Giáo án Lớp 3 Tuần 32 - Trường Tiểu Học số 1 Quảng Hoà

Giáo án Lớp 3 Tuần 32 - Trường Tiểu Học số 1 Quảng Hoà

Tập đọc – Kể chuyện: Người đi săn và con vượn.

I. Mục tiêu : A) Tập đọc:

-Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Hiểu ND, ý nghĩa: Giết hại thú rừng là tội ác; cần có ý thứ bảo vệ môi trường. (trả lời được các câu hỏi SGK).

B) Kể chuyện:

-Kể lại đươc từng đoạn câu chuyện theo lời của bác thợ săn, dựa vào tranh minh họa (SGK).

-HS khá, giỏi biết kể lại câu chuyện theo lời của bác thợ săn.

-GDHS ý thức bảo vệ môi trường

II. Đồ dùng dạy học:Tranh ảnh minh họa sách giáo khoa .

 

doc 25 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 06/06/2017 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 32 - Trường Tiểu Học số 1 Quảng Hoà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 32
Thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2011
Tập đọc – Kể chuyện: Người đi săn và con vượn.
I. Mục tiêu : A) Tập đọc:
-Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu ND, ý nghĩa: Giết hại thú rừng là tội ác; cần có ý thứ bảo vệ môi trường. (trả lời được các câu hỏi SGK).
B) Kể chuyện:
-Kể lại đươc từng đoạn câu chuyện theo lời của bác thợ săn, dựa vào tranh minh họa (SGK).
-HS khá, giỏi biết kể lại câu chuyện theo lời của bác thợ săn.
-GDHS ý thức bảo vệ môi trường
II. Đồ dùng dạy học:Tranh ảnh minh họa sách giáo khoa .
III. Các hoạt động dạy học:
ND - TL
Giáo viên
Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
A) Tập đọc
a) Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ 
b) Tìm hiểu nội dung 
c) Luyện đọc lại :
B) Kể chuyện:
3) Củng cố dặn dò: 
-Gọi học sinh lên bảng đọc bài “ Bài hát trồng cây “ 
 -Nêu nội dung bài vừa đọc ?
-Giáo viên nhận xét đánh giá bài 
*Giới thiệu.: 
-Đọc mẫu diễn cảm toàn bài .
- Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp câu 
-Luyện đọc tiếng từ HS phát âm sai
-Yêu cầu nối tiếp đọc nối tiếp đoạn .
- HDHS ngắt nghỉ câu dài
-Yêu cầu đọc từng đoạn trước lớp.
- GV giải thích một số từ
 - Gọi đọc nối tiếp từng đoạn.
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm 
-Yêu cầu một số em đọc cả bài . 
-Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi :
 -Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn ?
- Mời một em đọc đoạn 2 .Yêu cầu lớp đọc thầm theo .
- Cái nhìn căm giận của con vượn mẹ đã nói lên điều gì ?
- Yêu cầu lớp đọc thầm tiếp đoạn 3 của bài -Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm ?
- Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn còn lại .
-Chứng kiến cái chết của vượn mẹ bác thợ săn đã làm gì ?
-Câu chuyện muốn nói lên điều gì với chúng ta ? 
-Đọc mẫu lại đoạn 2 của bài văn .
-Mời một số em thi đọc diễn cảm cả câu chuyện 
- Giáo viên và lớp bình chọn bạn đọc hay nhất .
1 .Giáo viên nêu nhiệm vụ 
- Yêu cầu học sinh quan sát 4 bức tranh .
- Mời hai em nói vắn tắt về nội dung từng bức tranh .
-Gọi từng cặp kể lại đoạn 1 và 2 câu chuyện .
-Một hai em thi kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp .
-Giáo viên cùng lớp bình chọn bạn kể hay nhất .
-Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
- Ba em lên bảng và nêu nội dung câu chuyện (Hoàng, Hạnh, Tuấn) .
- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu .
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .
- HS đọc nối tiếp từng câu trong bài.
-Luyện đọc tiếng hay sai.
-Lần lượt nối tiếp đọc nối tiếp đoạn .
-Từng em đọc từng đoạn trước lớp 
- Ba em đọc từng đoạn trong bài .
-Đọc từng đoạn trong nhóm 
- Một số em đọc cả bài .
-Cả lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi .
-Con thú nào không may gặp bác thì coi như hôm ấy là ngày tận số .
-Một em đọc tiếp đoạn 2 . Lớp đọc thầm theo .
-Nó căm ghét người đi ắn độc ác .Nó tức giận kẻ bắn chết nó khi con nó còn rất nhỏ cần được nuôi nấng ,..
- Lớp đọc thầm đoạn 3 .
-Nó vơ vội nắm bùi nhùi , lót đầu cho con , hái chiếc lá vắt ít sữa vào đưa lên miệng con rồi nghiến răng giật phắt mũi tên ra , hét lên một tiếng rồi ngã ra chết .
- Đọc thầm đoạn 4 của bài .
-Bác đứng lặng , cắn môi , chảy nước mắt và bẻ gãy nỏ rồi lẳng lặng ra về . Từ đó bác bỏ hẳn nghề thợ săn .
- Phát biểu theo suy nghĩ của bản thân .
- Lắng nghe giáo viên đọc mẫu đoạn 2 .
- Hai nhóm thi đọc diễn cảm đoạn 2 câu chuyện 
- Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay nhất .
-Lắng nghe nhiệm vụ của tiết học .
-Quan sát các bức tranh gợi ý để kể lại câu chuyện .
-Hai em nêu vắn tắt nội dung mỗi bức tranh .
-Hai em nhìn tranh gợi ý kể lại đoạn 1 và 2 câu chuyện theo lời kể của bácthợ săn . 
- Hai em lên thi kể câu chuyện trước lớp .
- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất 
- Lần lượt nêu lên cảm nghĩ của mình về nội dung câu chuyện .
-Về nhà tập kể lại nhiều lần .
-Học bài và xem trước bài mới .
Toán: Luyện tập chung.
I. Mục tiêu :
-Biết đặt tính và nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số.
-Biết giải toán có phép tính nhân (chia).
-GDHS chăm học.
II. Đồ dùng dạy học: - Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .
 III. Hoạt động dạy học
ND - TL
Giáo viên
Học sinh
1.Bài cũ :
2.Bài mới
-Bài 1:
Bài 2
Bài 3
Bài 4
3) Củng cố - Dặn dò:
-Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà 
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra
a) Giới thiệu bài: 
b) Luyện tập:
- Gọi học sinh đọc Y/C BT
-Ghi bảng lần lượt từng phép tính 
-Yêu cầu lớp thực hiện vào vở 
-Mời hai em lên bảng đặt tính và tính .
-GV và HS nhận xét, đánh giá.
- Gọi học sinh nêu bài tập 2.
-Yêu cầu lớp tính vào vở .
-Mời một học sinh lên bảng giải bài 
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
- Gọi học sinh đọc bài 3.
-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài . 
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở 
-Mời một học sinh lên bảng giải .
-Gọi học sinh nhận xét bài bạn.
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-Gọi học sinh đọc Y/C BT.
-Giáo viên minh họa bằng sơ đồ đoạn thẳng lên bảng 
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở 
-Mời một học sinh nêu miệng kết quả .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Nhận xét đánh gía bài làm học sinh 
*Nhận xét đánh giá tiết học 
–Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Hai học sinh lên bảng chữa bài tập số 4 .
(Oanh, Thương)
-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
*Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu 
-Một em đọc.
-Hai em lên bảng đặt tính và tính kết quả .
a/ 10715 x 6 = 64290; b/ 21542 x 3 = 64626
 30755 : 5 = 6151; 48729 : 6 = 8121(dư 3 )
 -Học sinh nhận xét bài bạn
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
-Một em lên bảng giải bài .
* Giải : -Số bánh nhà trường đã mua là : 
 4 x 105 = 420 (cái )
-Số bạn được nhận bánh là :420 :2 = 210 bạn
 Đ/S: 210 bạn 
-Một học sinh đọc đề bài .
-Cả lớp thực hiện vào vở .
-Một học sinh lên bảng giải bài 
* Giải : -Chiều rộng hình chữ nhật là : 
 12 : 3 = 4 (cm)
 Diện tích hình chữ nhật là :
 12 x 4 = 48 (cm2)
 Đ/S: 48 cm2
-Học sinh nhận xét bài bạn .
-Một học sinh nêu cách tính .
* Chủ nhật đầu tiên là ngày 1 tháng 3 
* Chủ nhật thứ 2 là ngày 8 tháng 3 
* Chủ nhật thứ 3 là ngày 15 tháng 3 
* Chủ nhật thứ 4 là ngày 22 tháng 3 
* Chủ nhật thứ 5 là ngày 29 tháng 3 
- Một em khác nhận xét bài bạn .
-Vài học em nêu lại nội dung bài 
-Về nhà học và làm bài tập còn lại.
-Xem trước bài mới .
Tự nhiên xã hội : Ngày và đêm trên trái đất.
I/ Mục tiêu 
- Biết sử dụng mô hình để nói về hiện tượng ngày và đêm trên Trái đất.
- Biết một ngày có 24 giờ.
- Biết được mọi nơi trên trái đất đều có ngày và đêm kế tiếp nhau không ngừng
- GDHS bảo vệ môi trường
II/ Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh trong sách trang 120, 121 , Đèn điện để bàn .
III/ Các hoạt động dạy học::
ND - TL
Giáo viên
Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
Hoạt động 1:
Hoạt động 2:
Hoạt động 3 :
3) Củng cố - Dặn dò:
-Gọi 2 học sinh trả lời nội dung bài : “Mặt trăng là vệ tinh của Trái Đất “ .
-Nhận xét đánh giá 
a) Giới thiệu bài:
*Yêu cầu quan sát tranh theo cặp .
- Yêu cầu quan sát hình 1 và 2 trang 120 và 121 sách giáo khoa .
-Tại sao bóng đèn không chiếu sáng được toàn bộ bề mặt quả địa cầu ?
-Khoảng thời gian phần Trái Đất được mặt Trời chiếu sáng gọi là gì ?
-Khoảng thời gian phần Trái Đất không được mặt Trời chiếu sáng gọi là gì ?
-Yêu cầu một số em trả lời trước lớp .
-Lắng nghe nhận xét đánh giá ý kiến của học sinh .
-Rút kết luận như sách giáo viên 
*Yêu cầu các nhóm thực hành làm như hướng dẫn trong sách giáo khoa.
-Mời lần lượt các đại diện từng nhóm lên làm thực hành trước lớp .
-Lắng nghe và nhận xét đánh giá rút ra kết luận như sách giáo viên .
*Thảo luận cá lớp .
-Giáo viên đánh dấu một điểm trên quả cầu .
-Quay quả địa cầu đúng một vòng theo ngược chiều kim đồng hồ và đến khi điểm đánh dấu trở về chỗ cũ .
-Qui ước thời gian cho Trái Đất quay được một vòng trở về chỗ cũ là 1 ngày .
-Vậy một ngày có bao nhiêu giờ ?
-Nếu Trái Đất ngừng quay thì ngày và đêm trên Trái Đất như thế nào ? 
-Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày.
- Xem trước bài mới .
-Trả lời về nội dung bài đã học tiết trước (Huy, Huyền).
-Lớp theo dõi vài học sinh nhắc lại 
- Lớp mở sách giáo khoa quan sát hình 1và 2 trang 120 , 121 và nêu .
-Vì phần bên kia quả địa cầu đã bị che khuất 
- Khoảng thời gian được chiếu sáng gọi là ban ngày .
- Khoảng thời gian không được chiếu sáng gọi là ban đêm .
- Lần lượt một số em nêu kết quả quan sát .
- Hai em nhắc lại nội dung hoạt động 1 .
- Các nhóm tiến hành trao đổi thảo luận và cử đại diện lên làm thực hành trước lớp .
- Lớp quan sát và nhận xét đánh giá phần thực hành của nhóm bạn .
-Lớp quan sát giáo viên làm và đưa ra nhận xét .
- Một ngày có 24 giờ .
-Nếu như Trái Đất ngừng quay thì trên Trái Đất sẽ không có ngày và đêm .
- Hai em nêu lại nội dung bài học .
-Về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới 
HDTHTV: Hướng dẫn làm bài tập tiết 1 (Tuần 32)
 I. Mục tiêu: 
 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, bước đầu biết đọc phù hợp với diễn biến của truyện : Chú chim sâu.
 -Hiểu nội dung: truyện( Trả lời được các câu hỏi bài tâp 2, bài tập 3 - SGK). 
 II. Đồ dùng dạy - học: Sách thực hành Tiếng Việt.
 III. Hoạt động dạy - học:
ND - TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
2, Bài mới:
Bài1. Đọc truyện: Chú chim sâu.
 Bài 2. Chọn câu trả lời đúng.
Củng cố- dặn dò 
-Gọi 2HS làm BT1,2 tiết 2 – T31
-Giới thiệu bài
* Đọc diễn cảm toàn bài.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn.
- Yêu cầu luyện đọc theo nhóm.
- Y/C HS giỏi đọc lại toàn bài.
-Gọi HS đọc Y/C bài tập và các phương án trả lời.
-Y/C HS làm BT vào vở
-GV KL: a) Ở trong rừng
b) Vì nó muốn có tiếng hót hay để mọi người yêu quý.
c)Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót.
d)Trời bão, chim sâu bị gió thổi, một cậu bé bắt được.
e)Vì bố cậu khuyên hãy thả loài chim sâu có ích.
g)Dùng để dẫn lời nói của nhân vật.
h)Trời đầy dông bão.
-GV và HS nhận xét, chữa và ghi điểm.
-Hệ thống kiến thức vừa luyện.
-Dặn HS về ôn lại bài.
(Hải, Tuyết Lan).
Nghe
-Lắng nghe, theo dỏi.
- HS đọc nối tiếp đoạn
-HS luyện đọc theo nhóm
-1 HS giỏi đọc toàn bài.
-2 HS đọc Y/C bài tập.
-HS làm vở rồi nêu miệng kết quả
-Nêu lại bài học
-Nghe và thực hiện
Thể dục : Tung bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người. T/C: “Chuyển đồ vật.”
I/ Mục tiêu :
-Ôn lại động tác tung và bắt bóng cá  ...  tập còn lại.
-HS nghe, thực hiện.
Chính tả (Nghe – viết): Hạt mưa.
I. Mục tiêu:
- Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ.
-làm đúng bài tập 2a/b.
II/ Đồ dùng dạy học -Bảng lớp viết 2 lần nội dung bài tập 2 .
III/ Các hoạt động dạy học:
ND - TL
Giáo viên
Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới:
b) Hướng dẫn nghe viết : 
c/ Hướng dẫn làm bài tập 2
3.Củng cố - Dặn dò
- Gọi 3 HS lên bảng viết các từ sau: nương đỗ – nương ngô - tấp nập 
- GV nhận xét, cho điểm
a) Giới thiệu bài
-Đọc mẫu bài “ Hạt mưa ” 
-Yêu cầu ba học sinh đọc lại bài thơ .
-Những câu thơ nào nói lên tác dụng của hạt mưa ?
* Những câu nào nói lên tính cách tinh nghịch của hạt mưa ? 
 -Nhắc nhớ cách viết hoa danh từ riêng trong bài .
-Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ dễ sai .
-Đọc cho học sinh chép bài .
-Đọc, HS dò bài, chữa lỗi.
-Thu vở HS chấm điểm và nhận xét.
 - Nêu yêu cầu của bài tập 
-Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 2
-Yêu cầu lớp làm bài cá nhân . 
-Mời hai em lên bảng thi làm bài .
- Chốt lại lời giải đúng , mời hai em đọc lại .
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới 
-2HS lên bảng viết (Hoàng, Hạnh)
-Lớp viết bảng con.
-Lớp nhận xét, chữa.
-Lớp lắng nghe giới thiệu bài 
- Lắng nghe đọc mẫu bài viết 
-Ba em đọc lại bài thơ .
-Cả lớp theo dõi đọc thầm theo .
-Hạt mưa ủ trong vườn thành mỡ màu của đất /
Hạt mưa trang mặt nước , làm gương cho trăng soi .
-Hạt mưa đến là nghịch rồi ào ào đi ngay .
- Lớp thực hiện viết vào bảng con các từ dễ nhầm lẫn.
- Nghe giáo viên đọc để chép vào vở 
-Nghe, dò bài và tự chữa lỗi bằng bút chì 
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm 
- Hai em đọc lại yêu cầu bài tập 2
-Cả lớp thực hiện vào vở và sửa bài .
-Cử 2 đại diện lên bảng thi làm bài đúng và nhanh . 
 2b/ Màu vàng – cây dừa – con voi 
- Lớp nhận xét bài bạn và bình chọn nhóm làm nhanh và làm đúng nhất .
-Một hoặc hai học sinh đọc lại .
-Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.
- HS thực hiện
Tập làm văn: Nói – viết về bảo vệ môi trường.
I. Mục tiêu :- Biết kể lại một việc tốt đã làm để bảo vệ môi trường, dựa theo gợi ý (SGK).
- Viết được một đoạn văn ngắn ( khoảng 7 – 10 câu ) kể lại việc làm trên . 
- GDHS bảo vệ môi trường
 II. Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh về một số việc làm bảo vệ môi trường.
 - Bảng lớp ghi các câu hỏi gợi ý để học sinh kể
III. Các hoạt động dạy học:	
ND - TL
Giáo viên
Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
Bài 1
Bài tập 2 :-
3)Củng cố - Dặn dò:
-Gọi hai em lên bảng đọc lại bài viết nói về một số việc làm bảo vệ môi trường đã học ở tiết trước. 
a/ Giới thiệu bài 
 b/ Hướng dẫn làm bài tập :
- Gọi 1 học sinh đọc bài tập và gợi ý.
-Yêu cầu 1HS giải thích yêu cầu BT.
-Giới thiệu đến học sinh một số bức tranh về bảo vệ môi trường . 
-Chia lớp thành các nhóm , mỗi nhóm chỉ định nhóm trưởng để điều khiển và trong nhóm kể về các việc làm bảo vệ môi trường 
* Mời ba em thi kể trước lớp .
- Theo dõi nhận xét đánh giá và bình chọn ra học sinh kể hay nhất .
Yêu cầu hai em nêu đề bài .
- Yêu cầu lớp thực hiện viết lại các ý vừa trao đổi vào vở .
-Theo dõi giúp đỡ những HS yếu .
-Mời một số em đọc lại đoạn văn trước lớp 
- Nhận xét và chấm điểm một số bài văn tốt 
-Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
-Nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
-Hai em lên bảng “ Đọc bài viết về những việc làm nhằm bảo vệ môi trường qua bài TLV đã học.” (Thanh Hùng, Ngà)
-Lắng ngheGV giới thiệu.
- Hai học sinh nhắc lại tựa bài .
- Một em đọc yêu cầu đề bài .
-Một học sinh giải thích yêu cầu bài tập 
- Quan sát các bức tranh bảo vệ môi trường .
- Lớp tiến hành chia thành các nhóm .
- Các nhóm kể cho nhau nghe những việc làm nhằm để bảo vệ môi trường .
-Ba em thi kể trước lớp .
- Lớp lắng nghe và bình chọn bạn kể hay và có nội dung đúng nhất .
- Hai em đọc yêu cầu đề bài tập 2 .
- Thực hiện viết lại những điều mà vừa kể ở trên về các biện pháp bảo vệ môi trường , đảm bảo đúng các yêu cầu trình bày như giáo viên đã lưu ý .
-Nối tiếp nhau đọc lại đoạn văn của mình trước lớp .
- Lớp lắng nghe bình chọn bạn có bài viết hay nhất .
-Hai em nhắc lại nội dung bài học .
-Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.
BD Toán: Hướng dẫn làm bài tập tiết 2 (Tuần 32)
I Mục tiêu: 
 -Biết tính các ngày chủ nhật trong tháng và số ngày, tuần lễ trong năm(BT1).
-Biết tính giá trị của các biểu thức( BT2).
-Tìm thành phần chưa biết (BT3)
-Giải toán về tính cạnh, tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật (BT4)
- GDHS yêu thích học toán. 
 II Đồ dùng dạy - học: 
 IIICác hoạt động dạy học: 
ND - TL
Giáo viên
Học sinh
1.Bài cũ.
2.bài mới
Bài 1:Viết tiếp vào chỗ chấm:
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức
Bài 3. Tìm x:
Bài 4.Bài toán
Bài 5. Đố vui:
3. Củng cố - dặn dò.
-Gọi 2HS lên bảng làm BT2 tiết 1 – tuần 32
-GV nhận xét, đánh giá.
-Giới thiệu bài.
-Gọi HS đọc Y/C BT:
+Nếu ngày 1 tháng 5 là thứ năm thì những ngày chủ nhật trong tháng 5 đó là các ngày: ..............
+ Năm 2010 có 365 ngày. Vậy năm 2010 có.............. tuần lễ và ............. ngày
-HS làm bài vào vở rồi nêu miệng kết quả.
-GV và HS nhận xét, đánh giá.
-Gọi HS đọc Y/C BT.
a)1342 x 4 + 3257 = b) 21758 + 12708 : 4 =
-Gọi 2HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con.
-GV và HS nhận xét, đánh giá, chữa.
-Gọi HS đọc Y/C BT.
a) X + 315 = 10419 b) X x 9 = 3456
-Y/C HS làm bài tập vào vở
-Gọi 2HS lên bảng làm
-GV và HS nhận xét, chữa, đánh giá.
-Gọi HS đọc bài toán
+Một viên gạch hình vuông có chu vi 40 cm. Tính diện tích hình chữ nhật được ghép lại bởi 8 viên gạch đó.
-Hướng dẫn HS phân tích và tóm tát bài toán.
-Gọi 1HS lên bảng làm, cả lớp làm vở.
-GV và HS nhận xét, đánh giá, chữa.
-Gọi HS đọc câu đố
+Viết tiếp vào chổ chấm:
-Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:............
-Thương của số đó với 5 là: .................................
-Y/C HS giải câu đố rồi nêu kết quả.
-GV nhận xét, chữa
-Hệ thống kiến thức vừa luyện.
-Dặn HS về ôn lại bài.
-2HS lên bảng (Mỹ Lan., Tân)
Lắng nghe.
-1HS đọc.
-HS làm vào vở.
-1 số HS nêu miệng kết quả.
-Lớp nhận xét, chữa.
-3HS đọc Y/C BT.
-2HS lên bảng, lớp làm bảng con.
-Lớp nhận xét, chữa.
-2HS đọc Y/C BT.
-HS làm bài tập vào vở
-2HS lên bảng làm
-Lớp nhận xét, chữa.
-3HS đọc bài toán
-HS phân tích và tóm tát bài toán.
-1HS lên bảng, lớp làm vở
-Lớp nhận xét, chữa.
-2HS đọc câu đố.
-HS giải câu đố rồi nêu kết quả.
-Nêu lại bài học
-Nghe và thực hiện
GĐHSYT Việt: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm.
I .Mục tiêu :
-Ôn luyện về dấu chấm, bước đầu học cách dùng dấu hai chấm.
 -Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ?.
 II .Đồ dùng dạy học : - Vở bài tập 
 III.Các hoạt động dạy học: 
ND - TL
Giáo viên
Học sinh
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
Bài 1: 
Bài 2 :
Bài 3: 
3. Củng cố – Dặn dò 
-Gọi HS Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
-Nhận xét, đánh giá.
a).Giới thiệu bài.
b). Hướng dẫn giải bài tập: 
-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
Chọn dấu chấm hoặc dấu hai chấm điền vào ô trống sau . 
-Hướng dẫn HS cách làm
-Tổ chức cho HS làm bài
-GV nhận xét, chốt lại bài làm đúng.
-GV nêu yêu cầu
-Tổ chức cho HS làm bài
+Yêu cầu HS làm bài 
+GV chốt lời giải đúng
Dấu hai chấm và dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu lời người kể với lời người khác được trích dẫn xen vào.
 -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Chép vào chổ trống bộ phận câu trả lời câu hỏi bằng gì ? trong mỗi câu sau : 
-GV nêu yêu cầu, giài thích cách làm
-Cho HS làm mẫu
-HS làm bài cá nhân.
- GV chốt lời giải đúng : 
a) Thành tích của của đội tuyển VN trong SEAGAME 22 được tạo nên bằng bằng công sức của các huấn luyện viên và cầu thủ toàn đội .
b) Cô giáo em động viên học sinh học tập bằng những lời ân cần và dịu dàng.
c) Nhân dân ta xây dựng đất nước bằng hàng triệu bàn tay và hàng triệu khối óc
- GV biểu dương những HS học tốt.
- GV nhận xét tiết học .
-2HS lên bảng làm (Dung, Tư)
 -Nhận xét, bổ sung
-Láng nghe.
-2HS đọc Y/C BT
- Thảo luận nhóm đôi, HS làm bài 
- Trình bày ở bảng 
- Lớp nhận xét chữa bài 
Đáp án: Cường:, này: ,hoạt động,câu 
HS đọc yêu cầu bài tập và đoạn văn trong bài tập. 
- HS trao đổi nhóm rồi trình bày : Những dấu nào dùng dùng để đánh dấu lời của người kể chuyện với lời của người khác trích dẫn xen vào ?
- Lớp nhận xét chữa bài
-1 HS đọc yêu cầu của bài 
-HS đặt câu hỏi và trả lời cho câu có bộ phận bằng gì .
3 HS lên bảng chữa bài, mỗi em đặt câu hỏi bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì ở một câu
a)Thành tích của của đội tuyển VN trong SEAGAME 22 được tạo nên bằng gì ?
b) Cô giáo em động viên học sinh học tập bằng gì 
c) Nhân dân ta xây dựng đất nước bằng gì ?
HS nhắc lại cách dùng dấu hai chấm.
- Cả lớp viết bài 
Sinh hoạt: Sinh hoạt lớp
I/ Mục đích:
- Biết ưu, khuyết điểm trong học tập và hoạt động của học sinh trong tuần học vừa qua để khắc phục và phát huy.
- Đề ra phương hướng hoạt động của tuần tới.
- Giáo dục học sinh có ý thức trong việc phê và tù phê.
II/ Đánh giá lại các hoạt động trong tuần:
- Lớp trưởng tiến hành điều khiển cho các bạn sinh hoạt.
-Các bạn đi học đúng giờ, học bài và làm bài ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp hăng say phát biểu xây dựng bài, vệ sinh trường lớp sạch đẹp
-Bên cạnh đó vẫn còn 1 số bạn đến lớp chưa chú ý nghe giảng như: Lộc, Lý, Ngà, Vương.
* Đánh giá của GV:
1. Nề nếp
- Nghiêm túc, chấp hành tốt các nề nếp của lớp học
- Đi học đầy đủ, đúng giờ 	
2. Học tập: 
- Một số học sinh hay quên vở, đồ dùng học tập như: Ngà, Vương.
- Cần học bài và làm bài ở nhà nhiều 
- Chú ý việc giữ gìn vở sạch chữ đẹp, cố gắng rèn luyện chữ viết .
3. Vệ sinh:
- Các tổ luân phiên nhau làm vệ sinh lớp học, sân trường sạch sẽ.
-Các em cần chú ý công tác vệ sinh cá nhân , thường xuyên tắm rữa ,cắt móng tay, móng chân sạch sẽ.
4. Hoạt động khác:
- Tham gia đầy đủ các hoạt động.
III. Kế hoạch tuần33:
- Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Vệ sinh sạch sẽ, tham gia đầy đủ các hoạt động.
- Học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp, trong giờ học cần tập trung nghe giảng
-Thực hiện đúng nội quy trường lớp: Đồng phục, bỏ áo vào quần từ nhà đến trường. 
-Trong lớp chăm chú nghe giảng, hăng say phát biểu
- HS ôn luyện các bài hát, bài múa của Sao nhi đồng. Chơi trò chơi dân gian

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an L3 T32 2 buoi CKT Lieu.doc