Giáo án Tổng hợp cả năm Tuần 26 - Lớp 3 tháng 3 năm 2012

Giáo án Tổng hợp cả năm Tuần 26 - Lớp 3 tháng 3 năm 2012

Tiết 126: Luyện tập

I. Mục tiêu:

- Biết cách sử dụng tiền Việt nam với các mệnh giá đã học. Bài 1, 2(a, b), 3, 4.

- Biết cộng, trừ trên các số có đơn vị là đồng.

- Biết giải các bài toán liên quan đến tiền tệ.

II. Đồ dùng dạy học

- Các tờ giấy bạc 2000đ, 5000đ, 10.000 đ

III. Các hoạt động dạy học.

 

doc 34 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 06/07/2017 Lượt xem 201Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp cả năm Tuần 26 - Lớp 3 tháng 3 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thửự hai ngaứy 05 thaựng 03 naờm 2012
Tiết 126: Luyện tập
I. Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng tiền Việt nam với các mệnh giá đã học. Bài 1, 2(a, b), 3, 4.
- Biết cộng, trừ trên các số có đơn vị là đồng.
- Biết giải các bài toán liên quan đến tiền tệ.
II. Đồ dùng dạy học
- Các tờ giấy bạc 2000đ, 5000đ, 10.000 đ
III. Các hoạt động dạy học.
1. ổn định tổ chức:
2. KT bài cũ:
- Yêu cầu 3 hs tính nhẩm 3 phép tính:
5000 - 2000 - 1000 =
2000 + 2000 + 2000 - 1000 =
5000 + 5000 - 3000 =
- Gv chữa bài, ghi điểm.
3. Bài mới: Luyện tập.
Bài 1: 
Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?
- Muốn biết chiếc ví nào có nhiều tiền nhất, trước hết chúng ta phải tìm được gì?
- Yêu cầu hs tìm xem mỗi chiếc ví có bao nhiêu tiền?
- Vậy cái ví nào có nhiều tiền nhất?
- Ví nào ít tiền nhất?
- Hãy xếp các ví theo số tiền từ ít đến nhiều?
Bài 2: Yêu cầu hs tự làm bài.
- Các phần b làm tương tự.
Bài 3:
- Gv hỏi: Tranh vẽ những đồ vật nào? Giá của từng đồ vật là bao nhiêu?
- Hãy đọc các câu hỏi của bài.
- Em hiểu thế nào là mua vừa đủ?
- Bạn Mai có bao nhiêu tiền?
- Vậy Mai có vừa đủ tiền để mua cái gì?
- Mai có thừa tiền để mua cái gì?
- Nếu Mai mua thước kẻ thì còn thừa bao nhiêu tiền?
- Mai không đủ tiền để mua gì? Vì sao?
- Mai còn thiếu mấy nghìn nữa mới mua được hộp sáp màu?
- Yêu cầu hs tự làm phần b.
Bài 4: Yêu cầu hs tự làm bài.
Tóm tắt
Sữa: 6700đ
Kẹo: 2300đ
Đưa cho người bán: 10000đ
Trả lại:...........đồng?
- Chữa bài, ghi điểm.
4. củng cố, dặn dò:
- Nêu nội dung bài.
- Về nhà luyện tập thêm vở bài toán, chuẩn bị bài sau.
- Hát.
- 3 hs tính:
5000 - 2000 - 1000 = 2000
2000 + 2000 + 2000 - 1000 = 5000
5000 + 5000 - 3000 = 7000
- Hs nhận xét.
- YC tìm chiếc ví có nhiều tiền nhất.
- Chúng ta phải tìm được mỗi chiếc ví có bao nhiêu tiền.
- Hs tìm bằng cách cộng nhẩm:
a. 1000đ+5000đ +200đ+100đ = 6300đ
b.1000đ+1000đ+1000đ+500đ+100đ
= 3600đ
c.5000đ+ 2000đ+2000đ+500đ+500đ
= 10000đ
d.2000đ+2000đ+5000đ+200đ+500đ
= 9700đ
- Cái ví c có nhiều tiền nhất là 10.000đ
- Ví b ít tiền nhất là 3.600đ.
- Xếp theo thứ tự: b, a, d, c.
- hs làm bài vào vở - đọc chữa bài.
a. Cách 1: Lấy 1 tờ giấy bạc 2000đ, 1 tờ giấy bạc 1000đ, 1 tờ giấy bạc 500đ và 1 tờ giấy bạc 100đ thì được 3600đ.
Cách 2: Lấy 3 tờ giấy bạc loại 1000đ, 1 tờ giấy bạc 500đ và 1 tờ giấy bạc 100đ = 3600đ
- Tranh vẽ bút máy giá 4000đ, hộp sáp màu 5000đ, thước kẻ giá 2000đ, dép giá 6000 đồng, kéo giá 3000đ.
- 2 hs lần lượt đọc.
- tức là mua hết tiền không thừa, không thiếu.
- Bạn Mai có 3000đ.
- Mai có vừa đủ tiền mua chiếc kéo.
- Mai có thừa tiền để mua thước kẻ.
- Mai còn thừa lại 1000đ 
vì 3000 - 2000 = 1000đ.
- Mai không đủ tiền mua bút máy, sáp màu, dép vì những thứ này giá tiền nhiều hơn số tiền Mai có.
- Mai còn thiếu 2000đ 
vì 5000 - 3000 = 2000đ.
- Hs tự làm tiếp phần b.
- 1 hs đọc đề bài.
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
 Bài giải:
 Số tiền phải trả cho hộp sữa và gói kẹo là:
 6700 + 2300 = 9000 ( đ )
 Số tiền cô bán hàng phải trả lại là:
 10.000 - 9000 = 1000 ( đ )
 Đáp số: 1000đồng.
- Hs nhận xét.
- Vài HS.
- HS theo dõi.
TB,Y
TB,Y
TB,Y
TB,Y
TB,Y
TB,Y
TB,Y
K,G
TB,Y
TB,Y
TB,Y
TB,Y
TB,Y
TB,Y
K,G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAÄP ẹOẽC – KEÅ CHUYEÄN
Sệẽ TÍCH LEÃ HOÄI CHệế ẹOÀNG TệÛ
I. Mục đích yêu cầu :
A. Tập đọc : Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt ngởi hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu ND, ý nghĩa: Chử Tử l à người có hiếu, chăm chỉ, có công với dân, với nước, Nhân dân kính yêu và ghi nhớ công ơn của vợ chồng Chử Đồng Tử. Lễ hội được tổ chức hằng năm ở nhiều nơi bên sông Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn đó 
- Trả lời được các CH trong SGK
* KNS: - Thể hiện sự cảm thụng
 - Đảm nhận trỏch nhiệm
B. Kể chuyện : Kể lại được từng đoạn của câu chuyện 
II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ truyện trong SGK.(tranh phóng to - nếu có). 
III. Các hoạt động dạy học:
HOAẽT ẹOÄ NG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
PH
1.Baứi cuừ: Ngaứy hoọi ủua voi ụỷ Taõy Nguyeõn
- Gv goùi Hs ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi
2.Baứi mụựi:
	Giụựi thieọu baứi – ghi tửùa
* Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc.
-Gv ủoùc maóu baứi vaờn.
Gv hửụựng daón Hs luyeọn ủoùc keỏt hụùp vụựi giaỷi nghúa tửứ.
* Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón tỡm hieồu baứi.
-Goùi HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi SGK
* KNS: - Thể hiện sự cảm thụng
* KNS: Đảm nhận trỏch nhiệm
* Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn ủoùc laùi, cuỷng coỏ.
- Gv ủoùc dieón caỷm ủoaùn 
- Gv cho 4 Hs thi ủoùc truyeọn trửụực lụựp .
- Moọt Hs ủoùc caỷ baứi.
- Gv nhaọn xeựt
* Hoaùt ủoọng 4: Keồ chuyeọn.
- Gv cho Hs quan saựt laàn lửụùt tửứng tranh minh hoùa trong SGK, nhụự noọi dung tửứng ủoaùn truyeọn; ủaởt teõn cho tửứng ủoaùn.
- Gv mụứi tửứng caởp Hs phaựt bieồu yự kieỏn.
- Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi
- Boỏn Hs tieỏp noỏi nhau keồ 4 ủoaùn cuỷa caõu chuyeọn theo tranh.
- Moọt Hs keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn.
- Gv nhaọn xeựt
3.Cuỷng coỏ – daởn doứ:
-GDHS bieỏt ụn ngửụứi coự coõng vụựi ủaỏt nửụực
-Chuaồn bũ baứi sau
-Nhaọn xeựt baứi hoùc.
-HS ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi
-Hoùc sinh ủoùc thaàm 
-Hs ủoùc tieỏp noỏi nhau ủoùc tửứng caõu 
-Hs ủoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp.
-HS giaỷi nghúa tửứ mụựi
-Hs ủoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm.
-Moọt Hs ủoùc caỷ baứi.
1/Meù maỏt sụựm. Hai cha con chổ coự moọt chieỏc khoỏ maởc chung. Khi cha maỏt, Chửỷ ẹoàng Tửỷ thửụng cha, ủaừ quaỏn khoỏ choõn cha coứn mỡnh ủaứnh ụỷ khoõng.
2/Chửỷ ẹoàng Tửỷ thaỏy chieỏc thuyeàn lụựn saộp caởp bụứ, hoaỷng hoỏt, bụựi caựt vuứi leõn mỡnh treõn baừi lao ủeồ troỏn. Coõng chuựa Tieõn Dung tớnh cụứ cho vaõy maứn taộm ủuựng nụi ủoự. Nửụực doọi troõi caựt, loọ ra Chửỷ ẹoàng Tửỷ . coõng chuựa raỏt ủoói baứng hoaứng.
3/Coõng chuựa caỷm ủoọng khi bieỏt tỡnh caỷm cuỷa Chửỷ ẹoàng Tửỷ. Naứng cho laứ duyeõn trụứi saộp ủaởt trửụực, lieàn mụỷ tieọc aờn mửứng vaứ keỏt duyeõn cuứng chaứng.
4/Hai ngửụứi ủi khaộp nụi truyeàn cho daõn caựch troàng luựa, nuoõi taàm, deọt vaỷi. Sau khi ủaừ hoựa leõn trụứi, Chửỷ ẹoàng Tửỷ coứn coự nhieàu laàn giuựp daõn ủaựnh giaởc..
5/Nhaõn daõn laọp ủeàn thụứ Chửỷ ẹoàng Tửỷ ụỷ nhieàu nụi beõn soõng Hoàng. Haống naờm, suoỏt maỏy thaựng muứa xuaõn, caỷ moọt vuứng bụứ baừi soõng Hoàng noõ nửực laứm leó, mụỷ hoọi ủeồ tửụỷng nhụự coõng lao cuỷa oõng.
-Hs thi ủoùc dieón caỷm truyeọn.
-Boỏn Hs thi ủoùc 4 ủoaùn cuỷa baứi.
-Moọt Hs ủoùc caỷ baứi.
 -Hs quan saựt caực gụùi yự.
-Tửứng caởp hs phaựt bieồu yự kieỏn.
+ Tranh 1: Caỷnh nhaứ ngheứo khoự ; Tỡnh cha con ; ễÛ hieàn gaởp laứnh.
+ Tranh 2: Truyeàn ngheà cho daõn ; Daùy daõn troàng caỏy ; Giuựp daõn.
+ Tranh 3: Tửụỷng nhụự ; Uoỏng nửụực nhụự nguoàn ; Leó hoọi haống naờm.
-4 Hs keồ laùi 4 ủoaùn caõu chuyeọn.
-Moọt Hs keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn.
-Hs nhaọn xeựt.
-Theo doừi giuựp ủụừ HS yeỏu ủoùc 
-Giuựp HS yeỏu traỷ lụứi ủửụùc caực caõu hoỷi 
- Giuựp HS yeỏu keồ ủửụùc 
---------------------------------------------------------------------------------------------
ẹAẽO ẹệÙC
Baứi 12: TOÂN TROẽNG THệ Tệỉ, TAỉI SAÛN NGệễỉI KHAÙC (t1)
I. Mục tiêu:
- Nêu được một vài biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.
- Biết: Không được xâm phạm thư từ, tài sản của người khác.
- Thực hiện tôn trọng thư từ, nhật ký, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi người.
* KNS: - Kĩ năng tự trọng
 - Kĩ năng làm chủ bản thõn, kiờn định, ra quyết định
II. đồ dùng dạy học:
- Vở bài tập Đạo đức 3.
- Trang phục bác đưa thư, lá thư cho trò chơi đóng vai (hoạt động 1, tiết 1).
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
HOAẽT ẹOÄ NG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
PH
1.Kiểm tra:
- Tại sao phảI tôn trọng đám tang?
- Nhận xét sự chuẩn bị của HS.
2. Bài mới:
* Giới thiệu: Nêu mục tiêu của bài.
* Các hoạt động chính:
Hoạt động 1: Xử lý tình huống qua đóng vai.
- YCHS thực hiện.
* KNS: Kĩ năng tự trọng
- GV kết luận: Mình cần khuyên bạn không được bóc thư của người khác. Đó là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.
* KNS: Kĩ năng làm chủ bản thõn, kiờn định, ra quyết định
- GV yêu cầu HS làm BT2.
- Điền từ vào chỗ trống sao cho thích hợp.
- GV kết luận - SGV
Hoạt động 3: Liên hệ thực tế.
- Yêu cầu từng cặp HS trao đổi với nhau theo BT3
- GV mời một số HS trình bày trước lớp.
3. Củng cố dặn dò:
- Đọc ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
- Sưu tầm những tấm gương, mẩu chuyện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác
- Vài HS.
- HS thực hiện.
- Tất cả HS.
- HS theo dõi.
- Các nhóm HS độc lập thảo luận tìm cách giải quyết, rồi phân vai cho nhau - BT1
- Một số nhóm đóng vai.
- HS thảo luận lớp.
- HS theo dõi.
- HS thực hiện.
- Các nhóm HS làm BT2 (b)
- HS theo dõi.
- Từng cặp HS trao đổi với nhau.
- Những em khác có thể hỏi để làm rõ thêm những chi tiết mà mình quan tâm.
- Vài HS.
- HS theo dõi.
TB,Y
Tạo điều kiện HS TB,Y thảo luận phát biểu
Tạo điều kiện HS TB,Y thảo luận phát biểu
---------------------------------------------------------------------------------------
Thửự ba ngaứy 06 thaựng 03 naờm 2012
TOÁN
Tiết 127: Làm quen với thống kê số liệu
I. Mục tiêu: 
- Bước đầu làm quen với dãy số liệu. Bài 1, 3.
- Biết xử lí số liệu và lập dãy số liệu (ở mức độ đơn giản).
II. Các hoạt động dạy học.
1. ổn định tổ chức: 
2. KT bài cũ:
- Gọi 1hs lên bảng giải bài tập theo tóm tắt sau:
Truyện: 5300đ 
Thước kẻ: 2500đ 
Tâm đưa cho người bán: 1 tờ loại 5000đ và 2 tờ loại: 2000đ 
Trả lại:........đồng? 
- Nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Làm quen với dãy số liệu
- Yêu cầu hs quan sát hình minh họa SGK và hỏi: Hình vẽ gì?
- Chiều cao của các bạn Anh, Phong, Ngân, Minh là bao nhiêu?
- Dãy số đo chiều cao của các bạn
Hãy đọc dãy số liệu về chiều cao của 4 bạn?
b. Làm quen với thứ tự và số hạng của dãy số liệu.
- Số 122 cm đứng thứ mấy trong dãy số liệu về chiều cao của bốn bạn?
- Số 130 cm?
- Số nào đứng thứ ba?
- Số nào đứng thứ tư?
- Dãy số liệu này có mấy số?
- Hãy xếp tên các bạn theo thứ tự chiều cao từ cao đến thấp?
- Hãy xếp theo thứ tự từ thấp đến cao?
- Bạn nào cao nhất?
- Bạn nào thấp nhất?
- Phong cao hơn Minh bao nhiêu cm?
c. Luyện tập, thực hành.
Bài 1:
- Bài toán cho ta dãy số liệu ntn?
- Bài toán y/ c chúng ta làm gì?
- Y/c 2 hs ngồi cạnh nhau làm bài với nhau.
- Y/c 1 ... ờu cỏ nhõn 
- HS viết bài.
- Cả lớp lắng nghe và nhận xột
K,G
TB,Y
K,G
SINH HOAẽT LễÙP TUAÀN 26
...
... 
..
..
.. 
..
..
... 
..
..... 
..
...
... 
..
..
.. 
..
..
... 
..
..... 
..
...
... 
..
... 
..
..
Chiều thứ hai, ngày 05 thỏng 03 năm 2012
Luyeọn tửứ vaứ caõu 
Tệỉ NGệế VEÀ LEÃ HOÄI. DAÁU PHAÅY
I. Mục tiêu:
- Hiểu nghĩa các từ: lễ, hội, lễ hội (BT1).
- Tìm được một số từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội (BT2).
- Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT3a/b/c). 
 II. Đồ dùng dạy học:
- 3 tờ phiếu viết nội dung BT1.
- 4 băng giấy , mỗi băng viết một câu văn ở BT3.
III. Hoạt động dạy học:
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
PH
1.Baứi cuừ: Nhaõn hoựa. OÂn caựch ủaởt vaứ TLCH “ Vỡ sao ?”. 
- Gv goùi Hs leõn laứm baứi taọp
2.Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi + ghi tửùa.
* Hoaùt ủoọng 1: HD caực em laứm baứi taọp.
Baứi taọp 1: Gv cho Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
 - Gv yeõu caàu tửứng trao ủoồi theo nhoựm.
- Gv cho HS trỡnh baứy
- Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi
- GDHS 
Baứi taọp 2: Gv cho Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
- Gv yeõu caàu Hs laứm thaỷo luaọn theo nhoựm.
- Gv cho HS trỡnh baứy 
- Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi
-GDHS 
Baứi taọp 3: Gv cho Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
- Gv yeõu caàu Hs laứm baứi caự nhaõn.
- Gv cho HS trỡnh baứy 
- Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi
-GDHS 
3.Toồng keỏt – daởn doứ. 
- Veà taọp laứm laùi baứi. Chuaồn bũ : OÂn taọp.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa ủeà baứi.
-Hs trỡnh baứy
+ Leó: Caực nghi thửực nhaốm ủaựnh daõựu hoaởc kổ nieọm moọt sửù kieọn coự yự nghúa.
+ Hoọi: Cuoọc vui toồ chửực cho ủoõng ngửụứi dửù theo phong tuùc hoaởc nhaõn dũp ủaởc bieọt.
+ Leó hoọi: Hoaùt ủoọng taọp theồ coự caỷ phaàn leó vaứ phaàn hoọi.
-Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa ủeà baứi.
-Hs trỡnh baứy 
+ Teõn moọt soỏ leó hoọi: leó hoọi ẹeàn Huứng, ủeàn Gioựng, chuứa Hửụng, Thaựp Baứ, .
+ Teõn moọt soỏ hoọi:ủua tthuyeàn, choùi gaứ choùi traõu, thaỷ dieàu, hoọi Lim, hoọi khoỷe Phuứ ẹoồng
+ Teõn moọt soỏ hoaùt ủoọng trong leó hoọi vaứ hoọi: cuựng Phaọt, leó Phaọt, thaộp hửụng, tửụỷng nieọm, ủua xe ủaùp, keựo co, neựm coứn, cửụựp cụứ, ủaựnh ủu
-Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa ủeà baứi.
-Hs trỡnh baứy 
a/ Vỡ thửụng daõn, Chửỷ ẹoàng Tửỷ vaứ coõng chuựa ủi khaộp nụi daùy daõn caựch troàng luựa, nuoõi taàm, deọt vaỷi.
b/ Vỡ nhụự lụứi meù daởn khoõng laứm phieàn ngửụứi khaực, chũ em Xoõ-phi ủaừ veà ngay.
c/ Taùi thieỏu kinh nghieọp, noõn noựng vaứ coi thửụứng ủoỏi thuỷ, Quaộm ẹen ủaừ bũ thua.
 d/Nhụứ ham hoùc, ham hieồu bieỏt vaứ muoỏn ủem hieồu bieỏt cuỷa mỡnh ra giuựo ủụứi, Leõ Quớ ẹoõn ủaừ trụỷ thaứnh nhaứ baực hoùc lụựn nhaỏt cuỷa nửụực ta thụứi xửa.
-Giuựp ủụừ HS yeỏu laứm
-Theo doừi giuựp HS yeỏu ủửụùc neõu
-Giuựp HS yeỏu ủieàn daỏu ủuựng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGOÀI GIỜ LấN LỚP
TRề CHƠI HỌC TẬP
I. Yờu cầu
Học sinh :
Nắm vững kiến thức cơ bản của cỏc mụn học
Biết vận dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống
Hứng thỳ chăm chỉ, cú tinh thần vượt khú trong học tập để đạt kết quả cao.
Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động 
Chuẩn bị về phương tiện hoạt động 
Những cõu hỏi, cõu đú về cỏc mụn học
Những cõu hỏi: phự hợp với khả năng của học sinh, số lượng cõu hỏi vừa phải, 
Những tài liệu tham khảo cần thiết
Đỏp ỏn cho những cõu hỏi cõu đố cho bài tập
Một số tiết mục văn nghệ gúp vui.
2. Chuẩn bị về tổ chức
GVCN:
Họp cỏn bộ lớp nờu chủ đề hoạt động, hướng dẫn học sinh chuẩn bị
Mỗi tổ 3 học sinh dự thi
Dự kiến ban giỏm khảo, thư kớ.
Phõn cụng cụ thể cụng việc cho cỏc tổ và cỏ nhõn
III. Hướng dẫn tiến hành hoạt động 
Hoạt động mở dầu
Hỏt tập thể một bài hỏt
Tuyờn bố lý do
Giới thiệu đại biểu
Giới thiệu chương trỡnh
Giới thiờu ban giỏm khảo, thư kớ
Hoạt động 1: Cuộc thi tài trớ giữa cỏc tổ.
Đại diện ban giỏm khảo nờu thể lệ cuộc thi
Nội dung thi gồm một số phần như: “ Tiếp sức giải toỏn” “ ghộp từ”...
Nếu khụng trả lời được thỡ tổ khỏc trả lời 
3. 	Hoạt động 2: Văn nghệ.
Học sinh trỡnh bày một số tiết mục văn nghệ
4. 	Hoạt động cuối cựng
Nhận xột chung về chất lượng cuộc thi, về chuẩn bị, tham gia của cỏc tổ.
Ban cỏn sự lớp cỏm ơn về sự giỳp đỡ của cỏc thầy cụ giỏo.
Tổng kết tiết học.
Luyeọn taọp Tieỏng Vieọt
TIEÁT 1 
HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYấN
SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỮ ĐỒNG TỬ
I/ MUẽC TIEÂU: 
- Bieỏt ngaột nghổ hụi ủuựng sau caực daỏu caõu. 
- ẹoùc roừ raứng raứnh maùch (chuự yự boọc loọ tỡnh caỷm thaõn maọt qua gioùng ủoùc, chuự yự phaựt aõm ủuựng caực tieỏng khoự hoaởc deó laón, chuự yự nhaỏn gioùng nhửừng tửứ ngửừ gụùi taỷ, gụùi caỷm)
- Traỷ lụứi caực caõu hoỷi theo gụùi yự trang 30, 31
II/ CHUAÅN Bề: Vụỷ baứi taọp cuỷng coỏ kyừ naờng trang 30, 31
III/ HOAẽT ẹOÄNG DAẽY - HOẽC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PH
1/ OÅn ủũnh:
2/ Baứi mụựi :
a) Giụựi thieọu baứi : 
b) Hoaùt ủoọng 1 : Luyeọn ủoùc ( 25’ )
Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc:
+ Gioùng nheù nhaứng, coự caỷm xuực (chuự yự boọc loọ tỡnh caỷm thaõn maọt qua gioùng ủoùc, chuự yự phaựt aõm ủuựng caực tieỏng khoự hoaởc deó laón, ủoùc ủuựng caực chửừ soỏ, soỏ phaàn traờm, soỏ ủieọn thoaùi)
 - GV ủoùc maóu
Goùi hoùc sinh ủoùc.
Cho hoùc sinh ủoùc theo nhoựm 2
Goùi tửứng toồ, moói toồ ủoùc 
Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
- Cho hoùc sinh ủoùc yeõu caàu baứi taọp 2 :
+ Chộp lại cõu văn cú hỡnh ảnh nhõn húa trong đoạn văn trờn?
+ Chộp lại cõu dưới đõy và đặt dấu phẩy vào chỗ thớch hợp
 - Cho HS thaỷo luaọn nhoựm 4 hoaứn thaứnh baứy taọp
- Goùi ủaùi dieọn nhoựm leõn trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn cuỷa nhoựm
=> Giaựo vieõn choỏt yự treo noọi dung hoaứn chổnh
- Goùi 1 vaứi em ủoùc laùi: 
3. Nhaọn xeựt – Daởn doứ :
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Chuaồn bũ baứi sau
- Haựt
- 2 HS ủoùc
- Hoùc sinh laộng nghe.
- HS ủoùc tieỏp noỏi
- Hoùc sinh ủoùc nhoựm 2
- Moói toồ ủoùc tieỏp noỏi
- Hoùc sinh ủoùc thaàm.
- HS thaỷo luaọn
- ẹaùi dieọn nhoựm neõu
- HS ủoùc
TB,Y
TB,Y
TB,Y
TB,Y
Chiều thứ ba, ngày 06 thỏng 03 năm 2012
LUYỆN TẬP TOÁN
TIẾT 1 
 A. MỤC TIấU:
- Củng cố về Tiền Việt Nam
- Củng cố giải toỏn cú lời văn
B. CHUẨN BỊ: Vở bài tập củng cố trang 18, 19
C. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PH
1/ Ổn định :
2/Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Luyện tập củng cố 
b) Thực hnh ( 25’ ) 
 Bài 1 : Gọi HS đọc yờu cầu 
+ Hướng dẫn HS xem tranh vẽ
+ Gọi HS nờu miệng. Cả lớp làm vở
+ Lớp nhận xột
- Cho lớp nhận xột.
 Bài 2 : Gọi HS đọc yờu cầu 
+ Hướng dẫn HS tỡm hiểu bài toỏn
+ Hướng dẫn HS giải
+ Gọi HS nờu miệng. Cả lớp làm vở
+ Lớp nhận xột
 Bài 3: GV gọi HS đọc yờu cầu 
+ Hướng dẫn học sinh tỡm hiểu bài toỏn.
+ Học sinh lờn bảng. Cả lớp làm vào vở
+ Lớp nhận xột
3/ Củng cố – Dặn dũ :
- GV nhận xột tiết học.
- Chuẩn bị tiết sau
Hỏt
- HS đọc 
- HS nờu 
- 3HS thực hiện
- HS nờu
-HS lờn bảng. 
Cả lớp làm vở
- HS nờu
- HS nờu 
- 2HS lờn bảng sửa bài
K, G
TB,Y
K,G
TB,Y
K,G
TB,Y
TB,Y
Taọp vieỏt
OÂN CHệế HOA T 
I.Mục tiêu:
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa T (1 dòng), D, Nh (1 dòng); viết đúng tên riêng: Tân Trào (1 dòng) và câu ứng dụng: Dù ai ... mồng mười tháng ba (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
II.Đồ dùng dạy học: Mẫu các chữ viết hoa T
 Câu, từ ứng dụng được viết trên giấy có kẻ ô li
III.Hoạt động dạy học:
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
PH
1.Baứi cuừ: Cho HS vieỏt baỷng con
- Gv nhaọn xeựt baứi cuừ.
2.Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi + ghi tửùa.
* Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu chửừ T hoa.
- Gv treo chửừừ maóu cho Hs quan saựt.
- Neõu caỏu taùo caực chửừ chửừ T.
* Hoaùt ủoọng 2: Hdaón Hs vieỏt baỷng con.
- Gv vieỏt maóu, keỏt hụùp vụựi vieọc nhaộc laùi caựch vieỏt tửứng chử ừ : T.
- Gv goùi Hs ủoùc tửứ ửựng duùng
- Gv giụựi thieọu: Taõn Traứo laứ teõn moọt thũ xaừ thuoọc huyeọn Sụn Dửụng, tổnh Tuyeõn Quang. ẹaõy laứ nụi dieón ra nhửừng sửù kieọn lũch sửỷ caựch maùng.
Gv mụứi Hs ủoùc caõu ửựng duùng.
- Gv giaỷi thớch caõu ca dao: noựi veà ngaứy gioó Toồ Huứng Vửụng moàng mửụứi thaựng ba aõm lũch haứng naờm. Vaứo ngaứy naứy, ụỷ ủeàn Huứng coự toồ chửực leó hoọi hoọi lụựn ủeồ tửụỷng nieọm caực vua Huứng ủaừ coự coõng dửùng nửụực..
* Hoaùt ủoọng 2: Hs vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt.
- Gv neõu yeõu caàu
* Hoaùt ủoọng 3: Chaỏm chửừa baứi.
- Gv thu tửứ 5 ủeỏn 7 baứi ủeồ chaỏm.
- Gv nhaọn xeựt tuyeõn dửụng moọt soỏ vụỷ vieỏt ủuựng, vieỏt ủeùp.
Toồng keỏt – daởn doứ. 
-Veà luyeọn vieỏt theõm phaàn baứi ụỷ nhaứ.
-Chuaồn bũ baứi: OÂn taọp.
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Hs quan saựt.
-Hs neõu caỏu taùo chửừ T
-Hs tỡm caực chửừ hoa coự trong baứi : T, D, N.
-Hs quan saựt, laộng nghe.
-Hs vieỏt caực chửừ vaứo baỷng con
-Hs ủoùc: teõn rieõng : Taõn Traứo.
-Hs vieỏt treõn baỷng con.
-Hs ủoùc caõu ửựng duùng
Duứ ai ủi ngửụùc veà xuoõi.
Nhụự ngaứy gioó Toồ moàng mửụứi thaựng ba.
-Vieỏt treõn baỷng con caực chửừ: Coõn Sụn, ta
-Hs vieỏt vaứo vụỷ
-Theo doừi giuựp ủụừ HS yeỏu vieỏt ủửụùc caực chửừ vaứo baỷng con
-Theo doừi giuựp ủụừ HS yeỏu vieỏt vaứo vụỷ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luyện Tiếng Việt
TIẾT 2
 A/ Yờu cầu: - HS nghe, viết lại bài Đi hội chựa Hương (3 khổ thơ đầu) SGK trang 68
 - Rốn HS viết đỳng chớnh tả, trỡnh bày sạch đẹp.
 - Chộp được một số dũng trong bài tương đối đỳng.
 B/ Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
* Hướng dẫn HS nghe - viết:
- Đọc bài chớnh tả một lần.
- Gọi 2 HS đọc lại.
- Yờu cầu cả lớp đọc thầm lại bài và TLCH:
+ Những chữ nào trong bài viết hoa?
- Cho HS tỡm và tập viết cỏc từ khú trờn bảng con.
* GV đọc cho HS viết bài vào vở.
- Yờu cầu HS dũ bài soỏt lỗi.
* Chấm, chữa bài.
* Hướng dẫn HS làm bài tập chớnh tả
* Dặn dũ: Về nhà viết lại cho đỳng những từ đó viết sai.
- Nghe GV đọc bài.
- 2HS đọc lại.
- Lớp đọc thầm và TLCH:
+ Viết hoa cỏc chữ đầu cõu, đầu đoạn và tờn riờng.
- Luyện viết từ khú trờn bảng con.
- Nghe - viết bài vào vở, dũ bài.
- Nghe GV nhận xột, rỳt kinh nghiệm.
- HS nờu miệng sau đú làm vào vở

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 26 LOP 3 CKTKNKNSBUOI CHIEU.doc