Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 11 (14)

Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 11 (14)

 Tập đọc - Kể chuyện

ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU

 I- MỤC TIÊU.

* Tập đọc :

 - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.

 - Rèn đọc đúng các từ : Ê-ti-ô-pi-a,chiêu đãi,khâm phục,sản vật.

 - Hiểu ý nghĩa : Đất đai tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

* Rèn 1 số KN : BiÕt giao tiÕp, biết lắng nghe, nhận xét. Yêu quý quê hương mình.

 * Kể chuyện :

 - Biết cách xếp các tranh (SGK) theo đúng trình tự và kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào tranh minh hoạ.( HS K- G kể lại được toàn bộ câu chuyện )

 II. §å dïng

 Tranh minh họa truyện trong SGK. Bảng phụ.

 

doc 25 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 20/05/2017 Lượt xem 384Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 11 (14)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 11
 Thø hai ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2010
 Tập đọc - Kể chuyện
ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU
 I- MỤC TIÊU.
* Tập đọc :
 - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật. 
 - Rèn đọc đúng các từ : Ê-ti-ô-pi-a,chiêu đãi,khâm phục,sản vật....
 - Hiểu ý nghĩa : Đất đai tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
* Rèn 1 số KN : BiÕt giao tiÕp, biết lắng nghe, nhận xét. Yêu quý quê hương mình.
 * Kể chuyện :
 - Biết cách xếp các tranh (SGK) theo đúng trình tự và kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào tranh minh hoạ.( HS K- G kể lại được toàn bộ câu chuyện )
 II. §å dïng
 Tranh minh họa truyện trong SGK. Bảng phụ.
 iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
. Kiểm tra bài cũ.
 2.Bài mới: a) Giới thiệu :
 b) Luyện đọc: 
*Rèn KN: đọc, nghe, nói
- Đọc mẫu bài lần 1. 
- HS luyện đọc từng câu, phát hiện từ hs đọc sai, LĐ.
: - Chia đoạn. HS đọc nối tiếp đoạn.
- Kết hợp giải nghĩa từ.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. 
- Thi đọc. nhận xét, . 
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài : 
*Rèn KN:nói, tư duy suy luận, phán đoán
 - 1 em đọc đoạn 1:
? Hai người khách được vua Ê - ti - ô - pi - a tiếp đãi thế nào ?
- 1 em đọc đọc 2:
? Khi khách sắp xuống tàu điều gì bất ngờ đã xảy ra ?
? Vì sao người Ê - ti - ô - pi - a không để cho khách mang đi một hạt cát nhỏ ?
- HS đọc thầm cả bài.
 ? Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của người Ê - ti - ô - pi - a đối với quê hương ?
*Giáo viên chốt ý toàn bài 
 d) Luyện đọc lại : 
- Đọc diễn cảm đoạn 2 trong bài .
- Hướng dẫn HS cách đọc.
- Mời 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em phân vai thi đọc đoạn 2. 
­) Kể chuyện : 
*Rèn KN: kể chuyện.
1. Giáo viên nêu nhiệm vụ: SGK.
2. Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo tranh 
Bài tập 1: - Gọi 2HS đọc yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS quan sát tranh, sắp xếp lại theo đúng trình tự câu chuyện.
- Gọi HS nêu kết quả.
- Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét.
Bài tập 2 : - Yêu cầu từng cặp HS dựa tranh đã được sắp xếp thứ tự để tập kể.
- Gọi 4HS tiếp nối nhau thi kể trước lớp theo 4 bức tranh .
- Mời 1HS kể lại toàn bộ câu chuyện theo tranh
- Nhận xét bình chọn HS kể hay nhất.
3) Củng cố dặn dò : 
- Hãy đặt tên khác cho câu chuyện.
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Dặn về nhà tập kể lại câu chuyện. 
- Đọc nối tiếp nhau từng câu.
-Đọc nối tiếp từng đoạn.
- Đọc chú giải các từ: Cung điện, khâm phục, khách du lịch, sản vật.
-
+ Mời họ vào cung, mở tiệc chiêu đãi, tặng những sản vật quý.......
+ Viên quan bảo khách dừng lại, cởi giày ra để họ cạo sạch đất...... 
+ Vì người Ê - ti - ô - pi - a rất yêu quý và coi mảnh đất quê hương họ là thứ thiêng liêng ....
- 4 em nối tiếp đọc 3 đoạn của bài.
+ Người dân Ê - ti - ô - pi - a rất yêu quý, trân trọng mảnh đất của hương/ Coi đất đai ...
- Lớp lắng nghe . 
-Các nhóm thi đọc phân theo vai
( người dẫn chuyện, viên quan, hai người khách ).
- Cả lớp quan sát tranh minh họa , sắp xếp lại đúng trình tư của câu chuyệnï.
- 2HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung.
(Thứ tự của tranh: 3 - 1 - 4 -2)
- Từng cặp tập kể chuyện.
- 4 em nối tiếp kể theo 4 tranh.
- 1HS kể toàn bộ câu chuyện.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất. 
- Mảnh đất thiêng liêng/ Một phong tục lạ lùng/ Tấm lòng yêu quý đất đai/ ...
Toán:
BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (Tiếp theo)
 I- MỤC TIÊU.
- Học sinh làm quen với bài toán giải bằng hai phép tính. 
 - Bước đầu biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng 2 phép tính.
* Rèn 1 số KN: Giai toán bằng 2 phép tính, làm tính nhanh, chính xác
II. §å dïng
 bảng phụ ( tóm tắt, giải).
iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
Bài mới: a) Giới thiệu bài: 
b) Khai thác :
Bài toán 1: - Đọc bài toán, ghi tóm tắt lên bảng:
Thứ bảy: 6 xe
Chủ nhật: ? xe
- Gọi 2HS dựa vào tóm tắt đọc lại bài toán. 
- Yêu cầu HS nêu điều bài toán cho biết và điều bài toán hỏi. 
? Bước 1 ta đi tìm gì ?
? Khi tìm ra kết quả ở bước 1 thì bước 2 ta tìm gì? 
- Hướng dẫn học sinh thực hiện tính ra kết quả và cách trình bày bài giải như SGK
 b) Luyện tập:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập.
? Nêu điều bài toán đã cho biết và điều bài toán hỏi?
- HD tóm tắt.
- HS làm nháp. 1 em làm bảng lớp.
Bài 2 :Y/c HS nêu và phân tích bài toán. 
- Yêu cầu lớp giải bài toán vào vở. 
- Mời một học sinh lên giải.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 3: - Điền số:
- Các tổ thi đua.
c) Củng cố - Dặn dò:
-Lớp theo dõi giới thiệu bài.
- 2HS đọc lại bài toán.
- Quan sát sơ đồ tóm tắt để nêu điều bài cho biết và điều bài toán hỏi.
- Tìm số xe đạp bán trong ngày chủ nhật: 
( 6 x 2) = 12 (xe)
 -Tìm số xe đạp cả hai ngày: 
 6 + 12 =18(xe)
- Đọc bài toán.
Giải :
 Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài là : 5 x 3 = 15 ( km)
 Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là : 5 +15 = 20 (km )
 Đ/S :20 km 
- HS đọc và vẽ tóm tắt bài toán. 
- Cả lớp thực hiện làm vào vë
- 1 HS lên giải, cả lớp nhận xét bổ sung.
Giải :
 Số lít mật lấy từ thùng mật ong là :
 24 : 3 = 8 ( l )
 Số lít mật còn lại là :
 24 - 8 = 16 ( l )
 Đ/S : 16 lít mật ong 
 6 x 2 - 2 = 12 - 2 56 :7 +7 = 8 +7 
 = 10 = 15
 Thø ba ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2010
Chính tả: (Nghe viết)
TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG
 I- MỤC TIÊU.
 - HS nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
 - Làm đúng BT điền tiếng có vần ong,oong.
 - Thi tìm nhanh, viết đúng 1 số từ có tiếng chứa vần dễ lẫn : ươn/ ương.
* Một số KN cần đạt được : viết đúng , nhanh, lắng nghe, nhận xét.
 GDMT: Yêu cảnh đẹp đất nước, từ đó thêm yêu quý môi trường
II. §å dïng
Bảng phụ.
 iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
2.Bài mới: a) Giới thiệu bài
 b) Hướng dẫn nghe - viết: 
*Rèn KN:nghe, viết.
 * Hướng dẫn chuẩn bị :
- Giáo viên đọc bài viết một lượt. 
? Bài chính tả có mấy câu?
 ? Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa ?
- Luyện viết từ khó ở bảng con.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
* Viết chính tả:
 - Đọc bài cho học sinh viết vào vở. 
 - Đọc lại để HS kiểm tra bài và soát lỗi.
* Chấm bài, nhận xét.
c/ Hướng dẫn làm bài tập 
* Rèn KN: Xử lí tình huốngnhanh,chính xác.
Bài 2 : - Nêu yêu cầu của bài tập 2a.
- HS nêu miệng. NX.
Bài 3 b.Tìm tiếng có vần: ươn/ ương.
 - HS làm nhóm. 
3) Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học và làm bài xem trước bài mới.
- 3 học sinh đọc lại bài. 
- Bài chính tả này có 4 câu.
- Viết hoa chữ cái đầu đoạn văn và tên riêng (Gái, Thu Bồn).
 - Từ khó: sông, gió chiều, chèo thuyền, chảy lại  
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở. 
- 
- 2HS đọc lại lời giải đúng: Chuông xe đạp kêu kính cong.
+ Vân ươn: mượn, thuê mướn, bay lượn, ...
+ Vần ương: bướng bỉnh, gương soi, lương thực, đo lường, trưởng thành, ...
LuyÖn to¸n: Gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh
I- MỤC TIÊU.
	- Cñng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh. 
- RÌn KN tãm t¾t vµ gi¶i to¸n.
	- GD HS ch¨m häc .
II. §å dïng: 
GV : B¶ng phô - PhiÕu HT
iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1/ LuyÖn tËp:
* Bµi 1: Mét quÇy x¨ng dÇu b¸n ®­îc 9l dÇu ho¶ vµ mét sè x¨ng nhiÒu gÊp 5 lÇn sè lÝt dÇu ho¶. Hái quÇy ®ã ®· b¸n ®­îc tÊt c¶ bao nhiªu lÝt x¨ng vµ dÇu?
- Bµi to¸n cho biÕt g× ?
- Bµi to¸n hái g×?
- Muèn t×m sè x¨ng ta lµm ntn?
- Muèn t×m sè x¨ng dÇu ®· b¸n ta lµm ntn?
- ChÊm, ch÷a bµi.
*Bµi 2: 
- Anh cã 25 tÊm ¶nh, em cã Ýt h¬n anh 9 tÊm ¶nh. Hái c¶ hai anh em cã bao nhiªu tÊm ¶nh ?
- Bµi to¸n cho biÕt g× ?
- Bµi to¸n hái g×?
- Muèn biÕt c¶ hai anh em cã mÊy tÊm ¶nh ta cÇn biÕt g× ?
- §· biÕt sè b­u ¶nh cña ai? 
- Ch­a biÕt sè b­u ¶nh cña ai?
- VËy ta ph¶i t×m sè b­u ¶nh cña ai tr­íc ?
- GV HD HS vÏ s¬ ®å.
- ChÊm vµ ch÷a bµi.
* Bµi 3: Mét thïng cã 32l dÇu. Sau khi b¸n, cßn l¹i sè lÝt dÇu. Hái sè lÝt dÇu ®· b¸n lµ bao nhiªu?
2/ Cñng cè- DÆn dß:
- GV nhËn xÐt chung giê häc
- 1,2 HS ®äc bµi to¸n
- HS tr¶ lêi
- LÊy sè dÇu nh©n 5.
- LÊy sè dÇu céng sè x¨ng.
Bµi gi¶i: Sè lÝt x¨ng ®· b¸n ®­îc lµ:
9 x 5 = 45 ( l)
QuÇy ®ã ®· b¸n ®­îc tÊt c¶ sè lÝt x¨ng dÇu lµ:
9 + 45 = 54 ( l) 
 §¸p sè: 54l
- 1, 2 HS ®äc bµi to¸n
- HS tr¶ lêi
- BiÕt sè ¶nh cña mçi ng­êi
- BiÕt sè b­u ¶nh cña anh
- Ch­a biÕt sè b­u ¶nh cña em
- T×m sè b­u ¶nh cña em
- HS lµm bµi vµo vë
 Bµi gi¶i:
Sè b­u ¶nh cña em lµ:
25 - 9 = 14 ( b­u ¶nh)
Sè b­u ¶nh cña hai anh em lµ:
25 + 14 = 43 ( b­u ¶nh)
 §¸p sè: 43 b­u ¶nh.
Bµi gi¶i:
Sè lÝt dÇu cßn l¹i sau khi b¸n lµ:
32 : 4 = 8 (l)
Sè lÝt dÇu ®· b¸n lµ:
32 – 8 = 24 (l)
 §¸p sè: 24l dÇu
 MÜ thuËt:Bài 11: VẼ THEO MẪU
VẼ CÀNH LÁ
I- MỤC TIÊU.
- HS biết cấu tạo của cành lá: hình dáng, màu sắc và vẽ đẹp của nó.
- HS vẽ được cành lá đơn giản.
- Bước đầu làm quen với việc đưa hình hoa, lá vào trang trí ở các dạng bài tập.
II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC.
 GV: - Một số cành lá khác nhau về hình dáng, màu sắc,...
 - Bài vẽ của HS năm trước.
 - Một vài bài trang trí có họa tiết chiếc lá hay cành lá.
 HS: - Cành lá đơn giản.
 - Giấy vẽ hoặc Vở Tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,...
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- GV giới thiệu 1 số cành lá khác nhau, gợi ý
+ Mỗi cành lá có h.dáng, màu sắc như thế nào 
+ Đặc điểm, cấu tạo, hình dáng của chiếc lá như thế nào ?
- GV cho HS xem bài trang trí và giới thiệu: cành lá đẹp có thể s/d làm họa tiết trang trí.
- GV cho HS xem bài vẽ của HS năm trước và gợi ý về bố cục, hình ảnh, màu sắc,...
- GV tóm tắt.
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ cành lá.
- GV y/c HS quan sát cành lá và hướng dẫn.
+ Vẽ phác hình dáng chung của cành lá.
+ Vẽ phác cành, cuống lá.
+ Vẽ phác hình dáng của từng chiếc lá.
+ Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình.
+ Vẽ màu theo ý thích.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu y/c vẽ bài.
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi.
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét.
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung.
* Dặn dò:
- Sưu tầm tranh về đề tài Ngày Nhà giáo VN.
- Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,.../.
- HS quan sát và trả lời.
+ Có hình dáng, màu sắc khác nhau.
+ Phong phú và đa dạng.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS quan sát và nhận xét về  ... iÓm tra bµi cò
- KiÓm tra BT 2 tiÕt LT&C tuÇn 11
B. Bµi míi
* Bµi tËp 1: Khoanh trßn ch÷ c¸i tr­íc nh÷ng tõ gîi cho em nghÜ vÒ quª h­¬ng, n¬i cha «ng em ®· sèng nhiÒu n¨m:
a. con ®ß b. bÕn n­íc c. luü tre
d. lÔ héi e. r¹p h¸t g. m¸i ®×nh
h. dßng s«ng i. héi chî
- GV nhËn xÐt
* Bµi tËp 2:
- Nh÷ng c©u nµo d­íi ®©y ®­îc viÕt theo mÉu Ai lµm g× ?
- H·y chØ râ mçi bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái Ai ? hoÆc lµm g× ?
+ Ngµy chñ nhËt ®­îc nghØ, mÑ giÆt quÇn ¸o. ChÞ dän dÑp nhµ cöa. Bè b¬m n­íc vµo cho ®Çy bÓ. Cßn t«i th× quÐt nhµ ®ì mÑ. Mçi ng­êi lµm mét viÖc nh­ng rÊt vui.
- GV nhËn xÐt
IV. Cñng cè, dÆn dß
	- Khen nh÷ng HS cã ý thøc häc tèt
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
- HS Lµm l¹i BT 2 tiÕt LT&C tuÇn 11
- NhËn xÐt
- 2 em ®äc y/c vµ bµi tËp
- HS lµm bµi c¸ nh©n
- ChÊm, ch÷a bµi
+ HS lµm bµi vµo vë
+ Nh÷ng c©u ®­îc viÕt theo mÉu Ai lµm g×
- MÑ t«i giÆt quÇn ¸o.
- ChÞ t«i dän dÑp nhµ cöa.
- Bè t«i b¬m n­íc vµo cho ®Çy bÓ.
- T«i th× quÐt nhµ ®ì mÑ.
+ Mçi bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái ai ? hoÆc lµm g× ?
- MÑ t«i giÆt quÇn ¸o.
- ChÞ t«i dän dÑp nhµ cöa.
- Bè t«i b¬m n­íc vµo cho ®Çy bÓ.
- T«i th× quÐt nhµ ®ì mÑ.
- NhËn xÐt bµi cña b¹n
LuyÖn Tù nhiªn x· héi: 
 Thùc hµnh: phËn tÝch vµ vÏ s¬ ®å mèi 
quan hÖ hä hµng (T 2)
I. môc tiªu:
- Cñng cè vÒ vÏ s¬ ®å hä hµng.
- Dïng s¬ ®å giíi thiÖu cho ng­êi kh¸c vÒ hä néi, hä ngo¹i cña m×nh.
II. §å dïng d¹y häc:
- Bót mµu, VBT
- HS mang ¶nh hä n«i, ngo¹i.
III. C¸c H§ d¹y häc:
Thùc hµnh: Dùa vµo s¬ ®å trang 43 SGK ®Ó vÏ s¬ ®å hä néi, s¬ ®å hä ngo¹i cña em.
HS lµm bµi c¸ nh©n
Tr­ng bµy kÕt qu¶ lµm viÖc
Dïng s¬ ®å giíi thiÖu cho c¸c b¹n vÒ hä néi, hä ngo¹i cña m×nh.
B×nh chän b¹n vÏ ®Ñp vµ giíi thiÖu hay.
Ho¹t ®éng tËp thÓ: T«n s­ träng ®¹o 
TuÇn 9 : C¸c thÇy, c« gi¸o tr­êng em.
 I- MỤC TIÊU.
- Gióp häc sinh hiÓu ®­îc nh÷ng ®Æt ®iÓm vµ truyÒn thèng cña ®éi ngò gi¸o viªn cña tr­êng : Sè l­îng , tuæi ®êi , tuæi nghÒ , tinh thÇn , thµnh tÝch...
- Th«ng c¶m, kÝnh träng , biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o .
- Chµo hái lÔ phÐp, ch¨m häc vµ häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao.
 II/ Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng.
 1. Néi dung .
- H/s hiÓu ®­îc biªn chÕ tæ chøc cña nhµ tr­êng .
 - Nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt ®éi ngò gv trong nhµ tr­êng .
 2. H×nh thøc ho¹t ®éng .
- Giíi thiÖu ho¹t ®éng ,trao ®æi ,v¨n nghÖ.
 III. ChuÈn bÞ .
S¬ ®å tæ chøc cña tr­êng ®Ó giíi thiÖu víi h/s .
Nh÷ng nÐt tiªu biÓu chung vµ riªng cña gv trong tr­êng .
H/s chuÈn bÞ vµi tiÕt môc v¨n nghÖ vÒ thÇy ,c« gi¸o .
Ph©n c«ng : Em...Huy.................®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh ,trang trÝ .
 IV. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng .
Em ..Mai Linh........cho c¸c b¹n h¸t bµi h¸t .Em ..Huy...tuyªn bè lý do ,giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng .
Mêi c« gi¸o chñ nhiÖmlªn giíi thiªu vÒ ®éi ngò c¸c thÇy c« gi¸o cña tr­êng .
Gv chñ nhiÖm lÇn l­ît giíi thiÖu .
 + Biªn chÕ tæ chøc cña nhµ tr­êng .
 + §Æc ®iÓm giao viªn trong nhµ tr­êng .
- Nh÷ng thµnh tÝch næi bËt trong nh÷ng n¨m qua ,®éi ngò gv cña tr­êng lu«n ®oµn kÕt gióp ®ì nhau vÒ mäi mÆt , nhiÒu thÇy c« ®­îc c«ng nhËn lµ Gi¸o viªn Giái, chiÕn sü thi ®ua , Lao ®éng Giái.
Em Huy c¶m ¬n c« chñ nhiÖm ®· giíi thiÖu cho c¶ líp hiÓu râ vÒ nh÷ng nÐt c¬ b¶n cña c¸c thÇy , c« gi¸o trong tr­êng sau ®ã yªu cÇu mçi b¹n nãi 1 c©u ng¾n gän vÒ c¶m xóc cña m×nh khi ®­îc nghe giíi thiÖu vÒ c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng .
- Tõng em häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn.
- Em Huy cho tãm t¾t ý kiÕn cña c¶ líp vµ høa .
+ Häc tËp nghiªm tóc vµ cã kÕt qu¶ tèt trong tÊt c¶ c¸c m«n häc .
+ Gi÷ trËt tù trong tÊt c¶ c¸c giê häc .
+ Cïng chia sÎ nçi buån, niÒm vui cña c¸c thÇy c« gi¸o .
+ Em Huy c¶m ¬n vµ chóc søc khoÎ c« gi¸o.
* kÕt thóc ho¹t ®éng : Líp h¸t bµi “ Líp chóng m×nh “
 Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2010
Toán:
NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
 I- MỤC TIÊU.
 - Học sinh biết : Đặt tính rồi tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.
 - Vận dụng trong giải bài toán có phép nhân. 
* Rèn KN: Nhân số có chữ số với số có một chữ số, làm tính đúng, nhanh
 II. §å dïng
 Bảng phụ.
 iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1.Bài cũ .
2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: 
 b) Khai thác:
- Hướng dẫn thực hiện phép nhân .
- Ghi bảng : 123 x 2 =?
- Y/c tìm kết quả của phép nhân bằng kiến thức đã học. 
- Hướng dẫn đặt tính và tính như SGV. 
* Giáo viên nêu phép nhân 326 x 3 = ?
- Y/c nhận xét đặc điểm phép tính .
- Y/c dựa vào ví dụ 1 để đặt tính và tính ra kết quả.
 c) Luyện tập:
Bài 1: - Gọi em nêu bài tập 1. 
- HS làm bảng con. 1 số em lên bảng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 a: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Yêu cầu đổi vở để chấm và chữa bài .
- Nhận xét bài làm của học sinh .
Bài 3: - Gọi học sinh đọc bài .
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài. 
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. 
- Gọi một học sinh lên bảng giải .
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
 Bài 4:
? x là thành phần nào trong phép chia?
? Nêu cách tìm và làm bài vào vở.
d) Củng cố – Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn VN học và làm bài tập 2b và VBT.
- Thực hiện phép tính bằng cách đặt tính và tính như đối với bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số .
- Học sinh đặt tính và tính :
 123
 x 2
 246 
- Là phép tính số có 3 chữ số với số có 1CS.
- Học sinh đặt tính rồi tính ra kết quả. 
- 2em nêu lại cách thực hiện phép nhân.
- Một học sinh nêu yêu cầu bài 1 .
- 4 em lên bảng thực hiện mỗi em 1 cột 
 341 213 212 203
 x 2 x 3 x 4 x 3
 682 639 848 609
- Một học sinh nêu yêu cầu bài 2a. 
- Cả lớp thực hiện làm vào vở 
- Hai em lên bảng đặt tính rồi tính. 
437 205
 x 2 x 4
874 820
- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
- Cả lớp làm vào vào vở.
Giải
 Số người trên 3 chuyến máy bay là:
 116 x 3 = 348 (người )
 Đ/S: 348 người
- HS đọc đề, nêu: SBC
- Nêu cách tìm và làm bài vào vở.
 x = 707, 642.
Tập làm văn:
NGHE – KỂ: TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU! 
NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG
 I- MỤC TIÊU.
- Nghe - kể lại được câu chuyện : Tôi có đọc đâu ( BT1)
- Bước đầu bết nói về quê hương hoặc nơi mình đang ở theo gợi ý.( BT2)
* Rèn KN : kể chuyện, tập diễn đạt ý của mình khi nói về quê hương.
 II. §å dïng
 - Bảng lớp chép sẵn gợi ý kể chuyện (BT1). 
- Bảng phụ viết sẵn gợi ý nói về quê hương (BT2).
 iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ.
2.Bài mới a/ Giới thiệu bài :
b/ Hướng dẫn làm bài tập :
Bài1: Gọi HS đọc y/c bài tập và câu hỏi gợi ý.
- Y/c đọc thầm, quan sát tranh minh họa.
- Giáo viên kể chuyện lần 1: 
? Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì?
? Người viết thư đã viết tiếp trong thư điều gì?
? Người bên cạnh kêu lên như thế nào?
- GV kể chuyện lần 2:
- Yêu cầu một học sinh giỏi kể lại.
- Yêu cầu từng cặp tập kể lại cho nhau nghe.
- Mời 4 – 5HS thi kể lại câu chuyện trước lớp.
- Giáo viên lắng nghe và nhận xét .
? Câu chuyện buồn cười ở chỗ nào? 
Bài tập 2: - Gọi 1 em nêu yêu cầu bài.
- Nhắc học sinh có thể dựa vào các câu hỏi gợi ý trên bảng để tập nói trước lớp.
- Yêu cầu học sinh tập nói theo cặp. 
- Mời 5 – 7 em thi trình bày bài trước lớp. 
- Giáo viên theo dõi nhận xét, sửa chữa.
 c) Củng cố – Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
- Dặn về viết lại những điều vừa kể về quê hương, chuẩn bị tốt cho tiết sau.
- 2 em đọc yêu cầu của bài và gợi ý.
- Lớp ĐT kết hợp q/sát tranh minh họa.
- Lắng nghe giáo viên kể chuyện.
+ Thấy người bên cạnh ghé mắt đọc trộm thư của mình.
+ Xin lỗi mình không viết tiếp được nữa vì hiện có người đang đọc trộm thư.
+ Không đúng! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu!
- Lớp theo dõi giáo viên kể lần 2 .
- 1HS lên kể lại câu chuyện. 
- Từng cặp tập kể chuyện.
- 4, 5 em thi kể lại câu chuyện trước lớp.
- Phải xem trộm thì mới biết được dòng người ta viết thêm vào thư 
- 1 em nêu yêu cầu bài. 
- Nhẩm các câu hỏi gợi ý trên bảng để tập nói trước lớp. 
- Từng cặp tập nói về quê hương.
- HS xung phong thi nói trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn nói tốt nhất.
-Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.
Chính tả: (Nhớ viết)
VẼ QUÊ HƯƠNG
 I- MỤC TIÊU.
 - Nhớ viết đúng bài chính tả, trình bày sạch sẽ và đúng hình thức bài thơ 4 chữ
 - Làm đúng BT3 a.
 * GDHS rèn chữ viết đẹp, biết giữ vở sạch 
 II. §å dïng
 -Bảng phụ.
 iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ.
 2.Bài mới 
 a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị :
- Đọc đoạn thơ trong bài: từ đầu đến Em tô đỏ 
- Lớp theo dõi đọc thầm theo , trả lời câu hỏi :
+ Vì sao bạn nhỏ lại thấy bức tranh quê hương rất đẹp ? 
+ Những từ nào trong bài chính tả cần viết hoa ?
- Yêu cầu lấy bảng con nhớ lại và viết các tiếng khó. 
* Yêu cầu HS nhớ - viết đoạn thơ vào vở. 
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh. 
* Chấm, chữa bài.
c/ Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2 a,b : - Nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài ào VBT.
- Dán 3 băng giấy lên bảng, mời 3HS lên thi làm bài, đọc kết quả.
- Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Gọi 3 - 4 em đọc lại bài làm trên bảng.
d) Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. 
- Dặn về nhà học bài 
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- Một học sinh đọc lại bài .
+ Vì bạn nhỏ rất yêu quê hương. 
+ Chữ cái đầu câu, đầu dòng thơ, tên riêng 
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con .
- Cả lớp viết bài vào vở.
- 2HS đọc yêu cầu của bài.
- Cả lớp thực hiện vào VBT.
- 3 em làm bài trên bảng. 
- Lớp nhận xét bài bạn .
 Ví dụ:Vần cần tìm là: 
Vườn – vấn vương – cá ươn – trăm đường 
- HS đọc lại bài trên bảng.
Sinh ho¹t líp
I. Môc tiªu
- HS thÊy ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn 11
	- Cã ý thøc söa sai nh÷ng ®iÒu m×nh vi ph¹m, ph¸t huy nh÷ng ®iÒu lµm tèt
	- GDHS cã ý thøc trong häc tËp vµ trong mäi ho¹t ®éng
II Néi dung sinh ho¹t
1. GV nhËn xÐt ­u ®iÓm :
	- Ngoan,lÕ phÐp víi thÇy c«, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ
	- Gi÷ g×n vÖ sinh chung, lao ®éng vÖ sinh s¹ch sÏ
	- Trong líp chó ý nghe gi¶ng	
- H¨ng say ph¸t biÓu, x©y dùng bµi 
- Cã nhiÒu tiÕn bé vÒ ch÷ viÕt 
- ChuÈn bÞ ®ñ ®å dïng häc tËp
2. Nh­îc ®iÓm :
	- Cßn hiÖn t­îng xÕp hµng kh«ng th¼ng 
	- Ch­a chó ý nghe gi¶ng 
	- Ch÷ viÕt ch­a ®Ñp, sai nhiÒu lçi chÝnh t¶
	- CÇn rÌn thªm vÒ ®äc vµ ch÷ viÕt :
	4. Vui v¨n nghÖ

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 3 tuan 11CKTKNS.doc