Bài dạy Khối 3 Tuần 29

Bài dạy Khối 3 Tuần 29

Tập đọc –Kể chuyện Tuần 29

Bài:BUỔI HỌC THỂ DỤC

Ngày dạy:

I-MỤC TIÊU:

A.Tập đọc

• HS đọc thành tiếng đọc đúng các từ dễ sai:Đê-rốt-xi;Cô-rét-ti;Ga-rô-nê;Nen-li;khuyến khích,khuỷu tay;.Đọc đúng dấu câu cầu khiến,câu cảm.Phân biệt được lời dẫn chuyện với lời nhân vật

• Rèn kĩ năng đọc hiểu nghĩa một số từ khó:bò mộng,chật vật,

• HS thấy được sự quyết tâm vượt khó của em khuyết tật,giáo dục các em yêu thương giúp đỡ bạn khuyết tật.

 

doc 22 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 30/06/2017 Lượt xem 241Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài dạy Khối 3 Tuần 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập đọc –Kể chuyện	Tuần 29
Bài:BUỔI HỌC THỂ DỤC
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
A.Tập đọc
HS đọc thành tiếng đọc đúng các từ dễ sai:Đê-rốt-xi;Cô-rét-ti;Ga-rô-nê;Nen-li;khuyến khích,khuỷu tay;.Đọc đúng dấu câu cầu khiến,câu cảm.Phân biệt được lời dẫn chuyện với lời nhân vật
Rèn kĩ năng đọc hiểu nghĩa một số từ khó:bò mộng,chật vật,
 HS thấy được sự quyết tâm vượt khó của em khuyết tật,giáo dục các em yêu thương giúp đỡ bạn khuyết tật.
B.Kể chuyện
Rèn kĩ năng nói:biết dựa vào trí nhớ,nhập vai tự nhiên bằng một lời của nhân vật.
Rèn kĩ năng nghe:Kể tiếp lời bạn và nhận xét được bạn kể
II-CHUẨN BỊ:
 -Tranh minh hoạ
 -Bảng phụ
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
	TẬP ĐỌC
1.KTBC:Cùng vui chơi
 Gọi 3 HS đọc bài và trả lời câu hỏi
2.DẠY BÀI MỚI:
Hoạt động 1:Luyện đọc
Mục tiêu:Đọc đúng các từ ,đọc đúng các dấu câu và hiểu nghĩa một số từ mới
Cách tiến hành:
-GV đọc toàn bài
-Cho HS đọc nối tiếp từng câu
-Cho HS đọc từng đoạn trước lớp kết hợp đọc đúng câu kể ,câu hỏi,giải thích một số từ khó:gà tây,bò mộng,chật vật,
-Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm đôi
-Cả lớp đọc đoạn 1,gọi HS đọc đoạn 2,3
-Gọi 1 HS đọc cả bài
Hoạt động 2:Tìm hiểu bài
Mục tiêu:HS hiểu dược nội dung bài 
Cách tiến hành:
 -Câu1:
-Câu 2:
-Vì sao Nen-li cố xin thầy cho được tập như mọi người?
-Câu 3
-Câu 4:
.
Hoạt động 3:Luyện đọc lại
 -GV đọc diễn cảm đoạn 3
-Hướng dẫn HS đọc đúng lời nhân vật
 -Cho HS thi đọc đoạn 3
 -Gọi 3 HS đọc toàn chuyện theo vai
 KỂ CHUYỆN
Hoạt động 1:Hướng dẫn dựng lại câu chuyện theo vai
Mục tiêu:HS dựa vào trí nhớ,nhập vai kể tự nhiên toàn bộ câu chuyện bằng lời nhân vật.
Cách tiến hành:
-Gọi HS đọc yêu cầu bài 
-GV nhắc HS nói lời nhân vật mình nhập vai theo trí nhớ kể lại lời nhân vật
-Gọi 1 HS kể mẫu
-Từng cặp HS kể đoạn 1
-Một HS kể toàn chuyện
Hoạt động 2:Củng cố
 Gọi 3 HS kể lại câu chuyện
 Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
 GV khen ngợi HS có giọng kể tốt
Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
Đọc cá nhân
Nghe
Nối tiếp
Nối tiếp
Thực hiện
Đề-rôt-xi và Cô-rét-ti leo như hai con khỉ.con bò mộng non
Bị tật từ nhỏ,bị gù
Cậu muốn vượt lên chính mình
Nen-li bắt đầu leonắm chặt cái xà
Thầy giáo khenchiến thắng
Cậu bé can đảm;Nen-li dũng cam;Chiến thắng bệnh tật
Lắng nghe
Tự phân vai đọc
Thực hiện
Đọc
Thực hiện
Kể nhóm
Thực hiện-Chọn bạn kể hay
Thực hiện-nhận xét
Toán	Tuần 29
Bài:DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT
Ngày dạy: 
I-MỤC TIÊU:
HS nắm được quy tắc tính hình chữ nhật khi biết số đo hai cạnh của nó.
Vận dụng để tính được diện tích một số hình chữ nhật đơn vị đơn giản theo đơn vị đo xăng-ti-mét vuông.
HS tính cẩn thận,chính xác.
II-CHUẨN BỊ:
 -Nội dung bài tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1: Xây dựng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật
Mục tiêu: HS nắm được quy tác tính diện tích hình chữ nhật
Cách tiến hành
 -Gv vẽ hình chữ nhật lên bảng
	-Tính số ôvuông có trong hình
	-Biết 1 ô vuông có diện tích 1cm2
	-Vậy diện tích hình chữ nhật 4 x 3 = 12 cm2
 Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta phải làm sao?
Hoạt động 2:Thực hành
Mục tiêu:Vận dụng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật
Cách tiến hành:
-Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu
Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có số đo cho sẵn 
-Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài
 Chiều dài: 14cm
 Chiều rộng: 5cm
 Diện tích.?
-Bài 3:HS đọc yêu cầu
Gọi 2 HS lên bảng thực hiện
	GV chấm một số bài-nhận xét
Hoạt động 3:Củng cố
 Gọi 2 HS lên bảng thi đua thực hiện
 Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 8 m và chiều rộng là 5m
 GV nhận xét-Tuyên dương
 Về nhà xem lại bài tập và làm thêm vào vở bài tập
Trả lời-nhận xét
4 x 3 = 12 ô
Dài nhân rộng
Đọc
Bảng con
Đọc
Thực hiện làm vở
Diện tích hình chữ nhật:
 14 x 5 = 80 (cm)
Đọc
Thực hiện vở
Nhận xét
Thực hiệnNhận xét
	Âm nhạc	Tuần 29
Bài: VIẾT CÁC NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG NHẠC
	Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
HS nhớ tên nốt nhạc,hình nốt và vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc
Tập viết nốt nhạc trên khuông
II-CHUẨN BỊ:
GV:kẻ khuông nhạc
HS:tập bài hát
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1:Tập ghi nhớ hình nôt,tên nốt trên khuông nhạc
Mục tiêu:HS nhớ tên nốt,hình nốt,vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc
Cách tiến hành:
-GV hướng dẫn HS ghi nhớ hình nốt,tên nốt nhạc
Hoạt động 2:Trò chơi âm nhạc
Mục tiêu:HS chơi trò chơi nhớ tên các nốt nhạc
Cách tiến hành:
-Gv giơ bàn tay làm khuông nhạc,xoè 5 ngón tay tượng trưng cho 5 dòng kẻ
 Nốt nhạc ở dòng kẻ 1 là nốt Mi
 Nốt nhạc ở dòng kẻ 2 là nốt Son
 Nốt nhạc ở khe thứ nhất là nốt Fa
 Nốt nhạc ở khe thứ hai là nốt La
 Nốt nhạc ở dòng phụ thứ 1 là nốt Đồ
-GV cho HS giơ bàn tay ,Gv hỏi nốt gì ở đâu thì HS phải chỉ vào ngón tay của mình
-Gọi một số HS lên dùng bàn tay khuông nhạc để đố các bạn
Hoạt động 3: Tập viết nốt nhạc trên khuông
Mục tiêu: HS tập viết nốt nhạc trên khuông
Cách tiến hành:
 Gv đọc tên các nốt nhạc và hình nốt cho HS viết vào vở kết hợp với bàn tay tượng trưng
Hoạt động 4:Củng cố
 Gọi 2 HS thi đua viết tên nốt nhạc
Về nhà tập viết tên các nốt nhạc
Theo dõi
Thực hiện
Thực hiện
Thực hiện
Thực hiện
	Thể dục	Tuần 29
Bài:ÔN BÀI THỂ DỤC
TRÒ CHƠI: “NHẢY ĐÚNG,NHẢY ĐẸP”
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
Ôn bài thể dục với cờ.Yêu cầu tập tương đối chính xác
Chơi trò chơi: Nhảy đúng,nhảy đẹp:Yêu cầu biết cách chơi,chơi chủ động
II-CHUẨN BỊ:
 -Địa điểm:sân trường
 -Phương tiện:còi,kẻ sân trò chơi
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.Phần mở đầu
 -GV phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
 -Giậm chân tại chỗ vỗ tay hát
 -Trò chơi:Tìm quả ăn được
2.Phần cơ bản:
 -Ôn bài thể dụcđã học
 +Cả lớp thực hiện 1 lần theo đội hình vòng tròn đồng tâm
 +Chia tổ ôn luyện
 +Thi đua giữa các tổ
 GV nhận xét
 +Chọn 5,6 em tập đúng đẹp lên biểu diễn
 -Trò chơi:Nhảy đúng,nhảy đẹp
 +GV nêu tên trò chơi
 +Gọi HS nhắc lại cách chơi
 +Cho HS thực hiện trò chơi
 +GV điều khiển trò chơi:
3.Phần kết thúc:
 -Tập một số động tác hồi tỉnh
 -GV và HS hệ thống lại bài.
 -Nhận xét tiết học
 -Về nhà ôn lại các động tác đã học
Nghe
Thực hiện
Thực hiện
Thực hiện theo tổ
Thi đua
Nhắc lại
Thực hiện trò chơi
 Chính tả	 Tuần 29
Bài:BUỔI HỌC THỂ DỤC
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
Nghe viết chính xác,trình bày đúng đoạn 4 bài,ghi đúng dấu chấm than,dấu cảm,dấu cầu khiến
Viết đúng các tiếng có vần khó: in/inh
Rèn tính cẩn thận chính xác
II-CHUẨN BỊ:
 -Nội dung các bài tập
 -SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.KTBC:
 Gọi 2 HS lên bảng viết:bóng rổ,đấu võ
2.DẠY BÀI MỚI:
Hoạt động 1:Hướng dẫn viết chính tả
Mục tiêu:HS nghe viết chính xác và trình bày đúng 
Cách tiến hành:
-Bước 1:Hướng dẫn HS chuẩn bị
 +GV đọc toàn bài
 +Gọi 2 HS đọc lại
 +Lời nói của thầy giáo được đặt trong dấu gì?
 +Những chữ nào trong bài phải viết hoa?Vì sao
 +Hướng dẫn HS rút ra từ khó:Khuỷu tay,thở dốc,rạng rỡ,Nen-li
 -Bước 2:GV đọc bài cho HS viết
 -Bước 3:Cho HS soát lỗi
 GV chấm một số vở-nhận xét
 Hoạt động 2:Hướng dẫn làm bài tập
Mục tiêu:HS viết đúng các từ có vần oc/ooc
Cách tiến hành:
-Bài 2:
 +Gv nêu yêu cầu bài
 +Cho HS viết vào vở
 -Bài 3b:
 +Cho HS đọc yêu cầu
 +Gv cho HS lên bảng thực hiện
 +GV nhận xét chốt lại lời giải đúng
 Điền kinh,truyền tin,thể dục thể hình
Hoạt động 3:Củng cố
 Gọi HS viết lại các từ khó mà các em đã viết sai:rạng rỡ,khuỷu tay
 GV nhận xét-Tuyên dương
 Về nhà sửa lại các từ đã viết sai
Bảng con-nhận xét
Nghe
Đọc
Trả lời
viết bảng con
Đọc
Thực hiện-nhận xét
Làm vở
Thực hiện
Nhận xét
Toán	Tuần 29
Bài:LUYỆN TẬP
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
HS rèn kĩ năng tính diện tích hình chữ nhật.
Vận dụng vào việc giải toán.
Rèn HS tính xác,cẩn thận.
II-CHUẨN BỊ:
 -Nội dung bài tập
 -SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.Kiểm tra kiến thức cũ:
 Tính diện tích hình chữ nhật có iều dài là 17cm và chiều rộng là 5cm
GV nhận xét
2.DẠY BÀI MỚI:
Hoạt động 1:Thực hành
Mục tiêu:HS biết vận dụng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật
]Cách tiến hành:
-Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu
 Hai cạnh hình chữ nhật có cùng số đo không?
Đề bài yêu cầu tính gì?
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm sao?
Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm sao?
-Bài 2:Cho HS đọc yêu cầu bài
 Câu a có yêu cầu gì?Hai hình đó là hai hình nào?
 Muốn tính diện tích hình H ta làm sao? 
 Gọi HS lên bảng thực hiện 
 -Bài 3:Gọi HS đọc yêu cầu bài
 Bài toán yêu cầu tính gì?
Muốn tìm diện tích ta phải tìm gì?
Gọi 2 HS lên bảng thực hiện
GV chấm một số bài-nhận xét
Hoạt động 2 :Củng cố
 Gọi 2 HS lên thi đua tính diện tích hình chữ nhật là:
 Chiều dài : 14 cm
 Chiều rộng: chiều dài.Tính diện tích hình đó
 Về nhà xem lại bài tập 
Bảng con
Đọc
Trả lời-nhận xét
Bảng con
Trả lời
Làm vở
Diện tích hình ABCD là
 8 x 10 = 80 (cm)
Diện tích hình DMNP là:
 20 x 8 = 160(cm)
Diện tích hình H là:
 80 + 160 = 240(cm)
Đọc
Làm vở
Chiều dài hình chữ nhật
 5 x 2 = 10 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là:
 10 x 5 = 50 (cm)
Thực hiện
Nhận xét
	Tự nhiên xã hội	Tuần 29
Bài :THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
HS đi thăm thiên nhiên
HS vẽ,ghi chép,mô tả cây cối và con vật các em nhìn thấy
HS yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên
II-CHUẨN BỊ:
 -Sổ ghi chép
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1:Chuẫn bị
Mục tiêu:HS biết yêu cầu trước khi đi thăm thiên nhiên
Cách tiến hành:
Gv nêu yêu cầu trước khi đi thăm thiên nhiên
 -Quan sát ,vẽ,ghi chép ,mô tả cây cối con vật các em thấy được
 -Tập hợp lại theo tổ
Hoạt động 2:Tổ chức đi thăm thiên nhiên
Mục tiêu: Hs đi thăm ở vườn trường,công viên,vườn thú
Cách tiến hành:
GV cho HS đi theo nhóm
GV quan sát,giải đáp các thắc mắc của các em
Hoạt động 3:Củng cố
 Các em về nhà tập hợp lại những gì các em đã thu thập được theo nhóm để tiết sau ta trình bày trước lớp
Lắng nghe
Thực hiện
Thủ công	Tuần 29
Bài:LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN 
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
HS biết cách làm đồng hồ bằng giấy thủ công.
Rèn kĩ năng thực hành thành thạo
Giáo dục HS yêu thích sản phẩm của mình
II-CHUẨN BỊ:
 -Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn
 -Giấy thủ công,bút kẻ ,thước ,hồ 
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THÂY
HOẠT ĐỘNG TRÓ
1.Kiểm tra kiến ...  TIÊU:
HS rèn kĩ năng tính diện tích hình 
Thực hành tính được diện tích một số hình 
Rèn HS tính cẩn thận,chính xác.
II-CHUẨN BỊ:
 -Nội dung bài tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.Kiểm tra kiến thức cũ:
 Tính diện tích hình vuông có cạnh là 9cm
 GV nhận xét
2.DẠY BÀI MỚI:
Hoạt động 1:Thực hành
Mục tiêu:Vận dụng quy tắc tính diện tích một số hình
Cách tiến hành:
-Bài 1:Tính diện tích hình vuông ,có cạnh là:
 a) 7cm
 b) 5cm
-Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu bài
Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh là 10cm
9 viên gạch có diện tích là bao nhiêu?
-Bài 3:Gọi HS đọc yêu cầu
HS tính chu vi và diện tích từng hình rồi so sánh với nhau
Gọi 2 HS lên bảng tính chu vi và diện tích từng hình
Gọi 1 HS khác lên so sánh khác
GV chấm một số bài-nhận xét
Hoạt động 2:Củng cố
 Cho HS thi đua tính diện tích hình chữ nhật
 Dài: 8 cm
 Rộng: 5 cm
 Về nhà xem lại bài tập
Bảng con
Thực hiện bảng con
Giải vào vở
Diện tích 1 viên gạch:
 10 x 10 = 100(cm2)
Diện tích mảng tường là:
 100 x 9 = 900(cm2)
Đọc
Thực hiện
Chu vi hình ABCD là:
 ( 5 +3) x 2 = 16 (cm)
Diện tích hình ABCD:
 5 x 3 = 15 (cm2)
Chu vi hình EGHI:
 4 x 4 = 16 (cm)
Diện tích EGHI:
 4 x 4 = 16 (cm2)
Chu vi hình ABCD bằng chu vi hình EGHI
Diện tích hình ABCD bé hơn diện tích hình EGHI
thực hiện-nhậnxét
Tự nhiên xã hội	Tuần 29
Bài:THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
HS biết khái quát hoá đặc điểm chung của những thực vật và động vật đã học.
Biết đánh giá nhận xét các nhóm làm tốt
HS yêu thích và bảo vệ động vật và thực vật.
II-CHUẨN BỊ:
 -Tài liệu cần báo cáo
 -SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1:Làm việc theo nhóm
Mục tiêu:Biết báo cáo những gì quan sát được ở thiên nhiên
Cách tiến hành:
-Từng cá nhân báo cáo với nhóm
-Cả nhóm cùng bàn bạc vẽ chung hoàn thành các sản phẩm 
GV và nhận xét nhóm làm tốt ở mặt nào để rút kinh nghiệm
Hoạt động 2:Thảo luận
Mục tiêu:Khái quát chung các đặc điểm về thực vật và động vật
Cách tiến hành:
Bước 1:Thảo luận nhóm
 -Nêu những đặc điểm chung của thực vật và động vật?
Bước 2:Các nhóm trình bày 
GVKL: Trong tự nhiên,nhiều loại thực vật,chúng có hình dáng và độ lớn khác nhau.Chúng có điểm chung:rễ,thân,lá,hoa quả.
Có nhiều loại động vật,chúng có độ lớn khác nhau.Cơ thể chúng có 3 phần: đầu.mình và cơ quan di chuyển.
Thực vật và động vật đều là những cơ thể sống,gọi chung là sinh vật.
Hoạt động 3:Củng cố 
 Gọi HS nhắc lại các điểm chung của động vật và thực vật
Dặn dò:về nhà quan sát Trái đất và quả địa cầu
Thảo luận
Trình bày và giới thiệu sản phẩm trước lớp
Thảo luận
Trình bày
Lắng nghe
Thể dục	Tuần 29
Bài:ÔN BÀI THỂ DỤC
TRÒ CHƠI: “AI KÉO KHOẺ”
	Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
Ôn bài thể dục với cờ.Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác
Trò chơi:Ai kéo khoẻ.Yêu cầu cách chơi và chơi chủ động
II-ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN:
 -Địa điểm:sân trường
 -Phương tiện:còi,cờ
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.Phần mở đầu:
 -GV phổ biến yêu cầu bài dạy
 -Chạy một vòng sân
 -Chạy tự nhiên 2-4 hàng dọc
 -Xoay các khớp tay,chân,hông
 -Ôn các động tác đã học
 -Chơi:Vòng tròn
2.Phần cơ bản:
 -Cho HS ôn bài thể dục với cờ 
+Cả lớp thực hiện theo vòng tròn đồng tâm
+Chia tổ tập luyện
 +Thi đua giữa các tổ
 +Gọi 5-6 HS biểu diễn đẹp lên thực hiện
 -Trò chơi:Ai kéo khoẻ
 +Gv nêu tên trò chơi,giải thích cách chơi
 +Gọi 2 HS lên thực hiện động tác,cả lớp quan sát:nắm cổ tay nhau,tư thế đứng
 +HS nêu cách chơi
 +Cho HS thực hiện trò chơi
 +Chia theo tổ để chơi
3.Phần kết thúc:
 -Tập một số động tác hồi tĩnh,sau đó vỗ tay,hát
 -GV+HS hệ thống bài
 -Nhận xét giờ học 
 -Giao bài tập:Ôn lại các động tác đã học
Thực hiện
Thực hiện
Quan sát
Thực hiện trò chơi
	Luyện từ và câu	Tuần 29
Bài:MỞ RỘNG VỐN TỪ:THỂ THAO
DẤU PHẨY
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm thể thao:kể đúng tên một số môn thể thao.Tìm đúng từ ngữ nói về kết quả thi đấu.
Ôn luyện về dấu phẩy
Rèn HS sử dụng Tiếng Việt vào hoat động giao tiếp.
II-CHUẨN BỊ:
 -Nội dung vở bài tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
KTBC:
 -Gọi 2 HS làm bài tập 2
 -Gọi 2 HS làm bài tập 3
DẠY BÀI MỚI:
Hoạt động 1:Hướng dẫn HS làm bài 1,2
Mục tiêu: Mở rộng vốn từ về chủ điểm thể thao,kể tên một số môn thể thao.Tìm đúng từ ngữ nói về kết quả thi đấu
Cách tiến hành:
*Bài 1:-Gọi Hs đọc yêu cầu
HS làm bài vở bài tập
Thi đua tiếp sức
GV:-Bóng:bóng đá,chuyền,rổ,nén,nước,bàn
-Chạy:vượt rào,việt dã,vũ trang,
-Đua:xe đạp,thuyền,ôtô,môtô,voi,ngựa
-Nhảy: cao,xa,sào,ngựa,cầu,dù,
*Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu
	GV chốt lại:Từ ngữ nói về kết quả thi đấu thể thao:được,thua,không ăn,thắng,hoà,
	Gọi HS đọc lại truyện vui
	Anh chàng trong truyện có cao cờ không?Anh ta có thắng ván nào không?
	Truyện đáng cười ở điểm nào?
Hoạt động 2:Hướng dẫn HS làm bài 3
Mục tiêu:Ôn luyện dấu phẩy
Cách tiến hành:
-Gọi HS đọc yêu cầu bài 3
-Gọi HS lên bảng làm bài
-GV nhận xét 
 Hoạt động 3:Củng cố
 Chia lớp thành 2 nhóm,mỗi nhóm cử 3 HS lên thi đua thực hiện ghi tên các môn thể thao
 GV nhận xét-truyên dương
Thực hiện
Đọc
Thực hiện
Thi tiếp sức
Lắng nghe
Đọc
Phát biểu ý kiến
Lắng nghe
Đọc
Làm vào vở
Thực hiện
Toán	Tuần 29
Bài :PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000
	Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
HS nắm được cách thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 100 000
Vận dụng vào làm tính và giải toán
Rèn tính cẩn thận,chính xác
II-CHUẨN BỊ:
 -Nội dung vở bài tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1:Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng: 45732 +36194
Mục tiêu: HS nắm được cách thực hiện phép cộng
Cách tiến hành:
 -GV nêu phép tính: 45732 + 36194
-Gọi 1 HS lên bảng đặt tính
	45732
	36194
	81926
Muốn cộng 2 số có nhiều chữ số ta viết các số hạng sao cho các hàng đều thẳng cột với nhau,rồi viết dấu cộng,kẻ vạch ngang và cộng từ phải sang trái.
Hoạt động 2:Thực hành
Mục tiêu:Vận dụng vào làm tính và giải toán
Cách tiến hành:
-Bài 1:Tính 
Gọi HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính
-Bài 2:Đặt tính rồi tính
a) 18257 + 64439	 b) 35064 + 26734
	52819 + 6546 2475 + 6820
Gọi 2 HS lên bảng thực hiện
-Bài 3:Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
 Hướng dẫn HS phân tích bài toán
-Bài 4:Gọi HS đọc yêu cầu
Đoạn đuờng AB dài bao nhiêu?
Đoạn đường CD dài bao nhiêu?
Hai đoạn đường này có gì đặc biệt?
Bài toán hỏi gì?
 GV chấm một số bài- nhận xét
Hoạt động 3:Củng cố
 Gọi 2 HS lên bảng thi đua thực hiện 43756 + 16417
GV nhận xét-Tuyên dương
nhận xét
thực hiện phép tính
nhận xét
nhắc lại
Bảng con
làm vở
nhận xét
thực hiện vào vở
Diện tích hình ABCD là:
 9 x 6 = 54 (cm2)
Trả lời
Giải vào voở
Đoạn đường AC dài là:
 2350 – 350 = 2000(m)
Đoạn đường từ A đến D là
 3km = 3000 m
 3000 + 2000 = 5000(m)
Thực hiện
Nhận xét
Tập làm văn	Tuần 29
Bài:VIẾT VỀ MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng nói:Kể được trận thi đấu thể thao đã được xem.
Rèn kĩ năng viết:HS viết đoạn ngắn 5-7 câu kể về trận thi đấu thể thao.
HS viết bài đủ ý,diễn đạt rõ ràng thành câu.
II-CHUẨN BỊ:
 -Các câu hỏi gợi ý
 -Vở bài tập
 III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.KTBC:
 -Gọi 2 HS kể lại trận thi đấu thể thao đã được xem
 GV nhận xét
2.DẠY BÀI MỚI:
Hoạt động 1:Hướng dẫn HS làm bài 
Mục tiêu: HS viết được đoạn văn kể về trận thi đấu thể thao đã được xem
Cách tiến hành:
-Gọi HS đọc yêu cầu và câu hỏi gợi
-GV nhắc HS:
 +Viết đủ ý,diễn đạt rõ ràng thành câu,giúp người hình dung được trận đấu.
 +Nên viết vào giấy nháp các ý chính trước.
-Cho HS viết bài vào vở
-Gọi HS đọc bài làm của mình
-GV chấm một số bài-nhận xét
Hoạt động 2:Củng cố
 Gọi HS đọc bài làm
 Nhận xét tiết học
 Về nhà hoàn chỉnh bài văn
Thực hiện
Đọc
Lắng nghe
Viết bài vào vở
Đọc
Lắng nghe
Thực hiện
 Mĩ thuật	Tuần 29
Bài:VẼ TRANH TĨNH VẬT(LỌ VÀ HOA)
Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:
HS nhận biết thêm về tranh tĩnh vật.
Vẽ được tranh tĩnh vật và vẽ màu theo ý thích.
HS hiểu được vẻ đẹp tranh tĩnh vật.
II-CHUẨN BỊ:
 -Sưu tầm tranh tĩnh vật,mẫu vẽ lọ và hoa có màu sắc đẹp
 -Hình gợi ý cách vẽ tranh
 -Vở tập vẽ,bút màu
III-CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1:Quan sát,nhận xét
Mục tiêu:HS quan sát tranh và nhận xét màu vẽ màu sắc trong tranh
Cách tiến hành:
-Cho HS quan sát các tranh tĩnh vật và các loại tranh khác nhau: tranh sinh hoạt,tranh phong cảnh,con vật,chân dung) để HS phân biệt được tranh tĩnh vật với các loại tranh khác
-Vì sao gọi là tranh tĩnh vật?
-Hãy nhận xét các hình vẽ trong tranh?
-Màu sắc trong tranh như thế nào?
Hoạt động 2:Cách vẽ tranh
Mục tiêu:HS nắm được cách vẽ tranh tĩnh vật
Cách tiến hành:
-GV giới thiệu tranh và gợi ý cách vẽ
-Cách vẽ hình:
 +Vẽ phác hình vừa với phần giấy quy định
 +Vẽ lọ,vẽ hoa,
-Cách vẽ màu:
 +Nhìn mẫu hoặc nhớ lại màu lọ,hoa để vẽ
 +Vẽ màu lọ hoa theo ý thích có đậm có nhạt
 +Vẽ màu nền cho tranh sinh động hơn
-Cho HS xem vài tranh tĩnh vật để thấy cách vẽ màu và cảm thụ vẻ đẹp của tranh.
Hoạt động 3:Thực hành
Mục tiêu:HS vẽ được tranh tĩnh vật
Cách tiến hành:
-GV nhắc nhở HS:nhìn mẫu thực tế vẽ theo ý thích,kiểu lọ,loại hoa,màu sắc theo cảm nhận riêng,kiểu dáng lọ,hình hoa,sắp xếp bông hoa to nhỏ cao thấp,vẽ thêm lá,vẽ màu tươi sáng đúng loại hoa,có đậm có nhạt.
-HS thực hành
Hoạt động 4:Nhận xét,đánh giá
 -Trình bày sản phẩm
 -Cho HS nhận xét:bố cục,hình vẽ,lọ hoa,màu sắc
 -GV và Hs đánh giá bài làm của HS
Về nhà quan sát cái bát về hình dáng ấm pha trà
Quan sát
Trả lời
Loại tranh vẽ đồ vật như lọ,hoa,quả,vẽ các vật ở dạng tĩnh
Lọ,hoa,quả cây
Vẽ màu như thật,vẽ màu theo ý thích
Quan sát
Lắng nghe
Quan sát
Lắng nghe
Thực hành
Trình bày
Nhận xét
SINH HOẠT TẬP THỂ
I-MỤC TIÊU:
HS hiểu các hoạt động trong tuần
Thực hiện tốt các hoạt động đề ra
Có ý thức thực hiện và phối hợp tốt các hoạt động.
II-NỘI DUNG:
 1.Các tổ báo cáo các mặt
a)Học lực:
b)Chuyên cần:
 -vắng:
 -Trễ:
 -Dụng cụ học tập:
c)Đạo đức:
d)Vệ sinh:
2.Lớp trưởng tổng hợp:
3.GV nhận xét:
III-PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN SAU:
 -Tiếp tục ổn định nề nếp
 -Thực hiện tốt các phong trào do trường đề ra
 -Cán sự thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
GV tổng kết chung

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 29(L3).doc