Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 20 - Bài: NV - Mưa bóng mây - Phùng Thị Tiết

Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 20 - Bài: NV - Mưa bóng mây - Phùng Thị Tiết

I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng

1. Nghe viết đúng, trình bày đúng 12 dòng thơ trong bài “Thư trung thu” theo cách trình bày thơ 5 chữ.

2. Làm đúng các bài tập phân biệt những chữ có âm đầu và dấu thanh dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: l/ n, dấu hỏi / dấu ngã.

II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bảng phụ + bút dạ + giấy khổ to.

- Sách giáo khoa.

III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Khởi động : 1’

2. Bài cũ : 4’

(GV kiểm tra 2 HS đọc bài lá thư nhầm địa chỉ).

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con hoặc giấy nháp các chữ: Vỡ tổ, bão táp, nảy bông.

 

doc 2 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 1149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 20 - Bài: NV - Mưa bóng mây - Phùng Thị Tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT KẾ BÀI DẠY
	Môn:	Chính tả
	Bài:	NV – MƯA BÓNG MÂY.
	Tuần:	20
	Ngày dạy:	
I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng
Nghe viết đúng, trình bày đúng 12 dòng thơ trong bài “Thư trung thu” theo cách trình bày thơ 5 chữ.
Làm đúng các bài tập phân biệt những chữ có âm đầu và dấu thanh dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: l/ n, dấu hỏi / dấu ngã.
II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bảng phụ + bút dạ + giấy khổ to.
Sách giáo khoa.
III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.	Khởi động :	1’
Bài cũ : 4’
(GV kiểm tra 2 HS đọc bài lá thư nhầm địa chỉ).
- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con hoặc giấy nháp các chữ: Vỡ tổ, bão táp, nảy bông.
Bài mới :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề
15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe viết.
- Hướng dẫn HS chuẫn bị.
Mục tiêu: Giúp HS viết đúng 12 dòng thơ của bài “ Thư trung thu”.
Cách tiến hành : 
+ Hướng dẫn HS chuẩn bị: 
GV đọc 12 dòng thơ.G
- Nội dung bài thơ nói điều gì?
- Hướng dẫn HS nhận xét.
- Bài thơ của Bác Hồ có những từ xưng hô nào?
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao ? 
- HS viết vào bảng con những tiếng dễ viết sai (GV đọc). 
GV đọc từng dòng thơ cho HS viết mỗi dòng đọc 2 – lần.
- Thầm, chữa bài.
10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả.
Mục tiêu: Củng cố quy tắc chính tả với thanh hỏi / thanh ngã.
Cách tiến hành : 
+ Bài 2: Mời cả lớp đọc thầm lại yêu cầu của bài – Quan sát tranh nêu tên các vật trong tranh.
+ Bài 3: GV dán 3, 4 tờ giấy khổ to lên bảng đã viết sẵn nội dung bài tập 3, phát bút dạ mời HS thi làm đúng nhanh.
- GV cả lớp nhận xét chốt lại lời giải đúng.
3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét tiết học
- HS nhắc lại đề bài
 2, 3 HS đọc lại.
- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, Bác mong thiếu nhi học hành thật giỏi.
 Bác + các cháu.
- HS trả lời.
- HS viết: Ngoan ngoãn, tuổi, tuỳ, giữ gìn 
- HS viết bài.
- Học sinh nêu.
- Vài HS phát âm lại cho chính xác.
- HS làm bài trên phiếu – Sau đó đọc kết quả.
IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tài liệu đính kèm:

  • docMUA BONG MAY 20.doc