Giáo án Lớp 3 - Tập đọc - Kể chuyện - Tuần 19: Hai Bà Trưng

Giáo án Lớp 3 - Tập đọc - Kể chuyện - Tuần 19: Hai Bà Trưng

. Tập đọc:

- Đọc trôi chảy toàn bài. Biết ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ. Bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến câu chuyện.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta. ( trả lời được các câu hỏi trong sgk)

2. Kể chuyện:

- Dựa 4 tranh minh hoạ, HS kể lại được từng đoạn câu chuyện .

- Giáo dục hs tự hào về tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của ông cha ta thời xưa.

- Học sinh khá giỏi: kể chuyện theo tranh và trả lời tốt câu hỏi .

*GDKNS:Đặt mục tiêu về nhận thức.Đảm nhận trách nhiệm. Kiên định.Giải quyết vấn đề.

 

doc 4 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 21/06/2017 Lượt xem 201Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tập đọc - Kể chuyện - Tuần 19: Hai Bà Trưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
TUẦN 19
TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN
HAI BÀ TRƯNG
NGÀY:
Lớp: Ba / 
œ¯
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
1. Tập đọc: 
- Đọc trôi chảy toàn bài. Biết ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ. Bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến câu chuyện.
- Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta. ( trả lời được các câu hỏi trong sgk)
2. Kể chuyện:
- Dựa 4 tranh minh hoạ, HS kể lại được từng đoạn câu chuyện .
- Giáo dục hs tự hào về tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của ông cha ta thời xưa.
- Học sinh khá giỏi: kể chuyện theo tranh và trả lời tốt câu hỏi .
*GDKNS:Đặt mục tiêu về nhận thức.Đảm nhận trách nhiệm. Kiên định.Giải quyết vấn đề. 
* PP/KT :Thảo luận nhóm . Dặt câu hỏi . Trình bày 1 phút.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV:Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SGK .Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Kiểm tra bài cũ
2.Bài mới: Giới thiệu bài.
-Nêu mục tiêu và ghi đề bài. 
*Hoạt động 1 : HDHS luyện đọc. 
+Mục tiêu : HS luyện đọc trôi chảy , đọc đúng các từ ngữ khó, các câu, các đoạn trong bài, hiểu nghĩa các từ.
-GVđọc mẫu . HD chung cách đọc.
Y/c hs qs tranh và nêu nội dung tranh.
-GV h dẫn HS luyện đọc nối tiếp từng câu. Gv theo dõi , sửa sai. 
-Rút từ khó. 
-Đọc từng đoạn trước lớp .
-HS luyện đọc đoạn ở bảng phụ.
-Đọc từng đoạn trong nhóm .
-Cả lớp đọc ĐT từng đoạn .
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài :
+Mục tiêu : HS trả lời được các câu hỏi, nắm được nội dung câu chuyện .
* PP/KT : TĐ: Thảo luận nhóm. Trình bày ý kiến cá nhân. Đặt câu hỏi
*GDKNS: *GDKNS:Đặt mục tiêu về nhận thức.
+ Yêu nước, thương dân, lịng căm thù giặc 
+ tự tin, chủ động để hồn thành nhiệm vụ
+ Có thái độ kiên quyết vượt qua khó khăn
+ Có khả năng giải quyết, lựa chọn những hành động đúng đắn để giải quyết vấn đề hoặc tình huống gặp phải trong cuộc sống
-GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn , nêu câu hỏi, tổ chức HS thảo luận trong nhóm để trả lời .
-Thảo luận lớp để nêu nội dung, ý nghĩa truyện: Bài văn ca ngợi điều gì ?
-Liên hệ GDHS....
*Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS luyện đọc lại :
+Mục tiêu : HS luyện đọc phân vai đoạn 2, 3. 
-GV đọc mẫu đoạn 1, hs theo dõi. 
-Tổ chức các nhóm thi đọc phân biệt các câu kể với lời nhân vật . Cả lớp theo dõi để bình chọn nhóm đọc hay nhất.
-GV nhận xét.
*Hoạt động 4 : HD HS kể chuyện .
+Mục tiêu : HS kể lại từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh sgk. 
 * PP/KT :KC: Đóng vai. Làm việc theo nhóm 
*GDKNS: Đảm nhận trách nhiệm.
+ Biết tập trung chú ý lắng nghe, biết tơn trọng và quan tâm đến ý kiến mọi người
+ Khi gặp hồn cảnh khĩ khăn địi hỏi cĩ tư duy sáng tạo để ứng phĩ linh hoạt và phù hợp 
-GV nêu nhiệm vụ .
-Hd hs quan sát từng tranh .
-Gọi hs kể mẫu.
-Y/c hs tập kể theo Nhóm 2.
-GV yêu cầu các em dựa vào các tranh minh hoạ để kể.
-GV nhận xét , bình chọn hs kể tốt nhất , ghi điểm
3.Củng cố – dặn dò:
-Nhận xét tiết học .
- Về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe .
-Chuẩn bị bài sau : Báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chú bộ đội”.
-Nghe và qs tranh. 
-Nhắc lại đề bài.
-Nghe và theo dõi sgk.
-HS qs tranh và nêu nội dung tranh.
-HS nối tiếp đọc từng câu.
-Luyện đọc từ khó.
-HS nối tiếp nhau đọc.
-HS giải nghĩa các từ(SGK).
-HS luyện đọc đoạn ở bảng phụ.
-HS đọc trong nhóm.
-HS đọcĐTcác đoạn. 
-HS đọc thầm từng đoạn vàTLCH theo y/c của gv.
HSY trả lời câu hỏi 1.
-HSK-G nêu nội dung chính câu chuyện.
-Nghe gv đọc.
HS nối tiếp nhau đọc lại.
-Chia HS thành các nhóm, các nhóm tự tập luyện, rồi thi đọc.
-Nhận xét , bình chọn.
-HS nhắc lại yêu cầu .
-HS qs tranh.
-1HSKG kể mẫu.
-Tập kể nhẩm . 
-HS nối tiếp nhau thi kể lại từng đoạn câu chuyện .
2 HS kể toàn câu chuyện 
HSY thi 1 kể đoạn mình thích .
-Thực hiện y/c của gv.
	Ban Giám Hiệu	Khối trưởng	Giáo viên 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
TUẦN 19
TẬP ĐỌC
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA
“NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI”
NGÀY:
Lớp: Ba / 
œ¯
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
	- Bước đầu biết đọc đúng giọng đọc một bản báo cáo .
	- Hiểu được nội dung một bài báo cáo hoạt động của tổ , lớp ;(trả lời được các câu hỏi trong SGK)
	- GDHS có thói quen mạnh dạn , tự tin khi điều khiển một cuộc họp tổ, lớp.
	*GDKNS :Biết thu thập và xử lí thông tin. Thể hiện sự tự tin. Biết tập trung lắng nghe ý kiến người khác là biết tôn trọng và quan tâm đến người khác.
	*PP/KT : -Đóng vai. Trình bày một phút. Làm việc nhóm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
	- GV:+Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần hd hs luyện đọc . 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Kiểm tra bài cũ :
-Gọi hs đọc bài Hai Bà Trưng , trả lời câu hỏi về nội dung đã đọc .
Nhận xét .Ghi điểm
2.Dạy bài mới : GTB-Ghi đề
* Hoạt động 1 :HDHS luyện đọc .
a.GV đọc diễn cảm toàn bài. 
b.GV hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ .
-Đọc từng câu : đọc từng câu, rút từ khó, luyện đọc các từ khó 
-Đọc từng đoạn trước lớp .
-HS luyện đọc đoạn ở bảng phụ.
-Đọc từng đoạn trong nhóm :
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài :
*PP/KT : Trình bày một phút.
*GDKNS :Biết thu thập và xử lí thông tin  .Thể hiện sự tự tin : 
+Cách tiến hành : GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn, nêu câu hỏi trong sgk, gọi HS trả lời .
 Thảo luận lớp: Nêu nội dung bản báo cáo ?
*Hoạt động 3 : HDHS luyện đọc lại .
+Mục tiêu : HS luyện đọc lại . 
+ Cách tiến hành : 
-GV tổ chức cho hs thi đọc bằng các hình thức :
-Trò chơi gắn đúng nội dung vào báo cáo (SGV)
-GVHD hs cách chơi.
-Y/c hs thực hiện trị chơi.
-HS thi đọc cả bài .
-Gv nhận xét , bình chọn hs đọc hay nhất.
3.Củng cố – dặn dò:Liên hệ GD HS mạnh dạn trong giao tiếp.Nhận xét tiết học .Y/c hs đọc lại bài ở nhà ,rèn thêm cách đọc một bài báo cáo.
-Chuẩn bị bài sau: Ở lại với chiến khu.
-Lắng nghe và nhắc đề bài
-Lắng nghe.
-HS nối tiếp nhau đọc mỗi em một câu cho đến hết bài.
-HS nối tiếp nhau đọc các đoạn. 
-Giải nghĩa từ.
-HS luyện đọc đoạn ở bảng phụ.
-HS từng cặp trong nhóm tập đọc với nhau .
-1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm, trao đổi trong nhóm, trả lời câu hỏi .
HSY nhắc lại nội dung câu trả lời.
-HSK-G nêu nội dung.
-HSY đọc lại nội dung bài.
-Nghe hd của gv.
-HS thực hiện.
-Vài HS thi đọc
-Lớp nhận xét , bình chọn.
-Thực hiện y/c của gv.
	Ban Giám Hiệu	Khối trưởng	Giáo viên 

Tài liệu đính kèm:

  • docLớp 3 - Tập đọc - Kể chuyện - Tuần 19.doc