Giáo án Lớp 3 Tuần 15 - Nguyễn Thị Hương - TH TT Cao Thượng

Giáo án Lớp 3 Tuần 15 - Nguyễn Thị Hương - TH TT Cao Thượng

Toán :

CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I/ Mục tiêu: Giúp HS:

 Biết thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( chia hết và chia có dư ) HS khá giỏi làm 1,2,3) HS TB làm BT1,2.

 Củng cố về giải bài toán giảm một số đi một số lần.

 GD các em ý thức học toán.

II/ Đồ dùng dạy học:

- GV bảng nhóm

- HS b/c vở BT

III/ Hoạt động dạy học:

 

doc 23 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 13/06/2017 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 15 - Nguyễn Thị Hương - TH TT Cao Thượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 15 Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Toán : 
CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I/ Mục tiêu: Giúp HS:
Biết thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( chia hết và chia có dư ) HS khá giỏi làm 1,2,3) HS TB làm BT1,2.
Củng cố về giải bài toán giảm một số đi một số lần.
GD các em ý thức học toán.
II/ Đồ dùng dạy học:
- GV bảng nhóm
- HS b/c vở BT
III/ Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
GV kiểm tra bài tiết trước:
- Nhận xét-ghi điểm:
2. Bài mới:
a.Giới thiệu bài:.
b.HD thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số:
*Phép chia 648 : 3
-Viết lên bảng phép chia 648 : 3 = ? và YC HS đặt tính theo cột dọc.
- ù GV nhắc lại cách tính. Nếu HS không tính được GV HD như SGK.
* Phép chia 236 : 5
-Tiến hành các bước như với phép chia 648 : 3 =216.
-YC HS thực hiện phép chia.
-Vậy 236 chia 5 bằng bao nhiêu, dư bao nhiêu?
c. Luyện tập:
* Bài 1:
-Xác định YC của bài, sau đó cho HS tự làm bài.
 -Chữa bài và cho điểm HS.
 * Bài 2: -HD HS tóm tắt:
-Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 3:
-Treo bảng phụ có sẵn bài mẫu và HD HS tìm hiểu.
4 Củng cố –Dặn dò: -Nhận xét giờ học,.
-3 HS lên bảng làm BT.
-1 HS lên bảng đặt tính, lớp thực hiện giấy nháp.
HS thực hiện theo YC của GV.
-HS nhắc lại cách thực hiện.
-1 HS lên bảng, lớp làm vào bảng con.
-236 chia 5 bằng 47, dư 1.
-HS nhắc lại cách thực hiện phép chia.
-4 HS lên bảng làm bài. HS lớp làm vào vở.
-4 HS lần lượt nêu trước lớp, cả lớp nghe và nhận xét.
-1 HS đọc đề bài.
-1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở.
-1 HS đọc bài toán.
-Số đã cho; giảm đi 8 lần; giảm đi 6 lần.
Ta chia số đó cho sồ lần cân giảm.
Tập đọc – Kể chuyện:
 HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA
I/ Mục tiêu: Giúp HS:
- Đọc đúng các từ,cụm từ.Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
- Bước đầu biết đọc phân biệt được lời dẫn chuyện và lời của nhân vật.
- hiểu ý nghĩa câu chuyện cho ta thấy bàn tay và sức lao động của con người chính là nguồn tạo nên của cải.( Trả lời được CH 1,2,3,4)
- Sắp xếp lại các tranh( SGK) theo đúng trình tự và kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo tranh minh hoạ.( HS khá giỏi kể lại được cả câu chuyện)
- GD các em biết đoàn kết . 
II/ Đồ dùng dạy học:
-GV. Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc. 
-HS SGK
III/ Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1/ Kiểm tra bài cũ: 
-YC HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài tập đọc Một trường tiểu học vùng cao..
-Nhận xét ghi điểm. 
2/ Bài mới: 
a.Giới thiệu:
b. Hướng dẫn luyện đọc: 
-Giáo viên đọc mẫu một lần. Giọng đọc thong thả, nhẹ nhàng tình cảm. 
* Đọc từng câu và luyện phát âm từ khó, từ dễ lẫn. 
-Đọc từng đọan và giải nghĩa từ khó. 
-YC 5 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài, sau đó theo dõi HS đọc bài và chỉnh sửa lỗi ngắt giọng cho HS.
- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm.
c. Hướng dẫn tìm hiểu bài: 
-Gọi HS đọc lại toàn bài trước lớp.
-Hỏi câu hỏi SGK
-Câu văn nào trong truyện nói lên ý nghĩa của câu chuyện
* Luyện đọc lại:
-GV chọn 1 đoạn trong bài và đọc trước lớp.
-Gọi HS đọc các đoạn còn lại.
-Tổ chức cho HS thi đọc theo đoạn.
-Cho HS luyện đọc theo vai.
-Nhận xét chọn bạn đọc hay nhất. 
 * Kể chuyện:
a. Sắp xếp thứ tự tranh:
-Gọi 1 HS đọc YC SGK.
-GV nhận xét chốt.
b. Kể mẫu:
- GV gọi 5 HS khá kể trước lớp, mỗi HS kể lại nội dung của một bức tranh.
 c. Kể theo nhóm:
-YC HS chọn 1 đoạn truyện và kể cho bạn bên cạnh nghe.
d. Kể trước lớp:
-Gọi 5 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện. Sau đó gọi 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
-Nhận xét và cho điểm HS. 
4.Củng cố-Dặn dò: 
-Hỏi em có suy nghĩ gì về mỗi nhân vật trong truyện?
-Về nhà học bài.Kể lại chuyện
-2 học sinh lên bảng trả bài cũ. 
-Học sinh theo dõi giáo viên đọc mẫu. 
-Mỗi học sinh đọc một câu từ đầu đến hết bài.(2 vòng)
-1 học sinh đọc từng đọan trong bài theo hướng dẫn của giáo viên. 
-5 HS đọc: Chú ý ngắt giọng đúng ở các dấu câu.
-Mỗi học sinh đọc 1 đọan thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên: 
-Mỗi nhóm 5 học sinh 
-1 HS đọc, lớp theo dõi SGK.
- HS đọc từng doạn trả lời câu hỏi
-HS đọc thầm đoạn 4, 5 và trả lời:
-HS suy nghĩ trả lời théo ý riêng.
-HS theo dõi GV đọc.
-4 HS đọc. 
-HS xung phong thi đọc.
-2 HS tạo thành 1 nhóm đọc theo vai: người dẫn truyện, ông lão.
- HS hát tập thể 1 bài.
-1 HS đọc YC.
-Làm việc theo nhóm, sau đó bao cáo.
-Lờiù giải: 3 - 5 - 4 -1 -2.
-HS kể theo YC.
-HS nhận xét cách kể của bạn.
-Từng cặp HS kể.
-5 HS thi kể trước lớp.
-Cả lớp nhận xét, bình chọn bạn kể đúng, kể hay nhất.
- 2 – 3 HS trả lời theo suy nghĩ của mình.
-Lắng nghe.
Mĩ thuật
GV chuyên dạy
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán: 
CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Tiếptheo)
I/ Mục tiêu: Giúp HS:
 Biết đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ở trường hợp thương có số 0 ở hàng đơn vị.
Giải bài toán có liên quan đến phép chia.
HS khá giỏi Thực hiện cả 3 BT, HS yếu và TB làm BT 1,2 
II/ Đồ dùng dạy học:
- GV bảng nhóm
- HS b/c vở BT
III/ Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
GV kiểm tra bài tiết trước:
- Nhận xét-ghi điểm:
2 Bài mới:
a.Giới thiệu bài:
b.Hướng dẫn thực hiên chia số có ba chữ số cho số có một chữ số:.
Phép chia 560 : 8 (Phép chia hết)
-Viết lên bảng phép tính ä60 : 8 = ? và YC HS đặt tính theo cột dọc.
*Phép chia 632 : 7
Tiến hành tương tự như với phép chia trên.
e. Luyện tập:
Bài 1: 
-YC HS vừa lên bảng lấn lượt nêu rõ từng bước chia của mình.
-Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 2: 
-Một năm có bao nhiêu ngày?
-Một tuần lễ có bao nhiêu ngày?
-Muốn biết năm đó có bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ta phải làm như thế nào?
Chữa bài và cho điểm.	
Bài 3: -Bài tập YC chúng ta làm gì?
-Phép chia b sai ở bước nào, hãy thực hiện lại cho đúng.
4 Củng cố – Dặn dò:
-về nhà luyện tập thêm về chia số có ba chữ số cho số có một chữ số..
-3 HS lên bảng làm BT.
-Nghe giới thiệu.
-1 HS lên bảng đặt tính, lớp thực hiện vào b/con.
-4 HS lên bảng làm bài. HS lớp làm vào vở.
-4 HS lần lượt nêu trước lớp, cả lớp nghe và nhận xét.
- 1 HS đọc YC.
-Có 365 ngày.
-Có 7 ngày.
-Ta phải thực hiện phép chia 365 chia 7.
-HS tự kiểm tra hai phép chia.
-a/ đúng.
-b/ sai: Ở lần chia thứ hai. Hạ 3, 3 chia 7 được 0, phải viết 0 vào thương mới đúng.
Tập đọc
NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN
I/ Mục tiêu: Giúp HS:
Đọc đúng các từ, tiếng khó. Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
Đọc bài với giọng kể, nhấn giọng một số từ tả đặc điểm của nhà rông Tây Nguyên gắn với nhà rông ( trả lời được các câu hỏi SGK)
HS khá giỏi đọc đúng giọng kể, biết nhấn giọng từ tả đặc điểm.
II/ Đồ dùng dạy học:
GV tranh minh hoạ. Bảng phụ
III/ Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1 . KTBC:
HS đọc thuộc lòng bài Nhớ Việt Bắc.
2. Bài mới: a.GTB: 
b..Luyện đọc:
-Đọc mẫu: GV đọc mẫu toàn bài một lượt.
- Hướng dẫn HS đọc từng câu và kết hợp luyện phát âm từ khó.
- Hướng dẫn đọc từng đoạn và giải nghĩa từ khó.
-Gọi 3 HS đọc nối tiếp, mỗi em đọc một đoạn của bài, theo dõi HS đọc để HD cách ngắt giọng cho HS. 
-YC 3 HS đọc bài trước lớp, mỗi HS đọc 2 đoạn.
-YC HS đọc bài theo nhóm.
-Tổ chức thi đọc giữa các nhóm.
c. HD tìm hiểu bài:
- Hỏi câu hỏi SGK
 d. Luyện đọc lại:.
 -Gọi 3 đến 4 HS đọc đoạn mình chọn trước lớp, sau khi đọc giải thích rõ vì sao em chọn đọc đoạn đó.
4. Củng cố – Dặn dò:
-Hỏi: Câu chuyện cho em biết điều gì về Tây Nguyên?
- Nhận xét giờ học, về nhà đọïc lại bài
-3 HS lên bảng thực hiện.
.
-Theo dõi GV đọc.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu, mỗi em đọc 1 câu từ đầu đến hết bài. Đọc 2 vòng.
-HS luyện phát âm từ khó.
- Đọc từng đoạn trong bài theo HD của GV:
-3 HS đọc từng đoạn trước lớp, chú ý ngắt giọng cho đúng.
 -3 HS đọc bài cả lớp theo dõi SGK.
-Mỗi nhóm 3 HS lần lượt đọc 
-Hai nhóm thi đọc nối tiếp.
- 1 HS lại đoạn 1 của bài.
-HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời:
-HS tự luyện đọc.
-3 đến 4 HS trình bày, cả lớp theo dõi và nhận xét.
- 1 vài em trả lời
Chính tả( Nghe viết )
HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA
I/ Mục tiêu: Giúp HS:
Nghe viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức văn xuôi. 
Làm đúng các bài tập chính tả: Phân biệt ui/uôi, s/x hoặc âc/ât. Làm đúng BT(3) . HS viết chữ đẹp trình bày sạch sẽ.
Rèn tính cẩn thận, khoa học.
II/ Đồ dùng dạy học:
Bảng viết sẵn các BT chính tả.
HS bút vở BT
III/ Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của thày
 Hoạt động của trò
1/ KTBC:
- Gọi HS đọc và viết các từ khó của tiết chính tả trước.
- màu sắc, hoa màu, nhiễm bệnh, tiền bạc,)
2/ Bài mới:
a/ GTB: - Ghi tựa:
b/ HD viết chính tả:
 - GV đọc đoạn văn 1 lần.
Hỏi: Khi ông lão vứt tiền vào lửa người con đã làm gì?
-Hành động đó nói lên điều gì?
* HD cách trình bày:
- Đoạn văn có mấy câu?
- Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao?
- Lời nhân vật phải viết nt ... ûa HĐ phát thanh truyền hình?
3 .Bài mới:
- GT bài
 HĐ 1: Hoạt động nhóm 
Y / C học sinh QS theo nhóm hình 58 , 59, SGKvà thảo luận
Cho các nhóm lên trình bày kết quả
GV kết luận 
 HĐ 2 : Thảo luận theo cặp
Y / C từng cặp kể cho nhau nghe về HĐ nông nghiệp ở tỉnh nơi em đang sống?
Gọi học sinh trình bày
Củng cố : Nhắc lại nội dung bài 
Dặn dò : các em tích cực tham gia vào HĐ nông nghiệp
2 em trả lời
Quan sát trảthảo luận nhóm đôi
Đại diiện nhóm trình bày
Các cặp kể cho nhau nghe
Đại diện nhóm trình bày
Thể dục
Bài: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I/ Mục tiêu: Giúp HS:
 Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài thể dục phát triển chung. 
 Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. 
Biết cách chơi và tham gia chơi được.HS khá giỏi thuộc cả 7 động tác chơi thành thạo trò chơi.
Giáo dục Các em rèn luyện thường xuyên. 
II/ Đồ dùng dạy học:
 -Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện.
 -Phương tiện: CB còi, dụng cụ và kẽ sẵn các vạch cho trò chơi: “Đua ngựa”
III/ Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của thày
 Hoạt động của trò
1.Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, Y/C giờ học: 1 -2 phút.
2 . Phần cơ bản:
-Ôn bài thể dục phát triển chung : 10 – 13 phút.
+ Tập liên hoàn cả 8 động tác, mỗi động tác 4 x 8 nhịp. 
+ Chia tổ tập luyện thi đua.
+ Biểu diễn thi đua bài thể dục phát triển chung giữa các tổ: 1 lần.
- Chơi trò chơi :“Đua ngựa” 
3. Phần kết thúc:
-GV cùng HS hệ thống bài :1 phút.
-GV nhận xét giờ học : -GV giao bài 
-Lớp tập hợp 4 hàng dọc, điểm số báo cáo.
-Khởi động: -Tham gia trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” một cách tích cực.
+Lắng nghe sau đó ôn luyện.
+Tập luyện dưới sự HD của cán sự lớp.
+Tập luyện theo tổ, tổ trưởng điều khiển tổ mình tập luyện.
+ Biểu diễn thi bài thể dục phát triển chung giữa các tổ: 1 lần.( Thi đua)
-HS tham gia chơi tích cực.
-Hát 1 bài.
-Nhắc lại ND bài học.
tập về nhà
Tiếng anh 
GV chuyên dạy
Thứ sáu ngày 3 tháng12 năm 2010
Toán:
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Giúp HS:
Biét làm tính nhân, chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số.
(Bước dầu làm quen với cách viết gọn )và giải bài toán bằng hai phép tính.
Hs khá giỏi Làm cả (4 BT) HS yếu TB làm BT 1,2,3.
Giáo dục các em chăm chỉ học toán
II/ Đồ dùng dạy học:
GV nội dung bài tập, bảng phụ
HS vở, bút
III/ Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
GV kiểm tra bài tiết trước:
- Nhận xét-ghi điểm:
2. Bài mới: a.Giới thiệu bài:
b. Luyện tập:
Bài 1: 
-YC 3 HS vừa lên bảng nêu rõ từng bước tính của mình. 
Bài 2: 
-HD HS đặt tính, sau đó nêu YC
-YC HS tự làm các phần còn lại
Bài 3:
-Bài toán YC tìm gì?
-Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 4:
-Bài toán YC tìm gì?
Muốn biết tổ còn phải dết bao nhiêu áo len nửa ta phải biết được gì?
-Bài toàn cho biết gì về số áo len đã dệt?
-Vậy làm thế nào để tìm được số áo len đã dệt?
 Bài 5:
-Bài tập YC chúng ta làm gì?
-Muốn tính độ dài của một đường gấp khúc ta làm thế nào?
-YC HS tự làm bài.
 4 Củng cố – Dặn dò:
-Nhận xét giờ học, tuyên dương 
-3 HS lên bảng làm BT.
-1 HS nêu YC bài.
-Đặt tính sao cho các hàng đơn vị thẳng cột với nhau. Tính nhân từ phải sang trái.
-3 HS lên bảng làm bài, lớp làm VBT.
1 HS đọc đề SGK.
-1 HS lên bảng làm bài, lớp làm VBT.
-1 HS đọc YC đề SGK.
-YC ta tìm số áo len mà tổ đó còn phải dệt.
-Ta phải biết tổ đã dệt được bao nhiêu chiếc áo len trong 450 chiếc áo.
-Số áo len đã dệt bằng tổng số áo.
-Lấy 450 áo chia cho 5.
-Bài toán YC chúng ta tính độ dài đường gấp khúc ABCDE và KMNPQ.
-Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng đường gấp khúc đó.
-2 HS lên bảng, lớp làm VBT.
Tập làm văn
Nghe kể: GIẤU CÀY- GIỚI THIỆU VỀ TỔ EM.
I/ Mục tiêu: Giúp HS: 
 -Dựa vào gợi ý kể lại được câu chuyện giấu cày (BT 1)
 -Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
 -Dựa vào gợi ý kể lại được những hoạt động của tổ trong tháng vừa qua.HS khá giỏi viết được đoạn văn ngắn khoản 5 câu giới thiệu về tổ của mình.
II. Đồ dùng dạy - học:
 -Viết sẵn nội dung gợi ý của các bài tập trên bảng.
 -HS chuẩn bị bảng thống kê các hoạt động của tổ trong tháng vừa qua.
III/ Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ:
-Trả bài và nhận xét về bài tập làm văn viết như tuần 13.
Dạy – học bài mới:
Giới thiệu bài, ghi tựa.
Hướng dẫn kể chuyện
-GV kể chuyện 2 lần.
-Hỏi: Vì sao nhà văn không đọc được bản thông báo?
-Ông nói gì với người đứng cạnh?
-Người đó trả lời ra sao
-Câu trả lời có gì đáng buồn cười?
-Yêu cầu 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp.
-Yêu cầu HS thực hành kể chuyện theo cặp.
-Gọi một số HS kể lại câu chuyện trước lớp.
-Nhận xét và cho điểm HS.
Kể về hoạt động của tổ em
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 2.
-Bài tập yêu cầu em giới thiệu điều gì?
-Em giới thiệu những điều này với ai?
-GV hướng dẫn cách giới thiệu
-Gọi 1 HS khá nói tiếp các nội dung còn lại theo gợi ý của bài.
-Chia HS thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có từ 4 – 6 HS và yêu cầu HS tập giới thiệu trong nhóm. Khi giới thiệu có thể kèm theo cử chỉ điệu bộ -Nhận xét và cho điểm HS.
Củng cố, dặn dò: 
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện Tôi cũng.
-Nghe GV nhận xét bài.
-Nghe GV kể chuyện.
-Vì nhà văn quên không mang kính.
-HS trả lời
1 HS khá kể, cả lớp theo dõi và nhận xét phần kể chuyện của bạn.
-2 HS ngồi cạnh nhau kể lại câu chuyện cho nhau nghe.
-3 đến 5 HS thực hành kể trước lớp.
-1 HS đọc yêu cầu, 1 HS đọc nội dung gợi ý, cả lớp đọc thầm đề bài.
 -Em giới thiệu với 1 đoàn khách đến thăm lớp. 
-2 đến 3 HS nói lời chào mở đầu.
-1 HS nói trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét, bổ sung, nếu cần.
-Hoạt động theo nhóm nhỏ, sau đó một số HS trình bày trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét và bình chọn bạn kể đúng, kể tự nhiên và hay nhất về tổ của mình.
như bác và hoàn thành bài giới thiệu về tổ mình.
Chính tả ; (nghe – viết)
NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN
I/ Mục tiêu: Giúp HS:
-Nghe- viết đúng bài CT ; trình bày sạch sẽ đúng quy định.
-Làm đúng các bài tập chính tả: phân biệt au/ âu, l/n hay i/iê.HS khá giỏi làm đúng BT3 .
- Giáo dục HS tính cẩn thận , viết chữ đẹp.
II . Đồ dùng dạy- học:
-Viết sẵn nội dung các bài tập chính tả trên bảng phụ, hoặc giấy khổ to. Bút dạ.
III/ Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi HS lên bảng đọc và viết các từ sau: giày dép, no nê, lo lắng.
-Nhận xét, cho điểm 
2. Bài mới:
Giới thiệu bài, ghi tựa.
Hướng dẫn viết chính tả:
*Trao đổi về nội dung bài viết.
-GV đọc đoạn thơ 1 lượt.
-Hỏi: Cảnh rừng Việt Bắc có gì đẹp?
-Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở Việt Bắc?
*Hướng dẫn cách trình bày:
-Đoạn thơ có mấy câu?
-Đoạn thơ viết theo thể thơ nào?
-Trình bày thể thơ này như thế nào?
-Những chữ nào trong đoạn thơ phải viết hoa?
*Hướng dẫn viết từ khó:
-Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.
-Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được.
*Viết chính tả.(GV HD HS thực hiện như các tiết trước)
*Soát lỗi.
*Chấm bài. -Thu 5 -7 bài chấm điểm nhận xét.
Hướng dẫn làm bài tập chính tả.
Bài 2. -Gọi HS đọc yêu cầu.
-Yêu cầu HS tự làm.
Bài 3:a) Gọi HS đọc yêu cầu.
-Dán băng giấy lên bảng.
-Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
-Yêu cầu HS đọc lại lời giải và làm bài
4.Củng cố, dặn dò: Dặn HS về nhà học thuộc.
-1 HS đọc cho 3 HS viết bảng lớp, HS dưới lớp viết vào vở nháp.
-HS lắng nghe, nhắc lại.
-Theo dõi GV đọc, 2 HS đọc lại.
- HS trả lời
-Người cán bộ nhớ hoa, nhớ người Việt Bắc.
-Đoạn thơ có 5 câu.
-Đoạn thơ viết theo thể thơ lục bát.
-Dòng 6 chữ viết lùi vào 1 ô, dòng 8 chữ viết sát lề.
-Những chữ đầu dòng thơ và tên riêng Việt Bắc.
-Thắt lưng, chuốt, trăng rọi, thuỷ chung,...
-Đọc: 3 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào bảng con.
(HS thực hiện dưới sự HD của GV)
-Đổi chéo vở và dò bài.
-1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
-3 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào nháp.
-1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
-Các nhóm lên làm theo hình thức tiếp nối. Mỗi HS điền vào 1 chỗ trống.
-Đọc lại lời giải và làm bài vào vở.
các câu tục ngữ ở- bài tập 3 và chuẩn bị bài sau.
Âm nhạc 
GV chuyên dạy
SINH HOẠT LỚP
SƠ KẾT TUẦN 15
 I/ Giáo viên nêu yêu cầu tiết sinh hoạt cuối tuần. 
Các tổ trưởng nhận xét chung về tình hình thực hiện trong tuần qua. 
Tổ 1; Tổ 2; Tổ 3
Các tổ báo kết quả đánh giá nhận xét
Bầu cá nhân xuất sắc, tổ xuất sắc .
Giáo viên nhận xét chung lớp. 
Về nề nếp: 
Về học tập:
Về vệ sinh:
Tổng kết thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Tuyên dương tổ, cá nhân có nhiều thành tích.
 II/ Phương hướng tuần tới: 
Phát động thi đua đợt 2. Học tập theo gương anh bôï đội cụ hồ 
Thường xuyên chú ý một số các học sinh còn yếu hai môn Toán và Tiếng Việt, có kế hoạch kiểm tra và bồi dưỡng kịp thời. 
Giáo dục HS bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, thực hiện tốt an toàn giao thông.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 15.doc