Bài giảng điện tử Tiếng Việt 3 - Tuần 7, Bài: Trận bóng dưới lòng đường - Năm học 2021-2022

Bài giảng điện tử Tiếng Việt 3 - Tuần 7, Bài: Trận bóng dưới lòng đường - Năm học 2021-2022

Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội:

 - Thật là quá quắt!

 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo:

 - Ông ơi cụ ơi ! Cháu xin lỗi cụ.

 

ppt 10 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 89Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng điện tử Tiếng Việt 3 - Tuần 7, Bài: Trận bóng dưới lòng đường - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRẬN BÓNG 
DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
CHÍNH TẢ 
Chính tả 
Trận bóng dưới lòng đường 
 Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: 
 - Thật là quá quắt! 
 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: 
 - Ông ơi cụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 
 Nguyễn Minh 
Trận bóng dưới lòng đường 
- Vì sao Quang lại ân hận sau sự việc mình đã gây ra? 
+ Vì cậu thấy cái lưng còng của ông cụ giống ông nội mình. 
- Sau đó Quang đã làm gì? 
+ Cậu vừa chạy theo chiếc xích lô vừa mếu máo xin lỗi cụ. 
Trận bóng dưới lòng đường 
Tìm hiểu bài 
- Những từ nào trong bài phải viết hoa? 
+ Tên riêng và các từ sau dấu chấm. 
Viết từ khó: 
x ích l ô 
l ưng còng 
quá qu ắt 
VIẾT CHÍNH TẢ 
Thứ ba, ngày 2 tháng 1 1 năm 20 21 
Chính tả . 
Trận bóng dưới lòng đường 
 Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: 
 -Thật là quá quắt! 
 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: 
 - Ông ơi cụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 
 Nguyễn Minh 
3 ô 
Bài 1/ 29 : Điền vào chỗ trống và giải câu đố: 
 a, tr hay ch ? 
Mình . òn, mũi nhọn 
 ẳng phải bò,  âu 
Uống nước ao sâu 
Lên cày ruộng cạn 
(Là cái gì?) 
Là cái bút mực 
tr 
Ch 
tr 
BÀI TẬP 
 b, iên hay iêng ? 
Trên trời có g  nước trong 
Con k . chẳng lọt, con ong chẳng vào. 
(Là quả gì?) 
Là quả dừa 
iếng 
iến 
Bài 3 : Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau: 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
q 
2 
3 
4 
5 
th 
6 
tê-e-rờ 
7 
u 
8 
9 
10 
x 
11 
i dài 
quy 
r 
e-rờ 
s 
ét-sì 
t 
tê 
tê-hát 
tr 
u 
ư 
ư 
v 
vê 
ích-xì 
y 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dien_tu_tieng_viet_3_tuan_7_bai_tran_bong_duoi_lon.ppt