Giáo án Lớp 3 Tuần 20 - Nguyễn Đình Sứ - Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Giáo án Lớp 3 Tuần 20 - Nguyễn Đình Sứ - Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN

Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU

I. MỤC TIÊU.

1. Tập đọc

- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ; một lượt, triù mến, hoàn cảnh, gian khổ, trở về, .

- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới được chú giải ở cuối bài

- Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khắn gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây.

 

doc 24 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 03/07/2017 Lượt xem 176Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 20 - Nguyễn Đình Sứ - Trường TH Nguyễn Bá Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 20 : Thöù 2 ngaøy 2 thaùng 1 naêm 2012 TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN 
Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU
I. MỤC TIÊU.
Tập đọc 
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ; một lượt, triù mến, hoàn cảnh, gian khổ, trở về,...
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới được chú giải ở cuối bài 
- Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khắn gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây.
2. Kể chuyện
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo gợi ý.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh như sách giáo khoa.
- Bảng phụ
III. CÁC HOẠTĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
A. KIỂM TRA BÀI CŨ : (5 phút)
Gọi HS đọc bài : Báo cáo kết quả thi đua .chú bộ đội và trả lời câu hỏi
- GV Nhận xét, cho điểm.
 B. BÀI MỚI : (30 phút)
1. Giới thiệu bài: Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khắn gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi 
Ghi bảng
 2. Luyện đọc.
a. GV đọcmẫu toàn bài: giọng đọc nhẹ nhàng, xúc động. ..
b. HD HS luyện đọc- giải nghĩa từ.
-* Đọc từng câu.
-GV theo dõi , uốn nắn sửa sai.
* Đọc từng đoạn trước lớp.
- Theo dõi, nhắc nhỡ các em nghỉ hơi đúng và đọc văn với giọng thích hợp.
- Gọi HS đọc chú giải trong bài.
- Nhận xét, tuyên dương.
* Đọc từng đoạn trong nhóm.
* Đọc đồng thanh .
3. Tìm hiểu bài:
* Đọc đọan 1
- Trung đòan trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì ?
* Đọc đọan 2
- Trước ý kiến đột ngột của chỉ huy, vì sao các chiến sĩ nhỏ “ Ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại” ?
* GV chốt lại: 
- Thái độ của các bạn sau đó thế nào?
- Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà?
- Lời nái của Mừng có gì đáng cảm động ?
* Đọc đọan 3:
- Thái độ của trung đòan trưởng thế nào khi lời van xin của các bạn?
* Đọc đọan 4:
- Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài?
- Qua câu chuyện này, em hiểu điều gì về các chiến sĩ Vệ quốc đòan nhỏ tuổi ?
 4 Luyện đọc lại
+ GV đọc lại đọan 2.
- HD HS đọc đúng đoạn văn: Giọng xúc động thể hiện thái độ sẵn sàng chịu đựng gian khổ, kiên quyết sống chết cùng chiến khu của các chiến sĩ nhỏ tuổi:
+ Cho HS thi đọc đoạn văn.
+ Nhận xét, tuyên dương.
+ Gọi HS thi đọc toàn bài. 
 KỂ CHUYỆN
1) GV nêu nhiệm vụ: ( 5 phút)
- Dựa theo các câu hỏi gợi ý , học sinh tập kể lại câu chuyện Ở lại với chiến khu.
2) HD HS kể câu chuyện theo gợi ý
( 25 phút)
+ Treo bảng phụ: 
- Gọi HS đọc các câu hỏi gợi ý. 
+ HD HS dựa vào câu hỏi để nhớ lại nội dung câu chuyện không phải trả lời câu hỏi. 
+ Gọi HS giỏi kể mẫu đọan 2.
+ Cho HS tập kể theo nhóm.
- Theo dõi HD các em tập kể.
-Gọi các nhóm lên kể thi đua. 
- Nhận xét, tuyên dương.
+ Gọi 1 học sinh kể lại tòan bộ câu chuyện .
 C. CỦNG CỐ DẶN DÒ : ( 5 phút)
-Qua câu chuyện này các em hiểu gì về các chiến sĩ nhỏ tuổi ?
- Đọc trước bài; Chú ở bên Bác Hồ. 
 - Nhận xét tiết học.
- 2 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi theo yêu cầu.
Hs theo dõi
- Nghe.
- Đọc nối tiếp câu .
- 4 HS đọc nối tiếp đoạn ( 2 lượt ).
- 1 HS đọc chú giải trong SGK.
- Các nhóm đọc thầm.
- Cả lớp đọc đồng thanh tòan bài.
+ 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.
- Ông đến để thông báo ý kiến của trung đoàn: Cho các chiến sĩ nhỏ trở về 
- 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.
+ Vì các chiến sĩ nhỏ rất xúc động, bất nhờ khi nghĩ rằng mình phải rời xa chiến khu, không muốn bỏ chiến khu, xa chỉ huy, phải trở về nhà, không được tham gia chiến đấu.
- Lượm, Mừng và tất cả các bạn đều tha thiết xin ở lại.
- Các bạn sẵn sàng chịu đựng gian khổ sẵn sàng chịu ăn đói, sống chết với chiến khu
- Mừng rất ngây thơ, chân thật xin trung đoàn cho các em ăn ít đi, miễn đừng bắt các em phải trở về.
+ Cả lớp đọc thầm.
- Trung đòan trưởng cảm động rơi nước mắt trước những lời van xin thống thiết, van xin được chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc. 
+ 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.
- Tiếng hát bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối.
- ..rất yêu nước, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc.
-Nghe, nhớ
- 5 HS thi đọc lại đọan 2, cả lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc hay nhất.
- 2 HS thi đọc toàn bài, cả lớp nhận xét .
- 1 HS đọc , cả lớp đọc thầm.
- 1 HS kể , cả lớp theo dõi , nhận xét.
= Các nhóm tập kể cho nhau nghe.
= Bốn học sinh đại diện 4 nhóm lên nối tiếp nhau 4 đọan của câu chuyện .
+ Cả lớp theo dõi , nhận xét 
= 1 học sinh kể lại toàn bộ của câu chuyện.
-----------------------------------
 TOÁN
ĐIỂM Ở GIỮA , TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
I. MỤC TIÊU : Giúp HS
- Biết thế nào là điểm ở giữa hai điểm cho trước.
- Hiểu thế nào là trung điểm của một đoạn thẳng.
II. ĐÒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV: Bảng phụ.
 HS :VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
HĐ1: Giới thiệu điểm ở giữa: (5 phút)
- Vẽ hình như trong SGK và nhấn mạnh A, 0, B là ba điểm thẳng hàng. Theo thứ tự : điểm A rồi đến điểm 0 , đến điểm B ( hương từ trái sang phải ).
0 là điểm ở giữa hai điểm A và B.
A là điểm ở bên trái điểm 0 B là điểm bên phải điểm 0, nhưng với điều kiện ba điểm phải thẳng hàng.
+ Cho vài VD khác để HS củng cố K/N.
HĐ2: Giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng. (15 phút)
+ Vẽ hình như trong SGK.
- Nhấn mạnh M là trung điểm của đoạn thẳng AB:
* M là điểm giữa của hai điểm A và B.
* AM = MB (độ dài đọan thẳng AM bằng độ dài đọan thẳng MB và cùng bằng 3cm). Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
- Cho thêm DV đe HS củng cố thêm K/N
 HĐ3: Luyện tập- thực hành: (15 phút)
 Bài1: Viết tên các điểm vào chỗ trống .
- Gọi HS đọc đề bài.
- HD HS chỉ ra được ba điểm thẳng hàng.
- Chỉ ra được các điểm ở giữa.
 Bài 2 Ghi Đ hoặc S:
-Cho HS trả lời miệng và giải thích
- Nhận xét , ghi điểm.
- GV chốt lại lời giải đúng: 
Bài 3:Viết tiếp chữ số thích hợp vào chỗ chấm:
- GV KL: M,N là trung điểm.
Bài 4 : Vẽ tiếp vào hình .
- Thu bài chấm điểm , nhận xét.
* HOÀN THIỆN BÀI HOC (5 phút)
Về xem lại các bài tập.
Nhận xét tiết học.
+ Quan sát hình vẽ.
Nghe.
+ Nghe cô giảng.
+ 1 HS đọc cả lớp đọc thầm.
+ Học sinh trả lời miệng.
+ HS trả lời miệng, HS khác nhận xét.
+ 1 HS đọc đề bài.
- 1 HS lên bảng làm , cả lớp làm bài vào VBT.
- HS tự làm VBT
- HS tự làm VBT
----------------------------------------------
Thöù 3 ngaøy 3 thaùng 1 naêm 2012 
 CHÍNH TẢ
Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU
I- MỤC TIÊU.
- Rèn kĩ năng viết chính tả:
+ Nghe – viết chính xác , trình bày dúng, đẹp một đoạn trong truyện Ở lại với chiến khu .
+ Giải câu đố, viất đúng chính tả lời giải và làm bài tập điền vần uôt/ uốc 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Bảng phụ
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A) Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Đọc cho HS viết; liên lạc , nhiều lần, nắm nhiều lần, ném lựu đạn,...
- Nhận xét, ghi điểm
B) Bài mới. (25 phút)
1) Giới thiệu bài : Viết một đoạn trong truyện Ở lại với chiến khu
2) Hướng dẫn viết chính tả.
a) HD chuẩn bị.
- GV đọc mẫu bài viết: 
- Lời bài hát trong đoạn văn nói lên điều gì ?
- Lời bài hát trong đoạn văn viết như thế nào ?
+ Đọc cho HS viết bảng con.
Bảo tồn, bay lượn, bùng lên, rực rỡ,
b) GV đọc cho HS viết bài .
+ Đọc cho HS soát lỗi.
c) Thu bài chấm điểm.
- Nhận xét.
3) HD HS làm bài tập.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2b.
- HD HS làm bài.
* Chốt lại lời giải đúng.
+ Ăn không rau như đau không thuốc ( rau rất quan trọng với sức khỏe con người ).
+ Cơm tẻ là mẹ ruột ( Ăn cơm tẻ mới chắc bụng. Có thể ăn mãi cơm tẻ ).
+ Cả gió thì tắt đuốc ( cả gió; gió to gió lớn. Ý nói thái độ gay gắt quá sẽ hỏng việc).
+ Thẳng như ruột ngựa ( tính tình ngay thẳng , có sao nói vậy, không giấy giếm kiêng nể ).
C. Củng cố- dặn dò. (5 phút)
- Về viết lại các lỗi sai . Ai điểm thấp viết lại bài.
- Chuẩn bị bài sau “ Tên đường mòn Hồ Chí Minh”.
-Nhận xét tiết học.
- 2HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.
Hs theo dõi
- Nghe.
- Tinh thần quyết tâm chiến đấu không sợ hi sinh , gian khổ của các chiến 
- ...được đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng, trong dấu ngoặc kép. Chữ đầu từng dòng thơ viết hoa, viết cách lề vở 2 ô li.
- 2HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.
- Viết bài vào vở.
- Soát lỗi.
- 1HS đọc y/c BT, lớp đọc thầm.
- 2HS lên bảng làm , lớp làm vào vở.
- Nghe, sửa sai.
Hs thực hiện
------------------------------------------
 TOÁN
LUYỆN TẬP
 I . MỤC TIÊU :
- Củng cố khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.
- Biết cách xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bảng phụ, giấy.
 HS : VBT .
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 HĐ Luyện tập . (30 phút)
 *GV tổ chức cho HS làm bài tập 
 Bài 1:Xác định trung điểm đoạn thẳng 
- HD HS xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.
+ Bước 1: Đo đọ dài cả đoạn thẳng AB 
+ Bước 2: Chia độ dài đoạn thẳng AB thành hai phần bằng nhau 
+ Bước 3: Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB .
 Tương tự HS xác định trung điểm của đoạn thẳng CD
+ GV nhận xét.
Bài 2: Thực hành `
- Y/c HS lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật đã chuẩn bị sẵn rồi lam như SGK
- Theo dõi , hướng dẫn .
GV nhận xét 
* HOÀN THIỆN BÀI HỌC (5 phút)
- Dặn: Về làm lại các bài tập.
- Chuẩn bị tiết sau So sánh các số trong phạm vi 10 000.
- HS đo độ dài đọan thẳng AB.
- HS chia độ dài đoạn thẳng AB thành hai phần bằng nhau.
- Xác định M là trung điểm.
+ Học sinh thực hành làm.
ĐẠO ĐỨC
ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ (TIẾT 2 ) 
 I MỤC TIÊU : 
- HS thể hiện quyền được bày tỏ ý kiến , được thu nhận thông tin ,được tự do kết giao bạn bè .
- HS biết thể hiện tình cảm hiểu nghi với TNQTqua nội dung thư .
- HS biết bày tỏ tình đoàn kết hữu nghi đối với TNQT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Phong bì tem thư gửi nước ngoài 
 HS : các câu chuyện ,các bài hát về tình đoàn kết TNQT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU . 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
- Em hãy nêu 1 số cách để thể hiện tình đoàn kết , hữu nghị với thiếu nhi quốc tế?
- GV N/x – đánh giá.
B. BÀI MỜI : (25 phút)
* .Khởi đông.
- Cho HS hát bài Tiếng chuông và ngọn cờ .
* HĐ1 :Giới thiệu những sáng tác hoặc tư liệu đã sưu tầm được về tình đoàn kết TNQT.
+ Tạo cơ hội cho HS thể hiện quyền được bầy tỏ ý kiến , đươc thu nhận thông tin , được tự do kết giao bạn bè .
- Các nhóm trưng bầy tranh , ảnh và những tư liệu đã sưu tầ ... o đổi)
+ Sinh hoạt 15 phút đầu giờ tốt.
+ Trong tuần vẫn còn bạn nghỉ học Duyên,Khương 
- Anh, Nhân, Hoa tiếp tục học bảng cửu chương.
Hoạt động Triển khai hoạt động tuần 21: 
( 15 phút)
- Luyện viết chữ đẹp như bạn Ly, Hòa, Điền
- Tiếp tục tham gia quyên góp quần áo ...
Ổn định lớp, tiếp tục học tập tốt các môn học
- Sinh /h văn nghệ tập thể- cá nhân.Lớp phó phụ trách văn thể điều khiển.
* Củng cố dặn dò (2’):
- Sinh hoạt văn nghệ tập thể, - Nhận xét tuyên dương, nhắc nhở Hsinh.
- Tổ trưởng , lớp trưởng lên tổng kết hoạt động tuần 20.
- Hs lắng nghe.
- Lớp phó văn thể điều khiển.
Giáo án tuần 20
	Thứ 2 ngày 2 tháng 1 năm 2012
 TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
- Củng cố về các số trong phạm vi 10 000, viết bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
- Củng cố về các số tròn trăm, tròn nghìn ( sắp xếp trên tia số ) và về cách xác định trung điểm của đoạn thẳng.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
HĐ1: Kiểm tra bài cũ : (5 phút)
- Y/C HS tìm số lớn nhất, số bé nhất?
9870;8999; 9869; 8899; 8999.
+ Nhận xét , ghi điểm.
 HĐ2 : Luyện tập: (25 phút)
+ Bài1: Điền dấu >,<, =
8998.9898	1000m1km
6574.6547	980g..1g
4320.4320	1m 80 phút
9009900+ 9
1 giờ 15 phút 80 phút
Bài tập 1 củng cố về nội dung gì ?
+ Bài2/ 13 SBT :Khoanh vào chữ đặt trước KQ đúng :
- Cho HS làm bài vào VBT.
 GV chốt kết quả đúng :
 a. Khoanh vào B b. Khoanh vào D
+ Bài3:Viết số.
 +Bài 4/ 13 SBT : Nối trung điểm 
- Y/c HS tìm trung điểm và trả lời miệng.
- Nhận xét, ghi điểm.
- Bài tập 4 củng cố về nội dung gì?
*HOÀN THIỆN BÀI HỌC . (5 phút)
- N/x tiết học .
- HS lên bảng làm cả lớp làm vào bảng con :
Số lớn nhất : 9870
Số bé nhất :8899
- Lớp làm bài vào VBT
- Vài HS lên bảng làm giải thích tại sao chọn dấu ?
- So sánh hai số.
- 1 HS đọc đề bài.
- Lớp làm vào VBT .2HS lên bảng làm và giải thích tại sao
- 1 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào VBT. KQ: 
- 1 học sinh đọc.
a) trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số : 500
b) trung điểm của đoạn thẳng MN ứng với số : 6000
- Tìm trung điểm của đoạn thẳng.
TOÁN
 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG 
I . MỤC TIÊU :
- Củng cố khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.
- Biết cách xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV: Bảng phụ, giấy.
- HS: VBT:
III. CÁC HOẠT ĐỘMG DẠY HỌC :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
HĐ1: Luyện tập(30phút)
Bài 1: a) Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm:
Trong hình bên có: B
........ là 3 điểm thẳng hàng
........ là 3 điểm thẳng hàng
 A M C 
 b) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Trong hình trên có:
- AB = BC và AM = CM 
- B là điểm ở giữa 2 điểm A và C
- O là điểm ở giữa 2 điểm B và M
- O là trung điểm của đoạn thẳng BM
- M là trung điểm của đoạn thẳng AC
Bài 2: Trong hình sau có mấy trung điểm ? Kể tên trung điểm đó ?
 A E B
H
K
I
 D G C
HĐ2: Chấm chữa bài : (5 phút)
GV thu một số chấm nhận xét . 
 *HOÀN THIỆN BÀI HỌC . (5 phút)
- Hôm nay các em học toán bài gì ?
 Dặn:Về xem lại các bài tập.
N/x tiết học . 
-HS tự làm lạivào vở .
- Xác định 3 điểm thẳng hàngvà trung điểm.
- 2 HS chữa bài tập – Lớp nhận xét .
- HS xac định trung điểm của đoạn thẳng.
- Có 4 trung điểm ,đó là trung điểm E, I, G ,H. 
hs trả lơì
	--------------------------------------------------------
TẬP ĐỌC 
TRÊN ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH
 I. MỤC TIÊU :
- Đọc trôi chảy cả bài . Đọc đúng các từ ngữ: thung lũng, nhích, ba lô, lù lù , lúp xúp,...
- Ngắt nghỉ hơi đúng, biết chuyển giọng phù hợp với nội dung từng đoạn .
- Nắm được nghĩa của các từ ngữ chú giải cuối bài 
- Hiểu được sự vất vả, gian truân và quyết tâm của bộ đội ta khi hành quân trên đường mòn Hồ Chí Minh , vượt dãy Trường Sơn vào giải phóng miền Nam.
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Tranh minh họa bài học trong SGK. 
 - HS :VBT. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. KIỂM TRA BÀI CŨ : (5 phút)
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài ; Chú ở bên Bác Hồ và trả lời câu hỏi.
-Nhận xét ghi điểm .
B. BÀI MỚI (25 phút)
1. Giới thiệu sự vất vả, gian truân và quyết tâm của bộ đội ta khi hành quân trên đường mòn Hồ Chí Minh
2 Luyện đọc
 a. GV đọc mẫu bài : 
b. HD SH luyện đọc - giải nghĩa từ 
* Đọc từng câu:
Theo dõi, sửa sai cho HS 
* Đọc từng đọan trước lớp.
Mỗi lần xuống dòng là một đoạn.
Gọi 1 HS đọc chú giải trong bài.
* Đọc từng đọan trong nhóm
Theo dõi, hướng dẫn các nhóm đọc.
 * Cả lớp đọc đồng thanh.
 3. Tìm hiểu bài : 
* Đọan 1: 
- Tìm hình ảnh so sánh cho thấy bộ đội đang vượt một cái dốc rất cao? 
- Tìm những chi tiết nói lên nỗi vất vả của đoàn quân vượt dốc ?
* Đọan 2:
- Tìm những hình ảnh tố cáo tội ác của giặc Mĩ ?
4. Luyện đọc lại
* GV HD HS luyện đọc đoạn 1
Theo dõi nhận xét, tuyên dương.
C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ (5 phút)
- Bài học này giúp em hiểu điều gì? 
- Nhận xét tiết học.
- 2HS đọc bài và trả lời 
- Nghe, quan sát sgk
- Nghe, đọc thầm.
- HS đọc nối tiếp câu.
- 2HS đọc tiếp nối 2 đọan .
- 1HS đọc chú giải trong SGK.
- Nhóm đôi đọc thầm.
- Đại diện 2 nhóm lên thi đọc .
- Cả lớp đọc bài.
- 1HS đọc , cả lớp đọc thầm.
- Đoàn quân nối thành vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao như một sợi dây thẳng đứng.
- Dốc trơn và lầy . Đường rất khó đi nên đoàn quân chỉ nhích từng bước ....
- 1 HS đọc , cả lớp đọc thầm.
- Những dặm rừng đỏ lên vì bom Mĩ . Những dặm rừng xám đi vì chất. 
-5 HS thi đọc lại đọan 2.
Cả lớp theo dõi , bình chọn người đọc hay nhất.
- HS nêu nội dung .
------------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 3 tháng 1 năm 2012
TOÁN 
SỐ 10000 - LUYỆN TẬP 
I- Mục tiêu :
- Biết số 10000 (Mười nghìn hoặc một vạn).
- Biết về các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có 4 chữ số.
II- Đồ dùng dạy - học : 10 tấm bìa viết số 1000 (SGK).
III- Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*HĐ1 Viết các số sau thành tổng: 
(15 phút)
3450; 6702; 3800; 4009
- Giới thiệu bài.
* HĐ2 : Thực hành. (15 phút)
Bài 1 : Viết số thớch hợp vào chỗ chấm :
5000; 6000; 7000; 8000;.....;..........
9995;9996; 9997; 9998;......;..........
9500; 9600; 9700; 9800;......;.........
9950; 9960; 9970; 9980;......;.........
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm .
GV kẻ tia số lên bảng 
- GV chốt : là các số liên tiếp từ 9904→ 9910
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm .
 - GV kẻ bảng như VBT 3/8lên bảng 
 - GV chốt cách tìm số liền trước (trừ đi 1 ) tìm số liền sau(cộng thêm 1)
 Bài 4 : Số ?
- Các số tròn nghìn bé hơn 5555 là:......................
- Số tròn nghìn liền trước 9000 là:..........................
- Số tròn nghìn liền sau số 9000 là:.......................
* Hoàn thiện bài học (5 phút)
- GV dặn HS về nhà làm tiếp những bài tập còn lại như đã hướng dẫn./.
- 2 HS lên bảng làm bài 2, 3. Lớp nhận xét, chữa bài.
* HS đọc yêu cầu.
- 4 HS lên bảng làm. Lớp làm vào vở, sau đó trao đổi chéo vở kiểm tra kết quả.
- Lớp viết vào vở , một số HS đọc tia số .
* HS đọc yêu cầu.
- 1 HS lên bảng viết số liền trước và số liền sau của số đó.
- Lớp nhận xét, chữa bài.
* HS nêu yêu cầu.
- 2 HS lên bảng làm - Lớp làm vào vở.
 KQ:
1 Hs nêu yêu cầu bài
Hs làm nháp , 3 Hs thi viết nhanh.
Lớp nhận xét tuyên dương.
	------------------------------------------- 
Thứ 5 ngày 5 tháng 1 năm 2012
TOÁN
ÔN SO SÁNH CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ .
I. MỤC TIÊU :
- Củng cố về các số trong phạm vi 10 000, viết bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
- Củng cố cộng các số có 4 chữ số .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
HĐ1: Kiểm tra bài cũ : (5 phút)
KT vở bài tập ở nhà của HS 
 HĐ2 : Luyện tập: (25 phút)
+ Bài1: Điền dấu >,<, =
53285341 5999m..6km
95399538 8000g8kg
6007600+7 5015mm.5m
6899..6000+99 2kg 1898kg
- Cho HS tự làm bài vào VBT.
 - Y/C HS giải thích cách tính 
- Bài tập 1 củng cố về nội dung gì ?
+ Bài2 :
a. Khoanh vào số lớn nhất:
 4576, 4567, 4765, 5467, 5647.
b. Khoanh vào số bé nhất :
 6954, 6594, 4569, 4659, 4956.
- GV nhận xét chốt kết quả .
 + Bài3:Viết số.
a. Các số có 4 chữ số lớn hơn 9991là: 
.
b. Các số vừa lớn hơn 4523và nhỏ hơn 4532là:.
+Bài 4 :Đặt tính rồi tính 
6587 +2419 7856+ 809 576+3928
*HOÀN THIỆN BÀI HỌC . (5 phút)
- Dặn:Về xem lại các bài tập.
N/x tiết học
- Lớp làm bài vào VBT
- Vài HS lên bảng làm giải thích tại sao chọn dấu ?
 - So sánh hai số.
- Lớp làm vào VBT .2HS lên bảng làm và giải thích tại sao
KQ: a. Khoanh số 5647.
 b. Khoanhsố 4569
1 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào VBT
- 3 HS lên bảng tính và nêu cách tính .- Lớp nhận xét 
	------------------------------------------------- 
Thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2012
 TẬP LÀM VĂN 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU :
1. Biết báo cáo trước các bạn về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua – lời lẽ rõ ràng, rành mạch, thái độ đàng hoàng, tự tin.
2. Biết viết báo cáo ngắn gọn, rõ ràng gửi cô giáo theo mẫu đã cho.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV: Mẫu báo cáo 
HS : VBL
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
A/ KIỂM TRA BÀI CŨ : (5 phút)
- 1HS đọc lại bài Báo cáo kết quả thánh thi đua “ Noi gương chú bộ đội” ( tuần 19, trang 10
- GV nhận xét .
B/ DẠY BÀI MỚI : (25 phút)
1. Giới thiệu về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua
2. HD HS làm bài tập:
*Bài tập : Dựa vào bài tập đọc Báo có kết quả tháng thi đua “Noi gương anh bộ đội’’hãy viết một báo cáo về kết quả thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20 tháng 11 ngày nhà giáo Việt Nam của lớp em . 
- GV ghi đề bài lên bảng.
- GV nhắc HS:Báo cáo hoạt động của tổ theo 2 mục: 1.Học tập; 2.Lao động. Trước khi đi vào các nội dung cụ thể, cần có lời mở đầu: “ Thưa các bạn”.
+ Mỗi bạn đóng vai tổ trưởng cần báo cáo với lời lẽ rõ ràng, rành mạch, thái độ, tự tin.
- GV cho HS làm bài.
- GV cho HS đọc báo cáo.
- GV nhận xét, chấm điểm một .
C . CỦNG CỐ - DẶN DÒ : (5 phút)
- GV nhận xét tiết học, khen những HS làm tốt bài thực hành.
- GV dặn HS ghi nhớ mẫu và cách viết .
-1 HS đọc yêu cầu của bài.
-HS cả lớp đọc thầm lại bài báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chú bộ đội”.
- HS tự làm bài vào vở
- Vài HS đọc bản báo cáo của mình- Lớp nhận xét .
---------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 20. DOC.doc