Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 7, Bài: Trận bóng dưới lòng đường

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 7, Bài: Trận bóng dưới lòng đường

Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội:

Thật là quá quắt!

Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo:

- Ông ơi cụ ơi ! Cháu xin lỗi cụ.

pptx 14 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 146Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 7, Bài: Trận bóng dưới lòng đường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ 
Tiết chính tả vừa rồi chúng ta viết bài gì ? 
Nhớ lại buổi đầu đi học 
Viết lại từ khó: 
 ước ao 
Bức tranh này nằm ở bài tập đọc nào các em đã học ? 
Chính tả 
Trận bóng dưới lòng đường 
 Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội : 
Thật là quá quắt ! 
 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo : 
- Ông ơicụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 
NGUYỄN MINH 
 M 
 Quang 
 B 
 T 
 B 
 C 
 Ô 
 C 
Từ khó 
 dìu 
 quá quắt 
 mếu máo 
 ì u 
 t 
 xịch tới 
 x 
 o 
 khác thả d iề u 
 ch 
 ê 
Viết chính tả 
- Lưng thẳng. 
 - Ngực không tì vào bàn. 
- M ắt cách vở 25cm – 30cm. 
Bài tập 1: Điền vào chỗ trống và giải câu đố : 
Luyện tập 
a) tr hay ch 
Mình tr òn, mũi nhọn 
Ch ẳng phải bò, tr âu 
Uống nước ao sâu 
Lên cày ruộng cạn 
 (Là cái gì ?) 
VBT TV/29 
b ) iên hay iêng 
 Trên trời có g iếng nước trong 
Con k iến chẳng lọt, con o ng chẳng vào. 
 (Là quả gì ?) 
Bài tập 1: Điền vào chỗ trống và giải câu đố : 
Luyện tập 
a) tr hay ch 
Mình tr òn, mũi nhọn 
Ch ẳng phải bò, tr âu 
Uống nước ao sâu 
Lên cày ruộng cạn 
 (Là cái gì ?) 
VBT TV/29 
Cây viết máy 
b ) iên hay iêng 
 Trên trời có g iếng nước trong 
Con k iến chẳng lọt, con o ng chẳng vào. 
 (Là quả gì ?) 
Quả dừa 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
q 
2 
3 
4 
5 
th 
6 
 tê e-rờ 
7 
u 
8 
9 
10 
r 
s 
tr 
 u 
ư 
 vê 
tê 
t 
v 
x 
 e-rờ 
 tê hát 
 ư 
 quy 
 ét-sì 
 ích-xì 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
11 
i dài 
y 
- Ở nhà soát lỗi lại bài chính tả, viết lại từ sai. 
Chuẩn bị bài tiếp theo: 
 Các em nhỏ và cụ già. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_7_bai_tran_bong_duoi_long_du.pptx