Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 23 - Bài: Đan nong đôi - Ngô Thanh Tình

Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 23 - Bài: Đan nong đôi - Ngô Thanh Tình

I/ Mục tiêu:

- Biết cách đan nong đôi.

- Kẻ, cắt được các nan tương đối đêu nhau.

- Đan được nong đôi. Dồn được nan nhưng cĩ thể chưa khít.Dán đĐược nẹp xung quanh tấm đNan.

- Với HS khéo tay:

 + Kẻ, cắt được các nan đều nhau.

 + Đan được tấm đan nong đôi. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hòa.

 + Có thể sử dụng tấm đan nong đôi để tạo thành hình đơn giản

II/ Chuẩn bị:

* GV: tấm đang nong đôi bằng bìa.

 Tranh quy trình đang nong đôi.

 Các nan đan mẫu ba màu khác nhau.

 Bìa màu, giấy thủ công, kéo, thước, bút chì, hồ dán.

 * HS: Giấy thủ công, kéo, hồ hán, bút chì, thước kẻ.

III/ Các hoạt động:

a. Khởi động: Hát. (1)

b. Bài cũ: Đan nong đôi. (4)

 - Gv nhận xét bài kiểm tra của Hs.

c. Giới thiệu và nêu vấn đề: (1)

 Giới thiiệu bài – ghi tựa:

 4. Phát triển các hoạt động. (28)

 

doc 3 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 6910Lượt tải 10 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 23 - Bài: Đan nong đôi - Ngô Thanh Tình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG HOÀ B 
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY	 TUẦN: 23
LỚP BA1	 MÔN: THỦ CÔNG	 
 TỰA BÀI: ĐAN NONG ĐÔI
NGÀY DẠY: 
I/ Mục tiêu:
- Biết cách đan nong đôi.
- Kẻ, cắt được các nan tương đối đêøu nhau.
- Đan được nong đôi. Dồn được nan nhưng cĩ thể chưa khít.Dán đĐược nẹp xung quanh tấm đNan.
- Với HS khéo tay:
 + Kẻ, cắt được các nan đều nhau.
 + Đan được tấm đan nong đôi. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hòa.
 + Có thể sử dụng tấm đan nong đôi để tạo thành hình đơn giản
II/ Chuẩn bị:
* GV: tấm đang nong đôi bằng bìa.
 Tranh quy trình đang nong đôi. 
 Các nan đan mẫu ba màu khác nhau.
 Bìa màu, giấy thủ công, kéo, thước, bút chì, hồ dán.
	* HS: Giấy thủ công, kéo, hồ hán, bút chì, thước kẻ.
III/ Các hoạt động:
Khởi động: Hát. (1’)
Bài cũ: Đan nong đôi. (4’)
 - Gv nhận xét bài kiểm tra của Hs.
Giới thiệu và nêu vấn đề: (1’)
	Giới thiiệu bài – ghi tựa: 
 4. Phát triển các hoạt động. (28’)
* Hoạt động 3: Gv hướng dẫn Hs quan sát và nhận xét .
-Mục tiêu: Giúp biết quan sát và nhận xét tấm nong đôi.
 - Gv giới thiệu tấm đang nong đôi (H.1) và hướng dẫn hs quan sát, nhận xét.
- Gv gợi ý để Hs quan sát và so sánh đan nong đôi của bài trước với tấm đan nong đôi.
- Nêu tác dụng và cách đan nong đôi trong thực tế.
* Hoạt động 2: Gv hướng dẫn làm mẫu.
- Mục tiêu: Hs biết các bước đang nong đôi.
. Bước 1: Kẻ, cắt các nan đan.
- Kẻ các đường kẻ dọc, ngang cách đều nhau 1 ô đối với giấy, bìa không có dòng kẻ. Cách kẻ như đã làm ở bài 13.
 - Cắt nan dọc: cắt 1 hình vuông có cạnh 9 ô. Sau đó, cắt thành 9 nan dọc như đã làm ở bài 13 (H.2).
- Cắt 7 nan ngang và 4 nan dùng để dán nẹp xung quanh tấm đan có kích thước rộng 1 ô, dài 9 ô. Nên cắt nan ngang khác màu với nan dọc (H.3)
. Bước 2: Đan nong đôi bằng giấy, bìa (H.4)
- Đan nan ngang thứ 1: Đặt các nan dọc giống như đan nong đôi. Sau đó nhấc nan dọc 2, 4 , 6, 8 lên và luồn nan thứ 1 vào . Dốn nan ngang khít với đường nối liền các nan dọc. 
- Đan nan ngang thứ 2: Nhấc nan dọc 3, 5, 7, 8 và luồn nan ngang thứ 2 vaò. Dồn nan ngang thứ 2 cho khít với nan ngang thứ nhất.
- Đan nan thứ 3: Ngược với nan thứ 1 nghĩa là nhấc các nan dọc 1, 4, 5, 6, 9 và luồn nan thứ 4 vào. Dồn nan thứ 3 khít với nan thứ 4.
- Đan nan thứ 4: Ngược với đan nan thứ 2, nghĩa la nhấc các nan dọc 1, 2, 5, 6, 9và luồn nan thứ 4 vào. Dồn nan thứ 4 khít với nan thứ 3.
- Đan nan thứ 5: Giống như đan nan thứ nhất.
- Đan nan thứ 6: Giống như đan nan thứ hai.
- Đan nan thứ 7: Giống như đan nan thứ ba.
- Cứ đan như vậy cho đến hết nan ngang thứ 7.
. Bước 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan.
- Bôi hồ vào mặt sau của 4 nan còn lại. Sau đó lần lượt dán từng nan xung quanh tấm đan để giữ cho các nan trong tấm đan không bị tuột. Chú ý dán cho thẳng và sát với mép tấm đan để được tấm đan đẹp.
- Gv mời 1 Hs nhắc lại cách đan nong đôi và nhận xét.
- Gv nhận xét.
PP: Luyện tập, thực hành.
HT:
Hs quan sát.
Hs nhận xét.
PP: Quan sát, thực hành.
HT:
Hs quan sát Gv làm mẫu các bước.
Hs quan sát Gv làm.
Vài Hs đứng lên nhắc lại cách bước đan nong đôi.
GV: NGÔ THANH TÌNH

Tài liệu đính kèm:

  • docTHU CONG.doc