Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tiết 1+2, Bài 14: Chuyện về anh Kim Đồng - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học số 1 Minh Lập

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tiết 1+2, Bài 14: Chuyện về anh Kim Đồng - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học số 1 Minh Lập

Mục tiêu:

- Kể chuyện Người liên lạc nhỏ.

- Củng cố cách viết chữ hoa K. Viết đúng từ ngữ có chứa tiếng mở đầu bằng l/n hoặc có vần ay/ây. Nghe- viết một đoạn văn.

- Luyện tập về từ chỉ đặc điểm và cách nói so sánh.

 

pptx 30 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tiết 1+2, Bài 14: Chuyện về anh Kim Đồng - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học số 1 Minh Lập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾNG VIỆT – LỚP 3 
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MINH LẬP 
 Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021 
Tiếng Việt 
 Bài 14B: Chuyện về Anh K im Đồng ( Tiết 1 + 2) 
Mục tiêu 
- Kể chuyện Người liên lạc nhỏ. 
- Củ ng cố cách viết chữ hoa K . V iết đúng từ ngữ có chứa tiếng mở đầu bằng l/n hoặc có vần ay/ây. N ghe - viết một đoạn văn . 
- Luyện tập về từ chỉ đặc điểm và cách nói so sánh . 
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 
Hoạt động 1: Hát về anh Kim Đồng 
Hoạt động 2 : 
	 a, Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, mỗi bạn kể một đoạn câu chuyện Người liên lạc nhỏ. 
	 b, Kể tiếp nối cả câu chuyện. 
 Thi kể lại từng đoạn câu chuyện 
Hát 
Hoạt động 3: 
Trò chơi: Rung chuông vàng 
 Anh Kim Đồng rất 
d ũng cảm 
c 
anh em một nhà 
A 
l iều lĩnh 
b 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để có câu đúng : 
Anh Kim Đồng rất dũng cảm. 
 Các dân tộc trên đất nước ta đoàn kết như 
k iềng ba chân 
A 
l iều lĩnh 
c 
B 
a nh em một nhà 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để có câu đúng : 
Các dân tộc trên đất nước ta đoàn kết như anh em một nhà. 
Hoạt động 4: Ghi dấu gạch chéo giữa hai bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai ? ”, “ Thế nào ?” ở câu em đã viết (hoạt động 3). 
Anh Kim Đồng rất dũng cảm. 
Các dân tộc trên đất nước ta đoàn kết như anh em một nhà. 
/ 
/ 
Hoạt động 5 : Tìm cách nói so sánh 
 Đọc các câu văn sau: 
Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bônghoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hang ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều long lánh, lung linh trong nắng. 
Hoạt động 5: Tìm từ ngữ điền vào chỗ trống trong bảng sau: 
Sự vật 1 
Từ so sánh 
Sự vật 2 
 Cây gạo sừng sững 
nh ư 
 Hàng ngàn bông hoa 
là 
 Hàng ngàn búp nõn 
là 
m ột tháp đèn khổng lồ. 
h àng ngàn ngọn lửa hồng tươi. 
h àng ngàn ngọn nến trong xanh. 
Cách nói so sánh trong mỗi câu trên? 
Câu 1 : dùng từ “như” 
Câu 2, câu 3: dùng từ “là” 
Để có một hình ảnh so sánh cần có: 
+ Hai s ự vật có đặ c đ iểm giống nhau. 
+ Có t ừ so sánh 
3.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 
Viết vào vở theo mẫu. 
4 lần chữ K hoa cỡ nhỏ. 
2 lần tên riêng Yết Kiêu cỡ nhỏ 
1 lần câu: 
Khi đói cùng chung một dạ 
 Khi rét cùng chung một lòng. 
1. Viết vào vở theo mẫu 
 K K K K 
 Yết Kiêu Yết Kiêu 
 Khi đói cùng chung một dạ 
 Khi rét cùng chung một lòng. 
Tiếng Việt Bài 14B:Chuyện về Anh Kim Đồng( Tiết 3 ) 
Hoạt động 2: Chọn vần ay/ây phù hợp với từng chỗ trống: 
 Cao ch., xa bay 
Học th.. k hông tày học bạn. 
Thức khuya d. sớm . 
 Cao ch ạy , xa bay. 
Học th ầy k hông tày học bạn. 
Thức khuya d ậy sớm . 
Hoạt động 3 : Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ 
Viết đúng: Kim Đồng, Đức Thanh, Hà Quảng, Nùng 
Soát lỗi 
4.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG 
Kể cho người thân nghe câu chuyện về anh Kim Đồng. 
Tự nhiên và Xã hội: 
LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU ? 
Con gì nhảy nhót leo trèo 
Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò? 
Chúc các em học giỏi,chăm ngoan ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tiet_12_bai_14_chuyen_ve_anh_kim.pptx