Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Tiếng ru - Năm học 2021-2022

Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Tiếng ru - Năm học 2021-2022

Bài tập 2. Tìm các từ:

b/ Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau:

- (Sóng nước) nỗi lên rất mạnh, từng lớp nối tiếp nhau.

- Nơi nuôi, nhốt các con vật.

- Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt.

 

ppt 17 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Tiếng ru - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
Chính tả ( nhớ – viết) 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
* Viết:Xịch tới ,quá quắt ,mếu máo 
*Con người muốn sống phải làm gì? 
Con người muốn sống phải biết yêu thương đồng loại. 
	 Con ong làm mật, yêu hoa 
	Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
	 Con người muốn sống, con ơi 
	Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
	 Một ngôi sao, chẳng sáng đêm 
	Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. 
	 Một người – đâu phải nhân gian? 
	Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Tiếng ru 
Chính tả ( nhớ – viết) 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021 
	 Con ong làm mật, yêu hoa 
	Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
	 Con người muốn sống, con ơi 
	Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
	 Một ngôi sao, chẳng sáng đêm 
	Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. 
	 Một người – đâu phải nhân gian? 
	Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
- Bài thơ khuyên con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí. 
*Đoạn thơ khuyên chúng ta điều gì? 
Tiếng ru 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ – viết) 
* Bài thơ viết theo thể thơ gì? 
- Bài thơ viết theo thể thơ lục bát. 
	 Con ong làm mật, yêu hoa 
	Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
	 Con người muốn sống, con ơi 
	Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
	 Một ngôi sao, chẳng sáng đêm 
	Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. 
	 Một người – đâu phải nhân gian? 
	Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Tiếng ru 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ – viết) 
* Cách trình bày bài thơ lục bát có điểm gì cần chú ý? 
- Dòng 6 chữ viết cách lề vở 2 ô tập. Dòng 8 chữ viết cách lề vở 1 ô tập. 
	 Con ong làm mật, yêu hoa 
	Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
	 Con người muốn sống, con ơi 
	Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
	 Một ngôi sao, chẳng sáng đêm 
	Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. 
	 Một người – đâu phải nhân gian? 
	Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Tiếng ru 
Thứ sáu ngày .. tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ – viết) 
*Trong bài có những dấu câu nào? 
- Dấu phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi. 
	 Con ong làm mật, yêu hoa 
	Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
	 Con người muốn sống, con ơi 
	Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
	 Một ngôi sao, chẳng sáng đêm 
	Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. 
	 Một người – đâu phải nhân gian? 
	Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Tiếng ru 
Thứ sáu ngày .. tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ – viết) 
Thứ sáu ngày .. tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
* Các chữ đầu dòng thơ viết như thế nào? 
- Các chữ cái đầu dòng phải viết hoa. 
	 Con ong làm mật, yêu hoa 
	Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
	 Con người muốn sống, con ơi 
	Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
	 Một ngôi sao, chẳng sáng đêm 
	Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. 
	 Một người – đâu phải nhân gian? 
	Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
	 Con ong làm mật, yêu hoa 
	Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
	 Con người muốn sống, con ơi 
	Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
	 Một ngôi sao, chẳng sáng đêm 
	Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. 
	 Một người – đâu phải nhân gian? 
	Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
HS đọc thầm, tìm từ khó viết, dễ viết sai. 
Thứ sáu ngày .. tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
	 Con ong làm mật, yêu hoa 
	Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
	 Con người muốn sống, con ơi 
	Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
	 Một ngôi sao, chẳng sáng đêm 
	Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. 
	 Một người – đâu phải nhân gian? 
	Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Thứ sáu ngày .. tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
	 HS VIẾT BÀI VÀO VỞ 
Thứ sáu ngày  tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
Tố Hữu 
Bài tập 2. Tìm các từ: 
b/ Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông , có nghĩa như sau: 
- (Sóng nước) nỗi lên rất mạnh, từng lớp nối tiếp nhau. 
- Nơi nuôi, nhốt các con vật. 
- Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt. 
Thứ sáu ngày  tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
Tố Hữu 
Bài tập 2. Tìm các từ: 
b/ Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông , có nghĩa như sau: 
- (Sóng nước) nỗi lên rất mạnh, từng lớp nối tiếp nhau. 
- Nơi nuôi, nhốt các con vật. 
- Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt. 
 cuồn cuộn 
 chuồng 
 luống 
  
  
  
Thứ sáu ngày  tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
Tố Hữu 
Thứ sáu ngày  tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
Tố Hữu 
Thứ sáu ngày .. tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
Tố Hữu 
Củng cố -dặn dò 
-Về nhà viết lại những từ viết chưa đúng 
CHÚC CÁC CON HỌC TỐT TIẾT SAU 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_viet_lop_3_tuan_8_bai_tieng_ru_nam_hoc_2.ppt