Giáo án Tập đọc - Kể chuyện Lớp 3 - Năm học 2006-2007 - Lê Thị Mai

Giáo án Tập đọc - Kể chuyện Lớp 3 - Năm học 2006-2007 - Lê Thị Mai

I - Mơc ®Ých - Yªu cÇu

A - Tập đọc

1. Đọc thành tiếng

§c ®ĩng: xin s÷a, ®uỉi ®i, m©m cç

Ng¾t ngh h¬i ®ĩng sau c¸c du chm, du phy gi÷a c¸c cơm t.

Đọc trôi trảy toàn bài, bước đầu biết phân biệt lời của người kể và lời của nhân vật.

2. Đọc - hiểu

Hiểu nghĩa các từ khó trong bài: bình tĩnh, kinh đô, om sòm, sứ giả, trọng thưởng.

 Hiểu nội dung câu truyện : câu truyện ca ngượi sự thông minh, tài trí của một cậu bé.

B - Kể chuyện

Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu truyện. Khi kể biết phối hợp cử chỉ, nét mặt và giọng điệu phù hợp với diễn biến nội dung của câu chuyện.

Biết tập trung theo dõi lời kể và nhận xét được lời kể của bạn.

II . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

Tranh minh hoạ bài tập đọc và kể chuyện trong Tiếng Việt 3, tập một ( TV3/ 1).

Bảng phụ có viết sẵn câu, đoạn cần hướng dẫn luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

TẬP ĐỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới

 

doc 301 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 814Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập đọc - Kể chuyện Lớp 3 - Năm học 2006-2007 - Lê Thị Mai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy th¸ng n¨m 2006
CẬU BÉ THÔNG MINH
(2 tiết)
I - Mơc ®Ých - Yªu cÇu
A - Tập đọc
1. Đọc thành tiếng 
§äc ®ĩng: xin s÷a, ®uỉi ®i, m©m cç 
Ng¾t nghØ h¬i ®ĩng sau c¸c dÊu chÊm, dÊu phÈy gi÷a c¸c cơm tõ.
Đọc trôi trảy toàn bài, bước đầu biết phân biệt lời của người kể và lời của nhân vật.
2. Đọc - hiểu 
Hiểu nghĩa các từ khó trong bài: bình tĩnh, kinh đô, om sòm, sứ giả, trọng thưởng..... 
 Hiểu nội dung câu truyện : câu truyện ca ngượi sự thông minh, tài trí của một cậu bé.
B - Kể chuyện
Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu truyện. Khi kể biết phối hợp cử chỉ, nét mặt và giọng điệu phù hợp với diễn biến nội dung của câu chuyện.
Biết tập trung theo dõi lời kể và nhận xét được lời kể của bạn.
II . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
Tranh minh hoạ bài tập đọc và kể chuyện trong Tiếng Việt 3, tập một ( TV3/ 1).
Bảng phụ có viết sẵn câu, đoạn cần hướng dẫn luyện đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TẬP ĐỌC
1. Ổn định tổ chức 
2. Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt ®ộng học
Giới thiệu bài 
- Treo tranh minh hoạ bài tập đọc và hỏi HS : Bức tranh vẽ cảnh gì ?
- Em thấy vẻ mặt của cậu bé thế nào khi nói chuyện với nhà vua ? Cậu bé có tự tin không ?
- Muốn biết nhà vua và cậu bé nói với nhau điều gì, vì sao cậu bé lại tự tin được như vậy, chúng ta cùng học bài hôm nay, Cậu bé thông minh.
- GV ghi tên bài lên bảng.
Hoạt động 1 : Luyện đọc 
Mục tiêu : 
- Đọc đúng các từ ngữ dễ phát âm sai đã nêu ở phần mục tiêu. Đọc trôi chảy toàn bài.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
Cách tiến hành : 
a) Đọc mẫu 
- GV đọc mẫu toàn bài một lượt. Chú ý thể hiện giọng đọc như đã nêu ở phần Mục tiêu. 
b) Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
* Hướng dẫn đọc từng câu và luyện phát âm từ khó, dễ lẫn:
- Yêu cầu HS đọc từng câu trong mỗi đoạn.
- Theo dõi HS đọc và chỉnh sửa lỗi phát âm nếu HS mắc lỗi. Khi chỉnh sửa lỗi, GV đọc mẫu từ HS phát âm sai rồi yêu cầu HS đọc lại từ đó cho đúng. Chú ý với các từ mà nhiều HS trong lớp mắc lỗi thì GV cần cho HS cả lớp luyện phát âm từ đó, với các từ có ít HS mắc lỗi thì GV chỉnh sửa riêng cho từng HS.
- Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc từng câu, đọc từ đầu cho đến hết bài.
- Hướng dẫn đọc từng đoạn và giải nghĩa từ khó :
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1 của bài. GV theo dõi HS đọc và hướng dẫn ngắt giọng câu khó đọc .
- Yêu cầu HS tìm từ trái nghĩa với từ bình tĩnh. 
- Giải nghĩa : Khi được lệnh vua ban, cả làng đều lo sợ, chỉ riêng mình cậu bé là bình tĩnh, nghĩa là cậu bé làm chủ được mình, không bối rối, không lúng túng trước mệnh lệnh kỳ quặc của nhà vua.
- Nơi nào thì được gọi là kinh đô ?
- Hướng dẫn HS đọc đoạn 2 tương tự như cách hướng dẫn đọc đoạn 1.
- Đến trước kinh đô, cậu bé kêu khóc om sòm, vậy om sòm có nghĩa là gì ?
- Tiếp tục hướng dẫn HS đọc đoạn 3. 
- Sứ giả là người như thế nào ?
- Thế nào là trọng thưởng ? 
- Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc bài theo đoạn.
* Hướng dẫn luyện đọc theo nhóm 
- Chia thành các nhóm nhỏ mỗi nhóm 3 HS và yêu cầu đọc từng đoạn theo nhóm.
- Theo dõi HS đọc bài theo nhóm để chỉnh sửa riêng cho từng nhóm.
* Yêu cầu HS đọc đồng thanh đoạn 3.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài 
Mục tiêu : 
 HS hiểu nội dung của bài.
Cách tiến hành : 
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi : nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ? 
- Dân chúng trong vùng như thế nào khi nhận được lệnh của nhà vua ?
- Vì sao họ lại lo sợ ?
- Khi dân chúng cả vùng đang lo sợ thì lại có một cậu bé bình tĩnh xin cha cho đến kinh đô để gặp Đức Vua. Cuộc gặp gỡ của cậu bé và Đức vua như thế nào ?
Chúng ta cùng tìm hiểu đoạn 2 .
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 .
- Cậu bé làm thế nào để gặp được nhà vua ?
- Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí ?
- Như vậy từ việc nói với nhà vua điều vô lý là bố sinh em bé, cậu bé đã buộc nhà vua phải thừa nhận gà trống không thể đẻ trứng .
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3 .
- Trong cuộc thử tài lần sau cậu bé yêu cầu điều gì.
- Có thể rèn được một con dao từ một chiếc kim không ?
- Vì sao cậu bé lại tâu Đức Vua làm một việc không thể làm được ?
- Biết rằng không thể làm được ba mâm cỗ từ một con chim sẻ, nên cậu bé đã yêu cầu sứ giả tâu với Đức Vua rèn cho một con dao thật sắc từ một chiếc kim khâu. Đây là việc mà đức Vua không thể làm được, vì thế ngài cũng không thể bắt cậu bé làm ba mâm cỗ từ một con chim sẻ nhỏ.
- Sau hai lần thử tài, Đức Vua quyết định như thế nào ?
- Cậu bé trong truyện có gì đáng khâm phục.
Kết luận: Câu chuyện ca ngợi sự thông minh, tài trí của một cậu bé.
Hoạt động 3 : Luyện đọc lại 
Mục tiêu : 
 Đọc trôi trảy toàn bài, bước đầu biết phân biệt lời của người kể và lời của nhân vật.
Cách tiến hành : 
- GV đọc mẫu đoạn 2 của bài. Chú ý: Biết phân biệt lời người kể, các nhân vật khi đọc bài :
+ Giọng người kể : chậm rãi ở đoạn giới thiệu đầu truyện ; lo lắng khi cả làng cậu bé nhậnđược lệnh của nhà vua ; vui vẻ, thoải mái, khâm phục khi cậu bé lần lượt vượt qua được những lần thử thách của nhà vua.
+ Giọng của cậu bé : Bình tĩnh, tự tin.
+ Giọng của nhà vua : nghiêm khắc.
- Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 3 HS và yêu cầu HS luyện đọc lại truyện theo hình thức phân vai.
- Tổ chức cho một số nhóm HS thi đọc trước lớp.
 - Tuyên dương các nhóm đọc tốt. 
- Bức tranh vẽ cảnh một cậu bé đang nói chuyện với nhà vua, quần thần đang chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người.
- Trông cậu bé rất tự tin khi nói chuyện với nhà vua. 
- HS theo dõi GV đọc bài.
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. Mỗi HS chỉ đọc 1 câu.
- Sửa lỗi phát âm theo hướng dẫn của giáo viên. Lưu ý các từ dễ phát âm sai, nhầm đã giới thiệu ở phần mục tiêu.
- Đọc từng đoạn trong bài theo hướng dẫn của giáo viên.
- HS cả lớp đọc thầm, 1 HS đọc thành tiếng.
- Tập ngắt giọng đúng khi đọc câu:
Ngày xưa, / có một ông vua muốn tìm người tài giúp nước. // Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ / nộp một con gà trống biết đẻ trứng, / nếu không có thì cả làng phải chịu tội.//
- Trái nghĩa với bình tĩnh là : bối rối, lúng túng. 
- Kinh đô là nơi vua và triều đình đóng.
- HS cả lớp đọc thầm, 1 HS đọc thành tiếng đoạn 2. Chú ý đọc đúng lời đối thoại của các nhân vật:
+ Cậu bé kia, / sao dám đến đây làm ầm ĩ ?// ( Đọc với giọng oai nghiêm )
- Muôn tâu đức vua // - cậu bé đáp -// bố con mới đẻ em bé,/ bắt con đi xin sữa cho em,// con không xin được, // liền bị đuổi đi,// (Đọc với giọng lễ phép bình tĩnh tự tin).
+ Thằng bé này láo,/ dám đùa với trẫm !// Bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được ?// ( Đọc với giọng hơi giận dữ, lên giọng ở cuối câu).
+ Muôn tâu,/ vậy tại sao đức vua lại hạ lệnh cho làng con / phải nộp gà chống biết đẻ trứng ạ. ?// 
- Om sòm nghĩa là ầm ĩ, gây náo động. 
- HS cả lớp đọc thầm, 1 HS đọc thành tiếng đoạn 3. Chú ý ngắt giọng đúng :
 Hôm sau, / nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, / bảo cậu bé làm 3 mâm cỗ.// Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, / nói 
- Xin ông tâu với Đúc Vua / rèn cho tôi chiếc kim này thành một con giao thật sắc / để sẻ thịt chim.
- Sứ giả là người được vua phái đi giao thiệp với người khác, nước khác...
- Trọng thưởng nghĩa là tặng cho một phần thưởng lớn.
- 3 HS tiếp nối nhau đọc bài trước lớp, mỗi HS đọc 1 đoạn.
- Lần lượt từng HS đọc bài trước nhóm của mình, sau mỗi bạn đọc, các HS trong nhóm nghe và chỉnh sửa lỗi cho nhau.
- HS cả lớp đọc đồng thanh.
- Nhà vua ra lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ phải nộp một con gà trống.
- Dân chúng trong vùng đều lo sợ khi nhận được lệnh của nhà vua.
- Vì gà trống không thể đẻ được trứng mà nhà vua lại bắt nộp một con gà trống biết đẻ trứng. 
- Cậu bé đến trước cung vua và kêu khóc om sòm. 
- Cậu nói một chuyện khiến vua cho là vô lí (bố đẻ em bé), từ đó làm cho vuat phải thừa nhận :lệnh của ngài cũng vô lí.
- HS thảo luận nhóm, sau đó đại diện nhóm phát biểu:
- Cậu bé yêu cầu sứ giả về tâu Đức Vua rèn chiếc kim khâu thành một con dao thật sắc để sẻ thịt chim.
 - Không thể rèn được.
- Để cậu không phải thực hiện lệnh của nhà Vua là làm ba mâm cỗ từ một con chim sẻ.
- Đức Vua quyết định trọng thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để thành tài.
- HS trả lời. 
- Thực hành luyện đọc trong nhóm theo từng vai : người dẫn truyện, cậu bé, nhà vua.
- 3 đến 4 nhóm thi đọc. Cả lớp theo dõi nhận xét. 
Kể chuyện
Hoạt động 4 : GV nêu nhiệm vụ 
- GV nêu nhiệm vụ của nội dung kể truyện trong lớp học: Dựa vào nội dung bài tập đọc và quan sát tranh minh hoạ để kể lại từng đoạn truyện 
Cậu bé thông minh vừa được tìm hiểu.
- GV treo tranh minh hoạ của từng đoạn truyện như trong sách TV3/1 lên bảng.
Hoạt động 5 : Hướng dẫn kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh 
Mục tiêu : 
- Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạnvà toàn bộ câu truyện. 
- Biết tập trung theo dõi lời kể và nhận xét được lời kể của bạn.
Cách tiến hành :
Hướng dẫn kể đoa ... ủ đề Bảo vệ tổ quốc ,Sáng tạo ,Nghệ thuật 
 1Hs đọc yêu cầu của bài: 
HS làm việc theo nhóm
Đại diện các nhóm dán bài lên bảng , đọc kết quả
Cả lớp và GV nhận xét 
4/ hoạt động củng cố.
HS ghi nhớ lại những từ ngữ vừa ôn .
GV nhận xét tiết học .
 HS theo dõi.
HS lên bốc thăm và đọc theo yêu cầu của phiếu GV kết hợp hỏi câu hỏi nội dung 
HS đoócH làm việc theo bàn
1 HS đọc
1 HS đọc
HS trao đổi theo nhóm 3 .
Đại diện nhóm nhóm lên trình bày kết quả.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
Ngày dạy
	ÔN TẬP TIẾT 3
I/ MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU
1kiểm tra lấy điểm tập đọc: 
1.Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng :
–Đọc thông các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 34( phát âm rõ ,tốc độ đọc tối thiểu 70 chữ / phút ,biết ngừng nghỉ sau các dấu câu ,giữa các cụm từ )
Kết hợp kiểm tra kĩ năn đọc hiểu : Hs trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài học 
2- Rèn kĩ năng chính tả : nghe viết lại chính xác ,trìng bày đúng bài thơ viết theo thể lục bát (Nghệ nhân Bát Tràng )
II/ ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC
-Phiếu viết tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26 .
IIi / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
DẠY BÀI MỚI
Hoạt động dạy
hoạt động học
1/ Giới thiệu bài. 
2/ Hoạt động 1 Bài tập 1: Kiêm tra lấy điểm tập đọc
Mục tiêu :–Đọc thông các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 34( phát âm rõ ,tốc độ đọc tối thiểu 70 chữ / phút ,biết ngừng nghỉ sau các dấu câu ,giữa các cụm từ )
Kết hợp kiểm tra kĩ năn đọc hiểu : Hs trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài học 
-Từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
-GV nhận xét cho điểm .HS chưa đạt Yêu cầu về nhà luyện đọc kiểm tra lại ở tiết sau 
3/ Hoạt động 2 ;Bài Tập 2 Nghe viết Nghệ nhân Bát Tràng 
Mục tiêu Rèn kĩ năng chính tả : nghe viết lại chính xác ,trìng bày đúng bài thơ viết theo thể lục bát (Nghệ nhân Bát Tràng)
1 HS đọc Y/C của bài tập 2 
GV đọc bài đọc bài 
2 ,3 HS đọc lại .
Cả lớp theo dõi trong SGK
HS đọc chú giải nghĩa của các từBát tràng ,cao lanh.(trong SGK)
Giúp HS nắm nội dung bài.
Dưới ngòi bút của nghệ nhân Bát Tràng những cảnh đẹp nào đã hiện ra ?
Bài được trình bày như thế nào?
GV đọc HS viết 
GV chấm bài sửa lỗi 
4 Củng cố dặn dò.
Về nhà học thuộc bài chính tả: những HS chưa kiểm tra về ôn luyện tiết sau kiểm tra tiếp .
 hs theo dõi.
HS đọc theo chỉ định trong phiếu.Trả câu hỏi theo Y/C của GV.
1 HS đọc
HS theo dõi 
2,3HS đọc
HS nêu :
HS trả lời
Hs trả lời 
Hs viết bài
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
Ngày dạy 
	ÔN TẬP TIẾT 4
/ MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU
1kiểm tra lấy điểm tập đọc: 
1.Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng :
–Đọc thông các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 34 ( phát âm rõ ,tốc độ đọc tối thiểu 70 chữ / phút ,biết ngừng nghỉ sau các dấu câu ,giữa các cụm từ )
Kết hợp kiểm tra kĩ năn đọc hiểu : Hs trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài học 
2- . Oân luyện về nhân hoá ,các cách nhân hoá, 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC
-Phiếu viết tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 34
Tranh minh hoạ ài thơ Cua càng thổi xôi.
4 Tờ giáy khổ to để HS làm BT2 a
IIi / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
 DẠY BÀI MỚI
Hoạt động dạy
hoạt động học
1/ Giới thiệu bài. 
2/ Hoạt động 1 Bài tập 1: Kiêm tra lấy điểm tập đọc 
Mục tiêu :–Đọc thông các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 34( phát âm rõ ,tốc độ đọc tối thiểu 70 chữ / phút ,biết ngừng nghỉ sau các dấu câu ,giữa các cụm từ )
Kết hợp kiểm tra kĩ năn đọc hiểu : Hs trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài học 
-Từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
-GV nhận xét cho điểm .
 3/ Hoạt động 2 ;Bài Tập 2 
Mục tiêu : Hs nêu được tên các con được kẻ đên trong bài .và 
1HS đọc yêu cầu của bài tập và đọc bài thơ 
Hs quan sát tranh minh hoạ .
-Hãy nêu tên các con vật được kể đến trong bài.
HS đọc thâm lại bài thơ
HS làm bài 
GV phát giấy khổ to cho 4 nhóm .
Cho Hs trình bày theo câu hỏi:
Trong bài thơ 3 trên ,mỗi con vật được nhân hoá nhờ những từ ngữ nào ?
Cả lớp nhân xét và chọn lời giaiû đúng .
4/ hoạt động củng cố.
Về nhà học thuộc lòng bài Cua càng thổi xôi 
GV nhận xét tiết học .
 HS theo dõi.
HS đọc theo chỉ định trong phiếu.Trả câu hỏi theo Y/C của GV.
2HS đọc lại .Cả lớp đọc thầm .
 HS quan sát tranh 
3HS trả lời .
HS đọc thầm
4nhóm lên trình bày
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
Ngày dạy:
	ÔN TẬP TIẾT 5
I/ MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU
1kiểm tra lấy điểm HTL’.
HTL bài thơ, văn có yêu cầu HTL Từ tuần 19 đến tuàn 34 
2- Rèn kĩ năng nói : Nghe kể câu chuyện Bốn cẳng và sáu càng .Nhớ nội dung câu chuyện, kể lại tự hiên ,giọng vui và khôi hài .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC
-14 phiếu viết tên các bài HTL từ tuần 19 đến tuần 34 .( Bộ đội về làng , Chú ở bên Bác Hồ ,Bàn tay cô giáo ,Cái cầu ,Em vẽ Bác Hồ ,Ngày hội rừng xanh ,Đi hội chùa hương ..)
-Tranh minh hoạ truyện vui Bốn cẳng và sáu càng.
-Bảng lớp viết ba câu hỏi gơi ý .
IIi / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
/ DẠY BÀI MỚI
Hoạt động dạy
hoạt động học
1/ Giới thiệu bài. 
2/ Hoạt động 1Bài tập 1: Hướng đẫn ôn luyện học thuộc lòng.
Mục tiêu :–Đọc TL các bài thơ như yêu cầu đọc to rõ ràng diễn cảm .
Từng HS lên bốc thăm chọn bài HTLvà chuẩn bị trong 2phút.
Sau đó lên trình bày.
-GV nhận xét cho điểm .HS chưa đạt Yêu cầu về nhà luyện đọc kiểm tra lại ở tiết sau 
3/ Hoạt động 2 ;Bài Tập 
 Mục tiêu Nghe kể câu chuyện Bốn cẳng và sáu càng .Nhớ nội dung câu chuyện, kể lại tự hiên ,giọng vui và khôi hài .
1HS đọc yêu cầu của bài và câu hỏi gợi ý 
GV kể chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng .
Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?
Chú lính sử dụng con ngựa như thế nào ?
Vì sao chú cho rắng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa?
GV kể lần 2
HS kể 
2Cho HS kể chuyện 
Câu chuyện gây cười ở điểm nào ?
GV nhận xét chốt lại lời giải đúngvà bình chọn HS nào kể tốt nhất.
4/ hoạt động củng cố.
GV nhận xét tiết học .
Về nhà tiếp tục luyện kể chuyện .Bố cẳng và sáu cẳng 
 hs theo dõi.
HS lên bôc thăm chọn bài HTL .và chuẩn bị trong 2 phút.Sau đó lên trình bày.KHổ thơ theo phiếu chỉ định .
1HS đọc yêu cầu 
HS nghe kể 
HS kể
HS trả lời
HS trả lời
HS nghe kể
HS dựa vào câu hỏi gơi ý thi kể lại chuyện 
HS trả lời 
Cả lớp theo dõi và bình chọn bạn kể hay nhất .
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
Ngày dạy:
	ÔN TẬP TIẾT 6
I/ MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU
1/Tiếp tục kiểm tra lấy điểm HTL’.
HTL bài thơ, văn có yêu cầu HTL Từ tuần 19 đến tuàn 34 .
2- Rèn kĩ năng viết chính tả : viết chính xác ,trình bày đúng bài thơ Sao Mai 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC
-7phiếu viết tên các bài HTL từ tuần 19 đến tuần 34 
IIi / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
 DẠY BÀI MỚI
Hoạt động dạy
hoạt động học
1/ Giới thiệu bài. 
2/ Hoạt động 1 Bài tập 1: Hướng đẫn ÔN luyện học thuộc lòng.
Mục tiêu :–Đọc TL các bài thơ như yêu cầu đọc to rõ ràng diễn cảm .
Từng HS lên bôc thăm chọn bài HTL .và chuẩn bị trong 2 phút.
Sau đó lên trình bày.
-GV nhận xét cho điểm .HS chưa đạt Yêu cầu về nhà luyện đọc kiểm tra lại ở tiết sau 
3/ Hoạt động 2 ;Bài Tập 2 
Mục tiêu viết chính xác ,trình bày đúng bài thơ Sao Mai 
-1 Hs đọc yêu cầu của bài tập 
GV đọc bài viết 
Giúp Hs hiểu nội dung bài
Em biết gì về Sao Mai.
Ngôi sao mai trong bài thơ chăm chỉ như thế nào ?
Khi viết bài thơ 4 cgữ cần trình bày như thế nào ?
4/ hoạt động củng cố.
GV nhận xét tiết học .
Về nhà tiếp tục luyện kể chuyện .
 hs theo dõi.
HS lên bôc thăm chọn bài HTL .và chuẩn bị trong 2 phút.Sau đó lên trình bày.KHổ thơ theo phiếu chỉ định .
HS đọc yêu cầu 
HS theo dõi 
HS trả lời 
HS trả lời
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
.
.
.
.
 Tỉ tr­ëng kiĨm tra 	 Ban gi¸m hiƯu 
(DuyƯt)Ngày dạy:
	ÔN TẬP TIẾT 7
I/ MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU
1/Tiếp tục kiểm tra lấy điểm HTL’.
2- Củng cố hệ thông hoá vốn từ theo các chủ điểm :Lễ hội ,Thể thao,Ngôi nhà chung,Bầu trời và mặt đất .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC
-7phiếu viết tên các bài HTL từ tuần 19 đến tuần 26 .( Bộ đội về làng , Chú ở bên Bác Hồ ,Bàn tay cô giáo ,Cái cầu ,Em vẽ Bác Hồ ,Ngày hội rừng xanh ,Đi hội chùa hương.).
Giấy khổ A4 
IIi / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
 DẠY BÀI MỚI
Hoạt động dạy
hoạt động học
1/ Giới thiệu bài. 
2/ Hoạt động 1 Bài tập 1: Hướng đẫn ÔN luyện học thuộc lòng.
Mục tiêu :–Đọc TL các bài thơ như yêu cầu đọc to rõ ràng diễn cảm .
Từng HS lên bôc thăm chọn bài HTL .và chuẩn bị trong 2 phút.
Sau đó lên trình bày.
-GV nhận xét cho điểm .HS chưa đạt Yêu cầu về nhà luyện đọc kiểm tra lại ở tiết sau 
3/ Hoạt động 2 ;Bài Tập 2 
Mục tiêu Củng cố hệ thông hoá vốn từ theo các chủ điểm :Lễ hội ,Thể thao,Ngôi nhà chung,Bầu trời và mặt đất .
GV nhắc lại yêu cầu bài 
HS làm bài theo nhóm 
Cho các nhóm Lên trình bày .
Gv nhận xét chốt lại lời giải đúng .
4/ hoạt động củng cố.
GV nhận xét tiết học .
Về nhà tiếp tục luyện kể chuyện .
 hs theo dõi.
HS lên bôc thăm chọn bài HTL .và chuẩn bị trong 2 phút.Sau đó lên trình bày.KHổ thơ theo phiếu chỉ định .
HS đọc yêu cầu 
HS làm bài theo nhóm bàn cử đại diện lên trình bày.
 HS theo dõi và nhận xét .
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
.
.
.
.
 Tỉ tr­ëng kiĨm tra 	 Ban gi¸m hiƯu 
(DuyƯt)

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP DOC - KE CHUYEN da sua.doc