Bài giảng điện tử Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Hà Huy Giáp

Bài giảng điện tử Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Hà Huy Giáp

Hôm sau nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói:

 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.

 

ppt 15 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 29Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng điện tử Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Hà Huy Giáp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BIÊN HÒA 
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY GIÁP 
Chào mừng 
 các em tham gia lớp học 
Giáo viên: 
Chính tả (Tập chép) 
Cậu bé thông 
minh. 
Chính tả (Tập chép) 
Cậu bé thông minh. 
 Truyện cổ Việt Nam 
Đoạn văn kể lại việc gì? 
Nhà vua thử tài cậu bé bằng cách làm ba mâm cỗ từ một con chim sẻ nhỏ. 
Cậu bé nói như thế nào? 
Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
 Hôm sau nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói: 
 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
Đoạn văn cho ta thấy được tài trí thông minh của cậu bé. 
Chính tả (Tập chép) 
Cậu bé thông minh. 
Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu nói: 
 Truyện cổ Việt Nam 
Đoạn văn có mấy câu? 
Đoạn văn có 3 câu. 
Trong đoạn văn có lời nói của ai? 
Trong đoạn văn có lời nói của cậu bé. 
 Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. 
 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
Lời nói của cậu bé được viết như thế nào? 
Lời nói của cậu bé được viết sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. 
Trong bài có từ nào phải viết hoa? Vì sao? 
Hôm 
Cậu 
Xin 
Đức Vua 
Thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021 
Luyện từ khó 
- mâm cỗ 
Chính tả (Tập chép) 
Cậu bé thông minh. 
âm 
ỗ 
- sứ giả 
 s 
gi 
- kim khâu 
im 
âu 
- xẻ thịt chim 
it 
im 
x 
Chính tả (Tập chép) 
Cậu bé thông minh. 
Tư thế 
ngồi viết 
Chính tả (Tập chép) 
Cậu bé thông minh 
 Truyện cổ Việt Nam 
Các em vieát baøi vaøo vôû 
 Hôm sau nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói: 
 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
Thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021 
Chính tả (Tập chép) 
Cậu bé thông minh 
 Truyện cổ Việt Nam 
 Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ . 
Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu nói: 
 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
Thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021 
Chính tả 
Bài tập 
Cậu bé thông minh. 
Bài 2b/ 6: Điền vào chỗ trống: 
an hay ang 
- ñ  hoaøng 
- ñ  oâng 
- s  loaùng 
Chính tả 
Cậu bé thông minh. 
aøng 
aøn 
áng 
Sáng loáng: sáng lấp lánh trên khắp bề mặt. 
3/6.Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau: 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
a 
a 
2 
á 
3 
ớ 
4 
b 
ă 
â 
bê 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
6 
xê hát 
7 
d 
8 
đ 
9 
e 
10 
ê 
xê 
ch 
dê 
đê 
 e 
 ê 
5 
c 
Chính tả 
Cậu bé thông minh. 
-Học thuộc thứ tự của 10 chữ và tên chữ. 
-Làm tiếp bài tập trang 6. 
Dặn dò: 
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. 
Bài học đến đây kết thúc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dien_tu_tieng_viet_khoi_3_phan_chinh_ta_cau_be_tho.ppt