Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 (Phần Chính tả) - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh

Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 (Phần Chính tả) - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh

- Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ?

*Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng gạch đầu dòng.

- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

*Những chữ đầu dòng, đầu câu và tên riêng.

 

ppt 11 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 145Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 (Phần Chính tả) - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÁT 
SGK/ 5 
Cậu bé thông minh 
CHÍNH TẢ ( TẬP - CHÉP ) 
CHÍNH TẢ ( TẬP - CHÉP ) 
	Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói : 
 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
Cậu bé thông minh 
-Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ? 
*Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng gạch đầu dòng. 
-Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? 
*Những chữ đầu dòng, đầu câu và tên riêng. 
Chính tả (Tập - chép) 
B 
-mâm cỗ 
-sứ giả 
 Nhận xét 
Cậu bé thông minh 
-thật sắc 
-Đức Vua 
m 
âm 
c 
ô 
~ 
s 
ư 
gi 
a 
û 
Đ 
ưc 
V 
ua 
th 
ât 
. 
s 
ăc 
Học sinh viết bài vào vở 
Bài 2b: Điền vào chỗ trống : 
an hay ang 
- đ  hoàng 
àng 
- đ  ông 
- s  loáng 
àn 
áng 
 3 . Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau: 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
a 
a 
2 
á 
3 
ớ 
4 
b 
ă 
â 
bê 
ê 
10 
e 
9 
đ 
8 
d 
7 
 xê hát 
6 
ch 
e 
dê 
đê 
ê 
5 
c 
xê 
BÀI SAU 
Nghe - viết 
Chơi chuyền 
S / 10 
HÁT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_khoi_3_phan_chinh_ta_tuan_1_bai_cau_be.ppt