Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học 4 Sông Đốc

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học 4 Sông Đốc

Chuyện gì đã diễn ra trong đoạn văn ?

Nhà vua đã thử tài cậu bé bằng cách yêu cầu cậu làm ba mâm cỗ từ một con chim sẻ nhỏ và cậu bé đã xin vua rèn chiếc kim thành con dao để xẻ thịt chim.

 

pptx 17 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 124Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học 4 Sông Đốc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC 4 SÔNG ĐỐC 
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3 
TUẦN 1 
Năm học 2021 - 2022 
CHÍNH TẢ 
Thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021 
Chính tả: ( Nhìn – viết ) 
Bài : Cậu bé thông minh 
Làm đúng các bài luyện tập chính tả 
Chép chính xác và 
trình bày đúng qui định 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
CẦN CHUẨN BỊ 
Thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( Nhìn – viết ) 
Bài : Cậu bé thông minh 
 Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói : 
- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
	 TRUYỆN CỔ VIỆT NAM 
Chuyện gì đã diễn ra trong đoạn văn ? 
N hà vua đã thử tài cậu bé bằng cách yêu cầu cậu làm ba mâm cỗ từ một con chim sẻ nhỏ và cậu bé đã xin vua rèn chiếc kim thành con dao để xẻ thịt chim . 
 Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói : 
- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
	 Truyện cổ Việt Nam 
Đoạn văn có mấy câu ? 
Chính tả ( Nhìn – viết ) 
Bài : Cậu bé thông minh 
 Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói : 
- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
	 TRUYỆN CỔ VIỆT NAM 
Trong đoạn văn có lời nói của ai ? Lời nói đó được đặt sau những dấu câu nào? 
Thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021 
 Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói : 
- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
	 TRUYỆN CỔ VIỆT NAM 
5. Em hãy nêu các từ khó, dễ sai khi viết chính tả có trong đoạn văn . 
Luyện từ khó 
chim sẻ 
chim s ẻ 
mâm cỗ 
ỗ 
sứ giả 
s ứ giả 
xẻ thịt 
x ẻ thịt 
Thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( Nhìn – viết ) 
Cậu bé thông minh 
 Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói : 
- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
	 Truyện cổ Việt Nam 
Thử thách 1 
Bài 2. Điền vào chỗ trống: 
a) l hay n ? 
- hạ ệnh 
- ộp bài 
- hôm ọ 
l 
n 
n 
Thử thách 2 
Bài 3. Điền những chữ và tên chữ còn thiếu vào bảng sau: 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
a 
a 
2 
á 
3 
ớ 
4 
b 
5 
c 
6 
x ê hát 
7 
d 
8 
đ 
9 
e 
10 
ê 
ă 
â 
bê 
xê 
ch 
dê 
đê 
e 
ê 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
a 
a 
2 
á 
3 
ớ 
4 
b 
5 
c 
6 
x ê hát 
7 
d 
8 
đ 
9 
e 
10 
ê 
ă 
â 
bê 
xê 
ch 
dê 
đê 
e 
ê 
Hạ l ệnh, n ộp bài, hôm n ọ 
Chim s ẻ, mâm c ỗ , 
s ứ giả, x ẻ thịt 
Nội dung bài học 
HẸN GẶP LẠI CÁC EM HỌC SINH 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_1_phan_chinh_ta_cau_be_thong.pptx