Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 10, Bài: Quê hương ruột thịt - Năm học 2021-2022

Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 10, Bài: Quê hương ruột thịt - Năm học 2021-2022

- Viết 2 từ chứa tiếng có vần uôn.

- chuồn chuồn, mong muốn.

- Viết 2 từ chứa tiếng có vần uông.

- buồng chuối, buông lưới.

 

ppt 13 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 10, Bài: Quê hương ruột thịt - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
QUÊ HƯƠNG 
RUỘT THỊT 
- Viết 2 từ chứa tiếng có vần uôn. 
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021 
Chính tả(nghe – viết) 
* KIỂM TRA BÀI CŨ 
- chuồn chuồn, mong muốn. 
- buồng chuối, buông lưới. 
- Viết 2 từ chứa tiếng có vần uông. 
 Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa 
 Anh Đức 
Quê hương ruột thịt 
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021 
Chính tả(nghe – viết) 
Khu mộ chị Sứ tại khu di tích lịch sử- thắng cảnh 
Ba Hòn, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất- tỉnh Kiên Giang 
Ảnh chị Sứ năm chị 21 tuổi 
 Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa 
 Anh Đức 
Quê hương ruột thịt 
+Vì đó là nơi chị sinh ra và lớn lên, nơi có bài hát ru của mẹ và chị lại hát ru con bài hát ngày xưa. 
- Vì sao chị Sứ rất yêu quê hương mình? 
- Đoạn văn gồm mấy câu? 
- Khi viết cần lưu ý viết hoa những tiếng nào? Vì sao? 
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021 
Chính tả(nghe – viết) 
Luyện viết 
 da dẻ 
 ngủ 
 xưa 
oa oa 
Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa 
 Anh Đức 
Chính tả(nghe – viết) 
Quê hương ruột thịt 
 * Bài tập : 
 2/ Tìm các từ chứa tiếng có vần oai , các từ chứa tiếng có vần oay . 
Chứa tiếng có vần oai 
Chứa tiếng có vần oay 
Ngoái đầu 
Khoai lang 
Phiền toái 
Viết ngoáy 
Loay hoay 
Vòng xoay 
Chính tả(nghe – viết) 
Quê hương ruột thịt 
B à i 2: a, L ú c Thuy ê n đứng l ê n, chợt c ó một thanh ni ê n bước lại gần anh.b, Người trẻ tuổi lẳng lặng c ú i đầu, vẻ mặt buồn b ã x ó t thương. 
B à i 3: a. - Bắt đầu bằng L : l ú c, l à m, lại  - Bắt đầu bằng N: nơi n à y, nơi b. – C ó thanh hỏi: quả, ngủ, (da) dẻ - C ó thanh ng ã : đ ã , những 
Ai nhanh hơn 
(3) Thi đọc, viết đúng và nhanh: 
b) Người trẻ tuổi lẳng lặng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã xót thương 
Ai nhanh hơn 
10 
9 
1 
8 
7 
3 
2 
4 
5 
6 
Đặt trên chữ in đậm: dấu hỏi hoặc dấu ngã . 
Vịt con vội va đi đâu 
Giâm phai chân bạn gà nâu bên hè 
Vịt nhớ xin lôi bạn nghe! 
Chớ đừng lặng le bo đi, bạn buồn . 
Ai nhanh hơn 
Đặt trên chữ in đậm: dấu hỏi hoặc dấu ngã . 
Vịt con vội vã đi đâu 
Giậm phải chân bạn gà nâu bên hè 
Vịt nhớ xin lỗi bạn nghe! 
Chớ đừng lặng lẽ bỏ đi, bạn buồn . 
CHÀO CÁC EM! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_viet_lop_3_tuan_10_bai_que_huong_ruot_th.ppt