Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Chính tả: Hai Bà Trưng - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Chính tả: Hai Bà Trưng - Năm học 2021-2022

Bài 3: Thi tìm nhanh và viết đúng các từ ngữ

– Chứa tiếng bắt đầu bằng l: lạ, lao động, lủng củng, lo lắng, làng xóm, lớp học, con lợn, lá cây, lạ lùng, quả lê, lăn tròn, lúng túng, lạnh lùng, lạnh giá, lời mời, lươn lẹo, thiên lôi,

 - Chứa tiếng bắt đầu bằng n: nông thôn, nón lá, năn nỉ, quả na, non sông, cái nỏ, Hà Nội, nao núng, Quảng Ninh, Ninh Bình,

b) – Chứa tiếng có vần iêt: viết, mải miết, tha thiết, thiệt thòi, triết học, nhiệt độ, viết bài, đặc biệt, biệt thự, thân thiết, tiết kiệm, chảy xiết, tinh khiết,

 - Chứa tiếng có vần iêc: việc làm, xanh biếc, rạp xiếc, bữa tiệc, chiếc khăn, tiếc nuối, mắt biếc, liếc nhìn/ mắt, chiếc giầy, tiếc của, điếc tai, nhiếc mắng, cá diếc, công việc,.

 

ppt 12 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 133Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Chính tả: Hai Bà Trưng - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 
Chính tả : Nghe - viết: 
Đoạn viết: (từ Thành trì của giặcđến hết) 
 Hai Bà Trưng 
 Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân 
 của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu 
 chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. 
Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng 
chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch s ử nước nhà. 
 Chính tả : (Nghe viết) 
 Hai Bà Trưng 
Thứ ba ngày 04 tháng 1 năm 2022 
 Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân 
của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu 
chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. 
Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng 
chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch s ử nước nhà. 
 Hai Bà Trưng 
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có kết quả như thế nào? 
Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ, Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. 
Đoạn văn cho chúng ta biết điều gì? 
Đoạn văn cho biết kết quả cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. 
 Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân 
 của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu 
 chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. 
Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng 
chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch s ử nước nhà. 
 Hai Bà Trưng 
 Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân 
 của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu 
 chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. 
Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng 
chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch s ử nước nhà. 
H 
B 
T 
T 
Đ 
 Chính tả : (Nghe viết) 
 Hai Bà Trưng 
Trong đoạn văn còn có những chữ nào viết hoa? 
Thứ ba ngày 04 tháng 1 năm 2022 
Từ viết hoa 
Từ khó 
Tô Định 
Hai Bà Trưng 
lần lượt 
sụp đổ 
khởi nghĩa 
lịch sử 
 Chính tả : (Nghe viết) 
 Hai Bà Trưng 
Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 
VIẾT CHÍNH TẢ 
Soát lỗi 
* Bài tập 2 : Điền vào chỗ trống 
b) iêt hay iêc ? 
- đi biền b.... 
- thấy tiêng t... 
xanh biêng b... 
nuối t. kỉ niệm 
nhiều la l. 
nhìn mải m. 
. 
/ 
iêc 
iêt 
iêc 
a) l hay n ? 
- lành ...ặn 
- nao ...úng 
...anh lảnh 
long anh 
iên lạc 
ăm học 
n 
l 
l 
l 
l 
n 
/ 
iêc 
/ 
/ 
iêt 
iêt 
. 
 Chính tả : (Nghe viết) 
 Hai Bà Trưng 
Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 
Bài 3 : Thi tìm nhanh và viết đúng các từ ngữ 
– Chứa tiếng bắt đầu bằng l : lạ, lao động, lủng củng, lo lắng, làng xóm, lớp học, con lợn, lá cây, lạ lùng, quả lê, lăn tr ò n, lúng túng, lạnh lùng, lạnh giá, lời mời, lươn l ẹ o, thiên lôi, 
 - Chứa tiếng bắt đầu bằng n : nông thôn, nón lá, năn nỉ, quả na, non sông, cái nỏ, Hà Nội, nao núng, Quảng Ninh, Ninh Bình, 
b) – Chứa tiếng có vần iêt : viết, mải miết, tha thiết, thiệt thòi, triết học, nhiệt độ, viết bài, đặc biệt, biệt thự, thân thiết, tiết kiệm, chảy xiết, tinh khiết, 
 - Chứa tiếng có vần iêc: việc làm, xanh biếc , rạp xiếc, bữa tiệc, chiếc khăn, tiếc nuối, mắt biếc, liếc nhìn/ mắt, chiếc giầy, tiếc của, điếc tai, nhiếc mắng, cá diếc, công việc,.. 
Hướng dẫn học ở nhà 
“Tr ần B ình T rọng ” 
Viết lại các từ đã viết sai 
Chuẩn bị bài sau: 
TẠM BIỆT 
Kính chúc thầy, cô mạnh khoẻ 
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_phan_chinh_ta_hai_ba_trung_nam_ho.ppt