Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 14: Nghe viết Người liên lạc nhỏ - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 14: Nghe viết Người liên lạc nhỏ - Năm học 2021-2022

1. Tìm các tên riêng trong bài chính tả?

2. Nêu cách viết các tên riêng đó?

Bài 2: Điền vào chỗ trống ay hay ây?

 - cây s.., ch giã gạo

 - d...học, ngủ d...

 - số b..., đòn b...

 

ppt 11 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 20Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 14: Nghe viết Người liên lạc nhỏ - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
NÀM 
huýt sáo 
suýt ngã 
vẻ vang 
Thứ t ư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Chính tả: (Nghe- Viết ) 
KHỞI ĐỘNG 
Viết: 
 S á ng h ô m ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ô ng k é đ ã chờ sẵn ở đấy. Ô ng mỉm cười hiền hậu : 
 - N à o, b á c ch á u ta l ê n đường! 
 Ô ng k é chống gậy tr ú c, mặc á o N ù ng đ ã phai, bợt cả hai cửa tay. Tr ô ng ô ng như người H à Quảng đi c à o cỏ l ú a. Kim Đồng đeo t ú i nhanh nhẹn đi trước, ô ng k é lững thững đằng sau. 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ t ư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Thứ t ư , ngày 24 tháng 11 năm 20 21 
Chính tả 
1. Tìm các tên riêng trong bài chính tả? 
2. Nêu cách viết các tên riêng đó? 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ t ư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
* Hướng dẫn viết: 
- mỉm cười, chống gậy trúc, bợt, lững thững đằng sau. 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ t ư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Viết bài 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ t ư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Bài 2: Điền vào chỗ trống ay hay ây? 
 - cây s , ch giã gạo 
 - d học , ngủ d 
 - số b , đòn b 
ậy 
ày 
ạy 
ậy 
ảy 
ẩy 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ t ư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Bài 3: Điền vào chỗ trống: 
b. i hay iê ? 
 Kiến xuống suối t nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn Kiến đi và suýt nữa thì d chết nó. Ch Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát hm. 
ìm 
ìm 
iể 
im 
Chính tả: (Nghe- Viết) 
Người liên lạc nhỏ 
Thứ t ư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_khoi_3_tuan_14_nghe_viet_nguoi_lien_lac.ppt