Bài giảng điện tử Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 11, Bài: Tiếng hò trên sông - Năm học 2021-2022

Bài giảng điện tử Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 11, Bài: Tiếng hò trên sông - Năm học 2021-2022

Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại

ppt 16 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 168Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng điện tử Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 11, Bài: Tiếng hò trên sông - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CHÍNH TẢ 
Kiểm tra b à i cũ 
L ẳng lặng 
Thứ ba ng à y 7 tháng 12 năm 2021 
Chính tả ( Nghe – viết ) 
B uồn bã 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại 
Võ Quảng 
Tiếng hò trên sông 
H: Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho tác giả nghĩ đến những gì ? 
 - Tác giả nghĩ đến quê hương với hình ảnh cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng và con sông Thu Bồn. 
Tìm hiểu nội dung b à i 
Tiếng hò trên sông 
H: B à i chính tả có mấy câu ? 
- Có 4 câu 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại 
Võ Quảng 
Tiếng hò trên sông 
H: Những chữ n à o trong b à i được viết hoa ? 
- Chữ đầu tự bài, đầu đoạn, đầu câu và tên riêng. 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại 
Võ Quảng 
Tiếng hò trên sông 
H: Em hãy nêu các tên riêng có trong b à i ? 
- Gái, Thu Bồn 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại 
Võ Quảng 
Tiếng hò trên sông 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại 
Võ Quảng 
Tiếng hò trên sông 
Viết từ khó 
chèo thuyền 
lơ lửng 
ngang trời 
cơn gió chiều 
Tiếng hò trên sông 
Lỗi 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại 
Võ Quảng 
Tiếng hò trên sông 
 VIẾT CHÍNH TẢ 
Tiếng hò trên sông 
Giáo viên đọc 
học sinh viết chính tả v à o vở 
(15 phút) 
Soát lỗi : 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại 
Võ Quảng 
Tiếng hò trên sông 
Bài tập chính tả 
Bài 2/87 : Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn 
 điền vào chỗ trống ? 
. 
( cong, coong ) : 
 chuông xe đạp kêu kính  , vẽ đường .. 
b) ( xong, xoong ) : 
 làm . việc, cái . 
coong 
cong 
xong 
xoong 
Tiếng hò trên sông 
Tiếng hò trên sông 
Luyện tập 
3.Thi tìm nhanh, viết đúng: 
a/ Từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s . 
M: s ông , chim s ẻ  . 
Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất, có tiếng bắt đầu bằng x 
M: x à o nấu , x anh x ao  
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
HẾT GIỜ 
3 Tìm nhanh, viết đúng : 
a.- Từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s. 
b.- Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x. 
- hoa súng, sông, suối, sen, lá sả, sóc, sói, sư tử, chim sẻ 
- xách, xô, xiên, cuốn xéo, xa xa, xôn xao, xáo trộn 
Tiếng hò trên sông 
Củng cố - dặn dò : 
 Vừa rồi chính tả học bài gì ? 
 Cho HS viết bảng con từ viết sai nhiều. 
 Xem trước bài : Vẽ quê hương chuẩn bị cho tiết chính tả sắp tới. 
Tiếng hò trên sông 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dien_tu_tieng_viet_lop_3_phan_chinh_ta_tuan_11_bai.ppt