Giáo án Tập đọc lớp 3 - Tiết 3: Tự thuật

Giáo án Tập đọc lớp 3 - Tiết 3: Tự thuật

I. MỤC TIÊU:

 1. Rèn KN đọc thành tiếng:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ: huyện Chương Mỹ, phố Hàn Thuyên, quận Hoàn Kiếm,

 - Biết nghỉ hơi sau các dấu phẩy, dấu chấm và giữa các dòng, giựa phần yêu cầu và phần trả lời ở mỗi dòng.

 - Biết đọc một văn bản tự thuật với giọng rõ ràng rành mạch

 2. Rèn KN đọc – hiểu:

 - Nắm được nghĩa và biết cách dùng từ mới được giải nghĩa sau bài đọc, các từ chỉ đơn vị hành chính.

 - Nắm được những thông tin chính về bạn HS trong bài.

 - Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật.

II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP:

 Sách giáo khoa.

 

doc 6 trang Người đăng Van Trung90 Ngày đăng 12/05/2016 Lượt xem 631Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc lớp 3 - Tiết 3: Tự thuật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 3 Tập đọc Ngày 07/09/2005
TỰ THUẬT
I. MỤC TIÊU:
 1. Rèn KN đọc thành tiếng:
 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ: huyện Chương Mỹ, phố Hàn Thuyên, quận Hoàn Kiếm,
 - Biết nghỉ hơi sau các dấu phẩy, dấu chấm và giữa các dòng, giựa phần yêu cầu và phần trả lời ở mỗi dòng.
 - Biết đọc một văn bản tự thuật với giọng rõ ràng rành mạch
 2. Rèn KN đọc – hiểu:
 - Nắm được nghĩa và biết cách dùng từ mới được giải nghĩa sau bài đọc, các từ chỉ đơn vị hành chính.
 - Nắm được những thông tin chính về bạn HS trong bài.
 - Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật.
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP:
 Sách giáo khoa.
III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP
 1. Bài cũ: Gọi 4 HS lần lượt lên đọc bài
 - HS1 - Đọc đoạn 1: Lúc đầu cậu bé học hành thế nào?
 - HS 2 - Đoạn 2: Cậu bé thấy bà cụ làm gì?
 - HS 3 - Đoạn 3: Bà cụ giảng giải thế nào?
 - HS 4 - Đọc cả bài: Câu chuyện khuyên em điều gì?
 2. Bài mới:
 Giới thiệu bài: Cho HS xem ảnh và nói: Đây là một bạn HS. Trong bài tập đọc hôm nay, chúng ta sẽ được nghe bạn ấy tự kể về mình. Những lời tự giới thiệu về mình như thế được gọi là tự thuật. Qua lời tự thuật, chúng ta sẽ được biết tên, tuổi và nhiều thông tin khác về bạn.
HĐ
Giáo viên
Học sinh
1
2
 3
Luyện đọc :
a. Đọc mẫu:
- Giọng đọc rành mạch, rõ ràng,nghỉ hơi rõ giữa phần yêu cầu và trả lời.
b. Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.
* Đọc từng câu
- Theo dõi HS đọc bài
 + Tự thuật?
 + Quê quán?
c. Đọc từng đoạn trước lớp:
- Từ đầu . . . Hà Nội
- Từ: Quê quán . . . đến hết.
d. Đọc từng đoạn trong nhóm
e. Thi đọc giữa các nhóm
Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu HS.
 + Câu 1: Em biết những gì về bạn Thanh Hà?
 + Câu 2 : Nhờ đâu em biết rõ về bạn như vậy?
 + Câu 3 : Hãy cho biết:
- Họ và tên em :
- Em là nam hay nữ
- Ngày sinh của em.
- Nơi sinh của em.
Câu 4: Hãy cho biết tên địa phương em ở:
- Xã ( hoặc phường )
- Huyện ( hoặc quận, thị xã )
Luyện đọc lại:
 - Nhắc HS đọc rõ ràng,rành mạch.
- Theo dõi và lắng nghe GV đọc bài 
- Nối tiếp nhau đọc từng dòng trong bảng tự thuật.
- Đọc đúng các từ: huyện Chương Mỹ, phố Hàn Thuyên, quận Hoàn Kiếm.
 + Tự thuật là kể về mình.
 + Quê quán là nơi gia đình sống nhiều đòi.
- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài.
- Chú ý ngắt , nghỉ hơi:
 + Họ và tên:// Bùi Thanh Hà
 + Nam, nữ:// nữ
- Lần lượt tưng HS trong nhóm đọc .
- Các nhóm khác nghe, góp ý.
- Đại diện các nnhóm thi đọc.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét, tuyên dương nhóm đọc hay nhất.
- Đại diện các nhóm đọc câu hỏi
- Thảo luận nhóm
- HS lần lượt nêu câu hỏi gọi bạn trả lời.
- Biết họ và tên, nam hay nữ, ngày sinh, quê quán, nơi sinh, nơi ở hiện nay, học lớp mấy, trường.
- Nhờ bản tự thuật của bạn Thanh Hà mà chúng ta biết được các thông tin về bạn ấy.
- Tham gia sắm vai.
+ Một chị phụ trách sao của lớp đến làm quen với lớp, hỏi về các em trong lớp.
- Hai HS tự hỏi, trả lời.
- Em ở xã Phú Hội
- Huyện Đức Trọng
- Một số hs thi đọc bài.
CỦNG CỐ – DẶN DÒ: 
- Khi đọc bản tự thuật , em đọc như thế nào? Em đọc bài :Tự thuật 
- Những ai thường phải viết bản tự thuật?
- Bản tự thuật ( lí lịch ) viết những gì?
Hướng dẫn bài về nhà:
- Rèn đọc bài rõ ràng, mạch lạc, trả lời câu hỏi trong SGK.
- Tập viết 1 bản tự thuật về bản thân mình theo mẫu này.
- Chuẩn bị bài: Ngày hôm qua đâu rồi.
Yêu cầu HS tư nhận xét tiết học.
Thø t­ ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2009
Tập đọc
TỰ THUẬT
I. MỤC TIÊU:
 1. Rèn KN đọc thành tiếng:
 - Đọc ®ĩng vµ râ rµng toµn bµi.
 - Biết nghỉ hơi sau các dấu phẩy, dấu chấm và giữa các dòng, giựa phần yêu cầu và phần trả lời ở mỗi dòng.
 - Biết đọc một văn bản tự thuật với giọng rõ ràng rành mạch
 2. Rèn KN đọc – hiểu:
 - Nắm được nghĩa và biết cách dùng từ mới được giải nghĩa sau bài đọc, các từ chỉ đơn vị hành chính.
 - Nắm được những thông tin chính về bạn HS trong bài.
 - Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật.
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP:
 Sách giáo khoa.
III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP
 1. Bài cũ: Gọi 4 HS lần lượt lên đọc bài
 - HS1 - Đọc đoạn 1: Lúc đầu cậu bé học hành thế nào?
 - HS 2 - Đoạn 2: Cậu bé thấy bà cụ làm gì?
 - HS 3 - Đoạn 3: Bà cụ giảng giải thế nào?
 - HS 4 - Đọc cả bài: Câu chuyện khuyên em điều gì?
 2. Bài mới:
 Giới thiệu bài: Cho HS xem ảnh và nói: Đây là một bạn HS. Trong bài tập đọc hôm nay, chúng ta sẽ được nghe bạn ấy tự kể về mình. Những lời tự giới thiệu về mình như thế được gọi là tự thuật. Qua lời tự thuật, chúng ta sẽ được biết tên, tuổi và nhiều thông tin khác về bạn.
HĐ
Giáo viên
Học sinh
1
2
3
Luyện đọc :
a. Đọc mẫu:
- Giọng đọc rành mạch, rõ ràng,nghỉ hơi rõ giữa phần yêu cầu và trả lời.
b. Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.
* Đọc từng câu
- Theo dõi HS đọc bài
 + Tự thuật?
 + Quê quán?
c. Đọc từng đoạn trước lớp:
- Từ đầu . . . Hà Nội
- Từ: Quê quán . . . đến hết.
d. Đọc từng đoạn trong nhóm
e. Thi đọc giữa các nhóm
Hướng dẫn tìm hiểu bài :
 Câu 1: Em biết những gì về bạn Thanh Hà?
 Câu 2 : Nhờ đâu em biết rõ về bạn như vậy?
Câu 3 : Hãy cho biết:
- Họ và tên em :
- Em là nam hay nữ
- Ngày sinh của em.
- Nơi sinh của em.
Câu 4: Hãy cho biết tên địa phương em ở:
- Xã ( hoặc phường )
- Huyện ( hoặc quận, thị xã )
Luyện đọc lại:
 - Nhắc HS đọc rõ ràng,rành mạch.
- Theo dõi và lắng nghe GV đọc bài 
- Nối tiếp nhau đọc từng dòng trong bảng tự thuật.
- Đọc đúng các từ: huyện Chương Mỹ, phố Hàn Thuyên, quận Hoàn Kiếm.
 + Tự thuật là kể về mình.
 + Quê quán là nơi gia đình sống nhiều đòi.
- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài.
- Chú ý ngắt , nghỉ hơi:
 + Họ và tên:// Bùi Thanh Hà
 + Nam, nữ:// nữ
- Lần lượt tưng HS trong nhóm đọc .
- Các nhóm khác nghe, góp ý.
- Đại diện các nnhóm thi đọc.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét, tuyên dương nhóm đọc hay nhất.
- Biết họ và tên, nam hay nữ, ngày sinh, quê quán, nơi sinh, nơi ở hiện nay, học lớp mấy, trường.
- Nhờ bản tự thuật của bạn Thanh Hà mà chúng ta biết được các thông tin về bạn ấy.
- Tham gia sắm vai.
+ Một chị phụ trách sao của lớp đến làm quen với lớp, hỏi về các em trong lớp.
- Hai HS tự hỏi, trả lời.
- Em ở xã Phú Hội
- Huyện Đức Trọng
- Một số hs thi đọc bài.
CỦNG CỐ – DẶN DÒ: 
- Khi đọc bản tự thuật , em đọc như thế nào? Em đọc bài :Tự thuật 
- Những ai thường phải viết bản tự thuật?
- Bản tự thuật ( lí lịch ) viết những gì?
Hướng dẫn bài về nhà:
- Rèn đọc bài rõ ràng, mạch lạc, trả lời câu hỏi trong SGK.
- Tập viết 1 bản tự thuật về bản thân mình theo mẫu này.
- Chuẩn bị bài: PhÇn th­ëng.
Yêu cầu HS tư nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 3.doc