Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 20 - Năm học 2018-2019

Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 20 - Năm học 2018-2019

- 3 Học sinh lên bảng viết các từ hay viết sai trong tiết trước như :

liên lạc, nhiều lần, biết tin , dự tiệc, thương tiếc, chiếc cặp

- Cả lớp viết vào giấy nháp.

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc .

- 3 học sinh đọc lại bài.

- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài.

+ Nói lên tinh thần quyết tâm chiến đấu không sợ hy sinh, gian khổ của các chiến sĩ vệ quốc quân.

+ Được đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng, viết trong dấu ngoặc kép. Chữ đầu dòng thơ viết hoa, cách lề 2 ô ly.

- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con một số từ như ( bảo tồn, bay lượn , rực rỡ. ).

- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.

- Học sinh nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì

 

doc 3 trang Người đăng hoaithuong212 Lượt xem 386Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 20 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 20 Thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2020
Tiết: 39 Chính tả 
 Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU
 	 A/ Mục tiêu :
 - Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi
- Làm đúng bài tập 2 a/b 
- GDHS rèn chữ viết đúng mẩu đẹp, biết giữ vở sạch.
 B / Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết 2 lần nội dung của bài tập 2b. 
 	 C/ Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu lớp viết vào nháp một số từ mà học sinh ở tiết trước thường viết sai .
- Nhận xét đánh giá chung về phần kiểm tra . 
2.Bài mới: 
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn viết chính tả (đoạn 4). 
- Yêu cầu 2 em đọc lại bài, cả lớp đọc thầm theo. 
+ Lời hát trong đoạn văn nói lên điều gì?
+ Lời hát trong đoạn văn viết như thế nào ? 
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy bảng con và viết các tiếng khó.
* Đọc cho học sinh viết vào vở .
* Nhận xét.
c/ Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2b : - Nêu yêu cầu của bài tập 2.
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào VBT.
- Giáo viên mở bảng phụ.
- Mời 2HS lên bảng thi làm bài.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
d) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới.
- 3 Học sinh lên bảng viết các từ hay viết sai trong tiết trước như :
liên lạc, nhiều lần, biết tin , dự tiệc, thương tiếc, chiếc cặp 
- Cả lớp viết vào giấy nháp.
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài. 
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc .
- 3 học sinh đọc lại bài. 
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài.
+ Nói lên tinh thần quyết tâm chiến đấu không sợ hy sinh, gian khổ của các chiến sĩ vệ quốc quân.
+ Được đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng, viết trong dấu ngoặc kép. Chữ đầu dòng thơ viết hoa, cách lề 2 ô ly.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con một số từ như ( bảo tồn, bay lượn , rực rỡ... ).
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- Học sinh nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì 
- 2HS đọc yêu cầu BT.
- Học sinh làm bài.
- 2 em lên bảng thi làm bài. Lớp theo dõi nhận xét chữa bài.
 Ăn không rau như đau không thuốc . 
 Cơm tẻ như mẹ ruột 
- HS lắng nghe và hi nhớ.
Nội dung cần bổ sung:
_______________________________________________________
TUẦN 20 Thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2020
Tiết: 40 Chính tả 
 TRÊN ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH
 	 A/ Mục tiêu: 
 - Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi
- Làm đúng bài tập 2 a/b 
- GDHS rèn chữ viết đúng mẩu đẹp, biết giữ vở sạch.
 	 B / Đồ dùng dạy học: Bảng lớp viết 2 lần nội dung bài tập 2a
 	 C/ Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết trên bảng con các từ: thuốc men, ruột thịt, ruốc cá, trắng muốt.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới: 
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn chính tả. 
- Yêu cầu hai em đọc lại, lớp đọc thầm theo.
 + Nội dung đoạn văn nói lên điều gì ?
- Yêu cầu lấy bảng con viết các tiếng khó. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
* Đọc cho học sinh viết vào vở. 
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh. 
* Nhận xét vở học sinh 
c/ Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2a: 
- Gọi một em đọc yêu cầu của bài. 
- Yêu cầu HS tự làm bài vào VBT.
- Mời 2 em lên bảng thi làm bài, rồi đọc kết quả.
- Cùng với cả lớp nhận xét, chốt ý đúng. 
- Gọi 1 số HS đọc lại kết quả.
d) Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. 
- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới.
- Nghe - viết các từ do GV đọc.
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài. 
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- 2 học sinh đọc lại bài, lớp đọc thầm.
+ Đoạn văn nói lên “Nỗi vất vả của đoàn quân vượt dốc “.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con các từ ( trơn , thung lũng , lúp xúp )
- Nghe - viết bài vào vở.
- Dò bài soát lỗi.
- Nghe nhận xét, rút kinh nghiệm.
- 1 em đọc yêu cầu của bài, lớp đọc thầm.
- Cả lớp tự làm bài vào VBT.
- 2HS lên bảng thi làm bài, lớp nhận xét bổ sung.
Sáng suốt - xao xuyến - sóng sánh - xanh xao. 
- 2 em đọc lại . 
- 2 em nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.
Nội dung cần bổ sung:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_chinh_ta_lop_3_tuan_20_nam_hoc_2018_2019.doc