Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh

Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói :

 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.

 

pptx 6 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TẬP CHÉP 
CẬU BÉ THÔNG MINH 
( trang 6) 
Tập chép 
 Cậu bé thông minh 
 Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói : 
 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
	 TRUYỆN CỔ VIỆT NAM 
Thứ .. n gày  tháng . năm .. 
Tập chép 
Cậu bé thông minh 
3 ô 
3 ô 
1 ô 
Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ 
nhỏ , bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả 
một chiếc kim khâu, nói : 
thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 	 
- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này 
	 Truyện cổ Việt Nam 
a) l hay n ? 
2. Điền vào chỗ trống : 
- hạ . ệnh 
- hôm .ọ 
- .ộp bài 
l 
n 
n 
3. Viết vào vở những chữ và tên còn thiếu trong bảng sau: 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
a 
a 
2 
á 
3 
ớ 
4 
b 
5 
c 
6 
xê hát 
7 
d 
8 
đ 
9 
e 
10 
ê 
3. Viết vào vở những chữ và tên còn thiếu trong bảng sau: 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
a 
a 
2 
ă 
á 
3 
â 
ớ 
4 
b 
bê 
5 
c 
xê 
6 
ch 
xê hát 
7 
d 
dê 
8 
đ 
đê 
9 
e 
e 
10 
ê 
ê 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_phan_chinh_ta_tuan_1_bai_cau_be_t.pptx