Bài dạy Khối 3 Tuần 6

Bài dạy Khối 3 Tuần 6

Tập đọc –Kể chuyện Tuần 6

Bài:BÀI TẬP LÀM VĂN

Ngày dạy:

I-MỤC TIÊU:

A.Tập đọc

 -Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật “tôi” và lời người mẹ.

-Hiểu nghĩa một số từ khó:khâm phục,mùi soa,viết lia lịa,ngắn ngủn.Hiểu ý nghĩa :Lời

 nói của hs phải đi đôi với việc làm , đã nói thì phải cố làm cho được điều muốn nói

- Giáo dục HS biết làm những gì mình đã nói.

B.Kể chuyện

-Biết sắp xếp các tranh (sgk) theo đúng thứ tự và kể lại được một đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh hạ

 -Kể lại một đoạn câu chuyện bằng lời của mình

-Nghe được bạn kể và nhận xét lời kể của bạn

 

doc 23 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 363Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài dạy Khối 3 Tuần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập đọc –Kể chuyện	 Tuần 6
Bài:BÀI TẬP LÀM VĂN
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
A.Tập đọc
 -Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật “tôi” và lời người mẹ.
-Hiểu nghĩa một số từ khó:khâm phục,mùi soa,viết lia lịa,ngắn ngủn.Hiểu ý nghĩa :Lời 
 nói của hs phải đi đôi với việc làm , đã nói thì phải cố làm cho được điều muốn nói
- Giáo dục HS biết làm những gì mình đã nói. 
B.Kể chuyện
-Biết sắp xếp các tranh (sgk) theo đúng thứ tự và kể lại được một đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh hạ
 -Kể lại một đoạn câu chuyện bằng lời của mình
-Nghe được bạn kể và nhận xét lời kể của bạn
II-CHUẨN BỊ:
 -GV:Tranh minh hoạ ,bảng phụ
 HS:Vớ, sgk
 -III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động :Khởi động
Hoạt động 1:Luyện đọc
MT:Đọc trôi chảy.Biết đọc phân biệt lời nhân vật “tôi” và lời người mẹ.Hiểu nghĩa một số từ khó.
HT:Cá nhân, lớp, nhóm
Hoạt động 2:Tìm hiểu 
bài
MT:Hiểu ý nghĩa bài và trả lời được câu hỏi.
HT:Cá nhân, nhóm, lớp.
HT:Cá nhân , nhóm, lớp
1-Ổn định	
2.KTBC:Cuộc họp của chữ viết
 Gọi 3 HS đọc bài và trả lời câu hỏi
 Nhận xét –Ghi điểm
3.BÀI MỚI:Giới thiệu
-GV đọc toàn bài
-Cho HS đọc nối tiếp từng câu
-Cho HS đọc từng đoạn trước lớp kết hợp đọc đúng câu kể ,câu hỏi,giải thích một số từ khó:khăn mùi soa,viết lia lịa,ngắn ngủn.Đặt câu với từ ngắn ngủn
 Chiếc áo ngắn ngủn.
-Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm đôi
-Các nhóm đọc từng đoạn đồng thanh
-Gọi 1 HS đọc cả bài
 Nhận xét-Ghi điểm
*HS đọc thầm đoạn 2 vàtrả lời câu hỏi:
 +Nhân vật xưng “tôi” trong truyện này là ai?
 +Câu 1:Cô giáo ra cho lớp đđề văn thế nào?
 +Câu 2:Vì sao Cô- li -a thấy khó viết bài văn?
 *GV:Vì mẹ Cô-li-a thường làm mọi việc,có lúc bận mẹ định nhờ Cô-li-a nhưng thấy con đang học lại thôi 
-Cho hs trao đổi nhóm và trả lời:
 +Câu 3:Thấy các bạn viết nhiều, cô li a làm cách gì để bài viết dài ra?
 Nhận xét –Ghi điểm
GV:Cô-lia viết một điều có thể trước đây em chưa nghĩ đến.Muốn giúp mẹ nhiều hơn để mẹ đỡ vất vả.
 - Một hs đọc thành tiếng đoạn 4 trả lời:
-Câu 4:Vì sao khi mẹ bảo Cô-li –a đi giặt quần áo a)lúc đầu bạn lại ngạc nhiên?
 b)Sau đó, bạn vui vẻ làm theo lời mẹ?
.
-Bài đọc giúp em hiểu ra điều gì?
Hoạt động 3:Luyện đọc lại
 -GV đọc diễn cảm đoạn 3,4
-Hướng dẫn HS đọc đúng đoạn 3,4
-Cho HS thi đọc đoạn 3,4
-Gọi 4 HS đọc nối tiếp nhau 4 đoạn
KỂ CHUYỆN
Hoạt động 1:Hướng dẫn kể lại câu chuyện theo tranh minh hoạ
Mục tiêu:HS biết sắp xếp tranh đúng thứ tự nội dung câu chuyện và kể lại một đoạn bằng lời của em
Cách tiến hành:
Bài 1:-Gọi HS đọc yêu cầu bài 
 -Sắp xếp tranh theo đúng thứ tự câu chuyện
 -Gọi 1 HS lên bảng thực hiện sắp xếp tranh
GV chốt lại:tranh 3,4,2,1
Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu
GV nhắc HS :kể 1 đoạn câu chuyện theo lời của em
-Gọi 1 HS kể mẫu 2,3 câu
-Từng cặp HS kể 
-Ba bốn HS thi tiếp nối nhau kể một đoạn bất kì câu chuyện
Hoạt động 2:Củng cố
 Gọi HS kể lại câu chuyện
 Em có thích bạn trong câui chuyện này không?Vì sao?
 GV:Dù chưa giúp mẹ nhiều bạn nhỏ vẫn là học trò ngoan vì bạn muốn giúp mẹ,bạn không muốn trở thành người nói dối:Bạn vui vẻ làm công việc đã nói trong bài làm văn.
 GV khen ngợi HS có giọng kể tốt
Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
Hát
Thực hiện
Nhận xét
Nghe
Nối tiếp
Nối tiếp
Thực hiện
Thực hiện
Trả lời
Nhận xét
Lắng nghe
Trao đổi nhóm 
Đôi 
Trình bày
Nhận xét
Lắng nghe
Tự phân vai đọc
Thực hiện
Đọc
Thảo luận theo cặp
Nhận xét 
Kể một đoạn câu chuyện bằng lời của em
Thực hiện
Kể nhóm
Thực hiện-Chọn bạn kể hay
Thực hiện-nhận xét
Lắng nghe
Toán	Tuần 6
Bài:LUYỆN TẬP
Ngày dạy
I-MỤC TIÊU:
Củng cố về tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Giải toán về tìm một trang các phần bằng nhau.
HS có tính cẩn thận chính xác
II-CHUẨN BỊ:
 -Nội dung bài tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.KTBC: 
 Gọi Hs lên bảng thực hiện:Tìm của 9m là.
 	Tìm của 42 kg là
2.DẠY BÀI MỚI:
Hoạt động 1:Thực hành
Mục tiêu:Củng cố tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Cách tiến hành:
-Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu
-Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài
 Cho HS tóm tắt bài toán trên bảng
Vân có : 30 bông hoa
 Tặng bạn: số bông hoa
Tặng bạn:.bông hoa?
-Bài 3:HS đọc yêu cầu
Cho HS tóm tắt bài toán
Có : 28 học sinh
Lớp 3A: số học sinh đó
Lớp 3A :học sinh?
-Bài 4: Cho HS nêu yêu cầu
GV chấm một số vở-nhận xét
Hoạt động 2:Củng cố
Gọi 2 HS lên bảng thi đua thực hiện:Tìm của 16kg gạo?
GV nhận xét-Tuyên dương
 Về nhà xem lại bài tập và làm thêm vào vở bài tập
Trả lời-nhận xét
Đọc
Bảng con
6cm,8kg,5l
Đọc
Thực hiện làm vở
Số bông hoa Vân đã tặng là:
 30 : 6 = 5 (bông hoa)
Đọc
Thực hiện vào vở
 Số học sinh lớp 3A có là:
 28 : 4 = 7(học sinh)
Đã tô màu số ôvuông của hình nào
Hình 2,hình 4
Thực hiệnNhận xét
	 Âm nhạc	Tuần 6
 Tiết 6:ÔN BÀI HÁT ĐẾM SAO
TRÒ CHƠI ÂM NHẠC
Ngày Soạn ://
 Ngày dạy: //.
I-MỤC TIÊU:
HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ.Biết trò chơi âm nhạc.
Giáo dục tinh thần đoàn kết trong tập thể trong các hoạt động trong lớp.
II-CHUẨN BỊ:
GV:Máy nghe;đĩa,một số động tác phụ hoạ
HS:Tập bài hát, vở
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động:Khởi động
Hoạt động 1:Ôn tập bài hát “Đếm sao”
Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
HT:Cá nhân, nhóm, lớp.
Hoạt động 2:Trò chơi
MT:HS tham gia trò
chơi hát âm a,u,i
HT:Cá nhân, Lớp
Hoạt động 3:Củng cố-
Dặn dò
1-Ổn định:
2-KTBC:Đếm sao
 - 3 hs hát
 -Nhận xét-Tuyên dương
3-Bài mới:Giới thiệu-Ghi tựa
*Cho HS nghe bài hát
 -Hướng dẫn HS vừa hát vừa gõ nhịp theo nhịp 3
 -Chia lớp thành hai nhóm thi đua biểu diễn
 Nhận xét-Tuyên dương
-Bước 1:Đếm sao
 + Nói theo tiết tấu,đếm từ 1 đến 10 ông sao
 Một ông sao sáng,hai ông sáng sao
 Ba ông sao sáng,bốn ông sáng sao
 Chín ông sao sáng,mười ông sáng sao.- -Bước 2:Trò chơi hát a,u,i
 Một ông sao sáng,hai ông sáng sao
 A a a a a a a a
 U u u u u u u u
 I i i i i i i i i
GV ghi lên bảng 3 âm nói trên,dùng thước chỉ từng âm và ra lệnh cho HS hát
Đầu tiên HS hát lời ca,sau đó dùng âm a,u,I để thay thế.Khi cần hát bằng lời ca 
 -GV xoè bàn tay.
*2 HS hát lại bài “Đếm sao”
-Về nhà tập hát và tập vỗ tay theo nhịp.
Hát
3hs thực hiện
Nhận xét
Nghe
Cả lớp,dãy bàn ,tổ
 Hs biết gõ đệm theo nhịp
2 nhóm thực hiện
Nận xét 
Thực hiện
2 hs thực hiện
Nhận xét
Thể dục	Tuần 6
Bài:ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
Ôn tập hợp hàng ngang.dóng hàng,quay phải,quay trái.Đi đều theo 1-4 hàng dọc.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng
Ôn động tác vượt chướng ngại vật thấp.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật
II-CHUẨN BỊ:
 -Địa điểm:sân trường
 -Phương tiện:còi,dụng cụ đi vượt chướng ngại vật
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.Phần mở đầu
 -GV phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
 -Đứng tại chỗ ,vỗ tay hát
 -Giậm chân tại chỗ 
 -Trò chơi:Chui qua hầm
 2.Phần cơ bản:
 -Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng,quay trái,quay phải,đi đều theo 1-4 hàng dọc
 +Cả lớp thực hiện 1 lần
 +Cán sự điều khiển giáo viên uốn nắn
 +Chia tổ ôn luyện
 +Thi đua giữa các tổ
 GV nhận xét
 -Ôn đi vuợt chướng ngại vật
 +Cả lớp thực hiện hàng ngang
 +Sau đó cho tập theo hàng dọc
 +Thực hiện theo tổ
 -Trò chơi:Mèo đuổi chuột
 +GV nêu tên trò chơi
 +Gọi HS nhắc lại cách chơi
 +Cho HS thực hiện trò chơi
 3.Phần kết thúc:
 -Ôn đi thường theo nhịp
 -GV và HS hệ thống lại bài.
 -Nhận xét tiết học
 -Về nhà ôn lại các động tác đã học
Nghe
Thực hiện
Thực hiện
Thực hiện theo tổ
Nhắc lại
Thực hiện trò chơi
	Chính tả	Tuần 6
Bài:BÀI TẬP LÀM VĂN
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài “Bài tập làm văn”.Biết viết hoa tên riêng của nước ngoài.
Viết đúng các tiếng có vần khó: eo/oeo;s/x
Rèn tính cẩn thận chính xác
II-CHUẨN BỊ:
 -Nội dung các bài tập
 -SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.KTBC:
 Gọi 2 HS lên bảng viết:thổi kèn,lời khen,dế mèn,cái kẻng
2.DẠY BÀI MỚI:
Hoạt động 1:Hướng dẫn viết chính tả
Mục tiêu:HS nghe viết chính xác và trình bày đúng 
Cách tiến hành:
-Bước 1:Hướng dẫn HS chuẩn bị
 +GV đọc toàn bài
 +Gọi 2 HS đọc lại
 +Những chữ nào trong bài phải viết hoa?Vì sao
 +Hướng dẫn HS rút ra từ khó:Cô-lia,lúng túng,ngạc nhiên
 -Bước 2:GV đọc bài cho HS viết
 -Bước 3:Cho HS soát lỗi
 GV chấm một số vở-nhận xét
 Hoạt động 2:Hướng dẫn làm bài tập
Mục tiêu:HS viết đúng các từ có vần eo/oeo;s/x
Cách tiến hành:
-Bài 2:
 +Gv nêu yêu cầu bài
 +Chia nhóm cho HS thảo luận
 +Các nhóm lên trình bày
 GVKL:kheo chân,người lẻo khoẻo,ngoéo tay
-Bài 3a:
 +Cho HS đọc yêu cầu
 +Gv cho HS lên bảng thực hiện
+GV nhận xét chốt lại lời giải đúng
Hoạt động 3:Củng cố
 Gọi HS viết lại các từ khó mà các em đã viết sai: ngạc nhiên,Cô-lia
 GV nhận xét-Tuyên dương
 Về nhà sửa lại các từ đã viết sai
Bảng con-nhận xét
Nghe
Đọc
Trả lời
viết bảng con
Đọc
Thảo luận
Thực hiện-nhận xét
Thực hiện
Làm vào vở
Thực hiện
Nhận xét
	Toán	Tuần 6
Bài:CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
HS biết thực hiện phép tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số,củng cố tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Vận dụng vào việc giải toán.
Rèn HS tính xác,cẩn thận.
II-CHUẨN BỊ:
 -Nội dung bài tập
 -SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
.Hoạt động 1:Hướng dẫn thực hiện phép chia 96 : 3
Mục tiêu:Hướng dẫn HS biết cách thực hiện 96 : 3
Cách tiến hành:
-GV giới thiệu phép tính 96 : 3 =
-Hướng dẫn HS đặt tính và thực hiện phép tính
96 3	*9 chia 3 được 3 viết 3
9 32	 3 nhân 3 được 9,9 trừ 9 bằng 0
 0 6	 *Hạ 6,6 chia 3 được 2,viết 2 
 6	 2 nhân 3 được 6,6 trừ 6 bằng 0
 0
Hoạt động 2:Thực hành
Mục tiêu:HS biết vận dụng làm tính và giải toán
Cách tiến hành:
-Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu
GV nhận xét
-Bài 2:Cho HS đọc yêu cầu bài
 a) Tìm của 69kg,36m,93l
 b)Tìm của :24giờ,48 phút,44 ngày
-Bài 3Gọi HS đọc yêu cầu bài
	Hướng dẫn HS tóm tắt bài toán
 Mẹ hái : 36 quả cam
 Biếu bà: số cam
Biếu bà: quả cam?
GV chấm một số bài nhận xét
Hoạt động 3 : ... hần kinh.
Biết nêu vai trò của não,tủy sống,các dây thần kinh và các giác quan
HS thấy được tầm quan trọng của cơ quan thần kinh
II-CHUẨN BỊ:
 -Các tranh minh hoạ trng 26,27/SGK
 -SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1:Quan sát 
Mục tiêu:Biết kể và chỉ vị trí bộ phạn6 của cơ quan thần kinh trên sơ đồ và trên cơ thể người.
Cách tiến hành:
Bước 1:Các nhóm quan sát tranh 1,2 trang 26,27 thảo luận các câu hỏi: 
 -Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan thần kinh trên sơ đồ?Trong các cơ quan đó,cơ quan nào được bảo vệ bởi hộp sọ,cơ quan nào được bảo vệ bởi cột sống?
 Bước 2:GV treo hình cơ quan thần kinh ,Cho một số HS lên chỉ và nói rõ kết quả thảo thuận
 GV giảng:Từ não và tủy sống có các dây thần kinh toả đi khắp nơi của cơ thể.Từ các cớ quan bên trong(tuần hoàn,hô hấp,bài tiết,..)và các cơ quan bên ngoài(mắt,mũi,tai,da,..)của cơ thể lại có dây thần kinh đi về tủy sông và não
GVKL:Cơ quan thần kinh gồm cóbộ não(nằm trong hộp sọ)tủy sống(nằm trong cột sống)và các dây thần kinh.
Hoạt động 2:Thảo luận
Mục tiêu: Nêu vai trò của não,tủy sống,các dây thần kinh và các giác quan
Cách tiến hành:
Bước 1:Chơi trò chơi:Con thỏ,ăn cỏ,uống nước,chui hang
 Các em đã sử dụng các giác quan nào để chơi
Bước 2Thảo luận nhóm
 Cho HS quan sát mục cần biết trang 27,thảo luận:
 -Não và tủy sống có vai trò gì?Nêu vai trò dây thần kinh và các giác quan
 -Điều gì sẽ xảy ra nêu não và tủy sống,các dây thần kinh hay một trong các giác quan bị hỏng?
Bước 2:Các nhóm trình bày 
GVKL:Não và tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.Một số dây thần kinh dẫn luồng thần kinh được nhận từ các cơ quan của cơ thể về não và tủy sống.Một số dây thần kinh khác lại dẫn luồng thần kinh từ não hoặc tủy sống đến các cơ quan.
Hoạt động 3:Củng cố 
 Liên hệ tình hình học tập HS,khen ngợi HS chăm học,nhắc nhở HS yếu kém
 Gọi HS đọc phần bài học
Quan sát
Thảo luận nhóm
Trình bày –nhận xét
Thực hiện trò chơi
Thảo luận
Trình bày,bổ sung
Lắng nghe
Thể dục	Tuần 6
Bài:ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI
TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng.Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
Học động tác đi chuyển hướng phải,trái.Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
Trò chơi:Mèo đuổi chuột.Yêu cầu biết cách chơi và chơi đúng luật./
II-ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN:
 -Địa điểm:sân trường
 -Phương tiện:còi,kẻ sân đi chuyển hướng
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.Phần mở đầu:
 -GV phổ biến yêu cầu bài dạy
 -Đứng tại chỗ vỗ tay hát
 -Giậm chân tại chỗ
 -Ôn các động tác đã học
 -Chơi:Kéo cưa lừa xẻ
2.Phần cơ bản:
 -Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng,quay trái,quay phải
 +Cả lớp thực hiện 1 lần
 +Cán sự điều khiển giáo viên uốn nắn
 +Chia tổ ôn luyện
 +Thi đua giữa các tổ
 GV nhận xét
 -Học đi chuyển hướng phải trái
 +GV nêu tên động tác kết hợp giải thích làm mẫu
 +Cho HS thực hiện theo,đi theo hàng dọc,em này cách em kia 1-2m,lúc đầu đi chậm sau đó đi nhanh,cần lưu ý HS đặt bàn chân cho đúng hướng
 +Thực hiện theo tổ
 -Trò chơi:Mèo đuổi chuột
 +GV nêu tên trò chơi và giải thích cách chơi và luật chơi
 +Hướng dẫn HS học thuộc lòng vần điệu trước khi chơi
 Mèo đuổi chuột	Chuột luồn lổ hổng
 Mời ra đây	Chạy vội chạy mau
Tay nắm chặt tay	 Mèo đuổi đằng sau
Đứng thành vòng rộng	 Trốn đâu cho thoát
 +Cho HS thực hiện trò chơi bằng vòng tròn
 +GV nhận xét trò chơi
3.Phần kết thúc:
 -Cả lớp đi chậm theo vòng tròn
 -Tập một số động tác hồi tĩnh,sau đó vỗ tay,hát
 -GV+HS hệ thống bài
 -Nhận xét giờ học 
 -Giao bài tập:Ôn lại các động tác đã học
Thực hiện
Thực hiện
Thực hiện trò chơi
Thực hiện
Luyện từ và câu	Tuần 6
Bài:MỞ RỘNG VỐN TỪ :TRƯỜNG HỌC
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
HS mở rộng vốn từ về Trường học qua bài tập giải ô chữ
Củng cố kĩ năng sử dụng dấu phẩy
Rèn HS sử dụng Tiếng Việt vào hoat động giao tiếp.
II-CHUẨN BỊ:
 -Nội dung các bài tập
 -SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
KTBC:
 -Gọi 2 HS làm bài tập 1
 -Gọi 2 HS làm bài tập 3
DẠY BÀI MỚI:
Hoạt động 1:Hướng dẫn HS làm bài 1
Mục tiêu:Mở rộng vốn từ về trường học
Cách tiến hành:
-Gọi Hs đọc yêu cầu bài 1
-Hướng dẫn HS thực hiện từng bước:
 +Bước 1:Dựa vào gợi ý,đoán từ đó là gì?
 +Bước 2:Ghi từ vào các ô theo hàng ngang,mỗi ô ghi một chữ cái
 +Bước 3:Sau khi điền đủ 11 từ theo hàng ngang,các em đọc từ mới xuất hiện ở cột màu là gì?
-Mời 3 nhóm thi đua tiếp sức giải ô chữ,sau thời gian quy định các nhóm đọc kết quả và từ mới xuất hiện
 Hoạt động 2:Hướng dẫn HS làm bài 2
Mục tiêu:Ôn luyện dấu phẩy
Cách tiến hành:
-Gọi HS đọc yêu cầu bài 2
-Gọi 3HS lên bảng thực hiện
-GV nhận xét 
a)Ông em,bố em và chú em đều là thợ mỏ.
b)Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan,trò giỏi.
c)Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện năm điều Bác Hồ dạy,tuân theo điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.
 Hoạt động 3:Củng cố
 Yêu cầu HS tìm và giải các ô chữ trên các tờ báo dành cho thiếu nhi
Nhận xét giờ học
Thực hiện
Đọc
Lắng nghe
Thảo luận nhóm
Theo dõi-nhận xét
Đọc
Cả lớp làm bài vào vở
Nhận xét bài làm trên bảng
Lắng nghe
Toán	Tuần 6
Bài :LUYỆN TẬP
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
Củng cố nhận biết về phép chia hết và phép chia có dư,nhận ra đặc điểm của số dư
Vận dụng vào làm tính và giải toán
Rèn tính cẩn thận,chính xác
II-CHUẨN BỊ:
 -Nội dung bài tập
 -SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.KTBC:
 Gọi HS lên bảng thực hiện: 35 : 5 = 45 : 6 =
2.DẠY BÀI MỚI:
Hoạt động 1:Thực hành
Mục tiêu:Vận dụng vào làm tính và giải toán
Cách tiến hành:
-Bài 1:Tính 
17 2	35 4	42 5	58 6
-Bài 2:Đặt tính rồi tính
a) 24 : 6	30 : 5	15 : 3	20 : 4
b) 32 : 5	 34 : 6	20 : 3	27 : 4
-Bài 3:Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
 Hướng dẫn HS phân tích bài toán
 Có : 27 học sinh
 Học sinh giỏi: số học sinh đó
 Có :học sinh giỏi?
Gọi HS lên bảng thực hiện
GV chấm một số bài- nhận xét
Hoạt động 2:Củng cố
 Gọi 2 HS lên bảng thi đua thực hiện bài 4
	GV nhận xét-Tuyên dương
	Về nhà xem lại bài
Thực hiện
nhận xét
Bảng con
làm vở
4 HS lên bảng thực hiện
Nhận xét
thực hiện vào vở
 Số học sinh giỏi lớp đó có là:
 27 : 3 = 9 (học sinh)
 Tập làm văn	Tuần 6
Tiết 6:KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC
 Ngày soạn://.
 Ngày dạy://
I-MỤC TIÊU:
Bước đầu kể lại được một vài ý nói về buổi đầu đi học
Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu).
Giáo dục HS ham thích kể lại những việc đã qua.
II-CHUẨN BỊ:
 GV:Bảng phụ
 HS:VBT
 III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động :Khởi động
Hoạt động 1:Hướng dẫn HS làm bài 
MT:Kể lại buổi đầu em đi học
HT:Cá nhân,lớp
Hoạt động 2:Hướng
dẫn cho HS làm bài
MT:HS viết những
điều vừa viết thành
đoạn văn.
HT:Cá nhân,nhóm
Hoạt động 3:Củng cố
-Dặn dò
1-Ổn định
2-KTBC:
 -Để tổ chức cuộc họp ta cần chú ý những gì?
 -Nêu vai trò của người điều khiển cuộc họp?
 GV nhận xét
3-BÀI MỚI:Giới thiệu
 -Gọi HS đọc yêu cầu 
- Yêu cầu:Nhớ lại buổi đầu đi học của mình,ngày đầu tiên cắp sách đến trường.
 -GV gợi ý cho HS:Cần nói rõ buổi đầu tiên đi học là buổi sáng hay chiều?Thời tiết thế nào?Ai dẫn em đến trường?Lúc đầu em bỡ ngỡ ra sao?Buổi học đã kết thúc như thế nào?Cảm xúc của em về buổi học đó?
-Gọi HS giỏi kể mẫu
-Kể theo nhóm đôi
 Nhận xét-Tuyên dương
*Gọi Hs nêu yêu cầu bài 2
-Hướng dẫn HS cách làm bài:Viết giản dị,chân thật,đúng đề tài,đúng ngữ pháp,đúng chính tả
-Cho HS làm bài vào vở
-Gọi HS đọc bài làm của mình
-GV chấm một số bài-Nhận xét
 *Gọi 2 HS đọc bài làm
 Nhận xét tiết học
 -Về nhà hoàn chỉnh bài văn
 -Chuẩn bị:nghe -kể :Không nỡ nhìn.Tập tổ chức cuộc họp.
Hát
Trả lời
Nhận xét
Lắng nghe
Đọc
Lắng nghe
Lắng nghe
Thực hiện theo cặp
Thi đua kể trước lớp
Nhận xét
Thực hiện
*Hs viết khoảng 5 câu
Làm vở
Thực hiện
Nhận xét
2 hs đọc
Nhận xét
 Mĩ thuật	Tuần 6
Bài:VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
HS biết thêm vẽ trang trí hình vuông
Vẽ tiếp được hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông
HS cảm nhận được vẻ đẹp của hình vuông khi được trang trí.
II-CHUẨN BỊ:
 -Sưu tầm đồ vật có trang trí hình vuông,một số bài vẽ HS lớp trước
 -Hình gợi ý cách vẽ tranh
 -Vở tập vẽ,bút màu
III-CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1:Quan sát,nhận xét
Mục tiêu:HS biết quan sát và nhận xét các hoạ tiết trang trí hình vuông
Cách tiến hành:
-Cho HS quan sát các đồ vật có dạng trang trí hình vuông và nhận xét:
 +Hoạ tiết ở các bài trang trí khác nhau như thế nào?
 +Cách sắp xếp hoạ tiết và màu sắc khác nhau như thế nào?
 +Các hoạ tiết nào thường dùng để trang trí hình vuông?
 +Hoạ tiết chính vẽ ở đâu?Hoạ tiết phụ vẽ ở vị trí nào của hình vuông?
 +Màu sắc như thế nào?
 Hoạt động 2:Cách vẽ hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông
Mục tiêu:HS biết cách vẽ tiếp các hoạ tiết và vẽ màu
Cách tiến hành:
-GV giới thiệu cách vẽ hoạ tiết
 +Quan sát hình a,nhận ra các hoạ tiết và tìm cách vẽ
 +Vẽ hoạ tiết ở giữa trước dựa vào trục để vẽ cho đều
 +Vẽ hoạ tiết vào 4 góc và xung quanh sau để hoàn thành bài vẽ
-Gợi ý vẽ màu:
 +Chọn màu hoạ tiết chính,hoạ tiết phụ và màu nền sau cho hài hoà đậm nhạt.
 +Vẽ màu vào hoạ tiết chính và nền trước,vẽ màu vào hoạ tiết phụ sau.
Hoạt động 3:Thực hành
Mục tiêu:HS vẽ tiếp được hoạ tiết và vẽ màu
Cách tiến hành:
-GV nhắc nhở HS:Nhìn đường trục để vẽ hoạ tiết.
-HS thực hành
Hoạt động 4:Nhận xét,đánh giá
 -Trình bày sản phẩm
 -Cho HS nhận xét:hoạ tiết,màu sắc đậm nhạt,màu nền
 -GV và Hs đánh giá bài làm của HS
Về nhà quan sát một số cái chai
Quan sát
Trả lời
Hoa,lá,chim,thú
ở giữa,bốn góc giống nhau
đậm nhạt,hài hoà
Quan sát
Lắng nghe
Lắng nghe
Lắng nghe
Thực hành
Trình bày
Nhận xét
SINH HOẠT TẬP THỂ
I-MỤC TIÊU:
HS hiểu các hoạt động trong tuần
Thực hiện tốt các hoạt động đề ra
Có ý thức thực hiện và phối hợp tốt các hoạt động.
II-NỘI DUNG:
 1.Các tổ báo cáo các mặt
a)Học lực:
b)Chuyên cần:
 -vắng:
 -Trễ:
 -Dụng cụ học tập:
c)Đạo đức:
d)Vệ sinh:
2.Lớp trưởng tổng hợp:
3.GV nhận xét:
III-PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN SAU:
 -Tiếp tục ổn định nề nếp
 -Thực hiện tốt các phong trào do trường đề ra
 -Cán sự thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
GV tổng kết chung

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 6(L3).doc