Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Tuần 33 - Bài: Ôn luyện chữ hoa Y

Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Tuần 33 - Bài: Ôn luyện chữ hoa Y

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

 _ Viết đẹp các chữ cái viết hoa: P , Y , K .

 _ Viết đúng, đẹp bằng cỡ chữ nhỏ tên riêng Phú Yên và câu ứng dụng:

 Yêu trẻ,trẻ đến hay nhà

 Kính già , già để tuổi cho

II. CHUẨN BỊ :

 1/Giáo viên : Mẫu chữ cái viết hoa Y _Tên riêng và câu ứng dụng viết mẫu sẵn trên bảng lớp

 2/Học sinh : VTV

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

 1/Khởi động : 2 Hát bài hát

 2/Kiểm tra bài cũ : - Thu vở của một số HS để chấm bài về nhà

 - Gọi 1 HS đọc thuộc từ và câu ứng dụng của tiết trước - 1 HS đọc: Đồng Xuân

 Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

 Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

- Gọi 2 HS lên bảng viết từ: Đồng Xuân , Tốt xấu . HS dưới lớp viết vào bảng con

 _GV nhận xét và cho điểm

 

doc 3 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 2777Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Tuần 33 - Bài: Ôn luyện chữ hoa Y", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
 MÔN : TẬP VIẾT TUẦN 33
 BÀI : ÔN LUYỆN CHỮ HOA Y
 NGÀY THỰC HIỆN : 
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
 _ Viết đẹp các chữ cái viết hoa: P , Y , K .
 _ Viết đúng, đẹp bằng cỡ chữ nhỏ tên riêng Phú Yên và câu ứng dụng:
 Yêu trẻ,trẻ đến hay nhà
	 Kính già , già để tuổi cho
II. CHUẨN BỊ :
 1/Giáo viên : Mẫu chữ cái viết hoa Y _Tên riêng và câu ứng dụng viết mẫu sẵn trên bảng lớp
 2/Học sinh : VTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :
 1/Khởi động : 2’ Hát bài hát 
 2/Kiểm tra bài cũ : - Thu vở của một số HS để chấm bài về nhà 
 - Gọi 1 HS đọc thuộc từ và câu ứng dụng của tiết trước - 1 HS đọc: Đồng Xuân 
 Tốt gỗ hơn tốt nước sơn 
 Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người 
- Gọi 2 HS lên bảng viết từ: Đồng Xuân , Tốt xấu . HS dưới lớp viết vào bảng con
 _GV nhận xét và cho điểm 
 3/Bài mới 
TG
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
ĐD
15’
1/ Giới thiệu bài
- Trong tiết tập viết này các em sẽ ôn lại cách viết chữ hoa Y có trong từ và câu ứng dụng.
 2/Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chữ viết hoa 
-Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoanào
-Tiết học hôm nay tiếp tục củng cố cách viết chữ hoa Y 
- GV treo bìa chữ Y
- Em nào nêu được qui trình cách viết hoa chữ Y 
+ GV nhận xét và nêu lại qui trình viết chữ hoa mà HS vừa nêu : _Cấu tạo. Chữ Y cỡ nhỏ cao 4 li rưỡi , gồm hai nét là nét móc hai đầu và nét khuyết ngược .
_Cách viết : Nét 1 Đặt bút ở giữa đường kẻ 3 , 4 viết nét móc hai đầu , đầu móc bên trái cuộn vào trong .đầu móc bên phải hướng ra ngoài dừng bút trên đường kẻ 2 . Từ điểm dừng bút của nét 1 , rê bút lên đường kẻ 3 , 4 , đổi chiều bút , viết nét khuyết ngược , kéo dài xuống đường kẻ 4 dưới đường kẻ 1 , dừng bút ở giữa đường kẻ một hai phía trên .
 - GV yêu cầu HS viết chữ viết hoa Y vào bảng 
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát, nhận xét chữ viết của1 bạn trên bảng 
2.3 Hướng dẫn viết từ ứng dụng 
a) Giới thiệu từ ứng dụng
- Gọi HS đọc từ ứng dụng 
- GV giới thiệu từ ứng dụng Phú yên là tên một tỉnh ở ven biển miền Trung 
B/quan sát và nhận xét 
 -Trong từ ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào?
 - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
 - Gọi HS viết vào bảng con từ Phú Yên ,GV chỉnh sửa 
c) Hướng dẫn viết câu ứng dụng 
 - Gọi HS đọc câu ứng dụng 
 - GV giải thích :Câu tục ngữ khuyên người ta yêu trẻ em , kính người già , Yêu trẻ thì sẽ được trẻ yêu . Trọng người già thì sẽ được sống lâu như người già .
 -Trong câu ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào?
c/Viết bảng 
 -GV cho HS viết từ: Yêu trẻ , Kính già trên bảng con 
 -GV chỉnh sửa cho HS
- Có các chữ hoa P , Y , K.
- HS quan sát
- HS nêu qui trình viết chữ viết hoa Y
- 1 HS lên bảng viết. Cả lớp viết vào bảng con.
_ Phú Yên 
- Chữ P , Y , h cao 2 li rưỡi , các chữ còn lại cao 1 li.
- Bằng 1 con chữ o
_ 1 HS lên bảng viết. HS dưới lớp viết vào vở nháp. 
_ 3 HS đọc:
 Yêu trẻ, trẻ hay đến nhà 
 Kính già , già để tuồi cho
_Chữ Y, K , H , y , g ,cao 2 li rưỡi chữ t , đ , cao 2 li , chữ chữ r cao 1 li rưỡi , các chữ còn lại cao 1 li.
- 1 HS lên bảng viết. HS dưới lớp viết vào bảng con.
Mẫu chữ hoa X
Mẫu từ ứng dụng 
Mẫu câu ứng dụng
20’
5/Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở Tập viết 
- Cho HS xem bài viết mẫu trong vở Tập viết 3
- GV theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho từng HS 
- Thu và chấm 5 đến 7 bài 
- HS viết:
+ 1 dòng chữ Y, cỡ nhỏ 
+ 1 dòng chữ P , K cỡ nhỏ 
+ 2 dòng Phú Yên , cỡ nhỏ 
+ 4 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ 
Vở tập viết 
 3/Củng cố : GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS viết chữ đẹp 
 4/Dặn dò :Bài nhà : Dặn HS về nhà hoàn thành bài viết trong vở Tập viết 3, tập hai và học thuộc từ và câu ứng dụng.
 Chuẩn bị bài sau : Oân chữ hoa Y
 +Các ghi nhận lưu ý :

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 33 TAP VIET.doc