Bài giảng điện tử Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022

Bài giảng điện tử Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022

Nhờ quý phụ huynh đọc cho học sinh viết bài.

Sau khi viết xong học sinh mở bài chính tả trong sách giáo khoa và tự chữa lỗi cho mình bằng bút chì.

 

ppt 6 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 24Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng điện tử Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 05 tháng 01 năm 2022 
Cậu bé thông minh 
Chính tả 
Lỗi 
Thứ tư ngày 05 tháng 01 năm 2022 
Cậu bé thông minh 
Chính tả 
1. Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào? 
Sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. 
2. Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa? 
Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua. 
Học sinh rèn viết 1 vài tiếng khó: 
chim sẻ, 
cỗ, 
kim khâu, 
sắc, 
xẻ thịt 
Cậu bé thông minh 
Chính tả 
Cậu bé thông minh 
Chính tả 
Nhờ quý phụ huynh đọc cho học sinh viết bài. 
Sau khi viết xong học sinh mở bài chính tả trong sách giáo khoa và tự chữa lỗi cho mình bằng bút chì. 
2. Điền vào chỗ trống: 
l hay n ? 
- hạ .....ệnh 
- ......ộp bài 
- hôm .....ọ 
l 
n 
n 
Cậu bé thông minh 
Chính tả 
Chúc các em nhiều sức khỏe 
CHÀO TẠM BIỆT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dien_tu_tieng_viet_lop_3_phan_chinh_ta_cau_be_thon.ppt