Giáo án hoàn chỉnh Tuần 20 Lớp 3

Giáo án hoàn chỉnh Tuần 20 Lớp 3

TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN T 39

Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU

I/ MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU

A/-TẬP ĐỌC

- Bước dầu biết đọc phân biệt giọng kể chuyện với giọng các nhân vật (người chỉ huy, các chiến sĩ nhỏ tuổi).

 - Hiểu ND: Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây. (Trả lời được các CH trong SGK).

GDKNS: Hình thành cho HS các KN: Đảm nhận trách nhiệm -Tư duy sáng tạo.-Lắng nghe tích cực (Bằng các hoạt động :Trình bày 1 phút -Đặt câu hỏi -Thảo luận nhóm)

B/ KỂ CHUYỆN. Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào câu hỏi gợi ý.

GDKNS: -Thể hiện sự tự tin - Giao tiếp

- GDHS tự hào về truyền thống yêu nước của nhân dân ta.

 

doc 20 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 20/06/2017 Lượt xem 285Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án hoàn chỉnh Tuần 20 Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20
Thứ hai ngày 21 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN T 39
Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU
I/ MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU
A/-TẬP ĐỌC
- B­íc dÇu biÕt ®äc ph©n biƯt giäng kĨ chuyƯn víi giäng c¸c nh©n vËt (ng­êi chØ huy, c¸c chiÕn sÜ nhá tuỉi).
 - HiĨu ND: Ca ngỵi tinh thÇn yªu n­íc, kh«ng qu¶n ng¹i khã kh¨n, gian khỉ cđa c¸c chiÕn sÜ nhá tuỉi trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p tr­íc ®©y. (Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c CH trong SGK).. 
GDKNS: Hình thành cho HS các KN: Đảm nhận trách nhiệm -Tư duy sáng tạo.-Lắng nghe tích cực (Bằng các hoạt động :Trình bày 1 phút -Đặt câu hỏi -Thảo luận nhóm)
B/ KỂ CHUYỆN. KĨ l¹i ®­ỵc tõng ®o¹n c©u chuyƯn dùa vµo c©u hái gỵi ý.
GDKNS: -Thể hiện sự tự tin - Giao tiếp
- GDHS tự hào về truyền thống yêu nước của nhân dân ta.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Tranh minh họa truyện phóng to. Bảng phụ viết săn đoạn văn cần hươnùg dẫn HS luyện đọc., các câu hỏi gợi ý kể chuyện.
III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
TẬP ĐỌC 
 1.Kiểm tra bài cũ.(5’)
 *GV kiểm tra 2 HS - đọc lại bài báo cáo kết quả tháng thi đua ,báo cáo kết quả tháng thi đua để làm gì? Báo cáo gồm những nội dung nào?GV nhận xét cho điểm HS.
2/ Dạy bài mới ( ’)
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1/ Giới thiệu bài. HS quan sát tranh và miêu tả hình ảnh trong tranh minh họa nội dung bài học từ đó GV giới thiệu truyện
2. Hoạt động 1 Hướng dẫn luyện HS đọc.
a)GV đọc diễn cảm toàn bài.
b) GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
-HS đọc nối tiếp từng câu GV theo đõi phát hiện lỗi phát âm sai.
-Luyện đọc từng đoạn: HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn kết hợp giải nghĩa từ , trung đoàn trưởng,lán Tây, Việt gian,thống thiêt,Vệ quốc quân,bảo tồn)
3/Hoạt động 2 Hướng đẫn HS tìm hiểu nội dung bài.
HS đọc thầm đoạn 1 
+ Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì?.
HS đọc thâm đoạn 2 
+ Trước ý kiến đột ngột của chỉ huy,vì sao các chiến sĩ nhỏ” ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại?
+ Thái độï của các bạn sau đó như thế nào ?
+ Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà?
+ Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động?
HS đọc thầm đoạn 3.
+ Thái độ của trung đoàn trưởng như thế nào khi nghe lơi van xin của các bạn ?
 1HS đọc đoạn 4 
Qua câu chuyện này em hiểu gì về vệ quốc đoàn?
4. Hoạt đông 3 Luyện đọc lai
 GV đọc điễn cảm đoạn 3.Gọi 3HS đọc lại đoạn văn.
2 HS thi đọc đoạn văn .
KỂ CHUYỆN
 hs theo dõi.
Mỗi HS đọc 2 câu nối tiếp cho đến hết bài.
Mỗi HS đọc 1 đoạn từng đoạn cho đến hết bài.và giải nghĩa các từ.: trung đoàn trưởng,lán Tây, Việt gian,thống thiêt,Vệ quốc quân,bảo tồnTrong SGKLuyện đọc đoạn theo nhóm - cả lớp đọc ĐT từng đoạn.
.HS đọc thâm đoạn 1 
HS trả lời .
HS đọc thâm đoạn 2 
HS trả lời .
HS trả lời .
HS trả lời .
HS trả lời .
HS đọc thầm đoạn 3.
HS trả lời .
HS đọc thầm đoạn 4.
3 HS đọc.
2HS đọc cả lớp theo dõi và nhận xét
HS khá giỏi
5. Hoạt động 4 GV nêu nhiêm vụ.
HS dựa theo các câu hỏi gợi ý, Hs tập kể lại câu chuyện Ở lại vơi chiến khu.
Hướng dẫn HS kể dựa theo các câu hỏi gợi ý
1HS kể mẫu đoạn 2
4 HS đại điện 4 nhóm nối tiếp nhau kể 4 đoạn
Cả lớp nhân xét ,bổ sung lời kể của mỗi bạn; bình chọn người kể hay hấp dẫn nhất .
 5. Củng cố dặn dò (5’)
-Câu chuyện này giúp các em hiểu điều gì?
-Về nhà tập kể lại câu chuyên cho bạn bè, người thân nghe.
4 HS kể 4 đoạn . Cả lớp theo dõi nhận xét bình chọn người đọc hay nhất.
TOÁN Tiết 96
ĐIỂM Ở GIỮA - TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
 I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Giúp HS :-
 - Biết điểm ở giữa hai điểm cho trước , trung điểm của một đoạn thẳng .
GDHS yêu thích môn hình học 
II . ĐỒ DÙNG DAỴ HỌC-Bảng phụ hoặc bảng quay vẽ sẵn dán lại hình BT3 . 
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1 . Kiểm tra bài cũ : (5’)Luyện tập 
- GV nhận xét - Ghi điểm .
2 . Dạy bài mới (25’)
Giới thiệu bài - Ghi tựa
* Giới thiệu điểm ở giữa 
Vẽ hình như SGK 
 A,O,B là 3 điểm NTN?
 A o B
+ Điểm 0 Nằm ở đâu ?
Vậy 0 là điểm ở giữa 2 điểm A vàB 
 N o M
Vậy 0 là điểm ở giữa 2 điểm Nvà Mø 
* Giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng 
Vẽ hình như SGK 
 A M B
M là điểm ở giữa 2 điểm A và B
AM và MB có độ dài bằng bao nhiêu ?
Vậy AM = MB 
GV kết luận : M là điểm ở giữa 2 điểm A và B và AM = MB nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB 
Nêu VD khác và KL tương tự Rút KL như SGK 
* Thực hành
 Bài 1: Lớp tìm kết quả viết vào vở
GV HD kĩ y/c .Cho HS làm bài vào vở nháp .
Những em nào có kết quả đúng như bạn ? khen. 
Bài 2: Cho HS đọc đề bài.
HS quan sát cách làm và giải thích 
YCHS làm vào vở, 1 em lên bảng giải
Cho HS đổi vở kiểm tra. Những em nào đúng ? 
3. Củng cố dặn dò : (5’)
- Nhận xét tiết học 
Dặn dò : Về nhà học bài, làm lại các bài tập vào vở. Xem trước bài sau. Luyện tập 
- 3 HS lên bảng làm bài
Lớp theo dõi nhận xét sửa sai nếu cần
3 HS nhắc lại 
HS lắng nghe và QS 
thẳng hàng . Vì 3 điểm này cùng nằm trên 1 đường thẳng .
 Điểm 0 ở trong đoạn AB (A ở bên trái 0 và B nằm ở bên phải 0)
HS quan sát và nêu N,O,M thẳng hàng Điểm 0 ở trong đoạn NM (N ở bên trái 0 và M nằm ở bên phải0) 
Vậy 0 là điểm ở giữa 2 điểm NM
HS quan sát và nêu A, M, B thẳng hàng Điểm mở trong đoạn AB (A ở bên trái M và B nằm ở bên phải M) 
Vậy M là điểm ở giữa 2 điểm AB
AM và MB có độ dài bằng 3 cm nên chúng bằng nhau 
Lớp làm vào vở
2 em lên bảng giải bài 1
a)Ba điểm thẳng hàng :A,M,B; M,O,N;C,N,D
b) M là điểm ở giữa 2 điểm AvaB 
A M B
N là điểm ở giữa 2 điểm C và D
 C N D
O là điểm ở giữa 2 điểm M và N
 M O N 
HS nhắc lại cách tìm NX bài bạn 
 Aùp dụng KT vừa học tìm 3 điểm thẳng hàng và điểm ở giữa.HS làm và giải thích 
- 0 là trung điểm của đoạn thẳng AB vì A,O,B thẳng hàng AO=OB= 2cm 
Các câu đúng là :a, e còn các câu b, c, d là sai 
ĐẠO ĐỨC 
ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ (tt)
I . MỤC TIÊU 
- B­íc ®Çu biÕt thiÕu nhi trªn thÕ giíi ®Ịu lµ anh em, b¹n bÌ, cÇn ph¶i ®oµn kÕt giĩp ®ì lÉn nhau kh«ng ph©n biƯt d©n téc, mµu da, ng«n ng÷, ....
- TÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ®oµn kÕt h÷u nghÞ víi thiÕu nhi quèc tÕ phï hỵp víi kh¶ n¨ng do nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng tỉ chøc.
GDBVMT : GDHS ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường sống thân thiện 
- GDTTĐĐHCM(liên hệ)
II . CHUẨN BỊ Các bài thơ bài hát, tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa thiếu nhi Việt nam và thiếu nhi QT. 
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
Bài cũ (5’) Thực hành kỹ năng giữa HK1 ( KT 3 HS về các bài đã học trong HK1)
Bài mới ( 25’) ĐC:Không yêu cầu học sinh thực hiện đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt đông 1 : Phân tích thông tin 
Mục tiêu: HS biết thể hiện của tình đoàn kết, hữu nghị thiếu nhi q.tế.
-HS hiểu trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè .
Chia nhóm : Phát cho mỗi nhóm một vài bứa ảnh hoặc mẩu tin ngắn vế các hoạt động hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế. 
* Kết luận :Các ảnh và thông tin trên cho chúng ta thấy tình đoàn kết hữu nghị giữa thiếu nhi các nước trên thế giới ; thiếu nhi Việt Nam cũng có rất nhiều hoạt động thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi các nước khác. Đó cũng chính là quyền trẻ em được tự do kết giao với bạn bè khắp năm châu bốn biển. 
 Hoạt động 2 . Du lịch thế giới 
Mục tiêu: HS biết thêm về văn hoá, về cuộc sống, học tập của các bạn thiếu nhi một số nước trên thế giới và trong khu vực .
GV hướng dẫn các em đóng v ai
GV kết luận : Thiếu nhi các nước tuy khác nhau về màu da, về ngôn ngữ, về điêù kiện sống  nhưng có nhiều điểm giống nhau như đều yêu thương mọi người, yêu quê hương, đất nước mình, yêu thiên nhiên, yêu hoà bình, ghét chiến tranh, đều có các quyền được sống còn, được đối xử bình đẳng, quyền được giáo dục, được có gia dình, được nói và ăn mặc theo truyền thống của dân tộc mình.  
Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm 
Mục tiêu :HS biết được những việc cần làm để tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế 
-GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận, liệt kê những việc em có thể làm để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế. 
* Kết luận :Để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với thiếu nhi quốc tế có rất nhiều cách, các em có thể tham gia hoạt động :
- Kết nghĩa với thiếu nhi quốc tế .- Tìm hiểu về cuộc sống, học tập của thiếu nhi các nước khác .- Tham gia các cuộc giao lưu .
Viết thư, gửi ảnh, gửi quà cho các bạn.
GDTTĐĐHCM: Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế chính là thực hiện lời dạy của Bác Hồ.
GD BVMT:- Sưu tầm tranh, ảnh, truyện, bài báo, vẽ tranh, làm thơ,  về các hoạt động hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế trong các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, dọn rác bờ biển..
- Các nhóm thảo luận nhóm 2 người tìm nội dung ý nghĩa của các hoạt động đó.
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện mỗi nhóm lên trình bày.
- Thảo luận lớp : HS nêu .
 Các nhóm đóng vai trẻ em của một nước Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, . Ra chào, múa hát và giới thiệu đôi nét về văn hoá của một số dân tộc đó, cuộc sống và học tập, về mong ước của trẻ em nước đó .
-Đại diện mỗi nhóm lên trình bày .
Lớp lắng nghe.
- HS các nh ...  ĐỒ DÙNG DAỴ HỌC - Mẫu báo cáo 
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1 . Ổn định 
2 . Kiểm tra bài cũ : (5’)- HS 2 đọc lại bài báo cáo kết quả tháng thi đua .Lớp theo dõi HS đọc bài viết tuần 19
- GV nhận xét - Ghi điểm 
3 . Bài mới (25’)Giới thiệu bài - Ghi tựa
* Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1 : - Một HS đọc yêu cầu của BT.
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội ”.
- GV nhắc HS :
+ Khi báo cáo trước các bạn, các em phải nói lời xưng hô cho phù hợp “Thưa các bạn”
+ Báo cáo của tổ chỉ cần theo 2 mục : 1) Học tập ; 2) Lao động.
+ Báo cáo phải chân thực, đúng thực tế hoạt động báo cáo của tổ.
+ Bạn đóng vai to trưởng cần nói rõ ràng rành mạch.
- Tổ chức HS làm việc theo nhóm.
- Tổ chức cho HS báo cáo trước lớp
+ Mỗi tổ cử đại diện lên thi báo cáo về hoạt động của tổ trước lớp.+ GV nhận xét, bình chọn HS có báo cáo tốt nhất.
Đc : không làm BT2 
4 . Củng cố dặn dò : (5’)- NX tiết học - Chốt lại nội dung kiến thức đã học.
- 3 HSnhắc lại 
- 1 HS đọc trước lớp.
- Cả lớp đọc thầm lại bài Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”.
- Nghe GV hướng dẫn.
- HS làm việc theo tổ. Cả tổ trao đổi, thống nhất về kết quả học tập và lao động của tổ trong tháng.
 Lần lượt từng HS đóng vai tổ trưởng, tổ nhận xét.
+ Mỗi tổ 1 HS lên báo cáo trước lớp về hoạt động của tổ mình.
+ Lớp nhận xét.
TOÁN Tiết 100 
PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Giúp HS
 - Biết cộng các số trong phạm vi 10 000 ( bao gồm đặt tính và tính đúng ) 
 - Biết giải toán có lời văn ( có phép cộng các số trong phạm vi 10 000 ) 
 - GDHS tính toán chính xác
II . ĐỒ DÙNG DAỴ HỌC + GV :bảng phụ + HS :bảng con 
 III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1 .Kiểm tra bài cũ ( 5’) Nêu 3 cách so sánh đã học
Nhận xét ghi điểm -NXC
2.Bài mới (25’)Giới thiệu bài- Ghi tựa 
* Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng 
GV ghi VD : 3526 + 2759 =?
Muốn thực hiện phép cộng này ta làm sao?
-GV ghi 3526
 + 2759
 6285
Muốn cộng 2 số có 4 chữ số ta làm thế nào ?
GV ghi như SGK 
 * Thực hành 
 Bài 1: 
GV theo dõi HS làm bài
Bài 3 : Y/c HS đọc đề
+ Bài cho biết gì ? 
+ Bài toán hỏi gì ?
Đổi chéo vở KT 
Bài 4 : Nêu tên trung điểm của mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD
A M B
Q N
C P D
4 . Củng cố dặn dò : (5’)- Nhận xét tiết học . Về nhà học bài, làm lại các bài tập vào vở. 
- 1 HS 
- 2 HS lên bảng làm bài tập 3 và 4
- 3 HS nhắc lại 
 ta đặt tính rồi tính 
- HS tính và nêu cách tính ?
- 6 cộng 9 bằng 15, viết 5, nhớ 1
- 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8,viết 8
- 5 cộng7 bằng 12, viết 2 nhớ 1.
-3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6 ,viết 6
 muốn cộng 2 số có 4 chữ số ta đặt tính sao cho các chữ số chữ cùng 1 hàng đều thẳng cột với nhau : Chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục ; rồi viết dấu cộng, kẻ vạch ngang và cộng từ phải sang trái. 
- 1 HS đọc đề bài 1a. 2HS đại diện 2 dãy lên giải:
 5341 7015 4507 8425
 1488 1346 2568 618 
 - HS đọc đề bài
 đội 1trồng 3680 cây, đội 2 trồng 4220 cây 
 Hai dội trồng bao nhiêu cây ? 
Giải 
Số cây cả hai đội trồng là : 3680 + 4220 = 7900(cây)
Đáp số : 7900 cây
HS đọc đề. Cả lớp làm bài vào vở 
+ GV giải thích mẫu Trung điểm của cạnh AB là M
+ Trung điểm của cạnh BC là N. Trung điểm của cạnh CD là P, trung điểm của cạnh AD là Q 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 40 : THỰC VẬT
I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Sau bài học HS biết :
- Biết được cây đều có rễ, thân, lá, hoa, quả
Nhận ra sự đa dạng và phong phú của thực vật trong tự nhiên .
Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được rễ, thân, lá, hoa, quả của một số cây
- GDHS yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, chăm sóc cây trồng ở nhà, ở trường, nơi công cộng.
-GDKNS: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin-Kĩ năng hợp tác
II . ĐỒ DÙNG DAỴ HỌC: Các hình trong SGK trang 76,77. Giấy màu vẽ hồ dán
III . HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
A. Bài cũ : (5’)
B. Bài mới (25’) GV giới thiệu ghi tựa 
Hoạt động 1: Thảo luận 
 Mục tiêu : Tìm hiểu,phân biệt sự khác nhau của cây cối xung quanh.- Nhận ra sự đa dạng của thực vật trong tự nhiên
GDKNS: Học sinh phân tích, so sánh tìm đặc điểm giống và khác nhau của các loại cây-Kĩ năng hợp tác khi làm việc nhĩm 
Bước 1: Làm việc theo nhóm .GV chia các nhóm với các khu vực quan sát, ở sân trường 
Yêu cầu thảo luận các câu hỏi sau;
+Chỉ và nói đúng tên cây em quan sát 
+ Chỉ và nói rõ các bộ phận của cây 
+ Phân biệt sự khác nhau cây cối xung quanh. 
Bước 2 : Làm việc cả lớp GV kết luận :Xung quanh ta có rất nhiều cây. Mỗi cây chúng có kích thước và hình dạng khác nhau. Mỗi cây đều có rễ, thân, lá, hoa, quả.
-Treo tranh giới thiệu cây hoặc chỉ vào SGK trang 76,77 (H1-Cây khế; H2Cây vạn tuế và cây trắc bách diệp ; H3-Cây kơ- nia và cây cau; H4 Cây lúa và cây tre ; H5 –Cây hoa hồng; H6- Cây súng.
* Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân 
Mục tiêu :-Biết vẽ và tô màu 1 số cây . 
GV yêu cầu HS lấy giấy bút màu trình bày bài vẽ về cây mà em quan sát được.Tô màu và ghi chú tên cây và các bộ phận của cây trên hình vẽ. 
 Nhận xét – tuyên dương: 
Nếu còn thời gian cho HS trình bày về bức tranh
Lớp theo dõi nhận xét 
C. Củng cố dặn dò (5’) - Nhận xét tiết học .
- GV gọi một vài HS đọc mục bạn cần biết 
- Về nhà học bài, làm lại các bài tập vào vở. Xem trước bài sau “Bài 41Thân cây”
- 3HS nhắc tựa
HS quay mặt lại với nhau thảo luận trả lời 
HS trình bày trước lớp 
- HS trình bày trước lớp 
Lớp nhận xét và bổ sung - GV tuyên dương 
HS Thực hành vẽ 
Trình bày bài vẽ và giới thiệu về bức vẽ của mình 
-Đại diện các nhóm lên trình bày trên bảng lớp .
Nhận xét chọn bạn thắng cuộc 
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ - Tiết 20
SINH HOẠT TUẦN 20
I.MỤC TIÊU:	
 - Rèn luyện kỹ năng, thói quen sinh hoạt tự quản cho HS. 
 -Củng cố các nề nếp đã có. Tạo không khí học tập sôi nổi, đoàn kết giữa HS trong lớp 
 - Rèn luyện ý thức chấp hành tốt nội quy nhà trường, đẩy mạnh hoạt động Đội.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG :
1. Kiểm điểm tuần :
- Nề nếp : + Đa số các em thực hiện tốt các nội qui của trường, lớp.
 + Nề nếp tự quản chưa cao; chưa khắc phục tình trạng đùa giỡn trong SHTT.
 - Học tập : + Các em có chuẩn bị bài, học bài cũ khi đến lớp
+ Một số em còn bỏ quên sách vở khi đến trường.
Tuyên dương : Thành Công, Ngọc Hiếu, Kiều Oanh, Nhật Tân, Thu Thanh, Thi, Thảo Vy đạt nhiều thành tích trong học tập
Khuyến khích : Ngọc Duyên, Minh Dương, Ngọc Trang, Bảo Trâm,Quỳnh Trâm, Hoàng Trường có cố gắng phần đầu về các mặt
Nhắc nhở : Hồng Nhi, Kim Phúc, Kiều Tam, Mang Tánh, Thành, Bích Tuyền cần cố gắng hơn nữa trong học tập
 - Lao động : Tổ 3 thực hiện tốt nhiệm vụ trực lớp.
 2. Phương hướng tuần 21
- Đạo đức : lễ phép với người trên và đoàn kết với bạn bè 
- Chuyên cần : đi học đều và đúng giờ .
- Học tập : 
+ Học và làm bài đầy đủ khi đến lớp .
+ Trật tự trong giờ học và hăng say phát biểu ý kiến xây dựng bài .
SINH HOẠT SAO: 
Trò chơi dân gian :”Bịt mắt bắt dê”
THỂ DỤC
Tiết 40 : TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I . MỤC TIÊU	
Biết cách đi theo nhịp 1-4 hàng dọc
Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức ”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được
II ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN 
1)Địa điểm :sân trường, vệ sinh sạch, thoáng mát ,bảo đảm an toàn .
2)Phương tiện :còi, kẻ sẵn các vạch chuẩn bị cho tập luyện ĐHĐN và trò chơi “Qua đường lội”và “lò cò tiếp sức”.
III . NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 
Nội dung và phương pháp
Đ/l
Đội hình tập luyện .
1)Phần mở đầu :
-GVnhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài..
-Yêu cầu HS tích cực học tập.
Chạy chậm thành một hàng dọc xung quanh sân tập.
- Khởi động các khớp
- Chơi trò chơi”Qua đường lội” 
2) Phần cơ bản 
* Ôn tập đi đều 1-4 hàng dọc :
+Tập từ 2-3 lần liên hoàn các động tác, mỗi lần tập, GV hoặc cán sự có thể chọn các vị trí đứng khác nhau để tập
+Chia tổ tập luyện theo khu vực đã phân công. Các tổ trưởng đều khiển cho các bạn tập 
GV quan sát NX sửa sai 
Sử dụng nhiều hình thức khác nhau dưới dạng thi đua ,trình diễn cho thêm phần sinh động. nhóm nào tập thuộc nhất được biểu dương, nhóm nào kém nhất sẽ phải nắm tay nhauđứng thành vòng trònvừa nhảy vừa hát câu: “Học –tập-đội-bạn. Chúng-ta-cùng-nhau-học-tập-đội-bạn”
-đi đều 1-4 hàng dọc. Chú ý nhắc những HS thực hiện chưa tốt 
Làm quen trò chơi “Lò cò tiếp sức ”:
- GV cho khởi động kĩ các khớp , 
- HD cách chơi –Tập lò cò từng chân. Cho chơi thử, sau đó mới cho chơi chính thức 
Nhắc nhở HS chơi chủ động đúng luật và đảm bảo an toàn. 
3) Phần kết thúc 
Đứng tại chỗ thả lỏng, -Cả lớp vỗ tay theo nhịp và hát .
-GV hệ thống bài học, nhận xét tiết học 
- Về nhà ôn luyện Động tác đi đều 
GV hô “giải tán”, HS hô: “khoẻ”.
2-3p
1p
2p
1lần
10p-12p
6-8p
3-5p
ŸŸŸŸŸŸ
ŸŸŸŸŸŸ
 ŸŸŸŸŸŸ t
ŸŸŸŸŸŸ
 t
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
ŸŸŸŸŸŸ
ŸŸŸŸŸŸ
ŸŸŸŸŸŸ t
ŸŸŸŸŸŸ

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 20.doc