______________________________________ 
Tự nhiên và xã hội:
Tiết 47: HOA
I. MỤC TIÊU: 
- Nêu được chức năng của hoa đối với đời sống của thực vật và ích lợi của hoa đối với đời sống con người.
- Kể tên các bộ phận của hoa.( Kể tên một số loài hoa có màu sắc, hương thơm khác nhau.)
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KIỂM TRA:
- Lá cây có chức năng gì? 
- GV nhận xét.
B. BÀI MỚI:
1. Hoạt động1: Quan sát và thảo luận.
* Mục tiêu: Biết quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về màu sắc, mùi hương của một số loài hoa. Kể được tên các bộ phận thường có của một bông hoa.
* Tiến hành:
- GV chia lớp làm 4 nhóm và yêu cầu HS thảo luận theo nhóm.
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận.
+ Quan sát và nói về màu sắc của những bông hoa trong các hình ở (90-91) và những bông hoa được mang đến lớp. Trong những bông hoa đó, bông hoa nào có hương thơm, bông hoa nào không có hương thơm ?
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
- Các nhóm khác bổ sung.
* Kết luận: Các loại hoa thường khác nhau về hình dạng, màu sắc, mùi thơm.
- Mỗi bông hoa thường có: Cuống hoa, cánh hoa, nhị hoa.
b. Hoạt động 2: Làm việc với vật thật 
* Mục tiêu: Biết phân loại các bông hoa sưu tầm được.
* Tiến hành:
- GV nêu yêu cầu. 
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn sắp xếp các bông hoa sưu tầm được theo từng nhóm tuỳ theo tiêu trí do nhóm đặt ra.
- HS vẽ thêm 1 số bông hoa bên những bông hoa thật.
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình. 
- HS trưng bày. 
- GV nhận xét.
- Quan sát - nhận xét.
3. Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp. 
* Mục tiêu: 
- Nêu được chức năng và lợi ích của hoa .
* Tiến hành 
- GV hỏi:
+ Hoa có chức năng gì ?
+ Hoa thường dùng để làm gì ? lấy VD?
- HS trả lời. 
- Quan sát hình 54 những bông hoa nào dùng để trang trí, những bông hoa nào dùng để ăn ?
* Kết luận: Hoa là cơ quan sinh sản của cây. hoa thường dùng để trang trí, làm nước hoa và nhiều việc khác.
C. DẶN DÒ:
+ Nêu chức năng của hoa?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
- Đánh giá tiết học.
______________________________________ 
Đạo đức:
Tiết 24 : 	 TÔN TRỌNG ĐÁM TANG(TIẾP)
I. MỤC TIÊU: 
- Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang.
- Bước đầu biết cảm thông với những đau thương, mất mát người thân của người khác.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KIỂM TRA: 
- Thế nào là tôn trọng đám tang ? (2HS)
- GV nhận xét.
B. BÀI MỚI:
1. Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến.
* Mục tiêu: HS biết trình bày những quan niệm đúng về cách ứng xử khi gặp đám tang và biết bảo vệ ý kiến của mình.
* Tiến hành:
 ...  xao, xào xạc, xộc xệch..
-> HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
C. CỦNG CỐ DẶN DÒ : 
- Về nhà luyện viết nhiều để luyện chữ đẹp, chuẩn bị bài sau. 
_________________________________________ 
Thủ công
Tiết 48:	 ĐAN NONG ĐÔI (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách đan nong đôi.
- Đan được nong đôi. Dồn được nan nhưng có thể chưa thật khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan.
-** Với HS khéo tay: Đan được tấm đan nong đôi. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hoà. Có thể sử dụng tấm đan nong đôi để tạo thành hình đơn giản.
II. CHUẨN BỊ:
- 1 tấm bìa đan nong đôi có nan dọc và nan ngang khác màu 
- 1tấm nam đan nong mốt.
- Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi.
- Các nan đan mẫu 3 màu khác nhau.
- Giấy màu, kéo, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Giới thiệu bài:
2. Hoạt động 1: Nêu lại quy trình.
- Yêu cầu nêu lại các bước đan nong đôi.
- Giáo viên nhận xét, nêu lại quy trình
*Bước 1: Kẻ cắt các nan đan.
- Vài HS nêu lại quy trình
* Bước 2: Đan nong đôi
* Bước 3: Dán nẹp xung quanh.
- Dùng 4 nan còn lại dán được 4 cạnh của tấm đan để được tấm đan nong đôi. 
- HS quan sát. 
3. Hoạt động 2: Thực hành.
- GV tổ chức cho HS thực hành kẻ, cắt các nan, đan.
- HS thực hành. 
- GV quan sát hướng dẫn thêm cho HS.
4. Hoạt động 3 : Nhận xét, đánh giá sản phẩm.
- Tổ chức cho học sinh trưng bày SP.
- HD HS nhận xét, đánh giá SP của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá.
- HS nêu ý kiến nhận xét bài của bạn.
5.Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- HS nghe. 
- Dặn dò giờ học sau.
____________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2011
Toán:
	Tiết 120: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ
I. MỤC TIÊU: 
Nhận biết được về thời gian (chủ yếu là về thời điểm). Biết xem đồng hồ, chính xác đến từng phút.( Bài 1, bài 2, bài 3)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Đồng hồ thật. Mặt đồng hồ .
III. CÁC HĐ DẠY HỌC:
A. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
- 1 giờ có bao nhiêu phút?
- GV nhận xét.
B. BÀI MỚI:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn cách xem đồng hồ (trường hợp chính xác từng phút).
- HS nêu ý kiến.
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1. 
- HS quan sát 
+ Đồng hồ chỉ mấy giờ 
- 6h 10'
- Nêu vị trí của kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 6h 10'?
- Kim giờ chỉ qua số 9 một chút, kim phút chỉ đến số 2.
- Yêu cầu HS quan sát hình 2.
- HS quan sát 
- Kim giờ và kim phút đang ở vị trí nào?
- Kim giờ đang ở quá vạch số 6 một chút vậy là hơn 6 giờ kim phút chỉ qua vạch số 2 được 3 vạch nhỏ.
- GV: Kim phút đi từ vạch nhỏ này - vạch nhỏ kia liền sau là được 1 phút.
- HS nghe.
+ Vậy đồng hồ thứ 2 chỉ mấy giờ ? 
- 6h 13'
- HS quan sát hình.
+ Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- 6 h 56'
+ Nêu vị trí của kim giờ và kim phút lúc đồng hồ chỉ 6h 56'?
+ Vậy còn thiếu mấy phút nữa là đến 7 giờ ?
- 4 phút.
- GV hướng dẫn HS đọc: 7 giờ kém 4'
- HS đọc.
3. Thực hành.
Bài 1: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu.
- 2 HS nêu yêu cầu bài tập. 
- GV yêu cầu 2 h/s ngồi cạnh nhau cùng nhau quan sát đồng hồ và nêu giờ, có kèm theo nêu vị trí các kim đồng hồ từ mỗi thời điểm.
a. 2 giờ 9 phút
b. 5 giờ 16 phút
c. 11 giờ 21 phút
d. 9 giờ 34 phút hay 10 giờ kém 26 phút
e. 10 h 39 phút hay 11 giờ kém 26 phút
- GV nhận xét. 
- HS nêu miệng nhận xét.
Bài 2: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu. 
- 2HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV đưa ra mặt đồng hồ. 
- HS quan sát. 
- HS lên bảng chỉnh kim phút để đúng với thời gian đã cho.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét.
Bài 3
- GV gọi HS nêu yêu cầu. 
- HS nêu. 
- GV cho HS lần lượt từng giờ ghi trong các ô vuông và chỉ định HS nêu chiếc đồng hồ đang chỉ ở giờ đó.
- HS nêu miệng:
3h 27' : B; 12 giờ rưỡi: G 1 h kém 10': C; 7 h 55' : A ; 5 h kém 23': E; 18h 8' : I 8h30' : H ; 9 h 19' : D
- GV nhận xét.
- HS nhận xét.
C. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- Mỗi giờ bao nhiêu phút, mỗi ngày bao nhiêu giờ ?
- Về nhà chuẩn bị bài sau.
____________________________________
Tập làm văn:
Tiết 24: NGHE - KỂ : NGƯỜI BÁN QUẠT MAY MẮN 
I. MỤC TIÊU :
- Nghe-kể lại được câu chuyện Người bán quạt may mắn.
- Nhớ nội dung câu chuyện, kể lại đúng, tự nhiên .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ truyện 
- 1 chiếc quạt giấy 
- Bảng lớp viết 3 câu gợi ý 
III. CÁC HOẠT ĐỘN DẠY HỌC :
A. KIỂM TRA : 
- Gọi h/s đọc bài văn giờ trước.
- GV nhận xét ghi điểm 
B. BÀI MỚI : 
1. Giới thiệu bài:
2. HD nghe - kể chuyện:
- HS đọc bài tập làm văn giờ trước
a. HD chuẩn bị .
- 1 HS đọc yêu cầu và gợi ý. 
- GV treo tranh. 
- HS quan sát tranh minh hoạ. 
b. GV kể chuyện.
- GV kể lần 1. 
- HS nghe 
- GV giải nghĩa từ: lem luốc, ngộ nghĩnh. 
- GV kể lần 2 và hỏi: 
+ Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn điều gì ? 
- Bà gặp ông vương Hi Chi, phàn nàn vì quạt bán ế .
+ Ông vương Hi Chi viết chữ nào vào những chiếc quạt để làm gì ? 
- Ông đề thơ vào tất cả những chiếc quạt và tin rằng bằng cách ấy sẽ giúp được bà lão vì chữ ông đẹp nổi tiếng, nhận ra chữ ông mọi người sẽ mua quạt 
+ Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt ? 
- Vì mọi người nhận ra nétchữ, lời thơ của vương Hi Chi 
- GV kể tiếp lần 3. 
- HS nghe. 
c. HS thực hành kể .
- HS kể theo nhóm 3. 
- GV theo dõi giúp đỡ các nhóm. 
- GV gọi các nhóm thi kể. 
- Đại diện các nhóm thi kể. 
- GV hỏi : 
- HS nhận xét. 
+ Qua câu chuyện này, em biết gì về Vương Hi Chi ? 
- HS phát biểu. 
- GV kết luận ( SGV ) 
- HS nghe. 
- GV nhận xét - ghi điểm cho những HS kể hay nhất. 
C. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- Vì sao mọi người thích mua quạt của Vương Hi Chi?
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau. 
- Đánh giá tiết học. 
____________________________________
Tự nhiên và xã hội:
Tiết 48: QUẢ 
I. MỤC TIÊU:
 - Nêu được chức năng của quả đối với đời sống của thực vật và ích lợi của quả đối với đời sống con người.
- Kể tên các bộ phận thường có của 1 quả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các hình trong SGK.
- 1 số quả thật. Phiếu bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KTBC:
- Nêu tác dụng của 1 số loại hoa? 
- GV nhận xét.
B. BÀI MỚI:
1. Hoạt động 1: Quan sát thảo luận.
* Mục tiêu: Biết quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về màu sắc, hình dạng, độ lớn của 1 số loại hoa quả. Kể được tên các bộ phận thường có của 1 quả.
* Tiến hành:
- GV yêu cầu và câu hỏi: 
- HS quan sát hình SGK
+ Chỉ, nói tên và mô tả màu sắc, hình dạng, độ lớn của từng loại quả ?
+ Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát hình ảnh các quả có SGK.
+ Trong số các loại quả đó, bạn đã ăn loại quả nào? Nói về mùi vị của quả đó ?
+ Chỉ vào các hình và nói tên từng bộ phận của 1 quả ?
- HS quan sát các qủa mà mình mang đến.
- Các nhóm trưởng điều khiển các bạn giới thiệu quả mình đã sưu tầm được.
+ Nêu hình dạng, màu sắc của quả ?
+ Nhận xét vỏ quả có gì đặc biệt ?
+ Bên trong quả có những bộ phận nào? Chỉ phần ăn được của quả đó?
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
* Kết luận: Có những loại quả, chúng khác nhau về hình dạng, độ lớn, màu sắc và mùi vị.
- HS nhận xét.
2. Hoạt động 2: Thảo luận. 
* Mục tiêu: Nêu được chức năng của hạt và ích lợi của quả 
* Tiến hành:
- Yêu cầu HS thảo luận. 
- HS thảo luận theo nhóm và tra lời câu hỏi.
+ Quả thường được dùng để làm gì? VD?
+ Quan sát hình (92, 93) những quả nào dùng để ăn tươi? Quả nào được dùng để chế biến thức ăn?
- Đại diện các nhóm trình bày 
* Kết luận:
Quả thường dùng để ăn tươi, làm rau trong các bữa cơm,ép dầungoài ra muốn bảo quản các loại được lâu người ta có thể chế biến thành mứt hoặc đóng hộp. Khi gặp điều kiện thích hợp hạt sẽ mọc thành cây mới.
C. CỦNG CỐ DẶN DÒ: 
- Nêu ích lợi và chức nang của quả và hạt?
- Đánh giá tiết học, dặn chuẩn bị bài sau 
_____________________________________
Âm nhạc:
Tiết 24:	ÔN TẬP HAI BÀI HÁT: EM YÊU TRƯỜNG EM
CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG.
TẬP NHẬN BIẾT TÊN MỘT SỐ NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG.
I. MỤC TIÊU:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát.
- Tập biểu diễn bài hát.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Khuông nhạc
- Các hình nốt - bìa.
III. CÁC HĐ DẠY HỌC:
1. KTBC: 
-Hát bài : cùng múa hát dưới trăng.	 - Viết tên các nốt nhạc đã học.
- GV cùng HS nhận xét 
2. Bài mới: 
a. Hoạt động 1: Ôn tập bài hát " Em yêu trường em " 
- HS thực hiện.
- GV yêu cầu HS ôn lại bài hát. 
- HS hát vỗ tay theo tiết tấu. 
- GV quan sát sửa sai cho HS. 
- GV HD HS ôn một số độg tác phụ hoạ 
Nắm tay nhau, chỉ sang trái,sang phải theo câu hát. 
- HS quan sát. 
- HS hát + vận động phụ hoạ. 
- GV quan sá, sửa sai cho HS. 
b. Hoạt động 2: Ôn tập bài hát " Cùng múa hát dưới trăng" 
- GVnêu yêu cầu. 
- HS hát, vỗ tay và gõ đệm theo nhịp 3 
- GV HD gõ nhịp : Tay trái gõ xuống bàn 
( phách 1) dùng ngón phải gõ 2 cái xuống bàn ( phách 2- 3 ) 
- GV quan sát sửa sai cho HS. 
- GV chia lớp thành 2 nhóm. 
- Nhóm 1: hát. 
- Nhóm 2: gõ đệm theo nhịp 3. 
- HS đứng tại chỗ vừa hát vừa nhún chân. 
- GV quan sát, HD thêm cho HS.
Nghiêng về bên trái, nhịp nhàng theo nhịp 3. 
c. Hoạt động 3: Tập nhận biết nốt nhạc 
Trên khuông. (Không bắt buộc)
- Hãy nêu tên 7 nốt nhạc đã học ? 
- Đồ, rê, mi, pha, son, la, si. 
- GV: Mỗi nốt nhạc này đều được đặt trên 1 vị trí của khuông nhạc. 
- GV HD HS tập nhận biết nốt nhạc trên khuông. 
- HS nghe. 
- HS đọc. 
- HS đọc và ghi nhớ. 
3. Dặn dò: 
- Yêu cầu hát trình diễn 2 bài hát.
- Về nhà ôn các bài hát đã học, chuẩn bị bài sau. 
____________________________________ 
Sinh hoạt-HĐTT:
NHẬN XÉT TUẦN 24
I. MỤC TIÊU:
 - HS biết nhận ra những ưu điểm, tồn tại về mọi hoạt động trong tuần 24.
 - Biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại còn mắc phải. 
 - HS vui chơi, múa hát tập thể.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG:
1. Sinh hoạt lớp: 
 - HS tự nêu các ưu điểm đã đạt được và nhược điểm còn mắc ở tuần học 24. 
 - HS nêu hướng phấn đấu của tuần học 25.
 * GV nhận xét chung các ưu và nhược điểm của học sinh trong tuần học 24.
 * GV bổ sung cho phương hướng tuần 25 :
 - GV nêu gương một số em chăm học, hăng hái phát biểu ý kiến, giữ gìn trật tự lớp học để lớp học tập.
 - Rút kinh nghiệm cho h/s còn chưa chăm học đánh, đánh giá kết quả học trong dịp nghỉ tết.
 2. Hoạt động tập thể:
 - Tổ chức cho h/s vui chơi các trò chơi đã học, các trò chơi dân gian vui vẻ hoặc có nội dung học tập giáo dục. 
 - GV theo dõi nhắc nhở các em tham gia múa hát tích cưc.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 24LOP 3CKTKN.doc