Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Thượng Thanh

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Thượng Thanh

Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình.Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt

- Những chữ nào trong bài phải viết hoa?

pptx 11 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Thượng Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đêm trăng trên Hồ Tây 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH 
Chính tả 
Thứ ngày tháng 12 năm 2021 
Chính tả 
Nghe – viết: Đêm trăng trên Hồ Tây 
 Đêm trăng trên Hồ Tây 
	 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình.Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
 Phan Kế Bính 
 Đêm trăng trên Hồ Tây đẹp như thế nào? 
- Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn; gió đông nam hây hẩy; sóng vỗ rập rình; hương sen đưa theo chiều gió thơm ngào ngạt. 
 Đêm trăng trên Hồ Tây 
	 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình.Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
 Phan Kế Bính 
 Bài viết có mấy câu? 
- Bài viết có 6 câu . 
 Đêm trăng trên Hồ Tây 
	 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình.Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
 Phan Kế Bính 
 Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? 
- Hồ Tây, Hồ, Trăng, Thuyền, Bấy, Một, Mùi . 
 Đêm trăng trên Hồ Tây 
	 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình.Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
 Phan Kế Bính 
HS đọc thầm, tìm từ khó viết, dễ viết sai. 
Chính tả (Nghe - viết) 
 Đêm trăng trên Hồ Tây 
 Lưng thẳng không tì ngực vào bàn. 
 Đầu hơi cúi. 
 Mắt cách vở khoảng 25 – 30 cm. 
 Tay phải cầm bút. 
 Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ. 
 Hai chân để song song thoải mái. 
Thứ ngày tháng 12 năm 2021 
Chính tả 
 Đêm trăng trên Hồ Tây 
	 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình.Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
 Phan Kế Bính 
2. Điền vào chỗ trống iu hay uyu ? 
đường đi khúc kh , gầy khẳng kh .., kh  tay 
uỷu 
iu 
uỷu 
Bài tập (3b) - Viết lời giải các câu đố sau đây: 
a/ Con gì nhảy nhót leo trèo 
 Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò.	 (Là con gì?) 
Con khỉ 
 Trong nhà có bà hay quét. 	 (Là cái gì?) 
 Tên em không thiếu, chẳng thừa 
Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh. (Là quả gì?) 
Cái chổi 
Quả đu đủ 
Tiết học kết thúc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_13_bai_dem_trang_tron_tren_h.pptx