Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022

Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022

Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói:

 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.

 

pptx 8 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 118Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả 
Thứ tư, ngày 5 tháng 0 1 năm 2022 
Cậu bé thông minh 
Chính tả 
 Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ . Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu , nói : 
 - Xin ông về tâu Đức V ua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim . 
H 
C 
X 
Đ 
V 
Thứ tư, ngày 5 tháng 0 1 năm 2022 
Cậu bé thông minh 
Chính tả 
Luyện viết từ khó 
chim sẻ 
chim s ẻ 
mâm cỗ 
ỗ 
sứ giả 
s ứ giả 
xẻ thịt 
x ẻ th ịt 
c hiếc kim khâu 
c 
kim 
sắc 
s ắ c 
Bài tập chính tả 
2. Điền vào chỗ trống: 
b) an hay ang ? 
- đ.`.. hoàng 
- s... loáng 
- đ.`.. ông 
áng 
ang 
an 
Bài 3. Điền những chữ và tên chữ còn thiếu vào bảng sau: 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
a 
a 
2 
á 
3 
ớ 
4 
b 
5 
c 
6 
x ê hát 
7 
d 
8 
đ 
9 
e 
10 
ê 
ă 
â 
bê 
xê 
ch 
dê 
đê 
e 
ê 
Tạm biệt ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dien_tu_tieng_viet_khoi_3_phan_chinh_ta_cau_be_tho.pptx