Giáo án môn học Tuần 27 Lớp 3

Giáo án môn học Tuần 27 Lớp 3

131 TOÁN

CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ

I.MỤC TIÊU

 1. Nắm được các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị .

 2. Bước đầu biết đọc , viết các số có năm chữ số trong trường hợp đơn giản ( không có chữ số 0 ở giữa ).

 3. Giáo dục học sinh biết vận dụng vào cuộc sống.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Các tấm bìa 10 000, 1 000, 100, 10, 1 ; các số:0, 1, 2,.9.

 

doc 6 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 254Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Tuần 27 Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
131 Toán
các số có năm chữ số 
I.Mục tiêu
 	1. Nắm được các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị .
 	2. Bước đầu biết đọc , viết các số có năm chữ số trong trường hợp đơn giản ( không có chữ số 0 ở giữa ). 
 	3. Giáo dục học sinh biết vận dụng vào cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy học
Các tấm bìa 10 000, 1 000, 100, 10, 1 ; các số:0, 1, 2,......9.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút )
2 Bài mới ( 12 phút )
a). Giới thiệu bài
b). Hướng dẫn nội dung bài 
* Ôn tập các số trong phạm vi 10 000
GV viết các số
*Giới thiệu cách viết và đọc số có năm chữ số
GV viết số 10 000 
GV cho HS lấy các tấm bìa
GV hướng dẫn viết số có năm chữ số:Viết từ trái sang phải
Chú ý khi viết chữ số có thể tách các chữ số lớp đown vị và các chữ số lớp nghìn một chút ( trong phép tính thì không viết tách )
*GV hướng dẫn đọc số có năm chữ số
GV đưa ra một số ví dụ
HS đọc và và nêu các hàng 
HS lấy quan sát và nhận biết 
Quan sát bảng nêu các hàng
HS đọc 
HS nhận xét về số 
HS đọc và nêu tên các hàng .
HS đọc 
HS đọc
3. Thưc hành (15 phút)
 Bài 1:
Rèn luyện đọc , viết các số có năm chữ số
HS đọc yêu cầu bài toán
Nhận xét mẫu
HS điền và nêu kết quả
Bài 2: 
GV củng cố cho học sinh đọc , viết các số có năm chữ số
HS làm cá nhân, đổi chéo vở để chữa bài.
Bài 3: 
GV củng cố cho học sinh đọc số có năm chữ số.
HS tính nối tiếp đọc 
Bài 4:
HS nhận xét quy luật viết dãy số.
HS tính nhẩm, nối tiếp nêu kết quả
4.Củng cố ( 2 phút )
GV hỏi lại nội dung bài
HS tóm tắt nội dung bài
5. Dặn dò (1 phút )
GV nhận xét giờ học, dặn dò chuẩn bị bài sau
132 Toán
luyện tập 
I.Mục tiêu
 - Củng cố đọc , viết các số có năm chữ số và giá trị của các chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng.
 -Bước đầu nhận ra thứ tự các số có năm chữ số trong từng dãy số.
 - Làm quen với các số tròn nghìn (từ 10 000 đến 19 000 )
- Giáo dục học sinh biết vận dụng vào cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy học
Bảng phụ
 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút )
2 Bài mới ( 12 phút )
a). Giới thiệu bài
b). Hướng dẫn nội dung bài 
 Rèn luyện đọc, viết các số có năm chữ số
Bài 1:
HS đọc yêu cầu bài toán
HS làm cá nhân, đổi chéo vở để chữa bài.
Rèn luyện đọc, viết các số có năm chữ số
GV củng cố cho học sinh quy luật của dãy số
 Bước đầu nhận ra thứ tự các số trong tia số và làm quen với số tròn nghìn
Bài 2: 
HS làm cá nhân
Bài 3: 
HS làm
HS nối tiếp nêu kết quả
Bài 4:
HS điền và đọc
4.Củng cố ( 2 phút )
GV hỏi lại nội dung bài
HS tóm tắt nội dung bài
133 Toán
các số có năm chữ số (tiếp theo )
I.Mục tiêu
 -Nhận biết số có năm chữ số ( các chữ số hàng chục, hàng trăm, hàng đơn vị là 0 )
 Bước đầu biết đọc , viết các số có năm chữ sốdạng nêu trên và nhận ra chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào đó của số có năm chữ số.
 -Bước đầu nhận ra thứ tự các số trong một nhóm các số có năm chữ số
- Giáo dục học sinh biết vận dụng vào cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy học
Bảng phụ , các hình tam giác 
 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút )
2 Bài mới ( 12 phút )
a). Giới thiệu bài
b). Hướng dẫn nội dung bài 
* Giới thiệu số có năm chữ số, các trường hợp có chữ số 0
GV cho HS quan sát nhận xét bảng 
GV hướng dẫn HS chú ý khi viết số đọc số đều viết đọc từ trái sang phải (từ hàng cao đến hàng thấp
 +GV hướng dẫn với các số hàng chục là 0, hàng đơn vị khác 0.
GV đưa ra một số ví dụ
HS quan sát và tự đọc số viết số. 
HS đọc 
HS nhận xét về số 
HS đọc
3. Thưc hành (15 phút)
 Rèn luyện đọc, viết các số có năm chữ số
Bài 1:
HS đọc yêu cầu bài toán
Nhận xét mẫu
HS làm cá nhân, đổi chéo vở để chữa bài.
GV củng cố cho học sinh thứ tự các số trong một nhóm các số có năm chữ số
Bước đầu nhận ra thứ tự các số trong một nhóm các số có năm chữ số tròn nghìn, tròn trăm. 
Củng cố xếp hình
Bài 2: 
HS làm nhóm đôi
Bài 3: 
HS làm nối tiếp nêu kết quả
Bài 4:
HS xếp hình
4.Củng cố ( 2 phút )
GV hỏi lại nội dung bài
HS tóm tắt nội dung bài
5. Dặn dò (1 phút )
GV nhận xét giờ học, dặn dò chuẩn bị bài sau
134 Toán
luyện tập 
I.Mục tiêu
 - Củng cố đọc , viết các số có năm chữ số ( trong năm chữ số đó có một chữ số là chữ số 0 )
 -Nhận biết thứ tự các số có năm chữ số
 - Củng cố các phép tính với số có bốn chữ số 
 - Giáo dục học sinh biết vận dụng vào cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy học
Các tấm bìa 100, 10, 1 
 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút )
2 Bài mới ( 12 phút )
a). Giới thiệu bài
b). Hướng dẫn nội dung bài 
 Rèn luyện đọc các số có năm chữ số 
Bài 1:
HS đọc yêu cầu bài toán
HS tự làm và chữa
GV củng cố cho học sinh viết số có năm chữ số.
 Củng cố nhận biết thứ tự các số có năm chữ số
Củng cố các phép tính nhẩm với số có bốn chữ số 
Bài 2:
HS tính nhẩm, nối tiếp nêu kết quả 
Bài 3:
HS đọc yêu cầu bài toán 
HS làm 
Bài 4:
HS tính nhẩm, nối tiếp nêu kết quả
4.Củng cố ( 2 phút )
GV hỏi lại nội dung bài
HS tóm tắt nội dung bài
5. Dặn dò (1 phút )
GV nhận xét giờ học, dặn dò chuẩn bị bài sau
135 Toán
 số 100 000 – luyện tập
I.Mục tiêu
 -Nhận biết số 100 000 
 - Củng cố cách đọc viết số có năm chữ số
 - Củng cố thứ tự các số có năm chữ số 
 - Giáo dục học sinh biết vận dụng vào cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy học
10 tấm bìa viết số 10 000 
 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút )
2 Bài mới ( 12 phút )
a). Giới thiệu bài
b). Hướng dẫn nội dung bài 
* Giới thiệu số 100 000
GV cho HS lấy các tấm bìa
 GV hướng dẫn đọc, viết số 100 000 
 Cho HS đọc theo hai cách
 + Mười chục nghìn
 + Một trăm nghìn
HS lấy quan sát và nhận biết 
Quan sát bảng nêu các hàng
HS đọc số 
HS nhận xét về số 
HS đọc và trả lời câu hỏi 
Quan sát bảng nêu các hàng
HS viết số
3. Thưc hành (15 phút)
 Rèn luyện viết các số có năm chữ số 
Bài 1:
HS đọc yêu cầu bài toán
HS nhận xét quy luật của dãy số 
HS tự làm và chữa
GV củng cố cho học sinh thư tự các số tròn nghìn 
GV đọc cho HS viết
GV hướng dẫn tìm số liền trứoc và tìm số liền sau
GV củng cố cho học sinh về giải toán có lời văn
Bài 2:
HS nhận xét nêu quy luật thứ tự trên tia số
HS điền vào các vạch
Bài 3: 
Nêu cách tìm số liền trước, só liền sau.
HS làm, đổi vở kiểm tra
Bài 4:
HS đọc bài toán, giải bài toán
4.Củng cố ( 2 phút )
GV hỏi lại nội dung bài
HS tóm tắt nội dung bài
5. Dặn dò (1 phút )
GV nhận xét giờ học, dặn dò chuẩn bị bài sau

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 27.doc