Kế hoạch Thao giảng môn Tập đọc lớp 3

Kế hoạch Thao giảng môn Tập đọc lớp 3

Nội dung: Trao đổi về quy trình, Tập đọc Lớp 3.

Đối tượng tham dự: Tập thể khối ba cùng các thành viên các khối còn lại.

 1. Mục đích, yêu cầu của thao giảng.

 - Thông qua việc tổ chức thao giảng để nhằm thống nhất về quy trình, phương pháp giảng dạy, cách trình bày bảng và các biện pháp dạy học tập đọc – học thuộc lòng.

 2. Chuẩn bị điều kiện, phương tiện thực hiện.

 - Chuẩn bị về nội dung thao giảng.

 - Tiết dạy minh hoạ, các đồ dùng phục vụ tiết dạy.

 3. Nội dung thao giảng.

 - Phần trao đổi trước khi dạy minh hoạ.

 4.Noi dung – kiến thức môn tập đọc – học thuộc lòng:

 

doc 6 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 23/05/2017 Lượt xem 488Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch Thao giảng môn Tập đọc lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THAO GIẢNG MÔN TẬP ĐỌC LỚP 3
Họ và tên người thực hiện: Huỳnh Công Lịnh -	Năm vào ngành 2000.
Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3B
Ngày thực hiện: 29/ 9/ 2010
Hình thức: Thao giảng
Nội dung: Trao đổi về quy trình, Tập đọc Lớp 3.
Đối tượng tham dự: Tập thể khối ba cùng các thành viên các khối còn lại.
 1. Mục đích, yêu cầu của thao giảng.
	- Thông qua việc tổ chức thao giảng để nhằm thống nhất về quy trình, phương pháp giảng dạy, cách trình bày bảng và các biện pháp dạy học tập đọc – học thuộc lòng. 
 2. Chuẩn bị điều kiện, phương tiện thực hiện.
	- Chuẩn bị về nội dung thao giảng.
	- Tiết dạy minh hoạ, các đồ dùng phục vụ tiết dạy.
 3. Nội dung thao giảng.
	- Phần trao đổi trước khi dạy minh hoạ.
 4.Nội dung – kiến thức môn tập đọc – học thuộc lòng:
 Chủ đề
(Chương)
Mục đích yêu cầu
Kiến thức cơ bản
Biện pháp
I. Măng non
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu phẩy, dấu chấm, giữa các cụm từ.
- Đọc phân biệt lời kể, lời các nhân vật.
2. Hiểu nghĩa:
- Các từ khó cuối bài.
- Hiểu nội dung của truyện.
3. Học thuộc lòng 2 bài thơ.
4. Giáo dục học sinh: Dũng cảm, yêu bạn bè, thầy, cô giáo, gia đình em.
* Học 3 bài tập đọc.
+ Cậu bé thông minh.
+ Ai có lỗi?
+ Cô giáo tí hon.
* Học 1 bài tập đọc – HTL:
+ Hai bàn tay em.
- Đọc mẫu.
- Hướng dẫn nghĩa của từ và nội dung bài học.
- Hướng dẫn đọc và học thuộc lòng.
- Ghi bảng.
- Kết hợp với các cán sự lớp, giúp đỡ các em trong từng tiết học.
2. Mái ấm
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ, tiếng do phương ngữ.
- Ngắt, nghỉ hơi giữa cụm từ, dấu phẩy, dấu chấm.
- Đọc phân biệt lời nhân vật, lời người dẫn chuyện.
- Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gợi cảm.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Các từ khó cuối bài.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện.
3. Giáo dục học sinh: tình cảm gia đình.
* Học 3 bài tập đọc:
+ Chiếc áo len.
+ Người mẹ.
+ Ông ngoại.
* Học 1 bài tập đọc – HTL:
+ Quạt cho bà ngủ.
- Quan tâm từng em, tạo điều kiện để tất cả học sinh được hoạt động, được tự phát hiện và lĩnh hội kiến thức mới.
- Coi trọng thực hành luyện tập.
3. Tới trường
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ, tiếng do phương ngữ.
- Ngắt, nghỉ hơi giữa cụm từ, dấu phẩy, dấu chấm.
- Đọc phân biệt lời nhân vật, lời người dẫn chuyện.
- Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gợi cảm.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện.
3. Giáo dục học sinh: dũng cảm, biết nhận lỗi.
- Yêu mái trường, bạn bè, thầy cô.
* Học 4 bài tập đọc:
+ Người lính dũng cảm.
+ Cuộc họp của chữ viết.
+ Bài tập làm văn.
+ Nhớ lại buổi đầu đi học.
4. Cộng đồng
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ, tiếng do phương ngữ.
- Ngắt, nghỉ hơi giữa cụm từ, dấu phẩy, dấu chấm.
- Đọc phân biệt lời nhân vật, lời người dẫn chuyện.
- Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gợi cảm.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện.
3. Giáo dục học sinh: sống trong cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí.
* Học 2 bài tập đọc:
+ Trận bóng dưới lòng đường
+ Các em nhỏ và cụ già.
* Học 2 bài tập đọc – HTL:
+ Bận.
+ Tiếng ru.
5. Quê hương
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ, tiếng do phương ngữ.
- Ngắt, nghỉ hơi giữa cụm từ, dấu phẩy, dấu chấm.
- Đọc phân biệt lời nhân vật, lời người dẫn chuyện.
- Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gợi cảm.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện.
3. Giáo dục học sinh: yêu quê hương, đất nước Việt Nam.
* Học 3 bài tập đọc:
+ Giọng quê hương.
+ Thư gửi bà.
+ Đất quý, đất yêu.
* Học 1 bài tập đọc – HTL:
+ Vẽ quê hương.
- Đọc mẫu.
- Hướng dẫn nghĩa của từ và nội dung bài học.
- Hướng dẫn đọc và học thuộc lòng.
- Ghi bảng.
- Kết hợp với các cán sự lớp, giúp đỡ các em trong từng tiết học.
6. Bắc – Trung - Nam
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ, tiếng do phương ngữ.
- Ngắt, nghỉ hơi giữa cụm từ, dấu phẩy, dấu chấm.
- Đọc phân biệt lời nhân vật, lời người dẫn chuyện.
- Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gợi cảm.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện.
3. Giáo dục học sinh: đoàn kết, gắn bó các dân tộc các em trên đất nước Việt Nam, lòng tự hào dân tộc, kính yêu Bác Hồ.
* Học 3 bài tập đọc:
+ Nắng phương Nam.
+ Người con của Tây Nguyên.
+ Cửa Tùng.
* Học 1 bài tập đọc – HTL:
+ Cảnh đẹp non sông.
Chú trọng rèn đọc cho HS.
7. Anh em một nhà.
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ, tiếng do phương ngữ.
- Ngắt, nghỉ hơi giữa cụm từ, dấu phẩy, dấu chấm.
- Đọc phân biệt lời nhân vật, lời người dẫn chuyện.
- Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gợi cảm.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện.
3. Giáo dục học sinh: dũng cảm, yêu quê hương, đất nước; chăm học, yêu trường, yêu lao động.
* Học 3 bài tập đọc:
+ Người liên lạc nhỏ.
+ Hũ bạc của người cha.
+ Nhà rông ở Tây Nguyên.
* Học 1 bài tập đọc – HTL:
+ Nhớ Việt Bắc.
Chú trọng rèn đọc cho HS.
8. Thành thị và nông thôn.
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ, tiếng do phương ngữ.
- Ngắt, nghỉ hơi giữa cụm từ, dấu phẩy, dấu chấm.
- Đọc phân biệt lời nhân vật, lời người dẫn chuyện.
- Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gợi cảm.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện.
3. Giáo dục học sinh: yêu quê hương và những người nông dân.
Yêu cảnh vật ở thành phố, tự hào về đất nước và con người Việt Nam
* Học 2 bài tập đọc:
+ Đôi bạn.
+ Mồ Côi xử kiện.
* Học 2 bài tập đọc – HTL:
+ Về quê ngoại.
+ Anh Đom Đóm.
9. Bảo vệ Tổ quốc
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Giọng phù hợp với từng bài.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Đọc thầm nhanh hơn HKI.
- Hiểu ý nghĩa các từ mới trong bài.
- Hiểu nội dung truyện, các bài TĐ – HTL.
3. Giáo dục học sinh: yêu nước, thói quen mạnh dạn, tự tin, chịu khó.
* Học 3 bài tập đọc:
+ Hai Bà Trưng.
+ Báo cáo kết quả tháng thi đua.
+ Ở lại với chiến khu.
* Học 1 bài tập đọc – HTL:
+ Chú ở bên Bác Hồ.
Phối hợp các phương pháp để rèn cho các em đọc đúng, đọc hay.
10. Sáng tạo
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Giọng phù hợp với từng bài.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Đọc thầm nhanh hơn HKI.
- Hiểu ý nghĩa các từ mới trong bài.
- Hiểu nội dung truyện, các bài TĐ – HTL.
3. Giáo dục học sinh: kính trọng, biết ơn những người tài đã có công với nước; yêu khoa học, chăm chỉ học tập.
* Học 2 bài tập đọc:
+ Ông tổ nghề thêu.
+ Nhà bác học và bà cụ.
* Học 2 bài tập đọc – HTL:
+ Bàn tay cô giáo.
+ Cái cầu.
Coi trọng rèn đọc cho HS.
Cho các em thi đọc giữa các nhóm nhiều hơn ở HKI.
Học sinh tự nhện xét và bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay.
11. Nghệ thuật
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Giọng phù hợp với từng bài.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Đọc thầm nhanh hơn HKI.
- Hiểu ý nghĩa các từ mới trong bài.
- Hiểu nội dung truyện, các bài TĐ – HTL.
3. Giáo dục học sinh: yêu quý những người tài ba.
Ngoan ngoãn, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Kính yêu Bác Hồ..
* Học 4 bài tập đọc:
+ Nhà ảo thuật.
+ Chương trình xiếc đặc sắc.
+ Đối đáp với vua.
+ Tiếng đàn.
Coi trọng rèn đọc cho HS.
Cho các em thi đọc giữa các nhóm nhiều hơn ở HKI.
Học sinh tự nhện xét và bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay.
12. Lễ hội
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Giọng phù hợp với từng bài.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Đọc thầm nhanh hơn HKI.
- Hiểu ý nghĩa các từ mới trong bài.
- Hiểu nội dung truyện, các bài TĐ – HTL.
3. Giáo dục học sinh: Yêu thiên nhiên, thích tham gia các hoạt động của lễ hội (nếu có)
- Biết ơn người có công với nước..
* Học 4 bài tập đọc:
+ Hội vật.
+ Hội đua voi ở Tây Nguyên.
+ Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.
+ Rước đèn ông sao.
Coi trọng rèn đọc cho HS.
Cho các em thi đọc giữa các nhóm nhiều hơn ở HKI.
Học sinh tự nhện xét và bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay.
13. Thể thao
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Giọng phù hợp với từng bài.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Đọc thầm nhanh hơn HKI.
- Hiểu ý nghĩa các từ mới trong bài.
- Hiểu nội dung truyện, các bài TĐ – HTL.
3. Giáo dục học sinh: Tính cẩn thận, chu đáo, chăm tập thể thao, chăm vận động để rèn luyện thân thể.
- Có ý thức mới trong các tiết học thể dục.
* Học 3 bài tập đọc:
+ Cuộc chạy đua trong rừng.
+ Buổi học thể dục.
+ Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.
* Học 1 bài tập đọc – HTL:
+ Cùng vui chơi.
Coi trọng rèn đọc cho HS.
Cho các em thi đọc giữa các nhóm nhiều hơn ở HKI.
Học sinh tự nhện xét và bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay.
14. Ngôi nhà chung
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Giọng phù hợp với từng bài.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Đọc thầm nhanh hơn HKI.
- Hiểu ý nghĩa các từ mới trong bài.
- Hiểu nội dung truyện, các bài TĐ – HTL.
3. Giáo dục học sinh: Tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, yêu hoà bình.
- Biết yêu thương và giúp đỡ đồng bào.
* Học 4 bài tập đọc:
+ Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua.
+ Bác sĩ Y-éc-xanh.
+ Người đi săn và con vượn.
+ Cuốn sổ tay.
* Học 2 bài tập đọc – HTL:
+ Một mái nhà chung.
+ Bài hát trồng cây.
Coi trọng rèn đọc cho HS.
Cho các em thi đọc giữa các nhóm nhiều hơn ở HKI.
Học sinh tự nhện xét và bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay.
15. Bầu trời và mặt đất
1. Rèn đọc thành tiếng:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Giọng phù hợp với từng bài.
2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Đọc thầm nhanh hơn HKI.
- Hiểu ý nghĩa các từ mới trong bài.
- Hiểu nội dung truyện, các bài TĐ – HTL.
3. Giáo dục học sinh: 
- Đoàn kết.
- Yêu thiên nhiên.
- Yêu thương những người lao động. Yêu cuộc sống.
* Học 2 bài tập đọc:
+ Cóc kiện Trời.
+ Sự tích chú Cuội cung trăng.
* Học 2 bài tập đọc – HTL:
+ Mặt trời xanh của tôi.
+ Mưa.
Coi trọng rèn đọc cho HS.
Cho các em thi đọc giữa các nhóm nhiều hơn ở HKI.
Học sinh tự nhện xét và bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay.
Mô hình trình bày bảng
Thứ, ngày tháng năm (Ghi chung cho buổi học)
TẬP ĐỌC
Tên bài
 a) Luyện dọc: b) Tìm hiểu bài
 ( Ghi từ , cụm từ, đoạn ngắn, khổ thơ ( Ghi những từ ngữ hoặc chi tiết nổi bật cần 
Cần hướng dẫn đọc) ghi nhớ; ý chính của đoạn , của bài)
5. Đánh giá rút kinh nghiệm:
Nhìn chung tiết dạy đã thành công do có sự chuẩn bị chu đáo về bài dạy minh hoạ, nội dung trao đổi thảo luận.
	Những nội dung thống nhất sau tiết dạy:
Thực hiện đúng quy trình các bước lên lớp như đã nêu ở trên.
Mô hình trình bày bảng như trên.
Các thành viên tham dự	 Người thực hiện
	 ( Chữ ký – họ tên )	 ( Chữ ký – Ghi rõ họ tên )
 Huỳnh Công Lịnh

Tài liệu đính kèm:

  • docke hoach thao giang.doc