Giáo án Lớp 3 Tuần 7 - Phan Thị Hoài Thu - Trường tiểu học Thị Trấn

Giáo án Lớp 3 Tuần 7 - Phan Thị Hoài Thu - Trường tiểu học Thị Trấn

Tập đọc- Kể chuyện:

TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG

I/ Mục tiêu:

 A/ TẬP ĐỌC:

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

- Hiểu lời khuyên của câu chuyện:Không được chơi bóng dưới lòng đường vì dễ gay tai nạn.Phải tôn trọng luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung của cộng đồng

 B/ KỂ CHUYỆN:

 - HS biết nhập vai một nhân vật, kể lại một đoạn của câu chuyện.

 - HS nghe và kể lại được câu chuyện.

II/ Đồ dùng dạy học:- GV: bảng phụ chép sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.

III/ Các hoạt động dạy học:

 1 / KT bài cũ: - Tiết trước học bài gì?

 

doc 21 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 12/06/2017 Lượt xem 115Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 7 - Phan Thị Hoài Thu - Trường tiểu học Thị Trấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÞch b¸o gi¶ng
TuÇn 7
T – n –t 
m«n
tªn bµi
Thø 2
5 - 10
Chµo cê
Chung toàn trường
TËp ®äc
Trận bóng dưới lòng đường
T§ - KC
Trận bóng dưới lòng đường
To¸n
Bảng nhân 7
TN– XH
Hoạt động thần kinh
Thø 3
6 - 10
ThĨ dơc
Bài 13
¢m nh¹c
Học hát: Bài Gà gáy
To¸n
Luyện tập
ChÝnh t¶
Trận bóng dưới lòng đường
T©p ®äc
Bận
Thø 4
7 - 10
To¸n
Gấp một số lên nhiều lần
Thđ c«ng
Gấp, cắt, dán bông hoa
L tõ vµ c©u
Ôn về từ chỉ hoạt động trạng thái. So sánh
TËp viÕt
Ôn chữ hoa E, Ê
TN – XH 
Hoạt động thần kinh
Thø 5
8 - 10
ThĨ dơc
Bài 14
To¸n
Luyện tập
ChÝnh t¶
Bận
§¹o ®øc
Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.
Thø 6
9 - 10
TËp lµm v¨n
NK: Không nỡ nhìn – Tập tổ chức cuộc họp
Mü thuËt
Vẽ theo mẫu: Vẽ cái chai
To¸n
Bảng chia 7
H§TT
Sinh hoạt lớp
TUẦN 7
Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009 
Tập đọc- Kể chuyện:
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG
I/ Mục tiêu:
 A/ TẬP ĐỌC:
Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
Hiểu lời khuyên của câu chuyện:Không được chơi bóng dưới lòng đường vì dễ gay tai nạn.Phải tôn trọng luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung của cộng đồng
 B/ KỂ CHUYỆN:
 - HS biết nhập vai một nhân vật, kể lại một đoạn của câu chuyện.
 - HS nghe và kể lại được câu chuyện.
II/ Đồ dùng dạy học:- GV: bảng phụ chép sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III/ Các hoạt động dạy học:
 1 / KT bài cũ: - Tiết trước học bài gì?
 - Gọi 3 HS đọc bài Nhớ lại buổi đầu đi học+ TLCH.
 - Nhận xét, ghi điểm.
 2/ Bài mới: a/ G thiệu bài: ghi tên bài.
 b/ Luyện đọc:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Đọc mẫu cả bài.
- Luyện đọc từng câu trước lớp.
+ Luyện phát âm từ khó: dẫn bóng, khung thành, ngần ngừ Luyện đọc từng đoạn trước lớp.
 + Kết hợp giải nghĩa từ khó: cánh phải, cầu thủ,khung thành, đối phương.
- Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.
- 2 HS đọc lại cả bài.
c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài:
 - Cho HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi:+ Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu?
 + Vì sao trận bóng phải tạm dừng lại?
 - Cho HS đọc thầm đoạn 2, trả lời câu hỏi:
 + Chuyện gì khiến trận đấu phải dừng hẳn? 
 + Thái độ các bạn nhỏ như thế nào khi tai nạn xảy ra?
- Cho HS đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi:
 + Tìm những chi tiết cho thấy Quang rất ân hận trước tai nạn do mình gây ra?
 + Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
 * GV chốt lại: 
d/ Luyện đọc lại:
- GV chia nhóm cho HS tự phân các vai thi đọc lại truyện.
- GV nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt nhất.
 KỂ CHUYỆN
1/ GV nêu nhiệm vụ: Mỗi em sẽ nhập vai một nhân vật trong câu chuyện, kể lại một đoạn của câu chuyện.
2/ GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài:
 - Hỏi: + Câu chuyện vốn được kể theo lời của ai?
 + Có thể kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của những nhân vật nào?
 - Gọi 1 HS kể mẫu theo lời bác đi xe máy.
 - GV nhận xét lời kể mẫu.
 - Cho HS tập kể – Từng cặp HS lên kể.
 - GV nhận xét, bình chọn người kể hay nhất.
- Theo dõi, lắng nghe.
-Nối tiếp nhau đọc từng câu.
- Phát âm.
-Nối tiếp nhau đọc từng đoạn.
- Luyện đọc trong nhóm.
- Các nhóm thi đọc.
- HS thực hiện.
- Đọc đoạn 1, trả lời .
- Đọc đoạn 2, trả lời.
- Đọc đoạn 3, trả lời.
- Lắng nghe.
-Các nhóm phân vai luyện đọc.
- Đại diện các nhóm lên thi đọc 
- Lắng nghe.
 Trả lời.
- HS thực hiện.
- Từng cặp lên kể.
- Lớp nhận xét.
 4/ Củng cố: - Hôm nay học bài gì? Em nhận xét gì về nhân vật Quang?
 - Nhận xét tiết học: Tuyên dương- Nhắc nhở.
 5/ Dặn dò: Về luyện đọc lại câu chuyện, kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
_____________________
Toán:
BẢNG NHÂN 7
I/ Mục tiêu:
Bước đầu thuộc bảng nhân 7.
Vận dụng phép nhân 7 trong giải toán
Làm bài tập 1,2, 3
II/ Đồ dùng dạy học: - GV: Các tấm bìa, mỗi tấm có 7 chấm tròn.
 - HS: Bảng con, vở bài tập Toán.
III/ Các hoạt đỗng dạy học:
 1/ KT bài cũ: - Tiết trước học bài gì?
 - Gọi 4 HS lên bảng làm bài 1 trang 30.
 - Nhận xét, ghi điểm. 
 2/ Bài mới: a/ G thiệu bài: ghi tên bài.
 b/ Hướng dẫn HS lập bảng nhân 7:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
-GV nêu: Có 7 chấm tròn được lấy 1 lần bằng 7 chấm tròn.
 + 7 lấy 1 lần bằng 7, viết thành 7 x 1 = 7; đọc là bảy nhân một bằng bảy.
- GV hướng dẫn HS tìm kết quả của phép nhân 1 số với 1 số khác bằng cách chuyển về tính tổng của các số hạng bằng nhau.
- GV nhận xét: 7 x 2 = 7 + 7 = 14 Vậy 7 x 2 = 14.
 7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21 Vậy 7 x 3 = 21.
- GV hướng dẫn HS làm tương tự với các trường hợp tiếp theo. HS tự hình thành bảng nhân.
- Cho HS đọc thuộc bảng nhân. 
c/ Thực hành:
 * Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu bài.
 - Cho HS làm bảng con, 2 HS lên bảng.
 - GV nhận xét, sửa sai. 
 * Bài 2: - Gọi HS đọc đề toán- GV hướng dẫn cách làm:
 + Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
 + Muốn tìm được số ngày 4 tuần ta làm như thế nào?
 - Cho HS làm vào vở – 1 HS lên bảng làm.
 - GV thu bài chấm, chữa bài.
 * Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu bài.
 - GV hướng dẫn HS làm, 1 HS lên bảng, lớp làm vào vở.
 - GV nhận xét, sửa sai. 
- HS nhắc lại.
- HS thực hiện.
- Lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS đọc thuộc bảng nhân.
- Đọc yêu cầu bài.
- 2 HS lên bảng- Lớp nhận xét.
- Đọc đề toán, trả lời.
- 1 HS lên bảng- Lớp nhận xét.
- Đọc yêu cầu bài.
- 1 HS lên bảng- Lớp nhận xét.
 3/ Củng cố: - Hôm nay học bài gì? Cho HS đọc lại bảng nhân 7.
 - Nhận xét tiết học: Tuyên dương- Nhắc nhở.
4/ Dặn dò: Về nhà học thuộc bảng nhân – Làm vào vở bài tập Toán. 
____________________________
Tự nhiên và Xã hội:
HOẠT ĐỘNG THẦN KINH
I/ Mục tiêu:
Nêu được ví dụ về những phản xạ tự nhiên thường gặp trong đời sống.
Biết được tuỷ sống là trung ương thần kinh điều khiển hoạt động phản xạ.
II/ Các hoạt động dạy học:
 1/ KT bài cũ: - Tiết trước học bài gì?
 + Nêu các cơ quan thần kinh? Chức năng của chúng? 
 - Nhận xét, đánh giá.
 2/ Bài mới: a/ G thiệu bài: ghi tên bài
 b/ Hoạt động 1: Làm việc với SGK
 * Mục tiêu: Phân tích được hoạt động phản xạ; nêu được một vài ví dụ về những phản xạ thường gặp trong đời sống.
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- GV cho HS quan sát hình 1a, 1b và mục Bạn cần biết trang 28/SGK và thảo luận nhóm với các câu hỏi:
 + Điều gì sẽ xảy ra khi tay ta chạm vào vật nóng?
 + Bộ phận nào của cơ quan thần kinh đã điều khiển tay ta rụt lại?
 + Hiện tượng chạm vào vật nóng và rụt lại gọi là gì?ø 
Vậy phản xạ làgì?- Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết quả 
- GV nhận xét.
* Kết luận: Trong cuộc sống, khi gặp một kích thích bật ngờ từ bên ngoài, cơ thể tự động phản ứng lại rất nhanh. Những phản ứng như thế được gọi là phản xạ.Tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển hoạt động phản xạ này.
c/ Hoạt động 2: Chơi trò chơi Thử phản xạ đầu gối và ai phản ứng nhanh .
 * Mục tiêu: Có khả năng thực hành một số phản xạ.
 + Trò chơi : Ai phản ứng nhanh.
 - GV hướng dẫn cách chơi.
 - GV cho HS chơi thử vài lần , sau đó chơi chính thức.
 - Nếu HS nào bị thua sẽ bị phạt là hát hoặc múa một bài.
 - GV khen những HS có phản ứng nhanh.
3/Củng cố dặn dò:
Nhận xét, đánh giá tiết học
- HS quan sát và thảo luận theo nhóm.
-Rụt lại.
-Tuỷ sống
-Phản xạ
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- HS nhắc lại.
- HS thực hiện chơi trò chơi.
Thứ 3 ngày 7 tháng 10 năm 2008 
Thể dục:
ÔN ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI .
I/ Mục tiêu:
 - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, đi đều theo 1- 4 hàng dọc; 
 - Bước đầu biết đi chuyển hướng phải, trái;
 -Biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi trò chơi” Mèo đuổi chuột”.
 - GDHS thường xuyên tập thể dục để giữ gìn sức khỏe tốt.
II/ Địa điểm, phương tiện:- Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.
 - Chuẩn bị còi, kẻ vạch, chuẩn bị dụng cụ cho phần tập đi chuyển hướngvà trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân.
- Trò chơi Làm theo hiệu lệnh.
- Đi theo vòng tròn, vừa đi vừa hát và vỗ tay theo nhịp.
- Khởi động xoay khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, khớp hông, khớp vai theo nhịp hô.
Phần cơ bản
* Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng:
 - GV theo dõi nhắc và sửa sai cho những HS thực hiện chưa tốt.
* Ôân động tác đi chuyển hướng phải, trái:
 - GV theo dõi uốn nắn và giúp đỡ những HS thực hiện chưa tốt.
* Chơi trò chơi” Mèo đuổi chuột”
 - GV nêu tên trò chơi, cho HS chơi.
 - Gv giám sát cuộc chơi, nhắc nhở HS chạy cẩn thận, không được cản đường chạy của các bạn.
Phân kết thúc
- Đứng tại chỗ, vỗ tay hát.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
- GV nhận xét tiết học: Tuyên dương- Nhắc nhở.
- Về nhà ôn đi chuyển hướng phải, trái. Chơi trò chơi mà các em thích.
-Lớp trưởng tập hợp lớp.
-Theo đôïi hình hàng dọc
 -Học sinh chơi theo tổ
-Học sinh khởi động
HS tập theo tổ, đội hình từ 2 – 3 hàng ngang.
-Lần 1 GV chỉ huy, lần 2 cán sự lớp điều khiển.
-HS nhắc lại cách chơi và nêu tên trò chơi.
Theo đội hình 2 hàng ngang
____________________________
Toán
LUYỆN TẬP
 I/ Mục tiêu:
Thuộc bảng nhân 7 và vận dụng vào trong tính giá trị biểu thức, trong giả ...  bài tập chính tả:
 * Bài tập 2: - Gọi HS đọc yêu cầu bài.
 - Cho HS làm bài vào vở. 
 - GV mời 2 HS lên bảng làm .
 - GV nhận xét, chốt lại ý đúng: nhanh nhẹn, nhoẻn miệng cười, sắt hoen gỉ, hèn nhát.
 * Bài tập 3: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
 - GV chọn bài tập 3a cho HS làm.
 - Cho HS thảo luận theo nhóm.
 - Đại diện nhóm lên trình bày- GV nhận xét. 
 - Cho cả lớp làm vào vở.
 + Trung: trung thành, trẻ trung, trung kiên, trung bình, trung hậu, tập trung,
 +Chung: chung thủy, chung sức, làm chung, chung chạ
- Lắng nghe – 2 HS đọc – Lớp đọc thầm.
- Trả lời 
- Trả lời
- HS viết bảng con
- HS viết vào vở.
- Đọc yêu cầu bài.
- Làm vào vở.
- 2 HS lên bảng làm- LơÙp nhận xét.
- Đọc yêu cầu bài.
- Thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Làm vào vở.
4/ Củng cố: - Hôm nay viết bài gì? Cho HS nhắc lại yêu cầu của các bài tập.
 - Nhận xét tiết học: Tuyên dương- Nhắc nhở.
5/ Dặn dò: Về nhà xem lại bài. Viết những chữ viết sai lỗi chình tả- Làm bài tập 3b vào vở bài tập TV.
____________________________
Đạo đức:
QUAN TÂM, CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM
I/ Mục tiêu:
- Biết được những việc trẻ em cần làm để thể hiện quan tâm chăm sóc những người thân trong 
gia đình.
- Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
- Biết được bổn phận của true em là phải quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình bằng những việc làm phù hợp.
- Biết được bổn phận của trẻ em là phải quan tâm chăm sóc những người thân trong gia đình bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
II/ Đồ dùng dạy học: - GV: Các bài thơ, bài hát về gia đình.
 - HS: Vở bài tập Đạo đức.
III/ Các hoạt động dạy học: 
 1/ KT bài cũ: - Tiết trước học bài gì?
 - Tại sao em cần phải tự làm lấy công việc của mình? 
 - Nhận xét, đánh giá.
 2/ Bài mới: 
a/ Khởi động: Cho HS hát bài Cả nhà thương nhau, nhạc và lời của Phan Văn Minh.
 - GV hỏi: Bài hát nói về điều gì? 
b/ GV giới thiệu bài: ghi tên bài.
 c/ Hoạt động 1: HS kể về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà, cha mẹ dành cho mình.
 * Mục tiêu:HS cảm nhận được những tình vảm và sự quan tâm, chăm sóc mà mọi người trong gia đình đã dành cho các em, hiểu được giá trị của quyền được sống với gia đình, được bố mẹ quan tâm chăm sóc.
 GV
 HS
- GV nêu yêu cầu: Hãy nhớ lại và kể cho các bạn trong nhóm nghe về việc mình đã được ông bà, cha mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc như thế nào.
- HS trao đổi theo nhóm nhỏ.
- GV mời 1 số HS lên trước lớp kể.
- Cho HS thảo luận câu hỏi: 
 + Em nghĩ gì về tình cảm và sự chăm sóc mà mọi người trong gia đình đã dành cho em?
 + Em nghĩ gì về nhưnh4 bạn nhỏ thiệt thòi hơn chúng ta: phải sống thiếu tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ?
* GV kết luận: Mỗi người chúng ta .. hỗ trợ và giúp đỡ/ SGV trang 42.
d/ Hoạt động 2: Kể chuyện “ Bó hoa đẹp nhất”
 * Mục tiêu: HS biết được bổn phận phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.
 - GV kể chuyện.
 - Cho HS thảo luận câu hỏi trong vở bài tập Đạo đức trang 13.
 - Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả.
 - GV nhận xét, bổ sung thêm.
 * GV kết luận: Con cháu có bổn phận quan tâm, Và mọi người trong gia đình. ( SGV trang 44)
 e/ Hoạt động 3: Đánh giá hành vi.
 * Mục tiêu: HS biết đồng tình với những hành vi, việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anhg chi em.
 - GV cho HS thảo luận nhóm bài tập 3 trang 13 vở bài tập Đạo đức.
 - Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp.
 - GV nhận xét, bổ sung.
 * GV kết luận: Việc làm của các bạn trong tình huống a, c, đ là thể hiện tình thương yêu chăm sóc ông bà, cha mẹ. Còn tình huống b, d là ngược lại.
- Theo dõi, lắng nghe.
- Trao đổi theo nhóm nhỏ.
- 1 số HS lên trình bày.
- Thảo luận, trả lời câu hỏi.
- HS nhắc lại.
- Lắng nghe.
- HS thảo luận.
- HS thực hiện.
- Hs nhắc lại.
- HS thảo luận.
- HS lên trước lớp thực hiện.
- HS lắng nghe.
3/ Củng cố: - Hôm nay học bài gì? Cho HS nhắc lại kết luận bài.
 - Nhận xét tiết học: Tuyên dương- Nhắc nhở.
4 Dặn dò: Về nhà thực hiện như bài đã học.
_____________________________________________________________________________
Thứ 6, ngày 10 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
NGHE KỂ : KHÔNG NỠ NHÌN - TẬP TỔ CHỨC CUỘC HỌP
I/ Mục tiêu:
Nghe - kể lại được câu chuyện : “ Không nỡ nhìn” 
Bước đầu biết cùng các bạn tổ chức cuộc họp trao đổi về một vấn đề liên quan tới trách nhiệm của HS trong cộng đồng .
II/Đồ dùng dạy học: - GV: bảng viết 4 gợi ý kể chuyện BT1, trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp.
HS: vở bài tập- SGK
III/ Các hoạt động dạy học:
 1/ Kiểm tra bài cũ: - Tiết trước học bài gì?
3 HS đọc lại bài viết kể về buổi đầu đi học của em ở tiết TLV tuần 6
 2/ Bài mới: a/ G thiệu bài: ghi tên bài.
 b/ Hướng dẫn làm bài tập:
GV
HS
*Bài tập1: -1HS đọc yêu cầu, quan sát tranh minh họa truyện.
 - GV kể chuyện – Hỏi:
 + Anh thanh niên làm gì trên xe buýt?
 + Bà cụ mean cạnh hỏi anh câu gì?
 + Anh trả lời như thế nào?
 - GV kể lại lần 2, gọi 1-2 HS khá kể lại
 - GV cho HS kể lại trong nhóm, mean số HS thi đọc trước lớp.
 + Em có nhận xét gì về anh thanh niên?
 * GV chốt lại: Anh thanh niên trên chuyến xe buýt đông khách, không biết nhường chỗ cho người già, phụ nữ, lại che mặt và giải thích rất buồn cười:” Không nỡ nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng”.
- GV nhắc HS nên có mean sống văn minh, bạn trai phải biết nhường chỗ cho bạn gái, nam giới khỏe mạnh phải biết nhường chỗ cho những cụ già yếu.
* Bài tập 2: - Gọi HS đọc yêu cầu bài.
 - Gọi 1 HS đọc trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp viết trên bảng lớp.
 - GV cho HS tự chọn nội dung cuộc họp và từng tổ làm việc. 
 - GV mời 1 – 2 tổ mean thực hiện trước lớp.
 - GV nhận xét, bổ sung.
- HS đọc thầm
- Lắng nghe
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
- HS thực hiện.
- HS thực hiện
- Trả lời
- Lắng nghe
- Đọc yêu cầu bài.
- 1 HS đọc- Lớp đọc thầm.
- Chọn nội dung và làm việc theo tổ.
- Từng tổ mean thực hiện.
3/ Củng cố: - Hôm nay học bài gì? Cho HS nhắc lại yêu cầu của các bài tập.
 - Nhận xét tiết học: Tuyên dương- Nhắc nhở.
4/ Dặn dò: - Nhớ cách tổ chức, điều khiển cuộc họp để tổ chức tốt các cuộc họp của tổ, lớp.
Chuẩn bị trước nội dung cho tiết TLV tuần 8( Kể về mean người hàng xóm mà em quý mến).
__________________________
Toán:
BẢNG CHIA 7
I/ Mục tiêu:
Bước đầu thuộc bảng chia 7.
Vận dụng được phép chia 7 trong giải toán có lời văn( có một phép chia 7)
II/ Đồ dùng dạy học: - GV: Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 7 chấm tròn.
 - HS: Bảng con, vở bài tập Toán.
III/ Các hoạt động dạy học:
 1/ KT bài cũ: - Tiết trước học bài gì?
3 HS lên bảng làm bài tập 2 trang 32 –Lớp đọc ghi nhớ bài Gấp một số lên nhiều lần. 
Nhận xét, ghi điểm.
 2/ Bài mới: a/ G thiệu bài: ghi tên bài.
 b/ Hướng dẫn HS lập bảng chia 7:
 GV
 HS
- GV cho HS lấy một tấm bìa có 7 chấm tròn- Hỏi: 
 + 7 lấy 1 lần bằng mấy?
- GV viết bảng 7 x 1 = 7, chỉ vào tấm bìa có 7 chấm tròn và hỏi:
 + Lấy 7 chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 7( chấm tròn) thì được mấy nhóm?
- GV viết bảng: 7 : 7 = 1
- GV chỉ vào phép nhân và phép chia trên bảng, gọi HS đọc.
- Các công thức còn lại tiến hành như trên.
c/ Thực hành:
 * Bài tập 1: - Gọi HS đọc yêu cầu bài.
 - Cho HS tự làm bài vào vở nháp, rồi chữa bài bằng miệng.
 - GV nhận xét.
 * Bài tập 2: - Gọi HS đọc yêu cầu bài.
 - Cho HS làm từng cột vào bảng con- 1 HS lên bảng làm.
 - GV nhận xét và nhắc cho HS biết mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
 * Bài tập 3 và 4: - Gọi HS đọc yêu cầu bài.
 - Cho HS làm từng bài vào vở.
 - Gọi 3 HS lên bảng chữa bài ( HS phân biệt chia thành 7 phần bằng nhau và 7 nhóm).
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS nhắc lại.
- HS đọc.
- HS thực hiện.
- Đọc yêu cầu bài.
- Tự làm bài- Trả lời miệng.
- Đọc yêu cầu bài.
- Làm vào bảng con.
- Lắng nghe.
- Đọc yêu cầu bài.
- Làm vào vở.
- 3 HS lên bảng chữa bài.
 3/ Củng cố: - Hôm nay học bài gì? Cho HS nhắc lại bảng chia 7.
 - Nhận xét tiết học: Tuyên dương- Nhắc nhở.
4/ Dặn dò: Về nhà học thuộc bảng chia 7. Làm vào vở bài tập Toán. 
_________________________________
Hoạt động tập thể:
SINH HOẠT LỚP 
I/ Mục tiêu:
 - Nhận xét tuần7– Nêu phương hướng tuần 8
 - Tự nhận xét ưu khuyết điểm- 
II/ Nội dung:
1/ Nhận xét tuần7: Các tổ báo cáo sổ theo dõi- GV nhận xét bổ sung thêm:
 a/ Học tập: Đa số các em đến lớp có học bài và làm bài đầy đủ. Bên cạnh vẫn còn một số em về nhà vẫn chưa học bài và làm bài như Ly, Na, Dương, Tiến,
 Chưa chú ý vào giờ học , đi học quên mang vở, bảng con như Ly, Na, Dương, Tiến,
 b/ Nề nếp: - Đi học chuyên cần, đúng giờ.
 - Vệ sinh lớp học, cá nhân sạch sẽ.
 - Xếp hàng ra, vào lớp còn chậm 
 2/ Phương hướng tuần 8:
 - Tiếp tục ổn định nề nếp lớp học, duy trì sĩ số. 
 - Thường xuyên kiểm tra bài cũ , vở của HS.
 - Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lốp.
 - Dạy kèm HS yếu Ly, Na, Dương, Yến
 - Trước khi đến lớp phải soạn sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ
*****************************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docTung(1).doc