Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Tiếng Việt Lớp 3 - Năm học 2008-2009

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Tiếng Việt Lớp 3 - Năm học 2008-2009

Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không nghỉ ngơi. Ong Thợ thường thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.

Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía Ong Thợ, xọet sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ trở lại thênh thang.

 

doc 6 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 1410Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Tiếng Việt Lớp 3 - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên học sinh:  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Lớp: Ba Môn: Tiếng Việt ( Đọc thầm )
 KHỐI BA
 NĂM HỌC: 2008- 2009
Điểm
.
Lời phê
..
Ong Thợ
Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không nghỉ ngơi. Ong Thợ thường thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.
Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía Ong Thợ, xọet sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ trở lại thênh thang.
Theo Võ Quảng
+ Em hãy đọc thầm bài trên và khoanh vào trước chữ cái cho câu trả lời đúng nhất ( 4 điểm )
Câu 1: Tổ ong mật nằm ở đâu?
A- Trên ngọn cây.
B- Trong gốc cây.
C- Trên cành cây.
Câu 2: câu nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa?
A- Ông mặt trời nhô lên cười.
B- Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang.
C- Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện.
Câu 3: Câu: “ Ông mặt trời nhô lên cười ”, thuộc mẫu câu nào em đã học?
A- Ai là gì?
B- Ai làm gì?
C- Ai thế nào?
Câu 4: Quạ Đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì?
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Tiếng Việt ( Đọc tiếng )
KHỐI BA
NĂM HỌC: 2008- 2009
+ Học sinh khoanh đúng mỗi câu 0,5 điểm
- Câu 1: Ý B ( Trong gốc cây )
- Câu 2: Ý A ( Ông mặt trời nhô lên cười )
- Câu 3: Ý B ( Ai làm gì ? )
- Câu 4: Để toan đớp nuốt Ong Thợ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Tiếng Việt ( Đọc tiếng )
KHỐI BA
NĂM HỌC: 2008- 2009
+ Học sinh bốc thăm đọc 1 đoạn trong các bài sau và trả lởi câu hỏi SGK ( 6 điểm )
1- Ông tổ nghề thêu
2- Đối đáp với vua
3- Tiếng đàn
4- Hội đua voi ở Tây Nguyên
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Tiếng Việt ( Đọc tiếng )
KHỐI BA
NĂM HỌC: 2008- 2009
- Đọc rõ ràng, lưu loát, thể hiện ngắt nghỉ, đọc đúng lời nhân vật, diễn cảm, nhấn giọng ở các từ ngữ ( 5 điểm )
- Trả lời đúng câu hỏi SGK ( 1 điểm )
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Tiếng Việt ( Viết )
KHỐI BA
NĂM HỌC: 2008- 2009
Đề: Em hãy viết một đoạn văn từ ( 7 đến 10 câu ), kể lại câu chuyện “ Chàng trai làng Phù Ủng “. Theo gợi ý sau:
a- Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì?
b- Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?
c- Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Tiếng Việt ( Viết )
KHỐI BA
NĂM HỌC: 2008- 2009
- Học sinh viết đúng đoạn văn từ 7 đến 10 câu theo gợi ý, sáng tạo, dùng từ đặt câu chính xác, sai không quá 3 lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp ( 5 điểm )
a- Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì? ( 1 điểm )
b- Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai? ( 1 điểm )
c- Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô? ( 2 điểm )
+ Học sinh viết đoạn văn có mở đoạn và kết đoạn ( 0,5 điểm )
+ Hình thức: + 0,5 điểm
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Tiếng Việt ( Viết )
KHỐI BA
NĂM HỌC: 2008- 2009
Đề: Học sinh nghe viết bài:” Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử “ từ Sau khi đã về đến nhớ ông” SGK TV3 tập II- trang 66
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Tiếng Việt ( Viết )
KHỐI BA
NĂM HỌC: 2008- 2009
- Học sinh viết đúng đoạn chính tả, trình bày sạch đẹp ( 5 điểm )
- Sai 1 lỗi trừ 0,5 điểm
Họ và tên học sinh:  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Lớp: Ba Môn: Toán
 KHỐI BA
 NĂM HỌC: 2008- 2009
Điểm
.
Lời phê
..
I- Phần trắc nghiệm
+ Khoanh vào trước chữ cái cho câu trả lời đúng nhất: ( 2 điểm )
Câu 1: ( 1000 – 648 ) :8 = 
A . 44	 
B . 919 	 
C. 404
Câu 2: Một năm có:
A. 13 tháng
B. 12 tháng
C. 9 tháng
Câu 3: 2526 : 5 = ?
A. 505 dư 1
B. 515 dư 1
C. 506 dư 1
Câu 4: Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số:
A. 200 0 100 200 300 400 500 600
B. 300 . . . . . . .
C.400	 A B
II- Tự luận: ( 8 điểm )
Câu 5: Hãy xếp các số: X; III; VI; XIX; VIII; XXI, theo thứ tự từ bé đến lớn
.
Câu 6: Đặt tính rồi tính:
 8204 + 1357 5375 – 2286 1839 x 3 4850 : 4
  . . 
  . . 
  . . 
	 . . 
Câu 7: Tìm x: 
 6 x X = 4626 9 x X = 8118
 .. 
 .. 
Câu 8: Một trại nuôi ong, ngày thứ nhất lấy được 1032 lít mật ong, ngày thứ hai lấy được số lít mật ong bằng số lít mật ong lấy của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày trại lấy được bao nhiêu lít mật ong?
Bài giải
..
..
..
..
..
Câu 9: Hình bên có:
- Mấy hình tam giác: .
- Mấy hình tứ giác: 
- Mấy hình chữ nhật: 
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Toán
KHỐI BA
NĂM HỌC: 2008- 2009
I Trắc nghiệm: ( Đúng mỗi câu 0,5 điểm )
- Câu 1: Ý A
- Câu 2: Ý B
- Câu 3: Ý A
- Câu 4: Ý B
II Tự luận: 8 điểm
Câu 5: Xếp đúng thứ tự từ bé đến lớn ( 1 điểm )
Câu 6: Đúng mỗi câu 0,5 điểm
9561- 3089- 5517- 1212 dư 2
Câu 7: Đúng mỗi câu 1 điểm
771- 902
Câu 8: 2 điểm
Số lít mật ong ngày thứ hai:
1032 : 2 = 516 ( lít )
Số lít mật ong cả hai ngày:
1032 + 516 = 1548 ( lít )
Đáp số: 1548 lít
Câu 9:
Hình bên có:
10 hình tam giác
Có 7 hình tứ giác
Có 1 hình chữ nhật

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA GHKII LOP 3.doc