Bài giảng môn Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 12: Nghe viết: Chiều trên Sông Hương - Năm học 2021-2022

Bài giảng môn Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 12: Nghe viết: Chiều trên Sông Hương - Năm học 2021-2022

1. Tác giả tả những hình ảnh và âm thanh nào trên sông Hương?

- Khói thả nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng.

2. Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ?

+ Những chữ viết hoa : Chiều, Cuối, Phía, Đâu,Hương, Huế, Cồn Hến.

+ Phải viết hoa vì chữ đầu tên bài và chữ đầu câu, tên riêng.

 

ppt 10 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 12: Nghe viết: Chiều trên Sông Hương - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHA HỐ 
Chính tả: 
CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG 
KHỞI ĐỘNG 
- Viết 2 từ có vần ươn. 
* Con lươn, vườn cây. 
- Viết 2 từ có vần ương. 
* Khai trương, xưởng may. 
Thứ Ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
	 Chính tả: 
Nghe – viết: Chiều trên sông Hương 
Chiều trên sông Hương 
	Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn 
 Hoàng Phủ Ngọc Tường 
1. Tác giả tả những hình ảnh và âm thanh nào trên sông Hương? 
- Khói thả nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng. 
2. Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ? 
+ Những chữ viết hoa : Chiều, Cuối, Phía, Đâu,Hương, Huế, Cồn Hến. 
+ Phải viết hoa vì chữ đầu tên bài và chữ đầu câu, tên riêng. 
Luyện viết 
yên tĩnh 
 nghi ngút 
khúc quanh 
tre trúc 
Thứ Ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
	 Chính tả: 
Nghe – viết: Chiều trên sông Hương 
	Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn 
 Hoàng Phủ Ngọc Tường 
1. Điền oc hay ooc vào chỗ trống ? 
con s...... mặc quần s...... 
cần cẩu m...... hàng kéo xe rơ-m....... 
óc 
óoc 
óc 
óoc 
2 . Viết lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng: 
Để nguyên – giúp bác nhà nông Là các chữ: 
 Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà. 1. ..... 
 Thêm sắc từ lúa mà ra 2. . 
 Đố bạn đoán được đó là chữ chi? 3. . 
trâu 
trầu 
trấu 
b) Quen gọi là hạt 
 Chẳng nở thành cây 
 Nhà cao nhà đẹp 
 Dùng tôi để xây. Là hạt: .. 
cát 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_viet_khoi_3_tuan_12_nghe_hat_chieu_tren.ppt