Giáo án Lớp 3 Tuần 20 - Buổi 2

Giáo án Lớp 3 Tuần 20 - Buổi 2

Tập đọc

Ôn đọc bài: Ở lại với chiến khu

A: Mục têu: Gúp HS.

 Ôn lại cách đọc diễn cảm bài “ ở lại với chiến khu” . Đọc biết ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ .

B: Các hoạt động dạy học:

 I: Giới thiệu bài – Ghi đầu bài.

II: Hướng dẫn HS luyện đọc.

 a , Đọc mẫu:

 - GV đọc mẫu toàn bài.

 - HS chú ý nghe GV đọc mẫu.

 

doc 7 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 30/05/2017 Lượt xem 294Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 20 - Buổi 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20
Thứ 3 ngày 11 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Ôn đọc bài: Ở lại với chiến khu
A: Mục têu: Gúp HS.
 Ôn lại cách đọc diễn cảm bài “ ở lại với chiến khu” . Đọc biết ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ .
B: Các hoạt động dạy học:
 I: Giới thiệu bài – Ghi đầu bài.
II: Hướng dẫn HS luyện đọc.
 a , Đọc mẫu:
 - GV đọc mẫu toàn bài.
 - HS chú ý nghe GV đọc mẫu.
 b , Đọc câu:
 - HS đọc nối tiếp từng câu trong bài.
 - GV chú ý nghe HS đọc bài hướng dẫn cho HS đọc đúng các tiếng khó. 
 c , Đọc khổ thơ:
 - HS đọc nối tiếp từng đoạn trong bài:
 - GV chú ý nghe HS đọc hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu và giữa các cụm từ.
d , Đọc nhóm:
 - HS luyện đọc trong nhóm.
 - Đại diện nhóm lên thi đọc, nhóm khác chú ý nghe nhận xét.
 - GV nhận xét cách đọc của từng nhóm và tuyên dương nhóm đọc tốt.
 e , Đọc cá nhân:
 - HS cá nhân lần lượt lên bảng thi đọc diễn cảm cá nhân.
 - GV và HS nhận xét sửa chữa cho những em đọc đang còn mắc lỗi nhiều.
 - GV tuyên dương những em đọc tốt. Động viên những em đọc đang còn kém.
III: Củng cố – Dặn dò
GV nhận xét tiết học.
Về nhà luyện đọc nhiều và chuẩn bị bài sau
Toán 
Ôn Các số có bốn chữ số
A: Mục tiêu: Gúp HS.
 Củng cố lại kiến thức về biểu thức và tính giá trị của biểu thức.
B: Các hoạt động dạy học:
I : Giới thiệu bài – Ghi đầu bài.
II: Hướng hẫn HS ôn tập.
Bài tập 1: Viết (theo mẫu):
a, Số 3504 gồm 3 nghìn, 5 trăm, 4 đợn vị
b, Số 5760 gồm..
c, Số 6085 gồm..
d, Số 7007 gồm..
e, Số 8000 gồm..
- HS đọc yêu cầu của bài.
- GV gọi HS lần lượy lên bảng làm bài. Lớp làm bài vào nháp.
- GV và HS nhận xét.
Bài 2 : Viết số thành tổng ( theo mẫu):
 a, 4765 = 4000 + 700 +60 +5 b, 5074 = 5000 +70 + 4
 8897 =  7608 = .
 6753 = .. 3970 = 
 9469 = . 2004 =.
 5555 =.. 6600 = 
- HS đọc yêu cầu của bài.
- GV gọi HS lần lượt lên bảng làm bài , lớp làm bài vào bảng con.
- GV và HS nhận xét bài của HS trên bảng.
Bài 3: Viết tổng thành số ( theo mẫu):
a, 5000 + 300 + 30 + 6 = 5336 b, 6000 + 700 + 5 = 6705
 9000 + 800 + 50 + 5 = 5000 + 800 + 60 =
 7000 + 600 + 50 + 4 = 8000 + 400 =
 4000 + 700 + 70 + 7 = 3000 + 3 =
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở.
- GV và HS nhận xét bài trên bảng.
Bài 4 : Số
a, Các số có bốn chữ số và mỗi số đều có các chữ số giống nhau là :
...
b, Các số có bốn chữ số mà mỗi số đều có cả bốn chữ số 0,4,6,8 và có chữ số hàng trăm là 0 là :
......
- 1HS đọc yêu cầu của bài.
- HS phân tích cách làm bài.
- 1 HS lên bảng làm bài , lớp làm bài vào vở.
- GV và HS nhận xét bài trên bảng.
III: Củng cố , Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà làm bài và chuẩn bị bài sau.
Thứ 5 ngày 13 tháng 1 năm 2011
Toán
Ôn các số có bốn chữ số
Mục tiêu: Giúp HS
Củng cố lại kiến thức về các số có bốn chữ số
Các hoạt động dạy học :
I, Giới thiệu bài – Ghi đầu bài :
II, Hướng dẫn HS làm bài tập :
Bài 1 : Viết ( theo mẫu) :
Hàng
Viết số
Đọc số
Nghìn
Trăm
Chục
Đơn vị
3
4
0
5
3405
Ba nghìn bốn trăm linh năm
5
0
7
6
6
0
0
8
7
0
7
0
8
6
0
0
9
0
0
0
Bốn nghìn không trăm linh một
Chín nghìn không trăm tám mươi
Hai nghìn bảy trăm
 Bảy nghìn năm trăm linh bốn
Ba nghìn
ínáu nghìn không trăm năm mươi lăm
HS đọc yêu cầu của bài.
HS lần lượt lên bảng làm bài.
Lớp nhẩm bài và nhận xét.
GV và HS nhận xét bài trên bảng.
Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a, 5473 , 5474 ;..; 5476 ; ..; ..; 5479 .
b, 3212 ; 3213 ; ..; ; 3216 ; ..; ..
c, 6759 ; 6758 ; 6757 ; ..; ..; 6754 ; ..
 - HS đọc yuêu cầu của bài .
 - Ba HS lên bảng làm bài , lớp làm vào nháp .
 - GV và HS nhận xét bài trên bảng .
Bài 3 : Viết (theo mẫu) :
a, Số gồm 5 nghìn , 3 trăm , 6 chục , 7 đơn vị Viết là : 5367
b, Số gồm 2 nghìn , 8 trăm , 6 đơn vị Viết là :
c, Số gồm 9 nghìn , 9 chục Viết là :
d, Số gồm 7 nghìn , 5 đơn vị Viết là :
e, Số gồm 6 nghìn , 5 trăm Viết là :
- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS lần lượt lên bảng làm bài , lớp làm bài vào vở .
- GV và HS nhận xét bài trên bảng .
III , Củng cố – Dặn dò :
GV nhận xét tiết học .
GV tuyên dương những HS làm bài tốt .
Về nhà làm bài ở nhà .
Luyện từ và câu
ôn chủ điểm vệ Tổ quốc
A . Mục tiêu : Giúp HS .
 Mở rộng vốn từ về chủ điểm bảo vệ Tổ quốc và luyện tập cách dùng dấu phẩy để ngăn cách bộ phận trạng ngữ chỉ thời gian với phần còn lại của câu .
B . Các hoạt động dạy học :
I . Giới thiệu bài – Ghi đầu bài :
II . Hướng dẫn HS luyện tập :
Bài 1 : Điền tiếp các từ chỉ những người trực tiếp tham gia đánh giặc để bảo vệ Tổ quốc trong các thời kì lịch sử của nước ta :
 Tướng , lính , bộ đội ,..................................
HS đọc yêu cầu của bài .
HS lần lượt thi tìm , GV ghi các từ HS tìm được lên bảng phụ .
GV nhận xét và bổ sung thêm .
Bài 2 : Gạch dưới những từ nói về các hoạt động bảo vệ Tổ quốc : bảo vệ , gìn giữ ,xây dựng , chiến đấu , đấu tranh , kháng chiến , kiến thiết , tôn tạo , chống trả , đánh .
HS đọc yêu cầu của bài .
HS lên bảng làm bài , lớp làm bài vào vở .
GV và HS nhận xét bài trên bảng .
Bài 3 : Điền dấu phẩy vào đoạn văn .
GV đưa ra đoạn văn thiếu dấu phẩy HS đọc thầm đoạn văn .
HS tự àm bài . GV quan sát HD cho HS yếu .
HS trình bầy bài làm của mình .
GV nhận xét , bổ sung .
III . Củng cố – Dặn dò :
GV nhận xét tiết học .
Về xem lại bài và làm bài ở nhà .

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 3 tuan 20buoi 2.doc