Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 (Phần Chính tả) - Tuần 2, Bài: Ai có lỗi - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 (Phần Chính tả) - Tuần 2, Bài: Ai có lỗi - Năm học 2021-2022

Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô – rét – ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô – rét – ti, nhưngkhông đủ can đảm.

pptx 15 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 24Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 (Phần Chính tả) - Tuần 2, Bài: Ai có lỗi - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả: Nghe viết 
BÀI VIẾT: AI CÓ LỖI? 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nghe – viết) 
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021 
 Ai có lỗi ? 
Ai có lỗi ? 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 20 21 
 Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là 
Cô – rét – ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô – rét – ti, nhưng không đủ can đảm . 
Chính tả (Nghe – viết) 
Đoạn văn nói lên điều gì? 
En – ri – cô ân hận vì sau khi bình tĩnh lại, cậu nhìn thấy vai áo bạn sứt chỉ, cậu muốn xin lỗi bạn nhưng không đủ can đảm. 
	Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô - rét - ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô - rét - ti, nhưng không đủ can đảm . 
Đoạn văn có mấy câu? 
Đoạn văn có 5 câu. 
	 Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô - rét - ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô - rét - ti, nhưng không đủ can đảm . 
	Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô - rét - ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô - rét - ti, nhưng không đủ can đảm . 
 Theo A-mi-xi 
Trong đoạn văn có những từ nào viết hoa? Vì sao? 
Những từ được viết hoa là: Cơn, Tôi, Chắc, 
Cô – rét – ti, Bỗng . 
Ai có lỗi ? 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 20 21 
Chính tả 
Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét - ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô - rét - ti, nhưng không đủ can đảm . 
 Theo A-mi-xi 
Luyện viết từ khó: 
cơn giận 
Cô-rét-ti 
khuỷu tay 
sứt chỉ 
 VIẾT CHÍNH TẢ 
Ai có lỗi ? 
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 20 21 
Chính tả (Nghe-viết) 
2 ô 
1ô 
4ô 
5ô 
 Lỗi 
s 
Ai có lỗi ? 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 20 21 
Chính tả (Nghe-viết) 
 Lỗi 
 Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô – rét – ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô – rét – ti, nhưngkhông đủ can đảm .  
Bài 2: Tìm các từ ngữ chứa tiếng: 
	a) Có vần uêch: 
M: nguệch ngoạc 
	b) Có vần uyu: 
M: ngã khuỵu 
- ng uệch ngoạc, rỗng t uếch , bộc t uệch , t uệch toạc, kh uếch khoác, trống h uếch trống hoác, 
- kh uỷu tay, ngã kh uỵu , khúc kh uỷu ,  
	Bài 3: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? 
(căn, căng): kiêu  ; dặn 
căng 
căn 
- (nhằn, nhằng): nhọc ; lằng . . . 
( v ắn , vắng): . . . . mặt; . . . .tắt 
nhằn 
n hằng 
vắng 
v ắn 
Dặn dò: 
H oàn thiện bài và chụp ảnh gửi vào zalo của cô. 
- C huẩn bị bài chính tả “Cô giáo tí hon”. 
HẸN GẶP LẠICÁC BẠNTRONG TIẾT HỌC TIẾP THEO ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_khoi_3_phan_chinh_ta_tuan_2_bai_ai_co_l.pptx