Giáo án Lớp 3 Tuần 18 - Trường PTDTBT TH & THCS Bùi Thị Xuân

Giáo án Lớp 3 Tuần 18 - Trường PTDTBT TH & THCS Bùi Thị Xuân

Mĩ thuật:

VẼ THEO MẪU: VẼ LỌ HOA

I/ Mục tiêu

- Học sinh nhận biết được hình dáng,đ/điểm của một số lọ hoa và vẻ đẹp của chúng.

- Học sinh biết cách vẽ lọ hoa.

- Vẽ được hình lọ hoa và trang trí theo ý thích.

II/Chuẩn bị

GV: -Sưu tầm tranh, ảnh một số loại lọ hoa có kiểu dáng, chất liệu (gốm, sứ, .)

 - Một số bài vẽ cái lọ của học sinh các lớp trước.

HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.

 

doc 25 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 16/06/2017 Lượt xem 91Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 18 - Trường PTDTBT TH & THCS Bùi Thị Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG Lớp:3A
 TUẦN: 18 Từ : 17/12 - 21/ 12/ 2012
THỨ 
MÔN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY
 SÁNG 
THỨ 
 HAI
MT
1
Vẽ theo mẫu: Vẽ lọ hoa
T ĐỌC
2
Ôn tập và kiểm tra cuối HKI (T1) Ôn tập
TĐ- KC
3
Ôn tập và kiểm tra cuối HKI (T2)
TOÁN
4
Chu vi hình chữ nhật
CHIỀU THỨ BA
TOÁN 
1
Chu vi hình vuông
CT
2
Ôn tập và kiểm tra cuối HKI (T3)
TNXH
3
Ôn tập và kiểm tra HKI (TT)
T D
4
Ôn tập rèn luyện TT & KN Vận động cơ bản- Đội hình đội ngũ Tc Chim về tổ (bỏ di chuyển hướng phải trái )
CHIỀU THỨ TƯ
T ĐỌC
1
Ôn tập và kiểm tra cuối HKI (T4)
TOÁN
2
Luyện tập
LTVC
3
Ôn tập và kiểm tra cuối HKI (T5)
T ÊĐÊ
4
T ÊĐÊ
5
CHIỀU
THỨ NĂM
 N
1
Tập biểu diễn các bài hát đã học.
T.VIẾT
2
Ôn tập và kiểm tra cuối HKI (T6)
TOÁN 
3
Luyện tập chung
TNXH
4
Vệ sinh môi trường
TD
5
Ôn tập Đội hình đội ngũ bài tập rèn luyện TT & KN Vận động cơ bản (bỏ di chuyển hướng phải trái )
Giáo viên soạn bài chú ý điều chỉnh số 5842 BGD&ĐT
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012
Mĩ thuật:
VEÕ THEO MAÃU: VEÕ LOÏ HOA
I/ Mục tiêu
- Học sinh nhận biết được hình dáng,đ/điểm của một số lọ hoa và vẻ đẹp của chúng.
- Học sinh biết cách vẽ lọ hoa.
- Vẽ được hình lọ hoa và trang trí theo ý thích.
II/Chuẩn bị
GV: -Sưu tầm tranh, ảnh một số loại lọ hoa có kiểu dáng, chất liệu (gốm, sứ, ...) 
 - Một số bài vẽ cái lọ của học sinh các lớp trước.
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy,màu.
 III/Hoạt động dạy-học chủ yếu
 1.Tổ chức. (2’)
 2.Kiểm tra đồ dùng.
 3.Bài mới. a.Giới thiệu
 b.Bài giảng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: 07’Quan sát,nhận xét
 - Giáo viên giới thiệu các kiểu dáng lọ hoa để học sinh nhận biết:
+ Hình dáng lọ hoa?
+ Các bộ phận?
+ Trang trí (hoạ tiết và màu sắc).
+ Chất liệu (gốm, sứ, thuỷ tinh, sơn mài, ...) 
Hoạt động 2: 10’Cách vẽ lọ hoạ 
- Gv có thể bày mẫu ở các vị trí khác nhau cho h/s vẽ theo nhóm.
- Giáo viên cho xem một số bài vẽ lọ hoa của lớp trước để các em học tập cách vẽ hình và cách trang trí.
Hoạt động 3: 15’Thực hành: 
+ Vẽ hình cân đối với phần giấy quyđịnh
+ Vẽ hình xong có thể trang trí theo cách riêng, sao cho phù hợp với hình dáng lọ. 
+ HS quan sát và trả lời câu hỏi.
+ Phác khung hình lọ hoa cho vừa với phần giấy, phác trục. 
+ Phác nét tỉ lệ các bộ phận (miệng, cổ, vai, thân lọ, ...)
+ Vẽ nét chính.
+ Vẽ hình chi tiết.
+ Có thể trang trí như lọ mẫu hoặc theo ý thích, 
+ Vẽ vào vở tập vẽ 3
+ Vẽ màu tự do.
Hoạt động 4: 03’Nhận xét,đánh giá.
- Giáo viên thu một số bài đã hoàn thành và yêu cầu học sinh nhận xét đánh giá một số bài vẽ đẹp về hình và cách trang trí.
+ Học sinh tự xếp loại bài vẽ theo ý thích. 
 Dặn dò HS: 
 - Quan sát thêm các lọ hoa khác và so sánh hình dáng, màu sắc của chúng.
 - Quan sát các mẫu trang trí hình vuông.
-----------------------------------------------------------------------------
Tập đọc:
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA ( Tiết 1 )
I. MỤC TIÊU:
Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút), trả lời được 1 CH về nội dung đoạn, bài, thuộc được 2 đoạn thơ đã học ở KHI .
Nghe-viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài chính tả (tốc độ viết khoảng 60 chữ/15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Gv : Phiếu ghi tên bài tập đọc 
HS : Vở bài tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/.Giới thiệu bài :
Gv giới thiệu tuần ôn tập .
2/.Kiểm tra tập đọc :
Gọi HS bốc thăm bài tập đọc đã học để đọc.
Gv cho HS đọc theo chỉ định trong phiếu .
Gv đặt câu hỏi trong đoạn văn vừa đọc . Gv chấm điểm 
Hướng dẫn làm bài tập .
Viết chính tả 
Gv đọc mẫu Rừng cây trong nắng 
Gọi 2 hs đọc lại
Giảng từ khó : uy nghi, tráng lệ (đẹp lộng lẫy)
 Đoạn văn tả cảnh gì ?
Gv đọc từng câu cho hs nêu từ khó: Uy, tráng lệ, vươn thẳng
Gọi hs đọc các từ khó
Gv cho HS viết bảng con .
Gv đọc cho HS viết .
Thu, chấm, chữa bài .
3/.Củng cố, dặn dò :
Tuyên dương những em học tốt .
 Gv nhận xét tiết học .
HS lên bốc thăm và chuẩn bị 1 phút 
Hs đọc theo phiếu
Trả lời câu hỏi .
Hs lắng nghe
2 HS đọc lại 
Cảnh đẹp của rừng cây trong nắng
Hs nêu từ khó
Hs đọc các từ khó
Hs viết các từ khó.
Hs viết vào vở.
-------------------------------------------------------------------
Kể chuyện:
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (Tiết 2)
 I. MỤC TIÊU:
Möùc ñoä, yeâu caàu veà kó naêng ñoïc nhö tieát 1.
Tìm ñöôïc nhöõng hình aûnh so saùnh trong caâu vaên.( BT 2 )
 II. CHUẨN BỊ : Phieáu hoïc taäp ghi caùc baøi taäp ñoïc.
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Giôùi thieäu baøi: 
GV giới thiệu bài – ghi tựa lên bảng.
2. Kieåm tra taäp ñoïc :(khoaûng 1/4 HS trong lôùp)
Gv yeâu caàu töøng HS leân boác thaêm ñoïc baøi.
Ñaët caâu hoûi ñeå HS traû lôøi öùng vôùi noäi dung baøi ñoïc.
GV nhaän xeùt vaø chaám ñieåm.
3.Höôùng daãn HS laøm baøi taäp
Bài 2:
Gọi 1 hs đọc yêu cầu bài tập
Giaûi nghóa töø : neán ( vaät ñeå thaép saùng, laøm baèng môõ hay saùp, ôû giöõa coù baác, coù nôi goïi laø saùp hay ñeøn caøy ); duø ( vaät nhö chieác oâ duøng ñeå che naéng, möa cho khaùch treân baõi bieån)
Gv yeâu caàu HS laøm baøi caù nhaân
Gv gọi 2 hs lên bảng làm bài
Gv nhận xét, cho điểm.
Bài tập 3 : 
Gv đọc yêu cầu .
Gv cho HS phát biểu ý kiến 
Gv nhận xét và chốt lại lời đúng :Từ biển trong biển xanh lá xanh rờn không có nghĩa là vùng nước mặn mênh mông trên bề mặt Trái Đất mà chuyển thành nghĩa một tập hợp rất nhiều sự vật: lượng lá trong rừng tràm bạt ngàn trên một diện tích rộng khiến ta tưởng như đang đứng trước một biển lá.
Gọi vài hs nhắc lại
3. Cuûng coá - Daën doø
Về tiếp tục ôn các bài đã học .
Gv nhaän xeùt tieât hoïc.
Hs lắng nghe
Boác thaêm ñoïc baøi
Traû lôøi caâu hoûi
Hs lắng nghe
HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT
 HS laøm VBT
2 hs lên bảng làm bài.
Những cây tràm vươn thẳng như những cây nến khổng lồ 
Đước như cây dù 
Hs lắng nghe.
1 hs đọc yêu cầu
Hs lắng nghe
-Hs lắng nghe
-Hs lắng nghe
--------------------------------------------------------------------
Toán:
CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT
I. MỤC TIÊU:
Nhớ quy tắc tính chu vi hình chữ nhật và vận dụng để tính được chu vi hình chữ nhật (biết chiều dài, chiều rộng) .
Giải toán có nội dung liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật .
Làm được các bài tập : 1 , 2 , 3 .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Gv : Hình chữ nhật được vẽ sẵn ở bảng .
HS : Bảng con thước thẳng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra bài cũ :
Gv yêu cầu HS nêu khái niệm hình chữ nhật .
Gv nhận xét .
2.Bài mới :
a/.Giới thiệu bài :
Gv giới thiệu bài – ghi tựa lên bảng.
b/.Xây dựng quy tắc tính chu vi hình chữ nhật 
Gv nêu bài toán : Cho hình tứ giác MNPQ với kích thước như hình bên . Tính chu vi hình tứ giác đó .
Gv liên hệ sang bài toán : Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4dm, chiều rộng 3 dm . Tính chu vi hình chữ nhật đó .
Gv yêu cầu HS tính vào nháp.
Gọi HS lên bảng giải .
Gv yêu cầu hs tính tổng 1 cạnh chiều dài và 1 cạnh chiều rộng
+ 14cm gấp mấy lần 7cm?
Vậy chu vi của hình chữ nhật ABCD gấp mấy lần tổng của 1 cạnh chiều rộng và 1 cạnh chiều dài?
Gv nêu quy tắt ở SGK :Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng ( cùng đơn vị đo ) rồi nhân với 2 .
Ta viết là (4+3)x2 = 14.
Gọi vài hs nhắc lại
Gọi hs lên giải bài.
Gv yêu cầu HS hoàn chỉnh bài toán .
c/.Hướng dẫn làm bài tập .
Bài 1 :
Gv gọi hs đọc yêu cầu.
 Cho HS làm vào nháp .
Gọi HS lên bảng sửa . 
Gv nhận xét, sửa bài.
Bài 2 : 
Gv đọc yêu cầu.
Gv cho HS đọc yêu cầu rồi làm vào vở .
Gọi HS lên bảng sửa . 
Gv nhận xét 
Bài 3 : 
Gv đọc yêu cầu
Gv yêu cầu HS tính chu vi của hai hình chữ nhật rồi so sánh với nhau để khoanh cho đúng .
- Gv nhận xét, sửa bài.
3.Củng cố, dặn dò :
Ôn lại quy tắt tính chu vi hình chữ nhật .
Nhận xét tiết học .
2 HS nêu
Hs lắng nghe
Hs lắng nghe
A B
C D
Hs tính vào nháp
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
4cm+3cm+4cm+3cm = 14cn
Tổng của 1 cạnh chiều dài với 1 cạnh chiều rộng là: 4cm+3cm = 7cm.
14cm gấp 2 lần 7cm.
Vậy chu vi của hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần tổng của 1 cạnh chiều rộng và 1 cạnh chiều dài.
Hs lắng nghe
Vài hs nhắc lại.
Bài giải
Chu vi hình chữ nhật ABCD : 
( 4 + 3 ) x 2 = 14 (dm)
Đáp số : 14 dm
1 hs đọc yêu cầu.
Hs làm vào nháp.
Giải 
a/.Chu vi hình chữ nhật là : 
 ( 10 + 5 ) x 2 = 30 (cm)
 Đáp số : 30 cm 
 Đổi 2 dm = 20 cm 
b/.Chu vi hình chữ nhậy là :
 ( 20 + 13 ) x 2 = 66 (cm)
 Đáp số : 66 cm 
Hs lắng nghe
HS đọc yêu cầu . 
Hs làm bài vào vở.
Giải 
Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là 
( 35 + 20 ) x 2 = 110 (cm)
Đáp số : 110 cm 
Hs lắng nghe
1 hs đọc yêu cầu
1 hs lên bảng tính.
Giải 
Chu vi hình chữ nhật ABCD là : 
( 63 + 31 ) x 2 = 188 (m) 
Chu vi hình chữ nhật MNPQ là :
 ( 54 + 40 ) x 2 = 188 (m)
Vây chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ 
Khoanh vào : C 
Hs lắng nghe
Hs lắng nghe
------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2012
Toán:
CHU VI HÌNH VUÔNG
I. MỤC TIÊU: 
Nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông (độ dài cạnh x 4) .
Vận dụng quy tắc để tính được chu vi hình vuông và giải toán có nội dung liên quan đến chu vi hình vuông .
Làm được các bài tập : 1 , 2 , 3 , 4 .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV : 1 hình vuông kẻ sẵn ở bảng phụ 
HS : SGK, nháp 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/.Kiểm tra bài cũ :
Gv yêu cầu HS nêu khái niệm về hình vuông .
Gv nhận xét .
2/.Bài mới :
a/.Giới thiệu bài :
Gv giới thiệu bài – ghi tựa lên bảng.
b/.Giới thiệu cách tính chu vi hình vuông 
GV nêu bài toán : Cho hình vuông ABCD cạnh 3 dm . Hãy tính chu vi hình vuông đó .
Gv gọi 1 hs lên bảng tính
Gv yêu cầu hs tính theo cách khác.
Gv yêu cầu hs quan sát phép tính và trả lời:
+ 3 là hình gì của hình vuông ABCD?
+ Hình vuông có mấy cạnh, các cạnh như thế nào với nhau?
GV hướng dẫn HS tính , từ đó nêu quy tắt : Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài 1 cạnh nhân với 4 .
Gv cho HS đọc nhiều lần cho đến thuộc .
c/.H ... Daën doø
Về tập hát lại các bài hát đã học .
Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Hs lắng nghe
Caû lôùp oân laïi caùc baøi haùt ñaõ hoïc theo söï höôùng daãn cuûa GV.
Vài hs hát keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp
Từng tổ hs haùt keát hôïp vaän ñoäng
Hs hát kết hợp với chôi troø chôi.
Vài hs tập bieåu dieãn tröôùc lôùp.
Hs lắng nghe
Hs lắng nghe
--------------------------------------------------------------------------------
	Tập viết:	
 OÂN TAÄP VÀ KIỂM HOÏC KÌ I (tieát 6)
 I. MỤC TIÊU:
Möùc ñoä, yeâu caàu kó naêng ñoïc nhö tieát 1.
Böôùc ñaàu vieát ñöôïc moät böùc thö thaêm hoûi ngöôøi thaân hoaëc ngöôøi maø em quyù mến ( BT 2 )
 II. CHUẨN BỊ : Phieáu hoïc taäp ghi caùc baøi học thuộc lòng .
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Giôùi thieäu baøi: 
GV giới thiệu bài - ghi tựa lên bảng.
2. Kieåm tra HTL (khoaûng 1/3 HS)
-Gv yeâu caàu töøng HS leân boác thaêm ñoïcbaøi.
Ñaët caâu hoûi ñeå HS traû lôøi öùng vôùi noäi dung baøi ñoïc.
GV nhaän xeùt vaø chaám ñieåm.
3. Baøi taäp 2:
Gọi 1 hs đọc yêu cầu
Gv hướng dẫn
+ Ñoái töôïng vieát thö: moät ngöôøi thaân ( Hoaëc moät ngöôøi mình quyù meán ) nhö : oâng, baø, coâ, baùc, coâ giaùo cuõ, 
+ Noäi dung thö : Thaêm hoûi veà söùc khoeû, veà tình hình aên ôû, hoïc taäp, laøm vieäc 
Gv yeâu caàu HS traû lôøi : Caùc em choïn vieát thö cho ai ? Caùc em muoán thaêm hoûi ngöôøi ñoù veà nhöõng ñieàu gì ?
Gv yeâu caàu HS môû SGK/81, ñoïc laïi baøi Thö göûi baø ñeå nhôù laïi hình thöùc moät laù thö.
Gv yeâu caàu HS vieát thö.
GV cuøng HS chöõa baøi, chaám ñieåm.
4. Cuûng coá - Daën doø
Gv yeâu caàu ñoïc laïi baøi vieát cuûa mình.
Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Hs lắng nghe.
Boác thaêm ñoïc baøi
Hs traû lôøi caâu hoûi
Hs lắng nghe
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp.
Hs lắng nghe
HS traû lôøi theo suy nghó cuûa caùc em.
Môû SGK/81 ñoïc laïi baøi.
 HS laøm vào vở , phaùt bieåu yù kieán
Vaøi HS ñoïc baøi vieát
Hs lắng nghe
 -----------------------------------------------------------------------------------
Toán:
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU : Giúp HS 
Biết làm tính nhân, chia trong bảng, nhân (chia) số có hai, ba chữ số với số một chữ số .
Biết tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông, giải toán về tìm một phần mấy của một số . Làm được các bài tập : 1 ; 2( cột 1,2,3 ) ; 3 ; 4 .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Gv : Bảng phụ 
HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1/.Kiểm tra bài cũ 
Gv yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính chu vi hình chữ nhật , hình vuông .
 Gv nhận xét .
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
4 HS nhắc lại
Hs lắng nghe.
2/.Bài mới 
a/.Giới thiệu bài .
Gv giới thiệu bài – ghi tựa lên bảng.
b/.Hướng dẫn làm bài tập .
Bài 1: Tính nhẩm .
Cho HS tự nhẩm ghi vào SGK rồi ghi kết quả . 
Gọi vài hs nêu miệng
GV nhận xét sửa sai .
Bài 2( cột 1,2,3 ) : Tính .
Gọi vài hs đọc yêu cầu
Gv cho HS làm bảng con .
Gv nhận xét 
Bài 3 : 
Gọi HS đọc đề bài .
Gv cho HS làm vào vở, 1hs làm bảng nhóm 
GV nhận xét .
Bài 4 : 
Gọi HS đọc đề bài .
Gv cho HS làm vào vở .
Thu chấm một số vở
GV nhận xét 
3/.Củng cố, dặn dò 
Gv yêu cầu SSHSHSHSH HS nhắc lại quy tắc tính giá trị của biểu thức 
Ôn bài chuẩn bị kiểm tra .
Nhận xét tiết học .
Hs lắng nghe
Hs tính nhẩm điền vào SGK
9 x 5 = ;63 : 7 = ;5 x 7 = 
3 x 8 = ;40 : 5 = ;5 x 5 = 
6 x 4 = ;45 : 9 = ;7 x 7 = 
2 x 8 = ;81 : 9 = ;9 x 9 = 
Gọi vài hs nêu miệng
Hs lắng nghe
Hs đọc yêu cầu
Hs làm vào bảng con.
a. 47 281 108
x 5 x 3 x 8
 235 843 864
b. 872 2 261 3 945 5 
 07 436 21 87 44 589
 0 45
 0
Hs lắng nghe
Hs đọc đề bài .
Hs làm bài vào vở,1 hs làm bảng nhóm.
Giải 
Chu vi vườn cây ăn quả là :
( 100 + 60 ) x 2 = 320 ( m )
Đáp số : 320 m
Hs lắng nghe
1 hs đọc yêu cầu.
Hs làm bài vào vở.
Giải 
Số mét vải đã bán đi là :
81 : 3 = 27 ( m )
Số mét vải còn lại là :
81 – 27 = 54 ( m )
Đáp số : 54 m vải 
Hs nộp vở.
Hs lắng nghe
Vài hs nhắc lại quy tắc
Hs lắng nghe
 ---------------------------------------------------------------------- 
Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU: 
Nêu tác hại của rác thải và thực hiện đổ rác đúng nơi quy định .
GDMT: Giáo dục cho HS có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
GV : Tranh về cảnh thu gom , xử lí rác thải.
HS : SGK 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/.Bài mới 
a/.Giới thiệu bài 
Gv giới thiệu bài – ghi tựa lên bảng.
b/.Hoạt động 1 :Thảo luận nhóm 
 Gv cho các nhóm quan sát hình 1,2 SGK và trả lời theo gợi ý .
+ Hãy nói cảm giác của bạn khi đi qua đống rác.Rác có hại như thế nào?
+ Những sinh vật nào thường sống ở đống rác ? Chúng có hại gì đối với con người ?
Gọi đại diện nhóm trình bày
GV nêu kết luận : Trong các loại rác , có những loại rác dễ bị thối rữa và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh . Chuột , gián , ruồi ,thường sống ở nơi có rác . Chúng là những con vật trung gian truyền bệnh cho con người .
GDMT : Phân , rác thải nêu chúng ta không xử lí hợp vệ sinh sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường .
c/. Hoạt động 2 : Thảo luận theo cặp.
Gv yêu cầu từng cặp quan sát các hình trong SGK trang 69 .Gv yêu cầu HS chỉ vào hình để nói việc làm nào sai ?
Gọi một số cặp lên trình bày. GV hỏi :
+ Cần làm gì để giữ vệ sinh công cộng ?
+ Em đã làm gì để giữ vệ sinh công cộng ?
+ Hãy nêu cách xử lý rác ở địa phương em .
Gv nhận xét cách xử lí rác tốt .
GDMT : Rác, phân , nước thải là nơi chứa các mầm bệnh làm hại sức khỏe con người và động vật .Chúng ta phải biết xử lí phân , nước thải hợp lí để giữ gìn vệ sinh môi trường .
Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả : Giáo dục HS biết phân loại và xử lí rác hợp vệ sinh . Một số rác như rau, củ, quả có thể làm phân bón, một số rác có thể tái chế thành các sản phẩm khác , như vậy là đã làm giảm thiểu sự lãng phí khi dùng các vật liệu , góp phần tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng có hiệu quả .
3/.Củng cố, dặn dò 
Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ .
Gv hận xét tiết học .
Hs lắng nghe
HS quan sát theo nhóm 4 trả lời theo gợi ý .
Đại diện nhóm lên trình bày
Hs lắng nghe
HS quan sát và thảo luận theo cặp .
Vài cặp lên trình bày.
+ Không vứt rác , không khạc nhổ 
+ HS liên hệ bản thân 
 Hs lắng nghe
- Hs đọc phần ghi nhớ
Hs lắng nghe
------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
Thủ công
CẮT DÁN CHỮ VUI VẺ ( Tiết 2 )
( Đã soạn chung tiết 1 , tuần 17 )
------------------------------
Ngày soạn: 12/12/2012
Ngày dạy: 14/12/2012
Toán
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
 ( Kiểm tra tập trung do PGD ra đề )
-----------------------------------
Tập làm văn
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
( Do PGD ra đề )
-----------------------------------
Tập viết
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
( Do PGD ra đề )
----------------------------------
Thể dục
SƠ KẾT HKI
--------------------------------
SINH HOẠT LỚP TUẦN 18
I.MỤC TIÊU:
Đánh giá hoạt động tuần vừa qua có những ưu khuyết điểm.
Kế hoạch tuần 18
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Sổ ghi chép hoạt động tuần 19
Phương hướng hoạt động của tuần tới.
III/ .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1/ Khởi động (ổn định tổ chức).
2/ Sinh hoạt : 
Hoạt động 1: 
Kiểm điểm chung các hoạt động trong tuần.
Hoạt động 2 :
Giáo viên nhận xét tình hình lớp: Nhìn chung các em thực hiện tốt nề nếp lớp nhưng chưa làm bài, một số bạn quên đem tập, sách. Vẫn còn tình trạng chưa thuộc bài khi đến lớp như Hải, Quốc, Tuấn Anh.
Hoạt động 3 :Phương hướng khắc phục
Vào lớp phải nghiêm túc, trật tự, không đùa giỡn.
Giữ gìn lớp sạch sẽ , gọn gàng.
Xếp hàng ngay ngắn khi ra về, khi tập thể dục.
Cần đem đủ sách vở theo thời khoá biểu ,chú ý nghe giảng .
Cần trình bày tập sạch đẹp hơn.
Hoạt động 4: Thực hiện kế hoạch tuần tới.
a/. Nề nếp:
Củng cố lại nề nếp
Xếp hàng ra vào lớp, ra về ngay ngắn.
Đi học đúng giờ, nghỉ học xin phép.
Lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi.
Hòa đồng với bạn bè.
Giúp đỡ bạn bè trong học tập.
b/. Học tập:
Học bài, làm bài đầy đủ.
Rèn luyện chữ viết, giữ gìn vở sạch sẽ.
Tích cực thi trong học tập.
c/ Lao động:
Vệ sinh lớp học sạch sẽ, chăm sóc bồn hoa.
Vệ sinh cá nhân để phòng tránh một số bệnh.
d/. Các hoạt động khác:
Tập thể dục đầy đủ, nhanh, đúng động tác
Đi học đều .
Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
Tiếp tục thực hiện “ Đôi bạn cùng tiến”
Giữ vệ sinh lớp , sân trường . Sắp xếp bàn ghế .
Chăm sóc cây xanh .
Hoạt động 5 :Sinh hoạt vui chơi văn nghệ.
Lớp trưởng nhận xét chung tình hình của các hoạt động. 
+Về nề nếp: Các bạn đi học đều, đúng giờ; ra vào lớp đều, xếp hàng (ngay ngắn). 
+ Về học tập : Thực hiện tốt truy bài đầu giờ; các em mang đầy đủ dụng cụ học tập khi đến lớp,...
+ Lao động: Thực hiện tốt vệ sinh trong lớp, vệ sinh cá nhân còn một số bạn chưa thực hiện tốt.
Hs lắng nghe
Hs lắng nghe và thực hiện 
Hs lắng nghe.
- Hs lớp thực hiện .
Kiểm tra của tổ trưởng
Kiểm duyệt của Hiệu trưởng
Ngày tháng năm 2012
Ngày tháng năm 2012
	Đạo đức
THỰC HÀNH KỸ NĂNG HỌC KỲ I
 I. MỤC TIÊU :
Ôn tập các kiến thức về : Kính yêu Bác Hồ ; Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ; Giúp đỡ thương binh lịêt sĩ ; Tích cực tham gia việc lớp việc trường .
Có kiến thức để thực hiện các kỹ năng đã học .
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Gv : Phiếu học tập
HS : Vở bài tập
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động của HS
1/.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS nêu lại gương chiến đấu và hy sinh của anh Kim Đồng .
Gv nhận xét, cho điểm.
2/.Bài mới :
a/.Giới thiệu bài :
Gv giới thiệu bài – ghi tựa lên bảng.
b/.Hướng dẫn ôn tập .
Gv phát phiếu bài tập cho các nhóm hoàn thành các nội dung sau :
+Thế nào là tự làm lấy việc của mình ?
+Tích cực tham gia việc lớp , việc trường có lợi ích gì ?
+Vì sao phải biết ơn các thương binh liệt sĩ ?
+Em đã làm những công việc gì để giúp đỡ hàng xóm, láng giềng ?
+Em đã chia sẻ vui buồn với bạn chưa ?
Gv cho mỗi nhóm hoàn thành 1 câu
Gọi đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét .
Gv nhận xét bổ sung .
3/.Củng cố, dặn dò :
Ôn lại bài học .
Gv nhận xét tiết học 
HS nêu
Hs lắng nghe
HS làm vào phiếu bài tập .
Hs thảo luận theo nhóm 4 để hoàn thành phiếu
Đại diện nhóm trình bày.
Hs lắng nghe
Hs lắng nghe
--------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 18 LOP 3.doc