Giáo án Thủ công 3 - Gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (Tiết 2)

Giáo án Thủ công 3 - Gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức: Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.

 2.Kĩ năng: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dáng tương đối phẳng, cân đối.

 * Với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối.

3.Thái độ: Yêu thích gấp hình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên: Mẫu lá cờ đỏ sao vàng bằng giấy thủ công. Tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng.

2. Học sinh: Giấy màu, giấy trắng, kéo thủ công, bút màu (dạ).

 

docx 3 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 04/07/2022 Lượt xem 323Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công 3 - Gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: Thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Thủ công tuần 6
Gấp Cắt Dán Ngôi Sao Năm Cánh 
Và Lá Cờ Đỏ Sao Vàng (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
	1.Kiến thức: Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.
 	2.Kĩ năng: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dáng tương đối phẳng, cân đối.
 * Với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. 
3.Thái độ: Yêu thích gấp hình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. Giáo viên: Mẫu lá cờ đỏ sao vàng bằng giấy thủ công. Tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng.
2. Học sinh: Giấy màu, giấy trắng, kéo thủ công, bút màu (dạ).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng của học sinh.
- Nhận xét chung.
- Giới thiệu bài: trực tiếp.
2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 3. Thực hành (20 phút):
* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hành gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng.
* Cách tiến hành: 
+ Giáo viên gọi học sinh nhắc lại, nêu thực hiện các bước gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.
+ Giáo viên nhận xét và treo tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng lên bảng để nhắc lại các bước thực hiện.
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng.
- Quan tâm giúp đỡ, uốn nắn những học sinh chưa làm được hoặc còn lúng túng.
b. Hoạt động 4. Trưng bày sản phẩm (10 phút)
* Mục tiêu: HS biết tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.
* Cách tiến hành: 
+ Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh.
+ Nhận xét, đánh giá A+; A; B.
4. Củng cố & dặn dò:
+ Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
+ Dặn dò: giờ học sau mang giấy thủ công các màu, giấy nháp, giấy trắng, hồ dán, kéo, bút chì.
+ Học gấp, cắt dán bông hoa.
+ Học sinh thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
+ Một học sinh nhắc lại cách dán ngôi sao để được lá cờ đỏ sao vàng.
- Bước 1: gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh.
- Bước 2: cắt ngôi sao vàng năm cánh.
- Bước 3: dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng năm cánh.
+ Học sinh trưng bày sản phẩm theo tổ.
+ Lớp nhận xét và bình chọn.
	@ RÚT KINH NGHIỆM:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_thu_cong_3_gap_cat_dan_ngoi_sao_nam_canh_va_la_co_do.docx