Bài giảng điện tử Tiếng Việt Khối 3 Phân môn Chính tả - Tuần 10, Bài: Quê hương ruột thịt - Năm học 2021-2022

Bài giảng điện tử Tiếng Việt Khối 3 Phân môn Chính tả - Tuần 10, Bài: Quê hương ruột thịt - Năm học 2021-2022

* Vì sao chị Sứ rất yêu quê hương mình?

Vì đó là nơi chị sinh ra và lớn lên, là nơi có lời hát ru con của mẹ chị và của cả chị.

* Trong bài văn, những dấu câu nào được sử dụng?

Dấu chấm, dấu phẩy và dấu ba chấm.

 * Những chữ nào trong bài được viết hoa?

 

pptx 15 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 71Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng điện tử Tiếng Việt Khối 3 Phân môn Chính tả - Tuần 10, Bài: Quê hương ruột thịt - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT 
KHỞI ĐỘNG 
B 
C 
D 
A 
Câu 1: Em hãy chọn chữ cái đứng trước từ viết đúng chính tả? 
múi bửi 
múi bưởi 
muối bưởi 
A 
múi bưỡi 
B 
múi bưởi 
B 
C 
D 
A 
Câu 2: Em hãy chọn chữ cái đứng trước từ viết đúng chính tả? 
tiến hát 
tiếng hác 
tiếng hát 
A 
tiến hác 
tiếng hát 
C 
B 
C 
D 
A 
 Câu 3: Em hãy chọn chữ cái đứng trước từ viết đúng chính tả? 
ngẹn ngào 
n ghẹn ngào 
n ghẹn nghào 
A 
n ghẹng ngào 
B 
n ghẹn ngào 
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021 
Chính tả 
Nghe-viết: Quê hương ruột thịt 
Lỗi: 
 Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa 
 Anh Đức 
Quê hương ruột thịt 
SGK/78 
 Trả lời các câu hỏi: 
 * Trong bài văn, những dấu câu nào được sử dụng? 
 Dấu chấm, dấu phẩy và dấu ba chấm. 
 * Những chữ nào trong bài được viết hoa? 
Quê hương ruột thịt 
 Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa 
Anh Đức 
* Vì sao chị Sứ rất yêu quê hương mình? 
Vì đó là nơi chị sinh ra và lớn lên, là nơi có lời hát ru con của mẹ chị và của cả chị. 
 Trả lời các câu hỏi: 
 * Tại sao những chữ đó được viết hoa? 
 Vì đó là những chữ đầu tên bài văn, những chữ đầu câu và tên riêng. 
 Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa 
 Anh Đức 
Quê hương ruột thịt 
Hướng dẫn viết từ khó 
d a dẻ 
b iết bao 
t rái sai 
n gày xưa 
 * Lưu ý viết bài: 
 Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa 
 Anh Đức 
Quê hương ruột thịt 
VIẾT BÀI 
* Bài tập: Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai , 3 từ chứa tiếng có vần oay . 
Chứa tiếng có vần oai : khoai, khoan khoái, ngoại, toại nguyện, phá hoại, quả xoài, thoai thoải, thoải mái 
Chứa tiếng có vần oay : xoay, xoáy, ngoáy, ngọ ngoạy, hí hoáy, loay hoay 
Hoàn thành bài 3 sgk trang 78 và làm VBT Tiếng Việt trang 47, 48. 
- Chuẩn bị bài : Quê hương. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dien_tu_tieng_viet_khoi_3_phan_mon_chinh_ta_tuan_1.pptx