Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 5, Tiết 1: Nghe viết Người lính dũng cảm - Phân biệt en/eng. Bảng chữ

Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 5, Tiết 1: Nghe viết Người lính dũng cảm - Phân biệt en/eng. Bảng chữ

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : HS nắm được cách trình bày một đoạn văn : chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa và lùi vào hai ô, kết thúc câu đặt dấu chấm.

 2. Kĩ năng - Nghe – viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thừc bài văn xuôi; không mắc quá 5 lỗi trong bài. Làm đúng bài tập 2 b. Biết điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng.( BT3).

 3. Thái độ : Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt .

* HCM: Bài tập 2 giáo dục niềm tự hào về phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ qua 2 câu thơ trong bài học: " Tháp mười đẹp nhất . có tên Bác Hồ"

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên: Bảng lớp viết nội dung BT 2 b.Bảng phụ kẻ bảng chữ và tên chữ ở BT 3.

 2. Học sinh : Bảng con, đồ dùng học tập.

 

docx 3 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 02/07/2022 Lượt xem 329Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 5, Tiết 1: Nghe viết Người lính dũng cảm - Phân biệt en/eng. Bảng chữ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Chính Tả tuần 5 tiết 1
Nghe - Viết : Người Lính Dũng Cảm
Phân biệt en/ng; bảng chữ
(HCM)
I. MỤC TIÊU:
 	1. Kiến thức : HS nắm được cách trình bày một đoạn văn : chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa và lùi vào hai ô, kết thúc câu đặt dấu chấm. 
 	2. Kĩ năng - Nghe – viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thừc bài văn xuôi; không mắc quá 5 lỗi trong bài. Làm đúng bài tập 2 b. Biết điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng.( BT3).
 	3. Thái độ : Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt .
* HCM: Bài tập 2 giáo dục niềm tự hào về phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ qua 2 câu thơ trong bài học: " Tháp mười đẹp nhất .......... có tên Bác Hồ"
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. Giáo viên: Bảng lớp viết nội dung BT 2 b.Bảng phụ kẻ bảng chữ và tên chữ ở BT 3.
	2. Học sinh : Bảng con, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Hoạt động khởi động (5 phút) 
- Kiểm tra bài cũ : Kiểm một số từ hs viết sai nhiều ở tiết trước.
- Giới thiệu bài : Viết tựa,
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả (8 phút)
* Mục tiêu : Giúp học sinh hiểu về đoạn viết.
* Cách tiến hành:
Hướng dẫn chuẩn bị :
Nội dung :Đọc đoạn văn.
Vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là người thầy đầu tiên?
Nhận xét chính tả :
Đoạn văn có mấy câu ?
Những chữ nào được viết hoa ?
Luyện viết từ khó :
Mời HS viết một số từ vào bảng con .
Đọc cho HS viết :
Nêu lại cách trình bày.
Đọc thong thả từng cụm từ (mỗi cụm 3 lần).
Theo dõi, uốn nắn.
Chấm chữa bài :
Đọc từng câu cho HS nghe. Yêu cầu chữa lỗi ra lề.
Chấm điểm & nhận xét ( 5 – 7 vở) ; yêu cầu các HS khác đổi vở kiểm lại.
b. Hoạt động 2: Bài tập (10 phút)
* Mục tiêu : Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập chính tả theo yêu cầu.
* Cách tiến hành:
Bài 2 – tr 35 :
Nêu yêu cầu BT.
Mời sửa trên bảng & làm vào vở bài tập Tiếng Việt.
* HCM: Bài tập 2 giáo dục niềm tự hào về phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ qua 2 câu thơ trong bài học: " Tháp mười đẹp nhất .......... có tên Bác Hồ".
Bài 3 – tr 35 :
Ghi sẵn trong bảng phụ.Nhắc lại yêu cầu bài tập.
Cho HS làm bài.
Mời lên bảng điền.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút) :
Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn.
Nhắc cách trình bày & phải chú ý viết đúng chính tả.
Viết bảng con .
 vì ông dạy bạn nhỏ học, dẫn đến xem trường, ...
 có 3 câu. 
 các chữ đầu câu, đầu đoạn.
HS viết bảng con.
Ngồi đúng tư thế, viết đúng & trình bày đẹp.
Dò trong sách – bắt lỗi – chữa lỗi.
Nộp một số vở theo yêu cầu của GV. Một số em còn lại đổi vở kiểm chéo lại lần nữa.
Đọc yêu cầu. 
Lên bảng chữa – tự làm lại vào vở bài tập.
Tìm các từ có vần oay :
Nước xoáy, ngoáy tai, loay hoay, ngoáy trầu, ...
Đọc yêu cầu. 
Làm vào Vở Bài Tập – lên bảng chữa.
@ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_lop_3_tuan_5_tiet_1_nghe_viet_nguoi_linh_du.docx