Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 14, Bài: Người liên lạc nhỏ - Năm học 2021-2022

Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 14, Bài: Người liên lạc nhỏ - Năm học 2021-2022

* Bài tập :

2) Điền vào chỗ trống l / n :

Trưa...ay bà mệt phải...ằm

Thương bà, cháu đã giành phần ...ấu cơm

 Bà cười : vừa...át vừa thơm

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi...ần?

 

ppt 13 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 14, Bài: Người liên lạc nhỏ - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả 
Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2021  
 Người liên lạc nhỏ 
Chính tả 
Người liên lạc nhỏ 
Chính tả 
Người liên lạc nhỏ 
 Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm cười hiền hậu : 
 - Nào bác cháu ta lên đường ! 
 Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. Trông ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau... 
 ( Theo Tô Hoài) 
Người liên lạc nhỏ 
 Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm cười hiền hậu : 
 - Nào bác cháu ta lên đường ! 
 Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. Trông ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau... 
 ( Theo Tô Hoài) 
* Câu hỏi : 
Trong bài có những nhân vật nào ? 
Người liên lạc nhỏ 
 Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm cười hiền hậu : 
 - Nào bác cháu ta lên đường ! 
 Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. Trông ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau... 
 ( Theo Tô Hoài) 
* Câu hỏi : 
Những tên riêng nào trong bài được viết hoa ? 
Đức Thanh 
Kim Đồng 
Nùng 
Hà Quảng 
Kim Đồng 
Người liên lạc nhỏ 
 Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm cười hiền hậu : 
 - Nào bác cháu ta lên đường ! 
 Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. Trông ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau... 
 ( Theo Tô Hoài) 
* Câu hỏi : 
Câu nào trong bài là lời nói của nhân vật ? 
Nào bác cháu ta lên đường ! 
Người liên lạc nhỏ 
 Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm cười hiền hậu : 
 - Nào bác cháu ta lên đường ! 
 Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. Trông ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau... 
 ( Theo Tô Hoài) 
* Câu hỏi : 
Lời nói của nhân vật phải viết như thế nào ? 
Nào bác cháu ta lên đường ! 
* T ì m v à viết từ kh ó v à o bảng con. 
Chính tả 
Người liên lạc nhỏ 
* Ch ú ý nghe đọc v à viết b à i v à o vở. 
Chính tả 
Người liên lạc nhỏ 
* Bài tập : 
1) Điền ay hoặc ây vào chỗ trống : 
ây 
ay 
ay 
ây 
ay 
ây 
Chính tả 
Người liên lạc nhỏ 
* Bài tập : 
2) Điền vào chỗ trống l / n : 
 Trưa ay bà mệt phải ằm 
Thương bà, cháu đã giành phần ấu cơm 
 Bà cười : vừa át vừa thơm 
Sao bà ăn được nhiều hơn mọi ần? 
 Vương Thừa Việt 
n 
n 
n 
n 
l 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
Trân trọng cám ơn Quý thầy, cô giáo 
và các em học sinh ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_14_bai_nguoi_lien_lac_nho_na.ppt