Giáo án Tổng hợp cả năm Tuần 26 - Lớp 3 năm học 2012

Giáo án Tổng hợp cả năm Tuần 26 - Lớp 3  năm học 2012

GV : Tranh minh hoạ bài tập đọc.

 -HS : Sách giáo khoa .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

 1.Ổn định : Hát.

 2.Bài cũ : Gọi 3 HS đọc bài: “Hội đua voi ở Tây Nguyên”.

 3. Bài mới : Giới thiệu bài: ( Ghi Bảng)

 

doc 66 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 06/07/2017 Lượt xem 182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp cả năm Tuần 26 - Lớp 3 năm học 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 26
 Thứ 2, ngày ....tháng....năm 2012
TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN(Tiết 51)
SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
A.TẬP ĐỌC :
 +Bit ng¾t ngh h¬i ®ĩng sau c¸c du c©u , gi÷a c¸c cơm t .
 + Hiểu nội dung truyện : Câu chuyện ca ngợi Chử Đồng Tử là người có hiếu, chăm chỉ, có công lớn với dân với nước .Nhân dân kính yêu và ghi nhớ công ơn của vợ chồng Chử Đồng Tử. Lễ hội được tổ chức hằng năm ở nhiều nơi bên sông Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn đó.(tr¶ li ®­ỵc c¸c CH trong SGK)
*KNS: - ThĨ hiƯn s c¶m th«ng, ®¶m nhn tr¸ch nhiƯm, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ
 B.KỂ CHUYỆN :
+KĨ l¹i ®­ỵc tng ®o¹n cđa c©u chuyƯn 
-HS kh¸ , gii : ®Ỉt ®­ỵc tªn vµ kĨ l¹itng ®o¹n cđa c©u chuyƯn.
II. CHUẨN BỊ :
 	 -GV : Tranh minh hoạ bài tập đọc.
 	 -HS : Sách giáo khoa .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
 1.Ổn định : Hát. 
 2.Bài cũ : Gọi 3 HS đọc bài: “Hội đua voi ở Tây Nguyên”. 
 3. Bài mới : Giới thiệu bài: ( Ghi Bảng)
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Tiết 1 :
Hoạt động 1 : Luyện đọc . 
- GV đọc mẫu lần 1 .
- Gọi 1 HS đọc .
-Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng câu. 
-GV theo dõi, sửa sai cho HS - Hướng dẫn phát âm từ khó.
-Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài . 
- Yêu cầu đọc đoạn 1, 2.
H.Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo khó?
H: Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Tiên Dung và Chử Đồng Tử diễn ra như thế nào?
 H.Vì sao công chúa lại kết duyên với Chử Đồng Tử ?
-Yêu cầu đọc đoạn 3.
H: Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì?
-Yêu cầu đọc đoạn 4. 
H.Nhân dân đã làm gì để biết ơn Chử Đồng Tử ?
- Cho học sinh đọc lại cả bài, tìm nội dung chính của bài.
- GV chốt, ghi bảng.
Nội dung chính :Câu chuyện ca ngợi Chử Đồng Tử là người có hiếu, chăm chỉ, có công với dân, với nước. 
Hoạt động 3 : Luyện đọc lại. 
- GV hướng dẫn cách đọc bài . 
- Giáo viên theo dõi, sửa sai. 
- Giáo viên đọc mẫu lần hai.
-Yêu cầu HS luyện đọc theo đoạn, cả bài.
- Nhận xét – sửa sai .
Tiết 2:
Hoạt động 3: Luyện đọc lại . 
-Yêu cầu học sinh đọc nhóm 4.
-GV theo dõi – Hướng dẫn thêm.
-Tổ chức cho các nhóm thi đọc . 
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương- chốt nội dung bài.
Hoạt động 4 : Kể chuyện. 
-Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.
-Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để đặt tên cho từng đoạn truyện.
- Gọi các nhóm trình bày.
-Yêu cầu HS tập kể theo nhóm bốn.
-GV gọi 4 học sinh thi kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp.
- GV nhận xét – tuyên dương .
- Gọi 1 HS kể toàn truyện.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
-HS lắng nghe .
-1 HS đọc toàn bài và chú giải .
-HS đọc nối tiếp từng câu .
-HS phát âm từ khó .
-HS đọc nối tiếp theo đoạn.
-Theo dõi - đọc lại đoạn văn.
- 1 HS đọc – lớp đọc thầm .
-Mẹ mất sớm. Hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung. 
-Chử Đồng Tử thấy chiếc thuyền lớn sắp cập bờ, hoảng hốt bới cát vùi mình trên bãi lau thưa để trốn. 
- Công chúa cảm động khi biết tình cảnh gia đình của Chử Đồng Tử. 
- 1 HS đọc - lớp đọc thầm .
- Hai người đi khắp nơi truyền cho dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. 
- 1 HS đọc – lớp đọc thầm.
- HS tự trả lời theo ý mình hiểu. Chẳng hạn : Nhân dân đã lập đền thờ Chử Đồng Tử ở nhiều nơi bên sông Hồng.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm theo – Suy nghĩ, tìm nội dung chính – trình bày.
- 3 HS nhắc lại.
- Học sinh theo dõi. 2 học sinh đọc thể hiện.
- Học sinh lắng nghe.
- HS luyện đọc theo đoạn, cả bài .
-Học sinh đọc nhóm 4, mỗi HS đọc 1 đoạn
-Các nhóm thi đọc. 
-Học sinh nhận xét và bình chọn nhómđọc hay nhất .
- 2 học sinh đọc yêu cầu.
- Cả lớp theo dõi.
- làm việc theo cặp.
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- HS tập kể theo nhóm bốn, mỗi HS kể 1 đoạn.
-Học sinh kể theo tranh. Cả lớp lắng nghe - Nhận xét, bình chọn bạn kể hay.
- 1 HS kể toàn truyện.
 4. Củng cố – dặn dò : 
- Nhận xét tiết học .
********************************************
TOÁN(Tit 126_)
LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU:
 - Biết cách sử dụng tiỊn ViƯt Nam víi c¸c mƯnh gi¸ ®· hc .
 - Bit cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng . 
-Biết giải bài toán có liên quan đến tiền tệ.
-Bµi 1, 2(a,b) , 3 , 4 (c thĨ thay ®ỉi gi¸ tiỊn cho ph hỵp víi thc t).
II.CHUẨN BỊ:
 -HS: Vở, SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1. Ổn định: Nề nếp.
 2. Bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng đọc một số tờ giấy bạc theo sự yêu cầu của giáo viên	
 3. Bài mới: Giới thiệu bài.(ghi bảng)
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1: Rèn luyện kỹ năng tính. 
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.
-Yêu cầu HS tự làm bài.
H: Chiếc ví nào nhiều tiền nhất?
- Gọi HS nhận xét, nêu cách làm – GV nhận xét - sửa sai.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
-Yêu cầu HS tự làm vào nháp.
- Yêu cầu HS nêu miệng.
-GV nhận xét, sửa bài.
Bài4: Gọi HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS tóm tắt và giải vào vở, 1 HS lên bảng .
- GV theo dõi, nhận xét, sửa sai.
Hoạt động 2 : Trò chơi “Đi chợ”. 
- Gọi HS đọc bài 3 – nêu yêu cầu.
-Yêu cầu HS quan sát, thảo luận để tìm ra đáp án bài tập 3.
-GV gắn các đồ vật như SGK . Gọi đại diện bốn nhóm lên chơi trò chơi
.- GV nhận xét, chốt đáp án đúng 
-GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
- 2 HS nêu.
- HS tự làm bài.
- Ví C.
- Nhận xét – nêu cách làm.
-HS nêu yêu cầu bài.
-HS làm vào nháp.
- HS nêu kết quả.Cả lớp nhận xét, sửa sai. 
- 2 HS đọc.
- HS tóm tắt và giải vào vở.1 HS lên bảng sửa bài
 - HS nhận xét, sửa bài vào vở.
- 2 học sinh đọc đề bài – nêu yêu cầu.
-HS thảo luận nhóm cặp.
-HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
 4.Củng cố - Dặn dò: 
-Nhận xét tiết học.
****************************************************************
ĐẠO ĐỨC(Tit 26)
TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN
CỦA NGƯỜI KHÁC ( TIẾT 1)
I.MỤC TIÊU:	
 - Nªu ®­ỵc mt vµi biĨu hiƯn vỊ t«n trng th­ t, tài sản của người khác.
-Bit : Kh«ng ®­ỵc x©m ph¹m thư từ, tài sản của người khác. 
-Hiểu quyền được tôn trọng bí mật riêng tư cuả trẻ em. 
 -Thc hiƯn t«n trng th­ t , nht kÝ , s¸ch v , ® dng cđa b¹n bÌ vµ mi ng­i.
-Bit : TrỴ c quyỊn ®­ỵc t«n trng bÝ mt riªng t­.
-Nh¾c mi ng­i cng thc hiƯn .
* KNS: K n¨ng t trng, k n¨ng lµm chđ b¶n th©n, kiªn ®Þnh, ra quyt ®Þnh.
II.CHUẨNBỊ:
 -HS: Vở bài tập.
III. CÁC HOẠT Đ ỘNG DẠY VÀ HỌC:
 1.Ổn định: Nề nếp.
 2.Bài cũ: Kiểm tra bài :Tôn trọng đám tang. 
3.Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi đề.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1: Đóng vai. 
- GV chia HS thành các nhóm .
- Yêu cầu các nhóm HS thảo luận phân công sắm vai để xử lí tình huống 
- Yêu cầu các nhóm lên đóng vai.
-GV nêu câu hỏi để HS cả lớp giải quyết các tình huống.
- GV nhận xét, chốt kết luận.
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm. 
- Treo bảng phụ chép sẵn các câu hỏi thảo luận - Gọi HS đọc lại.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp. 
- Cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV nhận xét, chốt kết luận.
Hoạt động 3 : Liên hệ thực tế . 
- GV yêu cầu từng cặp HS trao đổi với nhau theo câu hỏi:
H: Em đã biết tôn trọng thư từ, tài sản gì, cuả ai ? 
H: Việc đó xảy ra như thế nào? 
-GV mời một số HS trình bày trước lớp.
- GV nhận xét ,tổng kết, khen ngợi những HS đã biết tôn trọng thư từ, tài sản của người khác và đề nghị lớp noi theo. 
- HS chia nhóm, mỗi nhóm 4 em - Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.
-Các nhóm thảo luận tìm cách giải quyết, rồi phân vai cho nhau. 
 - 2 nhóm lên đóng vai. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
- Cả lớp theo dõi và trả lời câu hỏi.
 Quan sát trên bảng - 1 HS đọc câu hỏi, cả lớp đọc thầm theo.
- HS thực hiện theo cặp, ghi lại kết quả.
- Các nhóm lần lượt trình bày. Cả lớp theo dõi, nhận xét.
-HS trao đổi theo nhóm đôi.
-Một số em trình bày. Cả lớp theo dõi , nhận xét, bổ sung.
 4. Củng cố – dặn dò: 
-GV nhận xét, tuyên dương những em học tốt.
********************************************
Thứ 3, ngày .....tháng.....năm 2012
TOÁN(Tit 127)
LÀM QUEN VỚI SỐ LIỆU THỐNG KÊ
I.MỤC TIÊU: 
 -Bước đầu làm quen với dãy số liệu .
 -Biết xử lí số liệu và lập dãy số liệu .( mc ®«n ®¬n gi¶n)
-Bµi 1,2.
II.CHUẨN BỊ : 
 -GV :SGK .
 -HS : vở , SGK 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC:
 1. Ổn định : nề nếp.
 2. Bài cũ : Gọi HS làm bài tập. 
 3.Bài mới : Giới thiệu bài – ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC.
Hoạt động 1: Làm quen với dãy số liệu . 
a) Hình thành dãy số liệu :
- GV yêu cầu học sinh quan sát hình minh hoạ trong SGK và hỏi: Hình vẽ gì?
H. Nêu chiều cao của từng bạn ? 
- Dãy các số đo chiều cao của các bạn 
Anh , Phong , Ngân , Minh :122 cm , 130 cm , 127 cm , 118 cm được gọi là dãy số liệu .
- Yêu cầu HS đọc dãy số liệu về chiều cao của 4 bạn Anh , Phong , Ngân , Minh.
b) Làm quen với thứ tự và số hạng của dãy số liệu .
H. Số 122 cm đứng thứ mất trong dãy số liệu về chiều cao của 4 bạn ?
H. Số 130cm đứng thứ mất trong dãy số liệu về chiều cao của 4 bạn ?
H. Số nào đứng thứ ba trong dãy số liệu về chiều cao của 4 bạn ?
H. Số nào đứng thứ tư trong dãy số liệu về chiều cao của 4 bạn ?
H. Dãy số liệu này có mấy số ?
H. Hãy xếp tên các bạn học sinh trên theo thứ tự chiều cao từ cao đến thấp ?
H. Hãy xếp tên các bạn học sinh trên theo thứ tự chiều cao từ thấp đến cao ?
H. Chiều cao của bạn nào cao nhất ?
H. Chiều cao của bạn nào thấp nhất ?
H. Phong cao hơn Minh bao nhiêu cm ?
H. Những bạn nào cao hơn bạn Anh 
H. Bạn Ngân cao hơn những bạn nào ?
Hoạt động 2 : Thực hành . 
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Yêu cầu HS làm bài theo cặp .
- GV nhận xét - sửa sai.
Bài 2 : Gọi HS đọc yêu cầu bài.
-Yêu cầu HS suy nghĩ làm bài và trả lời .
H. Tháng 2 năm 2004 có mấy ngày chủ nhật ?
H. Chủ nhật đầu tiên là ngày nào ?
H. Ngày 22 là chu nhật thứ mấy trong tháng 
- GV nhận xét và cho điểm học sinh 
Bài 3 : 
-Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ bài toán - đọc số kg gạo được ghi trên từng bao .
 - Yêu cầu viết dãy số liệu cho biết số kg gạo của 5 bao gạo trên .
- GV nhận xét
Bài 4 : 
- Yêu cầu HS làm vở, 1 HS lên bảng sửa bài.
-GV nhận xét, sửa bài . 
- Hình vẽ 4 bạn HS , có số đo chiều cao của 4 bạn .
- HS nêu : chiều cao của bạn Anh , Phong , Ngân , Minh là 122 cm , 130 cm , 127 cm , 118 cm .
- 3 HS đọc : 122 cm , 130 cm , 127 cm , 118 cm
- Đứng thứ nhất .
- Đứng thứ nhì.
- Số 127 
- Số 118 
- 4 số 
- 1 HS lên bảng viết – lớp viết nháp : Phong , Ngân , Anh , Minh
- 1 HS lên bảng viết – lớp viết nháp : Minh , Anh , Ngân , Phong .
- Chiều cao của bạn Phong là cao nhất .
- Chiều cao của bạn Minh là thấp nhất .
- P ...  dẫn phát âm từ khó.
-Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn 
Hoạt động 2 : Luyện đọc lại. 
- GV hướng dẫn cách đọc bài . 
- Giáo viên theo dõi, sửa sai. 
-Yêu cầu HS luyện đọc theo đoạn, cả bài.
- Nhận xét – sửa sai .
-1 HS đọc toàn bài .
-HS đọc nối tiếp từng câu .
-HS phát âm từ khó .
-HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 - Học sinh theo dõi. 2 học sinh đọc thể hiện.
- HS luyện đọc theo đoạn, cả bài .
********************************************
 luyƯn ting viƯt
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 -Cđng c l¹i kin thc ®· hc
-Nghe - viết ®ĩng bµi CT ; tr×nh bµy ®ĩng h×nh thc bµi v¨n xu«i.
II. CHUẨN BỊ :
 -HS : Sách giáo khoa và vở chính tả .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
 HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe - viết . 
- GV đọc bài chính tả .
- Gọi HS đọc .
H: Sau khi về trời Chử Đồng Tử đã giúp dân làm gì? 
H: Nhân dân đã làm gì để tỏ lòng biết ơn Chử Đồng Tử? 
H: Đoạn viết gồm mấy đoạn, mấy câu?
H: Khi viết hết đoạn ta viết như thế nào? H: những chữ nào trong bài được viết hoa? Vì sao? 
- GV đọc từ khó – yêu cầu HS viết.
- Nhận xét , sửa sai cho HS.
- Hướng dẫn viết vở - nhắc nhở cách trình bày bài.
 -GV đọc cho HS viết bài .
- Theo dõi , uốn nắn .
-Hướng dẫn sửa bài .
- Thu bài chấm - sửa bài . Nhận xét chung. 
- HS lắng nghe .
- 2 HS đọc – Lớp đọc thầm theo.
- Ông hiển linh giúp dân đánh giặc.
-Nhân dân lập bàn thờ, làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.
- Đoạn viết gồm 2 đoạn, 3 câu . 
 -Ta viết xuống dòng, lùi vào một ô.
- Những chữ đầu câu : Sau, Nhân, Cũng và tên riêng Chử Đồng Tử, Hồng.
- HS viết bảng con - 2 HS viết bảng lớp .
- HS theo dõi.
- HS lắng nghe .
- HS viết bài vào vở .
- HS tự soát bài sau đó đổi chéo bài sửa lỗi.
- Theo dõi - sửa bài .
 *************************************************************
LUYỆN To¸n
I. MỤC TIÊU:
 - Cđng c l¹i cách sử dụng tiỊn ViƯt Nam víi c¸c mƯnh gi¸ ®· hc .
 - Cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng . 
-Giải bài toán có liên quan đến tiền tệ.
II.CHUẨN BỊ:
 -HS: Vở, SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1: Rèn luyện kỹ năng tính. 
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.
-Yêu cầu HS tự làm bài.
H: Chiếc ví nào nhiều tiền nhất?
- Gọi HS nhận xét, nêu cách làm – GV nhận xét - sửa sai.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
-Yêu cầu HS tự làm vào nháp.
- Yêu cầu HS nêu miệng.
-GV nhận xét, sửa bài.
Bài4: Gọi HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS tóm tắt và giải vào vở, 1 HS lên bảng .
- GV theo dõi, nhận xét, sửa sai.
Hoạt động 2 : Trò chơi “Đi chợ”. 
- Gọi HS đọc bài 3 – nêu yêu cầu.
-Yêu cầu HS quan sát, thảo luận để tìm ra đáp án bài tập 3.
-GV gắn các đồ vật như SGK . Gọi đại diện bốn nhóm lên chơi trò chơi
.- GV nhận xét, chốt đáp án đúng 
-GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
- 2 HS nêu.
- HS tự làm bài.
- Ví C.
- Nhận xét – nêu cách làm.
-HS nêu yêu cầu bài.
-HS làm vào nháp.
- HS nêu kết quả.Cả lớp nhận xét, sửa sai. 
- 2 HS đọc.
- HS tóm tắt và giải vào vở.1 HS lên bảng sửa bài
 - HS nhận xét, sửa bài vào vở.
- 2 học sinh đọc đề bài – nêu yêu cầu.
-HS thảo luận nhóm cặp.
-HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
 **************************************************************
Ngày dạy :Thứ ba
 Ngày dạy :Thứ tư
luyƯn ting viƯt
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 -Cđng c l¹i c¸c t lƠ hi , lƠ , hi .
-T×m ®­ỵc mt s t ng÷ thuc chđ ®iĨm lƠ hi .
-§Ỉt ®­ỵc du phy vµo chç thÝch hỵp trong c©u 
 II. CHUẨN BỊ :
 -HS : Vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC: 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 :Hướng dẫn làm bài1.) 
- Yêu cầu đọc đề - tìm hiểu đề.
-Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài vào vở BT .
-Gọi HS lên sửa bài.
- GV cùng HS nhận xét, sửa sai.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập 2. 
- Yêu cầu HS đọc đề bài .
-Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm bàn và ghi các từ mà nhóm tìm được 
-Gọi các nhóm trình bày ý kiến .
 -GV nhận xét và sửa bài .
Bài 3:
-Yêu cầu HS đọc bài.
H: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-GV nhận xét và chốt đáp án đúng 
H: Hãy nêu các từ mở đầu cho các câu trên? 
H : Các từ này có ý nghĩa như thế nào?
-GV thu bài chấm nhận xét- tuyên dương.
-2 HS đọc đề - nêu yêu cầu .
-HS thực hiện theo yêu cầu.
- 1HS sửa bài.
- Cùng GV nhận xét và sửa bài.
-HS đọc đề bài.
-HS thảo luận nhóm tìm các từ 
- HS đọc - lớp theo dõi và nhận xét .
-2 HS đọc lại .
-2 HS đọc bài.
-Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu.
-HS làm bài vào vở.1 HS lên bảng.
-HS kiểm tra cheo lẫn nhau.
-Các từ mở đầu cho các câu trên là :Vì, Tại, nhờ.
-Các từ vì, tại, nhờ là các từ thường dùng để chỉ nguyên nhân của một sự việc, hành động nào đó.
 *********************************************************** 
LUYỆN To¸n
I.MỤC TIÊU:
- Cđng c l¹i những khái niệm cơ bản số liệu thống kê: hàng , cột.
-§ọc các số liệu của một bảng thống kê.
- HS phân tích được số liệu thống kê của một bảng .
II.CHUẨN BỊ:
 - GV: Bảng thống kê số con của 3 gia đình trên khổ giấy 40 cm x 80 cm.
 - HS: SGK - vở.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1 Luyện tập - Thực hành. 
Bài 1 :Yêu cầu HS đọc bảng số liệu của bài tập.
H: Bảng số liệu có mấy cột và mấy hàng?
H: Hãy nêu nội dung của từng hàng trong bảng?
-GV nêu nêu từng câu hỏi trước lớp cho HS trả lời.
H: lớp 3B có bao nhiêu HS giỏi? Lớp 3D có bao nhiêu HS giỏi?
H: Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu HS giỏi?
H: Vì sao em biết điều đó.
H: Lớp nàp có nhiều số HS giỏi nhất? Lớp nào có ít HS giỏi nhất?
H: Hãy xếp các lớp theo số HS giỏi từ thấp đến cao.
H: Cả 4 lớp có bao nhiêu HS ?
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- GV nêu câu hỏi.
- GV nhận xét và sửa sai cho HS.
Bài 3:
- Yêu cầu HS đọc bảng số liệu thống kê.
- GV nhận xét và tuyên dương những em trả lời đúng .
-2 HS đọc bảng số liệu.
- Bảng số liệu có 5 cột và 2 hàng. 
-Hàng trên ghi tên các lớp được thống kê, hàng dưới ghi số HS giỏi của từng lớp có tên trong hàng trên.
- HS trả lời các câu hỏi của bài.
- Lớp 3 B có 13 HS giỏi, lớp 3D có 15 HS giỏi.
- Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A 7 HS giỏi.
- Vì lớp 3A có 18 HS giỏi, lớp 3 C có 25 HS giỏi. Ta thực hiện phép trừ 25 - 18 = 7 ( học sinh giỏi)
- Lớp 3C có nhiều HS giỏi nhất. Lớp 3B có ít HS giỏi nhất.
- HS xếp và nêu: 3B, 3D, 3A, 3C.
- Cả 4 lớp có: 18 + 13 + 25 + 15 = 71 ( học sinh giỏi)
 - 1 HS đọc.
- HS trả lời.
- HS theo dõi.
-2 HS đọc , cả lớp đọc thầm.
-HS nhìn vào bảng số liệu nêu câu hỏi theo gợi ý.
 2.Củng cố - Dặn dò: 
 - Nhận xét giờ học, tuyên dương HS học tốt.
**********************************************************
ThĨ dơc
 nh¶y d©y kiĨu chơm hai ch©n.
 trß ch¬i “ hoµng anh , hoµng yn”
I, Mơc tiªu:
- Bit c¸ch nh¶y d©y kiĨu chơm hai ch©n vµ thc hiƯn ®ĩng c¸ch so d©y, chao d©y , quay d©y.
-Bit c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­ỵc .
II, Chun bÞ:
- §Þa ®iĨm: Trªn s©n tr­ng, vƯ sinh s¹ch s, b¶o ®¶m an toµn tp luyƯn.
- Ph­¬ng tiƯn: Chun bÞ cßi, dơng cơ tp luyƯn .
III, Ho¹t ®ng d¹y-hc:
Ho¹t ®ng d¹y
Ho¹t ®ng hc
1. PhÇn m ®Çu.
- GVphỉ bin ni dung, yªu cÇu gi hc.
- GV cho HS xoay c¸c khíp cỉ tay, c¼ng tay, c¸nh tay, gi, h«ng.
- GV c.ho HS ch¹y chm trªn ®Þa h×nh t nhiªn xung quanh s©n tp.
* Ch¬i trß ch¬i “Kt b¹n”.
2-PhÇn c¬ b¶n.
- ¤n nh¶y d©y c¸ nh©n kiĨu chơm 2 ch©n.
+ GV chia líp thµnh tng tỉ tp luyƯn theo khu vc ®· quy ®Þnh, ph©n c«ng tng ®«i tp thay nhau, ng­i tp ng­i ®m s lÇn.
+ GV c thĨ t¨ng yªu - Ch¬i trß ch¬i “NÐm trĩng ®Ých”.
 + GV nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i vµ lµm mu ®ng t¸c. Cho HS tp tr­íc ®ng t¸c ng¾m ®Ých, nÐm vµ phi hỵp víi th©n ng­i ri míi tp ®ng t¸c nÐm vµo ®Ých. 
+ GV chia líp thµnh c¸c ®i ®Ĩ c¸c em ch¬i, nh¾c HS gi÷ k lut tp luyƯn ®Ĩ ®¶m b¶o an toµn cho c¸c em.
3-PhÇn kt thĩc
- GV cho HS ®i th­ng theo nhÞp, va ®i va h¸t.-Nhn xÐt -Tuyªn d­¬ng.
- Líp tr­ng tp hỵp, ®iĨm s, b¸o c¸o GV.
- HS ch¹y khi ®ng vµ tham gia trß ch¬i theo ch dn cđa GV.
 - HS tp luyƯn theo tỉ, thi ®ua gi÷a c¸c tỉ.
 - HS chĩ ý quan s¸t ®ng t¸c mu cđa GV ®Ĩ tp theo, chĩ ý gi÷ nghiªm k lut, ®¶m b¶o an toµn.
- HS ®i th­ng, th¶ lng.
- HS chĩ ý l¾ng nghe GV hƯ thng bµi. 
 ******************************************************
Ngày dạy : Thứ sáu
Sinh ho¹t tp thĨ
i. mơc tiªu:
 -§¸nh gi¸ l¹i ho¹t ®ng trong tuÇn qua
 -Nªu ­u khuyt ®iĨm
 -K ho¹ch tuÇn tíi
ii. lªn líp
 1.Nhn xÐt
 a.Hc tp
 b.§¹o ®c
 c.NỊ np
 d.VƯ sinh
 2.Gi¸o viªn nhn xÐt chung
3.K ho¹ch tuÇn tíi
 -Thc hiƯn tt c¸c nỊ np ®Ị ra
 *********************************************** 
 Ngµy .th¸ngn¨m 2010 
 Ký duyƯt cđa tỉ tr­ng
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
 TÌM HIỂU VỀ ÂM NHẠC DÂN TỘC- MĨ THUẬT DÂN GIAN
I. MỤC TIÊU:
 - Giúp HS có những hiểu biết sơ giản về âm nhạc dân tộc và mỹ thuật dân gian.
 - HS phân biệt được các nhạc cụ dân tộc, các loại hình nghệ thuật dân gian; nhận biết và gọi tên được một số loại tranh dân gian.
 - Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào dân tộc.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số nhạc cụ dân tộc và loại hình nghệ thuật dân gian.
- GV cho HS xem một số tranh ảnh, vật thật về:
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 6 tìm hiểu về tên các loại nhạc cụ dân tộc, các loại hình nghệ thuật dân gian mà các em biết.
b) Hoạt động chung cả lớp:
- Yêu cầu HS trình bày trước lớp.
-GV nhận xét, tuyên dương nhóm tìm hiểu và trình bày nội dung phong phú.
- GV giới thiệu :
+ Nhạc cụ dân tộc : đàn đá, đàn bầu, đàn nhị, sáo, 
+ Các loại hình nghệ thuật dân gian : Tuồng, chèo, cải lương, 
Hoạt động 2: Tìm hiểu về mỹ thuật dân gian.
- GV giới thiệu một số tranh dân gian, các hoa văn thường được trang trí trong mỹ thuật dân gian (trong tranh, trống đồng, các bức phù điêu,).
 + Các loại tranh dân gian : tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ,
+ Các hoa văn, hình ảnh : phản ánh cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất của nhân dân; các hình ảnh chim, thú, hoa cách điệu,
- Quan sát tranh.
- Nhóm trưởng điều khiển các thành viên trong nhóm thực hiện theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác theo dõi, bổ sung.
- Cả lớp theo dõi.
- HS lắng nghe.
- Cả lớp theo dõi.
 *  Tổng kết:
- GV cho HS sinh hoạt văn nghệ.
- GV nhận xét tiết sinh hoạt.
- Nhắc nhở HS thực hiện tốt nội quy trường, lớp .
________________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 26 lop 3 CKTKN GT GDBVMT.doc