Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 5 (8)

Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 5 (8)

* Hoạt động 1: Luyện đọc.

· Gv đọc mẫu bài văn.

· Gv hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ.

- Gv mời Hs đọc từng câu.

- Gv mời Hs đọc từng đoạn trước lớp.

- Gv lưu ý Hs đọc đúng các câu:

. Lời viên tướng: Vượt rào, / bắt sống lấy nó ! // - Chỉ những thằng hèn mới chui. – Về thôi. (mệnh lệnh, dứt khoát).

. Lời chú lính nhỏ: Chui vào à? ( rụt rè, ngập ngừng) - Ra vườn đi ! (khẽ, rụt rè) - Như vậy là quá hèn. ( quả quyết)

 

doc 30 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 19/05/2017 Lượt xem 388Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 5 (8)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 5
Ngµy so¹n: Chđ nhËt ngµy 19/09/2010
Ngµy gi¶ng: Thø hai ngµy 20/09/2010 
S¸ng:
TiÕt 1- Chµo cê
TiÕt 2+3 : TËp ®äc -KĨ chuyƯn:
Ng­êi lÝnh dịng c¶m
I/ Mục tiêu:
A. Tập đọc.
- B­íc ®Çu biÕt ®äc ph©n biƯt lêi ng­êi dÉn chuyƯn víi lêi c¸c nh©n vËt.
- HiĨu ý nghÜa: Khi m¾c lçi ph¶i d¸m nhËn vµ sưa lçi; ng­êi d¸m nhËn lçi vµ sưa lçi lµ ng­êi dịng c¶m.
- Hs kt: §äc ®­ỵc 2,3 ®o¹n cđa c©u chuyƯn
B. Kể Chuyện.
 - BiÕt kĨ l¹i tõng ®o¹n cđa c©u chuyƯn theo tranh minh ho¹.
 II/ Các hoạt động:
1Bài cũ: Ông ngoại. 
- Gv mời 2 Hs đọc bài “ Ông ngoại” và hỏi.
+ Ông ngoại giúp bạn nhỏ đi học như thế nào? 
+ Bµi T§ nãi lªn ®iỊu g×?
- Gv nhận xét.
2Bài mới: 
	Giới thiiệu bài ( Gv cho Hs xem tranh minh họa.)– ghi tựa ®Ị: 
 Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
* Hoạt động 1: Luyện đọc.
Gv đọc mẫu bài văn.
Gv hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ.
Gv mời Hs đọc từng câu.
Gv mời Hs đọc từng đoạn trước lớp.
Gv lưu ý Hs đọc đúng các câu:
. Lời viên tướng: Vượt rào, / bắt sống lấy nó ! // - Chỉ những thằng hèn mới chui. – Về thôi. (mệnh lệnh, dứt khoát).
. Lời chú lính nhỏ: Chui vào à? ( rụt rè, ngập ngừng) - Ra vườn đi ! (khẽ, rụt rè) - Như vậy là quá hèn. ( quả quyết)
Gv mời 4 Hs K,G nối tiếp nhau đọc 4 đoạn của truyện.
Gv KK Hs giải thích từ mới: nứa tép, ô quả trám, thủ lĩnh, hoa mười giờ, nghiêm trọng, quả quyết.
Gv cho Hs đọc từng đoạn trong nhóm.
- Gv mời 1 Hs đọc lại toàn truyện.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài.
+ Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò chơi gì? Ở đâu?( TB,Y)
 + Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?
 + Việc leo rào của các bạn đã gây ra hậu quả gì?
 + Thầy giáo mong chờ điều gì ở học sinh trong lớp?
- Gv cho Hs thảo luận từng nhóm đôi để trả lời câu hỏi :
+ Vì sao chú lính nhỏ run lên khi nghe thầy giáo hỏi?
- Gv nhận xét, chốt lại : Vì chú sợ hãi. Vì chú đang suy nghĩ rất căng thẳng nhận lỗi hay là không. Vì chú quyết định nhận lỗi.
- Cả lớp đọc thầm đoạn 4:
+ Phản ứng của chú lính như thế nào khi nghe lệnh “ Về thôi!” của viên tướng?
+ Ai là người dũng cảm trong truyện này? Vì sao?
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại
- GV đọc lại đoạn 4. Gv hướng dẫn Hs đọc:
. Về thôi ! //
. Như vậy là hèn. //
. Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường.
. Những người lính và viên tướng / sững lại / nhìn chú lính nhỏ. // ( giọng ngạc nhiên).
. Rồi, / cả đội bước nhanh theo chú, / như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm.// (giọng vui, hào hứng).
- Gv mời 4 Hs K,G( KK HS TB,Y) thi đọc đoạn văn.
- Gv nhận xét , công bố bạn nào đọc hay nhất.
- Gv mời 4 Hs các em tự phân theo các vai, đọc lại truyện.
* Hoạt động 4: Kể chuyện.
- Gv treo tranh minh họa sau đó mời 4 Hs tiếp nối nhau kể 4 đoạn câu chuyện.
 Tranh 1: Viên tướng ra lệnh thế nào? Chú lính nhỏ có thái độ ra sao?
. Tranh 2: Cả tốp vượt rào bằng cách nào? Chú lính nhỏ vượt rào bằng cách nào? Kết quả ra sao?
. Tranh 3: Thầy giáo nói gì với Hs? Thầy mong điều gì ở các bạn?
. Tranh 4: Viên tướng ra lệnh thế nào? Chú lính nhỏ phản ứng ra sao? Câu chuyện kết thúc thế nào?
- Gv mời 2 Hs thi kể chuyện.
- Gv nhận xét, công bố bạn nào kể hay.
Học sinh đọc thầm theo Gv.
Hs đọc từng câu.
Hs đọc từng đoạn trước lớp.
Hs nối tiếp nhau đọc 4 đoạn trong bài.
Hs giải nghĩa từ. ( Đặt câu với những từ đó- HS K,G )
Hs đọc từng đoạn trong nhóm.
Hs đọc lại toàn chuyện.
- Hs đọc thành tiếng đoạn 1.Cả lớp đọc thầm.HS Y TL
1 Hs đọc đoạn 2.
Chú lính sợ làm đổ hàng rào vườn trường.
-Thầy mong học sinh dũng cảm nhận khuyết điểm.
Đại diện các nhóm lên cho ý kiến Hs nhận xét.
Chú lính đã chui qua lỗ hổng dưới chân hàng rào lại là người lính dũng cảm nhận lỗi và sữa lỗi.
- Hs thi đọc đoạn văn.Hs nhận xét.
- Hs đọc truyện theo vai của mình.
- Hs quan sát lần lượt 4 tranh minh họa.
- 4 Hs nối tiếp nhu kể 4 đoạn câu chuyện.
- Hs tự phân vai.và kĨ
-Hai Hs lên thi kể chuyện.
- Hs nhận xét.
3 Củng cố – dặn dò. 
Về luyện đọc lại câu chuyện.
Chuẩn bị bài: Cuéc häp cđa ch÷ viÕt
..........................................
TiÕt 4: To¸n
Nh©n sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè 
( cã nhí)
I/ Mục tiêu:
- BiÕt lµm tÝnh nhÊn sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( cã nhí)
- VËn dơng gi¶i bµi to¸n mét phÐp tÝnh nh©n.
II/ Chuẩn bị:
	* GV: Bảng phơ	* HS: VBT, bảng con.
III/ Các hoạt động:
1. Bài cũ: đọc bảng nhân 6.
2. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi tựa. 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Hướng dẫn thực hiện phép nhân.
a) Phép nhân 26 x 3.
- Gv HDHs đặt tính theo cột dọc.
- Khi thực hiện phép nhân này ta phải thực hiện từ đâu?
 26 * 3 nhân 6 bằng 18 viết 8, nhớ 1.
x 3 * 3 nhân 2 bằng 6, 6 thêm 1 bằng 
 78 7, viết 7. 
 * Vậy 26 nhân 3 bằng 78.
b) Phép nhân 54 x 6
- Gv yêu cầu Hs đặt tính theo cột dọc.
 54
 x
 6
 3 2 4
- Lưu ý: kết quả của phép nhân này là một số có ba chữ số.
Hướng dẫn bµi tËp
Bài 1 ( 1,2,4)
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Yêu cầu Hs cả lớp tự làm vào VBT. Bốn Hs lên bảng làm, nêu cách tính.
 - Gv nhận xét, chốt lại:
 Bài 2: 
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài.PT- tãm t¾t bµi to¸n( K,G )
- Gv yêu cầu Hs làm vào VBT. Một Hs lên bảng làm.
- Gv nhận xét, chốt lại. 
Bài 3: 
- Gv gäi1 Hs đọc y/c cuả đề bài. nhắc lại cách tìm số bị chia.
- Gv yêu cầu Hs cả lớp làm bài. Hai Hs lên bảng làm
- Gv nhận xét, chốt lại bài đúng. 
 X : 3 = 25 X : 5 = 28
 X = 25 x 2 X = 28 x 5
 X =50. X =140.
Cả lớp đặt tính ra giấy nháp.
Ta bắt đầu tính từ hàng đơn vị, sau đó đến hàng chục.
- 1 HS tr×nh bµy c¸ch ®Ỉt tÝnh
Một em lên bảng làm. Cả lớp làm vào nháp.
Hs đọc yêu cầu đề bài..
Học sinh làm bài vào bảng con.
4 Hs TB,Y lên bảng làm bài.
Cả lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
Hs cả lớp làm vào VBT. Một Hs lên bảng làm.
Hs nhận xét.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
Hs làm vàoVBT.2Hs lên bảng làm.
Hs nhận xét.
3Dặn dò. 
 - Chuẩn bị bài: Luyện tập.
 - Nhận xét tiết học. 
.........................................
ChiỊu
TiÕt 1- LuyƯn To¸n :
Nh©n sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( cã nhí)
I. Mơc tiªu :
- Biết thực hành nhân số có hai chữ số với số có một ch÷ số ( có nhớ).
- Rèn Hs TB, Y tính các phép tính nhân chính xác, thành thạo.
- HS K,G lµm quen víi mét sè bµi tËp n©ng cao cïng d¹ng.
II/ Chuẩn bị:
	Vë « ly, bảng con.
III/ Các hoạt động:
1. Bài cũ: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số 
Một em đọc bảng nhân 6.
Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài : X: 6 = 12 X: 4 = 23
2. ¤n luyƯn
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Bài 1 ( SGK)
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài: nêu cách tính.
- Yêu cầu Hs cả lớp tự làm vào vë . Bốn Hs lên bảng làm
 - Gv nhận xét, chốt lại:
 Bài 2: 
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài.Ph©n tÝch . ViÕt tãm t¾t bµi to¸n:
+ Có tất cả mấy cuén vải?
+ Mỗi cuén vải dài bao nhiêu mét?
+ Vậy muốn biết cả hai cuén vải dài bao nhiêu mét ta làm ntn?
- Gv yêu cầu Hs làm vào vë. Hs Y lên bảng làm.
- Gv nhận xét, chốt lại.
 Số mét vải 2 cuén vải có là:
 35 x 2 = 70 (m vải).
 Đáp số 70 m vải.
Bài 3: ( HS K,G )
§iỊn ch÷ sè cßn thiÕu vµo dÊu hái ( ?)
 a. 35 b. ?6 c. 35? d. 547
 x x x x
 ? 7 2 ?
 ?0 2?? ?14 ???
- GV gỵi ý : a. TÝch lµ sè cã hai ch÷ sè.
 b. Chĩ ý ch÷ sè hµng chơc cđa th­µ sè thø nhÊt .
 c. ë hµng chơc cã : 2x 5 = 10 , mµ ch÷ sè hµng chơc cđa tÝch lµ 1. VËy ®©y lµ phÐp nh©n cã nhí.
 d. V× tÝch lµ sè cã 3 ch÷ sè nªn thõa sè thø hai lµ 1.
Ta bắt đầu tính từ hàng đơn vị, sau đó đến hàng chục.
4 Hs lên bảng làm bài.
Cả lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
Hs thảo luận nhóm đôi.
Có hai tấm vải.
Mỗi tấm dài 35 mét.
Hs cả lớp làm vào vë 
Hs lên bảng làm.
Hs nhận xét.
- HS nªu c¸ch hiĨu ®Ị bµi.
- Lµm vµ ch÷a bµi
Dặn dò.
-TiÕp tơc häc thuéc b¶ng nh©n 6 vµ c¸ch thùc hiƯn tÝnh nh©n cã nhí
- Nhận xét tiết học. 
.....................................................
TiÕt 2 - LuyƯn KĨ chuyƯn:
Ng­êi lÝnh dịng c¶m
I. Mơc tiªu:
- RÌn KN kĨ chuyƯn tù nhiªn, thuéc cèt truyƯn 
- HS K,G kĨ toµn bé c©u chuyƯn.
II. H­íng dÉn kĨ chuyƯn:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. §äc l¹i bµi tËp ®äc : Ng­êi lÝnh dịng c¶m.
- Y/C tãm t¾t l¹i cèt truyƯn ( K,G )
2. LuyƯn KĨ chuyƯn
- Y/C quan s¸t tranh, kĨ chuyƯn theo tranh.
- Tỉ chøc thi kĨ chuyƯn : 
 + KĨ ®o¹n ( HSTB, Y)
 + KĨ c¶ chuyƯn ( K,G )
 3. Nªu ý nghÜa c©u chuyƯn:
C©u chuyƯn khuyªn c¸c em khi m¾c lçi ph¶i dịng c¶m nhËn lâi vµ sưa lâi , ng­êi d¸m nhËn lçi lµ ng­êi dịng c¶m nhÊt.
HS TB,Y ®äc bµi
K,G tr¶ lêi.
KĨ chuyƯn theo nhãm 3( mçi hS kĨ 1 tranh)
- §¹i diƯn nhãm kĨ nèi tiÕp 3 ®o¹n
2- 4 hS K,G kĨ c¶ chuyƯn
- Nªu l¹i ý nghÜa c©u chuyƯn.
III. Cđng cè – DỈn dß :
1 HS K kĨ l¹i c©u chuyƯn.
Ghi nhí néi dung chuyƯn Ng­êi lÝnh dịng c¶m.
 TiÕt 3- LuyƯn TiÕng ViƯt ( LuyƯn viÕt )
¤ng ngo¹i
I. Mơc tiªu :
- ViÕt ®o¹n v¨n trong bµi T§ ¤ng ngo¹i ( Bµi chÝnh t¶ -tuÇn 4)
- TiÕp tơc RÌn kÜ n¨ng viÕt ®ĩng cì ch÷ vµ mÉu ch÷ quy ®Þnh tr×nh bµy s¹ch sÏ , khoa häc.
- RÌn thãi quen ch÷a lçi sau khi viÕt. Tõ ®ã cã ý thøc cÈn thËn trong khi viÕt .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. LuyƯn viÕt ch÷ khã:
- GV ®äc lÇn l­ỵt tõng tõ : 
+ ChËm r·i , xe ®¹p cị, kh¾p , gâ thư....
- Chän mét sè ch÷ viÕt ®Đp,®ĩng mÉu tr×nh bµy lªn b¶ng 
2. Nghe viÕt ®o¹n v¨n 
- GV ®äc , HS viÕt bµi vµo vë LuyƯn viÕt
3. HD Sưa lçi :
- Y/C ViÕt l¹i c¸c ch÷ m¾c lçi ( mçi ch÷ viÕt mét dßng)
 4. Bµi tËp ©m vÇn:
-T×m c¸c tõ ... c lớp.
* Kết luận: Cần điền các từ: 
 a/ cố gắng - bản thân - dựa dẫm.
 b/ tiến bộ - làm phiền.
ª Hoạt động 3 :Xử lí tình huống 
- Lần lượt nêu ra từng tình huống ở BT3 - VBT và yêu cầu học sinh suy nghĩ cách giải quyết.
- Gọi 1 số HS nêu cách giải quyết của mình, lớp nhận xét bổ sung. 
* GV kết luận: Đề nghị của Dũng là sai. Hai bạn cần tự làm lấy việc của mình. 
*Hướng dẫn thực hành :
- Tự làm lấy những công việc của mình ở nhà, ở lớp. 
- Sưu tầm những mẫu chuyện tấm gương về tự làm lấy việc của mình 
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- Học sinh theo dõi giáo viên và tiến hành trao đổi để giải đáp tình huống do giáo viên đặt ra 
- Hai em nêu cách giải quyết của mình 
- Học sinh theo dõi nhận xét bổ sung.
- Lần lượt từng em nêu ý kiến của mình.
- Các nhóm thảo luận theo tình huống 
- Đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp.
- Lớp trao đổi nhận xét và bổ sung nếu có. 
- 2HS đọc lại ND câu a và b sau khi đã điền đủ.
- Lắng nghe GV nêu tìng huống.
- Lần lượt từng HS đứng nêu lên ý kiến về cách giải quyết của bản thân.
- Các em khác nhận xét đánh giá và bổ sung ý kiến của bạn, giải thích về ý kiến của mình.
- Về nhà sưu tầm các tranh ảnh, câu chuyên về các tấm gương tự làm lấy việc của mình.
- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.
ChiỊu
TiÕt 1- To¸n:
LuyƯn tËp
I/ Mục tiêu:
- BiÕt nh©n chia trpng ph¹m vi b¶ng nh©n 6 , b¶ng chia 6.
- VËn dơng trong gi¶i to¸n cã lêi v¨n (cã mét phÐp chia 6 ) 
II/ Chuẩn bị:
	* GV: Bảng phụ, VBT.
	* HS: VBT, bảng con.
III/ Các hoạt động:
1. Bài cũ: Bảng chia 6. 
- Gọi 2 học sinh lên đọc bảng chia 6.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới:
Giới thiệu bài : LuyƯn tËp
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Bài 1:
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:TÝnh nhÈm
- Gv yêu cầu Hs đọc kq từng phép tính trong bài.
- Gv nhận xét
 Bài 2: 
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của đề bài.
- Y/C hS K,G nªu c¸ch thùc hiƯ­n , lµm mÉu 1 phÐp tÝnh.
L­u ý hS : thø tù thùc hiƯn tõ tr¸i sang ph¶i.
- Gv nhận xét, chốt lại. 
 Bài 3:
- Yêu cầu Hs đọc yêu cầu của đề bài:
- Gv yêu cầu Hs K tóm tắt bài toán và làm bài vào VBT. Một Hs lên bảng làm.
- Gv nhận xét, chốt lại
Bài 4:
- Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Gv yêu cầu Hs nªu c¸ch nhËn biÕt 1/6 cđa mçi h×nh.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
 Hs nối tiếp nhau đọc kết quả từng phép tính trước lớp.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
- Ba Hs K,G lên bảng thi ®ua viÕt nhanh kq.
 Hs nhận xét.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
Hs làm vào VBT. HsTBlên bảng làm.
Hs nhận xét.
Hs đọc yêu cầu đề bài.T« mµu vµo h×nh.
3. Dặn dò. 
Chuẩn bị bài: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
Nhận xét tiết học.
TiÕt 3: Sinh ho¹t sao ( Liªn ®éi thùc hiƯn)
Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2009
TiÕt 1- To¸n :
T×m mét trong c¸c phÇn b»ng nhau cđa mét sè
I/ Mục tiêu:
- Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
- Aùp dụng để giải bài toán có lời văn.
II/ Chuẩn bị:
	* GV: Bảng phụ
	* HS: VBT, bảng con.
III/ Các hoạt động:
1. Bài cũ: Luyện tập
- Gọi 2 học sinh lên bảng ®äc b¶ng chia 6
- Gi¶i bµi 3
3. Bài mới:
Giới thiệu bài 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Hướng dẫn Hs tìm một trong các phần bằng nhau của một số .
- Gv nêu bài toán “ Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo?”. Ph©n tÝch :
+ Chị có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
+ Muốn lấy được 1/3 của 12 cái kẹo ta làm thế nào?
+ 12 cái kẹo, chia thành 3 phần bằng nhau thì mỗi phần được mấy cái kẹo?
+ Em làm thế nào để tìm được 4 cái kẹo?
-> 4 cái kẹo chính là 1/3 của 12 cái kẹo.
- Vậy muốn tìm một phần mấy của một số ta làm như thế nào?
H­íng dÉn lµm bµi tËp:
Bài 1
 - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài,t×m hiĨu mÉu:
- Gv y/c Hs làm bài.
- Gv nhận xét, chốt lại: 
1/3 của 12m là 12 : 3 = 4 ( m )
... .... .......
 Bài 2:
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của đề bài. pT y/c
- Gv yêu cầu Hs tự giải và làm vào VBT. 
Một Hs lên bảng làm bài.
- Gv chốt lại
Củng cố: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
 1/4 của 10 kg là . kg.
1/5 của 20 học sinh là . học sinh.
1/3 của 27 quả cam là .. quả cam.
1/6 của 36 l dầu là  l dầu.
- Gv chia lớp thành 2 nhóm. Cho các thi làm bài
Yêu cầu: Trong thời gian 5 phút, nhóm nào làm bài xong, đúng sẽ chiến thắng.
- Gv nhận xét bài làm, công bố nhóm thắng cuộc.
Đọc đề lại toán.
12 cái.
Ta chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau, sau đó lấy đi một phần.
Mỗi phần được 4 cái kẹo.
Ta thực hiện phép chia 12 : 3 = 4.
Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho số phần.
- Mét sè HS nãi tiÕp nh¾c l¹i quy t¾c.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
6 Hs lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào VBT.
Hs nhận xét.
Hs đọc yêu cầu của bài.
Cửa hàng có 42kg t¸o.
Đã bán được 1/6 số t¸o.đó.
Số t¸o.mà cửa hàng bán được
Ta phải tìm 1/6 của 4 2 kg t¸o.
Hs làm bài vào VBT. Một Hs TB lên bảng làm.
Hs nhận xét.
Hai nhóm thi làm toán.
Hs nhận xét.
3.Dặn dò. 
Chuẩn bị bài: Luyện tập.
Nhận xét tiết học.
TiÕt 2- TËp lµm v¨n:
TËp tỉ chøc cuéc häp
I/ Mục tiêu:
- B­íc ®Çu biÕt Xác định nội dung cuộc họp vµ tËp Tổ chức cuộc họp theo gỵi ý cho tr­íc - HS K,G biÕt tỉ chøc cuéc häp theo ®ĩng tr×nh tù.
 II/ Chuẩn bị:	
 * GV: Bảng lớp ghi gợi ý nội dung cuộc họp.
	 Trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp.
 * HS: VBT
 III/ Các hoạt động:
Bài cũ: - Gv gọi 1 Hs kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi.
- Gv gọi 2 Hs đọc bức thư điện báo gửi gia đình.
- Gv nhận xét bài cũ.
Bài mới 
	Giới thiệu bài + ghi tựa.
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
* Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập.
- Mục tiêu: Giúp cho Hs biết cách tổ chứcmột cuộc họp
Gv giúp Hs xác định yêu cầu của bài tập.
- Gv hỏi:
+ Bài “ Cuộc họp chữ viết” đã cho em các em biết: Để tổ chức tốt một cuộc họp, em phải chú ý những gì?
+ Hãy nêu trình tự tổ chức cuộc họp?
* Hoạt động 2: Từng tổ làm việc.
- Gv yêu cầu Hs ngồi theo tổ. Các tổ bàn bạc dưới sự điều khiển của tổ trưởng để chọn nội dung cuộc họp.
- GV cho 1 nhãm K,G lµm mÉu.
- Gv theo dõi, giúp đỡ các em.
- Gv cho các tổ thi tổ chức cuộc họp trước lớp.
- Gv bình chọn cuộc họp có hiệu quả nhất.
Hs đọc. Cả lớp đọc thầm theo.
Hs xem tranh.
Phải xác định rõ nội dung cuộc họp. Phải nắm được trình tự tổ chức cuộc họp.
A,Nêu mục đích cuộc họp ®b. Nêu tình hình của lớp ®c. Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó ® d. Nêu cách giải quyết ® e . Giao việc cho mọi người.
Hs ngồi theo tổ bắt đầu tiến hành cuộc họp dưới sự điều khiển của lớp trưởng.( tõ a ® e)
Hs tiến hành thi tổ chức cuộc họp giữa các tổ với nhau.
Hs nhận xét.
3. Củng cố – dặn dò
Về nhà bài viết nào chưa đạt về nhà sửa lại.
Nhận xét tiết học. – Chuẩn bị bài sau
TiÕt 3- LuyƯn TËp lµm v¨n:
TËp tỉ chøc cuéc häp
I. Mơc tiªu : 
- TiÕp tơc rÌn kÜ n¨ng nãi vµ giĩp HS biÕt ¸ch tỉ chøc mét buỉi häp theo ®ĩng c¸c yªu cÇu :
 + X¸c ®Þnh râ néi dung cuéc häp.
 + Tỉ chøc cuéc häp cã tr×nh tù hỵp lÝ.
II. H­íng dÉn «n luyƯn:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. §äc - Ph©n tÝch bµi TËp ®äc Cuéc häp cđa ch÷ viÕt.
GV ph©n tÝch : - Cuéc häp diƠn ra cã thêi gian cơ thĨ ( sau giê tan häc) 
Cã ®Þa ®iĨm ( t¹i líp häc ) 
Tãm t¾t : Mét cuéc häp th­êng diƠn biÕn theo tr×nh tù:
- Nªu mơc ®Ých cđa cuéc häp.
- Nªu t×nh h×nh cÇn chÊn chØnh.
- Nªu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh h×nh ®ã.
- Nªu c¸ch gi¶i quyÕt.
- Giao viƯc cho tõng ng­êi.
2.. VËn dơng tỉ chøc cuéc häp:
L­u ý HS : CÇn x¸c ®Þnh râ :Cuéc häp diƠn ra ë ®©u , vµo lĩc nµo , thêi gian häp lµ bao nhiªu l©u
- Mét cuéc häp tỉ bao gåm tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cđa tỉ
Vµ ng­êi®iỊu khĨn cuơoc häp th­êng lµ tỉ tr­ëng.
- GV chia líp thµnh 2 tỉ . Häp néi dung:
 1. Giĩp ®ì nhau häc tËp
 2. Gi÷ vƯ sinh chung.
- GV gỵi ý : Muèn bµn viƯc giĩp ®ì nhau hä tËp, tr­íc hÕt ph¶i xÐt t×nh h×nh cđa tỉ hiƯn nay ra sao: ai ch¨m , ai l­êi , ai chuyªn cÇn , ai cßn ®i muén. Ai kh¸ , ai giái , ai yÕu , yÕu m«n nµo , v× sao yÕu...
 + Tõ viƯc n¾m t×nh h×nh vµ nguyªn nh©n, nªu c¸c biƯn ph¸p kh¾c phơc vµ ®Èy m¹nh phong trµo häc tËp cđa tỉ.
3. GV nghe vµ nhËn xÐt c¸ch tỉ chøc tõng tỉ.
- BiĨu d­¬ng tỉ thùc hiƯn t­¬ng ®èi tèt.
- HS ®äc l¹i ba× tËp ®äc : 2-3 em
- Mét sè em nªu l¹i c¸c tiÕn tr×nh cuéc häp.
- VËn dơng ®Ĩ tỉ chøc mét cuéc häp tỉ.
Tỉ 1: Giĩp ®ì nhau häc tËp
Tỉ 2: Gi÷ vƯ sinh chung.
- C¸c tỉ thùc hiƯn häp tỉ víi néi dung ph©n c«ngcđa GV.
- Tr×nh bµy kÕt qu¶ .Tỉe b¹n gãp ý , bỉ sung.
II. NhËn xÐt - dỈn dß :
- Ghi nhí c¸c tiÕn tr×nh cuéc häp
.............................................
TiÕt 4- Sinh ho¹t líp: 
Tỉng kÕt TuÇn 5
.Mục tiêu:
 - HS biết được những ưu điểm, những hạn chế về các mặt trong tuần 5
- Biết đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế của bản thân.
II. Đánh giá tình hình tuần qua:
 * Nề nếp: - Đi học đúng giờ.Mét sè em nghØ kh«ng lý do.
 - Nề nếp lớp tương đối ổn định.
 * Học tập: 
 - Dạy-học đúng PPCT và TKB, có học bài và làm bài trước khi đến lớp - so¹n sách vở , ®å dïng cßn thiÕu.
 *VS: - Thực hiện vệ sinh hàng ngày trong các buổi học tù gi¸c , mét sè em ch­a tich cùc.
 - Vệ sinh thân thể ch­a tèt ë mét sè em
 III. Kế hoạch tuần 6
 * Nề nếp:
 - Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp đúng quy định.
 - Nhắc nhở HS đi học đều, nghỉ học phải xin phép.
 - Khắc phục tình trạng nói chuyện riêng trong giờ học.
 * Học tập:
 - Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần 6- - Chuẩn bị bài , s¸ch vë chu đáo trước khi đến lớp.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN(110).doc