Giáo án Lớp 3 Tuần 1 và 2 - Buổi 1

Giáo án Lớp 3 Tuần 1 và 2 - Buổi 1

Tập đọc - kể chuyện

CẬU BÉ THÔNG MINH

 I, Mục tiêu:

 A, Tập đọc.

 - Đọc đúng các từ :bình tĩnh ,xin nữa ,đuổi đi, hạ lệnh ,lặng,lo sợ ,làm lại .

 - Biết đọc ngắt nghỉ đúng dấu hai chấm ,dấu phẩy giữa các cụm từ . phân biệt lời dẫn chuyện với các lời nhân vật (cậu bé, nhà vua ).

 - Từ ngữ : kinh đô, om sòm,trọng thưởng .

 - Nội dung:Ca ngợi sự thông mih của cậu bé.

 B, Kể chuyện.

 - Dựa vào trí nhớ và tranh minh họa trong S gk kể lại đợc câu chuyện.

 - Chăm chú theo dõi bạn kể chuỵên, nhận xét đánh giá đúng lời kể của bạn.

 II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài :

 

doc 44 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 10/06/2017 Lượt xem 93Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 1 và 2 - Buổi 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 Thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2011
 Hát nhạc
quốc ca
 (Giáo viên bộ môn )
_________________________________
Tập đọc - kể chuyện
cậu bé thông minh 
 I, Mục tiêu: 
 A, Tập đọc.
 - Đọc đúng các từ :bình tĩnh ,xin nữa ,đuổi đi, hạ lệnh ,lặng,lo sợ ,làm lại . 
 - Biết đọc ngắt nghỉ đúng dấu hai chấm ,dấu phẩy giữa các cụm từ . phân biệt lời dẫn chuyện với các lời nhân vật (cậu bé, nhà vua ).
 - Từ ngữ : kinh đô, om sòm,trọng thưởng . 
 - Nội dung:Ca ngợi sự thông mih của cậu bé. 
 B, Kể chuyện.
 - Dựa vào trí nhớ và tranh minh họa trong S gk kể lại đợc câu chuyện.
 - Chăm chú theo dõi bạn kể chuỵên, nhận xét đánh giá đúng lời kể của bạn.
 II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài :
 -Tư duy sỏng tạo.
 -Ra quyết định.
 -Giải quyết vấn đề.
 III, Các phương pháp / kỹ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng :
 -Trỡnh bày ý kiến cỏ nhõn.
 -Đặt cõu hỏi.
 -Thảo luận nhúm.
 IV, Đồ dùng dạy học: 
 GV: Sgk,tranh minh họa. 
 HS: Sgk.
 V, Các hoạt động dạy học:
A, Tập đọc.
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ(5’).
2.Dạy bài mới:
a.Khám phá(5’).
b. Kết nối
b1,Luyện đọc trơn(16’)
b2.Luyện đọc hiểu(14’).
C, Thực hành:
c1 Luyện đọc lại (7’).
-Không kiểm tra 
-Gv dùng tranh để giới thiệu hỏi:
+Có những ai trong bức tranh ?
+Có những ai đang trò chuyện ?
+Họ nói với nhau về điều gì?
Gv tóm tắt nêu mục tiêu yêu cầu của bài ,ghi đầu bài lên bảng .
- Hướng dẫn hs luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- Gv đọc mẫu toàn bài.
- Gv lưu ý hs đọc đúng các dấu câu .-Hướng dẫn hs chia đoạn 
Gọi 2 hs đọc bài 
- Gv theo dõi sửa sai.
- Cho hs đọc phần chú giải cuối bài.
- Cho hs đọc từng đoạn trong nhóm.
- Gv hướng dẫn hs đọc đúng.
Gọi 1hs đọc toàn bài 
- Goi hs đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi:
+Gọi 1hs đọc đoạn 1. Gọi hs trả lời câu hỏi :
- Nhà vua nghĩ ra ké gì để chọn người tài ? 
+Vì sao dân lo sợ khi nghe lệnh nhà vua ?
+ yêu cầu hs đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi :
+Cậu bé đã làm cách nào để nhà vua thấy vô lí ?
+Gọi 2hs đọc tiếp đoạn 3 ,gv nêu câu hỏi : 
+Trong trận thi tài lần sau cậu bé yêu cầu điều gì?
Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy ?
+Yêu cầu hs đọc thầm cả bài và thảo luận nhóm câu hỏi sau : 
- Câu chuyện này nói lên điều gì ?
- Gv chọn đọc mẫu 1 đoạn trong bài.
Hướng dẫn hs đọc đúng đọc hay.
- Chia nhóm cho hs đọc phân vai 
-Cho hs thi đọc theo vai
-Gv cùng hs nhận xét cho điểm từng nhóm . 
Hs theo dõi và trả lời câu hỏi:
Có vua và cậu bé ...
2hs trả lời 
Hs trả lời 
- Hs theo dõi. nhắc lại đầu bài 
- Hs theo dõi, đọc thầm.
-Hs chia đoan 
- 2Hs tiếp nối đọc từng đoạn.Lớp theo dõi nhận xét 
-2hs đọc :kinh đô , om sòm, trọng thưởng 
- Hs nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong nhóm.
- 3 hs tiếp nối đọc 3 đoạn (Mỗi nhóm đọc 1 đoạn).
- 1 hs đọc toàn bài.Lớp theo dõi 
- Hs đọc doạn và trả lời câu hỏi :
Lớp theo dõi và trả lời câu hỏi: 
Nộp con gà trống biết đẻ trứng ...
Vì không có gà trống để nộp ...
- 2hs đọc đoạn 2 . Lớp nhận xét bổ sung
- Cậu nói một câu chuyện khiến vua cho là vô lí 
- 2hs đọc lớp theo dõi và trả lời câu hỏi 
- Sứ giả tâu với vua lấy kim đánh cho ta một chiếc giao để thịt chim 
-Yêu cầu nhà vua một việc không làm được 
Lớp đọc thầm và thảo luận nhóm 
-Ca ngợi sự thông minh của cậu bé vì ....
Hs đọc theo nhóm 3 hs .tự phân công các vai để đọc 
- 4-5 hs thi đọc đoạn văn.
- 1 tốp hs tự phân vai đọc.
B, Kể chuyện.
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
c2 kể chuyện theo tranh- nhóm nhỏ (10’)
c3:Thi kể chuyện giữa 2 nhóm(20’)
d. áp dụng(3’)
- Dựa vào trí nhớ và 3 tranh minh họa của 3 đoạn của câu chuyện trong sgk tập kể lại câu chuyện: “ Cậu bé thông minh”.
- Gv treo tranh, chia lớp thành các nhóm ( 3 hs 1 nhóm mỗi hs kể 1 đoạn )
Gọi các nhóm thi kể 3 hs nối tiếp nhau kể 3 đoạn của câu chuyện.
- Gv gợi ý cho hs kể:
+ Tranh 1: Nhà vua nghĩ ra kế tìm người tài .
+ Tranh 2: Thử thách của cậu bé.
+ Tranh 3: Sự thông minh của cậu bé Câu chuyện kết thúc như thế nào.
- Sau mỗi lần kể, gv và cả lớp nhận xét nhanh-động viên hs kể tốt.
- Gv và cả lớp nhận xét cho điểm.
- ý nghĩa câu chuyện.
- Cho hs xung phong kể lại toàn bộ cậu chuyện 
- Gv nhận xét giờ học.
- Về nhà kể nhiều lần, chuẩn bị bài hôm sau.
- Hs theo dõi.
- Hs quan sát tranh và kể trong nhóm .
- Hs tiếp nối nhau kể 3 tranh theo chuyện (mỗi hs dựa vào một tranh để kể).
- Ca ngợi sự thông minh của cậu bé 
- Một đến hai hs xong phong kể lại toàn bộ câu chuyện.
Thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2011
Thể dục
 đội hình đội ngũ- rò chơi nhóm ba ,nhóm bảy 
 (Gv bộ môn dạy ) 
__________________________________
Chính tả
Tập chép : cậu bé thông minh 
 I, Mục tiêu: 
 - Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Cậu bé thông minh ''. Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm đầu l/n hoặc vần dễ lẫn.
 - Biết điền đúng 10 chữ và tên của 10 chữ vào ô trống chữ trong bảng ,
 - Thuộc lòng tên 10 chữ cái trong bảng 
 II, Đồ dùng dạy học: 
 GV: Bảng lớp viết đoạn văn cần chép .bảng phụ chép bài tập 3 .
 HS: Vở bài tập.
 III, Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1,Kiểm tra bài cũ (5’).
2,Giới thiệu bài (2’)
3,Hướng dẫn hs nghe - viết (20')
- Chuẩn bị.
- Viết bài.
-Chấm, chữa.
4, Luyện tập (10'
5, Củng cố dặn dò (3')
- Kiểm tra sách vở của hs .
- Gv nhận xét, sự chuẩn bị của hs .
- Gv nêu mục tiêu giờ học.ghi đầu bài lên bảng .
-Gv treo bài chép lên bảng 
- Gv đọc đoạn văn 1 lượt.
+, Đoạn văn này chép từ đâu?
- Gv gọi hs nhắc lại nội dung đoạn văn.
- Hướng dẫn hs nhận xét chính tả.
+, Đoạn văn trên có mấy câu?
Những chữ nào trong đoạn văn viết hoa?
-Tên bài viết ở vị trí nào ?
- Gv đọc cho hs viết các chữ ghi tiếng khó.Gọi 2hs lên bảng viết ,
- Gv đọc lần 2,yêu cầu hs chép bài vào vở 
- Gv đọc cho hs soát lỗi,
- Gv chấm 5 đến 7 bài, nhận xét từng bài.
*, Bài tập: Cho hs tự làm.
- Mời 2 hs lên bảng làm bài bài.
- Gv cùng cả lớp nhận xét, chữa bài vào vở 
+Bai3 a, Cho hs nêu yêu cầu của bài 
-Gọi 1hs làm mẫu chữ ă,á
-Gọi hs đọc to 10 chữ và tên chữ 
-Gọi 1số em đọc thuộc bài tại lớp 
- Gv nhận xét giờ học.
- Về nhà làm nốt các bài các bài tập còn lại
+ Chẩn bị bài hôm sau.
- Hs chuẩn bị sách vở
- Hs lắng nghe.nhắc lại đầu bài 
- 2 hs đọc lại.
- Hs trả lời.Chép từ bài cậu bé thông minh .
- Đoạn văn trên có 3câu 
- Viết hoa chữ cái đầu câu,tên riêng ,Đức Vua 
- Viết giữa trang vở 
-Lớp viết ra giấy nháp .Nhận xét bài viết trên bảng của bạn 
- Hs chép bàivào vở.
- Hs soát lỗi.
- Hs sửa lỗi sai bằng chì ra vở.
- Hs làm bài vào vở bài tập.
a, hạ lệnh ,nộp bài ,hôm nọ
Lớp nhận xét chữa bài vào vở 
-Lớp theo dõi nhận xét 
-1hs làm trên bảng lớp làm vào vở 
-Lớp theo dõi đọc thầm ,học thuộc 10 chữ cái lớp 
Toán
 cộng ,trừ các số có 3 chữ số ( không có nhớ ) 
 I, Mục tiêu: 
 - Củng cố cách cộng trừ các số có 3 chữ số .
 - Ôn về giải toán (có lời văn ) về nhiều hơn , ít hơn . .
 - Rèn kĩ năng làm toán cho hs .
 II, Đồ dùng dạy học: 
 GV: Bảng phụ, Sgk
 HS: Vở bài tập 
 III, Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1,Kểm tra bai cũ (5')
2, Giới thiệu bài (2')
3, Luyện tập 
a, Củng cố cách cách tính nhẩm các số tròn trăm . (12')
 b,Ôn tập cách cộng trừ các số có 3 chữ số (9')
c, Củng cố giải bài toán về ít hơn ,nhiều hơn (9') 
4, Củng cố dặn dò (3’).
- Gọi hs lên chữa bài tập 1,2 vbt 
-Cho hs nhận xét ,cho điểm hs 
- Gv nêu mục tiêu giờ học.ghi đầu bài lên bảng .
*, Bài 1: Gọi 1 hs đọc yêu cầu bài .
- Cho hs tự làm bài.
- Gọi hs nối tiếp nhau đọc kết quả .
- Gv nhận xét, chữa.
*, Bài 2: Cho hs đọc yêu cầu bài.
- Cho hs tự làm và nêu cách làm 
- Gọi 2hs lên bảng chữa 
- Gọi hs nhận xét cho hs chữa bài vào vở theo đáp án đúng 
*, Bài 3: Yêu cầu hs tự đọc đầu bài và làm bài vào vở .
- Gọi 2hs nêu kết quả .lớp nhận xét 
- Cho hs chữa bài vào vở theo đáp án đúng 
*, Bài 4: Gọi 2 hs lên bảng thi làm nhanh đúng kết quả.
-Lớp làm vào vở 
- Cho hs nhận xét và chữa bài vào vở 
- Gv nhận xét giờ học.
- Về nhà hoàn thành các bài tập.
- Chuẩn bị bài hôm sau.
- 2 hs làm bảng, lớp nhận xét 
- Hs lắng nghe.nhắc lại đầu bài 
1hs đọc lớp theo dõi
- Hs đọc bài và làm bài vào vở.
-Hs đọc kết quả 
- Đổi chéo bài nhau để kiểm tra kết quả.
- Kết quả: 
a, 400 +300 = 700
 b, 500 + 40 = 540 
 700 - 300 = 400 
 540 - 40 = 500
 700 - 400 = 300 
 540 - 500 = 40 
1hs đọc lớp theo dõi
-Hs tự làm bài vào vở
- 2 hs lên bảng làm, lớp nhận xét. 
-Hs chữa bài vào vở 
 352 + 416 732 - 511 418 + 201
 352 732 418
 + - + 
 416 511 201 
 ____ ____ ____
 768 221 619
Hs chữa bài vào vở 
Hs đọc thầm và làm bài vào vở .
- 2hs đọc kết quả . hs khác nhận xét 
- Lớp chữa bài vào vở theo đáp án đúng :
 Bài giải 
 Số học sinh khối 2 có là : 
 245 - 32 = 213 ( học sinh ) 
 Đáp số : 213 học sinh 
-2hs lên bảng làm ,lớp làm bài vào vở .nhận xét bài và chữa bài vào vở :
 Bài giải 
 Giá tiền 1 con tem là:
 200 + 600 = 800 ( đồng ) 
 Đáp số : 800 đồng 
______________________________________
Tự nhiên xã hội 
hoạt động cơ thể - cơ quan hô hấp 
 I, Mục tiêu: 
 - Sau bài học hs có khả năng :
 + Nhận ra sự thay đổi của lồng ngực khi ta thở ra và hít sâu vào . 
 +Chỉ ra được tên các bộ phận của các cơ quan hô hấp trên sơ đồ . 
 +Hiểu được hoạt động thở đối với sự sống của con người .
 - Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ quan hô hấp . 
 II, Đồ dùng dạy học: 
 GV: Các hình trong Sgk 
 HS: Vở bài tập. 
 III, Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, kiểm tra bài cũ (5’).
2, Giới thiệu bài (2’).
3.a,Thực hành cách thở (10’).
 b,Tên các bộ phận của cơ quan hô hấp (20’).
4, Củng cố dặn dò (3’).
- không kiểm tra bài cũ .
- Giới thiệu tranhvà nêu mục tiêu giờ học.ghi đầu bài lên bảng 
- Cho hs cùng thực hành trò chơi động tác nín thở và đặt câu hỏi ;
- Sau khi thở lâu các con có cảm giác gì 
- Cho1hs lên bảng làm động tác thở sâu 
- Yêu cầu hs nhận xét sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào thở ra hết sức ?
+ Nêu ích lợi của việc thở sâu?
- Gv kết luận sgk
- Gv Cho hs quan sát hình 2, Sgk và thảo luận theo theo cặp các câu hỏi sgk 
- Yêu cầu từng cặp lên bảng thực hành hỏi và đáp :
+,Gv kết luận : ... : 200 : 2 
nhẩm 2 trăm chia 2 được 1trăm hay 200 : 2 = 100
- Cho hs tự làm bài vào vở các phép tính còn lại 
 Gọi 2 hs lên bảng làm.
- Khi chữa gv yêu cầu hs nêu cách nhẩm từng phép tính một.
- Gv nhận xét chữa.
* Bài 3: Gọi 1 hs đọc đầu bài.
- Yêu cầu hs đọc kỹ đầu bài và làm bài vào vở 
Cho 2hs lên bảng làm bài vào vở 
+ Đây là bài toán như thế nào ? 
Gọi hs nhận xét bài và nêu cách giải Yêu cầu hs trớc khi điền Đ và S vào ô trống ở từng phép chia thì phải thực hiện phép chia ra giấp nháp đã.
* Bài 4: 
Cho hs làm bài dưới hình thức trò chơi thi giải nhanh 
- Gv hướng dẫn cách chơi 
- Chia nhóm hs các nhóm thảo luận cử đại diện chơi
- Em cuối cùng đọc kết quả các nhóm khác nhận xét 
. Gv nhận xét chữa.bài cho điểm các nhóm
- Gv nhận xét giờ học.
- Về nhà hoàn thành bài tập.
- Chuẩn bị bài hôm sau.
- 2 hs lên bảng làm.
- Lớp làm vở nháp, nhận xét.
-
 Hs lằng nghe.nhắc lại đầu bài
Hs làm bài tập 
- Gọi 1hs nêu lớp theo dõi 
- Hs tự nhẩm bài và làm bài vào vở 
2 hs nêu miệng ,lớp nhận xét.
- Hs dưới lớp theo dõi và nhắc lại cách nhẩm 
- Hs làm bài vào vở các phép tính còn lại 
 2hs lên bảng chữa bài và nêu cách nhẩm 
 200 : 2 = 100 600 :3 = 200 
 800 : 4 = 200
- Lớp đọc thầm
- 2hs giải trên bảng , lớp làm bài vào vở 
- Chia thành các phần bằng nhau 
 Bài giải 
 Số cốc trong mỗi hộp là :
 24 : 4 = 6 ( cốc ) 
 Đáp số : 6 cốc 
 Hs theo dõi hướng dẫn
- Các nhóm thảo luận cử đại diện chơi 
Đại diện nhóm đọc kết quả các nhóm khác nhận xét cho điểm 
Thứ sáu ngày 26 tháng 8 năm 2011
Tập làm văn
viết đơn
 I, Mục tiêu: 
 - Hs dựa theo mẫu đơn của bài tập đọc ( đơn xin vào đội thiiêú niên tiền phong Hồ Chí Minh).
 - Mỗi hs viết đuợc 1lá đơn xin vào đội 
 - Rèn cho hs cách dùng từ đặt câu, lỗi chính tả
 II, Đồ dùng dạy học: 
 Gv: Bảng phụ chép các câu hỏi gợi ý.
 Hs: Vở bài tập.
 III, Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1Kiểm tra
bài cũ (5’)
2, Giới thiệu bài (2’)
3, Hướng dẫn hs làm bài tập
- Nhận xét đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 
(13')
- Viết đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ( 17')
4, Củng cố- dặn dò (3’)
- Gv kiểm tra 4hs viết đơn xin cấp thẻ đọc sách 
- Gv nhận xét cho điểm.
- Gv nêu mục tiêu giờ học.ghi đầu bài lên bảng 
- Gọi hs nêu yêu cầu
- Gv nhắc lại yêu cầu của bài 
 - Yêu cầu hs lần lượt trả lời các câu hỏi 
+ Phần nào phải viết trong đơn mẫu ? phần nào không viết trong đơn mẫu ? 
- Gọi hs nhận xét , gv chốt lại ý đúng 
 Một lá đơn gồm những phần sau; 
+ Lá đơn trình bày mẫu : Mở đầu đơn ..địa điểm 
- Tên của đơn 
- Họ và tên người viết đơn 
- Nội dung viết đơn 
Phần lí do viết đơn ,trình bày , bày tỏ nguyện vọng không viết theo khuôn mẫu 
+ Gọi hs nhắc lại yêu cầu bài
Gv treo 4 lá đơn lên bảng 
Gọi đọc lại mẫu đơn
+ Gọi 4hs lên bảng điền vào láđơn 
- Gọi hs đọc đơn 
- Cho hs nhận xét theo gợi ý sau : 
Đơn này viết có đúng mẫu không ?
-Cách diễn đạt trong lá đơn 
+ Gv nhận xét cho điểm từng hs
- Gv và cả lớp nhận xét bình chọn hs viết hay nhất.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà hoàn thành đoạn văn.
- Chuẩn bị bài hôm sau.
- 4 hs chấm bài viết , lớp nhận xét, bổ sung. 
- Hs lắng nghe.nhắc lại đầu bài 
- 1hs nêu yêu cầu bài tập ,lớp theo dõi sgk 
Hs tiếp nối nhau , cả lớp nhận xét, sửa, bổ sung.
- 1 hs khánhắc lại 
- 4hs lên bảng làm .lớp làm bài vào vở
- Hs đọc đơn 
+ Lớp theo dõi nhạn xét theo gợi ý của gv 
 ___________________________________
Chính tả 
Nghe - viết : cô giáo tí hon
 I, Mục tiêu: 
 - Nghe viết, trình bày đúng một bài văn trong bài: “Cô giáo tí hon” Biết viết hoa các chữ đầu dòng, đầu câu, ghi đúng các dấu câu.
 - Phân biệt đợc cặp vần khó s/x, phân biệt cách viết một số tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn (S/X; ân/âng)
 - Rèn chữ giữ vở cho hs.
 II, Đồ dùng dạy học:
 Gv: 5tờ giấy khổ toviết sẵn bài tập 2a .
 Hs: Vở bài tập.
 III, Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1,Kiểm tra bài cũ (5’)
2,Giới thiệu bài (2’)
3, Hướng dẫn nghe- viết (20’)
Chuẩn bị
- Viết bài.
- Chấm, chữa.
4, luyện tập (10’)
- Phân biệt s/x; ân/ âng.
5, Củng cố dặn dò.(3')
- Gọi 2 hs lên bảng viết theo lời đọc của giáo viên: khuỵu tay , xấu hổ , cá sấu 
- Gv nhận xét cho điểm hs
- Gv nêu mục tiêu giờ học.ghi đầu bài lên bảng 
Gv đọc đoạn văn một lần.
+ Gv nêu câu hỏi nội dung của bài :
Bạn đã bắt chiếc cô giáo như thế nào ?
Cho hs hiểu nắn được cách trình bày đoạn văn : 
+ Đoạn văn có mấy câu ?
+ Chữ cái đầu câu viết như thế nào ? 
+Chữ cái đầu đoạn văn vết như thế nào? 
- Cách viét tên riêng như thế nào?
- Yêu cầu hs tìm tên riêng trong bài 
 + Yêu cầu hs tìm từ viết dễ sai lỗi chính tả 
Cho hs viết vào vở nháp những chữ hs dễ viết sai.
- Gv đọc cho hs viết bài.
Đọc cho hs soát lỗi
- Gv chấm 7 đến 8 bài, nhận xét ưu nhược điểm từng bài.
*, Bài 2a, 
Cho cả lớp làm bài vào vở bài tập.
- Gv mời 2 hs lên bảng điền vần s/x, sau đó đọc kết qủa.
- Gv nhận xét, chữa.
* Bài 3:
Gọi hs nêu yêu cầu bài tập
- Gọi 2 hs lên bảng làm.
- Gv cùng cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Yêu cầu hs chữa bài vào vở theo đáp án đúng 
- Gv tuyên dương những hs đã làm đúng.
- Gv nhận xét giờ học
- Về nhà hoàn thành các bài tập.
- Chuẩn bị bài hôm sau.
- 2 hs lên bảng viết, lớp viết vào vở nháp- nhận xét.
- Hs lắng nghe.2hs nhắc lại đầu bài
- 2hs đọc lại, lớp đọc thầm.trả lời các câu hỏi:
Hs trả lời câu hỏi
- Đoạn văn có 5 câu 
- Viết hoa chữ cái đầu đoạn văn
- Viết lùi vào 1 chữ 
- Viết hoa 
- Hs tìm và nêu 
- Hs tìm : khoan thai, khúc khích, ríu rít, 
Cả lớp viết vào vở nháp: 2hs lên bảng viết 
- Hs viết vào vở.
- Hs tự sửa lỗi sai bằng bút chì ra lề vở.
- Hs làm bài vào vở 
- 2hs lên bảng làm
- 1 hs nhìn bảng đọc lại kết quả:
+ xét: xét xử, xem xét 
+ sét: sấm sét, đất sét 
-2 hs nêu , lớp nhận xét 
 Hs làm bài vào vở bài tập.
Gọi 2 hs lênbảng làm
a, ân: bận rộn , cá nhân 
b , âng : lâng lâng, lên tầng 
 ___________________________________
Toán
Luyện tập
 I, Mục tiêu: 
 - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân 
 - Nhận biết số phần bằng nhau và giải toán có lời văn về chia hết, chia có d và đặc điểm của số d.
 - Rèn kỹ năng .xếp hình cho hs
 - Hs ham học toán 
 II, Đồ dùng dạy học:
 Gv: Bảng phụ
 Hs: Vở bài tập.
 III, Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 Kiểm tra
bài cũ (5’)
2, Giới thiệu bài (2’)
3, Luyện tập
- Tính giá trị của biểu thức 
(9')
- Tìm các phần bằng nhau ( 5')
- Giải bài toán có lời văn.(10')
- Củng cố cách xếp hình 
( 6')
4, Củng cố dặn dò (3’) 
- Gọi hs lên bảng làm bái tập 2,3,vbt 
- Gv nhận xét cho điểm.
- Gv nêu muc tiêu giờ học.ghi đầu bài lên bảng 
- Hướng dẫn hs lần lượt làm các bài tập 
*, Bài 1: Gọi hs đọc yêu cầu bài.
- Cho hs làm bài vào vở.2hs lên bảng làm và nêu cách giải 
- Gọi hs nhận xét chốt lại ý đúng
- Cho hs đổi chéo bài để kiểm tra kết qủa.
*, Bài 2: 
- Hs đọc bài.
- Cho hs làm bài vào vở.
- Gọi một vài hs nêu kết quả, cánh làm. 
- Đã khoanh vào 1 phần mấy ở cột b?
Gv cùng cả lớp nhận xét, chữa bài.
*, Bài 3: Cho hs tự làm bài.
- Gọi 1 hs lên bảng tóm tắt, giải.
- Khi chữa gv yêu cầu hs nêu cách giải.
- Nhận xét, chốt lại lời gải đúng.
*, Bài 4:
- Gọi hs đọc yêu cầu bài 4.
- Cho hs thực hành xếp cho hs 
- Yêu cầu hs giải thích cách xếp
- Gv nhận xét giờ học.
- Về nhà hoàn thành các bài tập.
- Chuẩn bị bài hôm sau. 
- 2 hs làm trên bảng, hs dưới lớp làm vào vở nháp.
- Hs lắng nghe.2hs nhắc lại đầu bài
- Hs đọc yêu cầu bài.
- Hs làm bài theo cặp, sau đó kiểm tra bài lẫn nhau.theo đáp án đúng : 
a, 3 x 5 + 132 = 15 + 132
 = 147
b, 32 : 4 + 106 = 8 +106 
 = 114
 c, 20 x 3 : 2 = 60 : 2 
 = 30 
 Hs đọc yêu cầu bài.
- Hs tự làm bài vào vở
 - Đã khoanh vào 1/4 số con vật 
- Đã khoanh vào 1/3 số con vật 
Hs làm bài vào vở bài tập.1hs lên bảng làm 
- Lớp nhận xét bài và chữa bà vào vở 
Bài giải
Sốhọc sinh ở 4 bàn là:
 2 x 4 = 8 (học sinh)
 Đáp số: 8 học sinh
- Hs đọc yêu cầu bài.
- Hs làm thực hành xếp . bài vào vở bài tập.
- Hs giải thích cách xếp 
 ___________________________________
Thủ công
gấp tàu thuỷ 2 ống khói 
 I, Mục tiêu: 
 - Hs biết cắt , gấp, dán tàu thuỷ 2 ống khói đúng qui trình kĩ thuật.
 - Yêu thích sản phẩm cắt, gấp, dán.
 - Rèn cho hs khéo léo trong khi thực hành.
 II, Đồ dùng dạy học:
 Gv: Mẫu tàu thuỷ 2 ống khói gấp bằng giấy.
 Hs: Giấy gấp thủ công, kéo, hồ dán.
 III, Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 Kiểm tra bài cũ (5’)
2, Giới thiệu bài (2’)
3, a, Hướng dẫn hs quan sát ( 5')
b, Hướng dẫn cách gấp (8')
c, Thực hành gấp (11')
4, Đánh giá sản phẩm (7’)
5, Củng cố dặn dò (3’) 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
- Gv nhận xét sau khi kiểm tra.
- Nêu mục tiêu giờ học. ghi đầu bsì lên bảng 
Gv cho hs quan sát mẫu và dặt câu hỏi để hs nhận xét đặc điểm hình dáng :
+ Tàu thuỷ 2 ống khói có đặc điểm gì ? 
- Gv giải thích thêm 
- Gợi ý cho hs tìm ra cách gấp 
- Cho hs lên mở mẫu và nhận xét
+ Gv vừa gấp vừa hướng dẫn hs gấp 
Bước 1; Gấp cắt tờ giấy vuông như lớp 1,2 
Bước2: Gấp lấy điểm giữa và đường dấu gấp giữa hình vuông 
Bước 3: Gấp thành tà thuỷ 2 ống khói 
Gọi hs nhắc lại cách gấp
- Gv tổ chức cho hs thực hành gấp, cắt, dán tàu thuỷ 2 ống khói. 
Chú ý giúp đỡ, uốn nắn những hs chưa đúng hoặc còn lúng túng
- Gv tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm
-Gv đưa ra tiêu chuẩn để hs nhận xét xếp loại 
- Cho hs trng bày sản phẩm thực hành của mình.
- Gv nhận xét bài của hs.
- Gv nhận xét giờ học và dặn hs về thực hành nhiều lần
 Chuẩn bi bài hôm sau.
- Hs chuẩn bị đồ dùng phục vụ cho giờ học 
- Hs lắng nghe.nhắc lại đầ bài 
- Lớp quan sát và trả lời câu hỏi :
Tàu thuỷ có 2 ống khói giống nhau ở giữa tàu , mỗi bên thành tàu có 2 tam giác giống nhau , mũi tàu thẳng đứng 
 - Hs theo dõi nhận xét 
- Hs theo dõi cách gấp
-Hs nhắc lại cách các bước gấp . Lớp nhận xét bổ sung
- Hs thực hành.gấp
- Hs trưng bày sản phẩm và tự đánh giá nhận xét.
 __________________________________________________________________
 Chữ kí của giám hiệu 
..................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 1 2 CKTKN lop 3 buoi 1.doc