Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 Phân môn Chính tả - Tuần 11: Nghe viết: Tiếng hò trên sông - Năm học 2021-2022

Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 Phân môn Chính tả - Tuần 11: Nghe viết: Tiếng hò trên sông - Năm học 2021-2022

Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại

 

pptx 16 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 Phân môn Chính tả - Tuần 11: Nghe viết: Tiếng hò trên sông - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC EM 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY 
Tiếng hò trên sông 
Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021 
Chính tả( Nghe – viết 
Th ứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021 
Chính tả(Nghe – viết) 
 Tiếng hò trên sông 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe 
như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. 
 Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng đưa đến 
 những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông 
 giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại. 
Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho tác giả những hình ảnh gì? 
Điệu hò chèo thuyền của chị Gái làm cho tác giả nghĩ đến quê hương với hình ảnh cơn gió chiều và con sông Thu Bồn 
Tiếng hò trên sông 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại 
 Võ Quảng 
Tiếng hò trên sông 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại 
 Võ Quảng 
Đoạn văn gồm mấy câu? 
Những chữ nào trong bài viết hoa? 
4 câu 
Các chữ đầu câu, đầu đoạn, 
 tên riêng 
Tiếng hò trên sông 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại 
 Võ Quảng 
Đoạn văn gồm mấy câu? 
Những chữ nào trong bài viết hoa? 
4 câu 
Các chữ đầu câu, đầu đoạn, 
 tên riêng 
chèo thuyền 
lơ lửng 
giống 
Thu Bồn 
Viết 
 từ khó 
Tiếng hò trên sông 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại 
 Võ Quảng 
Gái 
VIẾT CHÍNH TẢ 
Th ứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021 
Chính tả(Nghe – viết) 
 Tiếng hò trên sông 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe 
như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. 
 Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng đưa đến 
 những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông 
 giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại. 
BÀI TẬP 
Bài 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 
BÀI TẬP 
a/.(cong, coong): 
chuông xe đạp kêu kính ; vẽ đường  
b/.(xong, xoong): 
làm.việc, cái 
coong 
xoong 
cong 
xong 
Bài 3: Thi tìm đúng và nhanh: 
BÀI TẬP 
a/ Từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s . 
M: sông, chim sẻ. 
Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất, có tiếng bắt đầu bằng x 
M: xào nấu, xanh xao 
Bài 3: Thi tìm đúng và nhanh: 
BÀI TẬP 
 s ách, s ổ, s ông, (lá) s ả, (cây) s ấu, (chim) s ẻ, s ườn (núi), (xương) s ườn, s ân, (cái) s àng, (cây) s úng, (hoa) s en, ... 
 x a x ôi, x a hoa, x a lánh, x ả thân, x ác x ơ, x ám x ịt, x anh, x anh x ao, x ao x ác, x áo trộn, x át gạo, x ay lúa, x ắn tay, x ây dựng, ... 
DẶN DÒ 
Tự viết lại các lĕ sai trong bài 
 Đ nj và chuẩn bị trư ϐ bài sau. 
Cảm ơn các con 
đã lắng nghe bài học! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_tieng_viet_lop_3_phan_mon_chinh_ta_tuan_11_ngh.pptx