Bài giảng Tiếng Việt 3 - Tuần 7, Bài: Trận bóng dưới lòng đường - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt  3 - Tuần 7, Bài: Trận bóng dưới lòng đường - Năm học 2021-2022

Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội:

Thật là quá quắt!

 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo:

- Ông ơi cụ ơi ! Cháu xin lỗi cụ.

 

ppt 12 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 71Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 3 - Tuần 7, Bài: Trận bóng dưới lòng đường - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
 TRƯỜNG TH BÌNH MỸ 2 
Chính tả : 
Trận bóng dưới lòng đường 
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 
Chính tả : 
Trận bóng dưới lòng đường 
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 
Mục tiêu: 
Nhìn - viết, trình bày đúng đoạn văn trong bài: Trận bóng d ư ới lòng đ ư ờng . 
Biết viết hoa các chữ đầu dòng, ghi đúng các dấu câu trong đoạn. 
Giáo dục tính cẩn thận, chính xác 
 Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: 
 - Thật là quá quắt! 
 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: 
 - Ông ơi cụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 
 NGUYỄN MINH 
Trận bóng dưới lòng đường 
Chính tả : 
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 
- Vì sao Quang lại ân hận sau sự việc mình đã gây ra? 
+ Vì cậu thấy cái lưng còng của ông cụ giống ông nội mình. 
Trận bóng dưới lòng đường 
Tìm hiểu bài 
Chính tả : 
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 
Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: 
 - Thật là quá quắt! 
 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: 
 - Ông ơi cụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 
 NGUYỄN MINH 
Trận bóng dưới lòng đường 
Tìm hiểu bài 
Chính tả : 
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 
Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: 
 - Thật là quá quắt! 
 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: 
 - Ông ơi cụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 
 NGUYỄN MINH 
- Sau đó Quang đã làm gì? 
+ Cậu vừa chạy theo chiếc xích lô vừa mếu máo xin lỗi cụ. 
Trận bóng dưới lòng đường 
Tìm hiểu bài 
Chính tả : 
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 
M ột chiếc xích lô xịch tới. B ác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: 
 - T hật là quá quắt! 
 Q uang sợ tái cả người. B ỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. C ậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: 
 - Ô ng ơi cụ ơi! C háu xin lỗi cụ. 
 NGUYỄN MINH 
- Những từ nào trong bài phải viết hoa? 
+ Những chữ đầu đoạn, đầu câu và tên riêng 
Viết từ khó: 
xích lô 
lưng còng 
quá quắt 
Chính tả 
Trận bóng dưới lòng đường 
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 
bực bội 
mếu máo 
 Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội : 
Thật là quá quắt ! 
 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo : 
- Ông ơi cụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 
 NGUYỄN MINH 
Chính tả ( nghe – viết) 
Trận bóng dưới lòng đường 
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 
1- Tư thế ngồi viết: 
- Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn. 
- Đầu hơi cúi. 
- Mắt cách vở khoảng 25 đến 30 cm. 
- Tay phải cầm bút. 
- Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ. 
- Hai chân để song song thoải mái. 
2-Cách cầm bút: 
- Cầm bút bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. 
- Khi viết, dùng 3 ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải, cán bút nghiêng về phía bên phải, cổ tay, khuỷu tay và cánh tay cử động mềm mại, thoải mái; 
- Không nên cầm bút tay trái. 
VIẾT CHÍNH TẢ 
Chính tả ( nghe – viết) 
Trận bóng dưới lòng đường 
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_3_tuan_7_bai_tran_bong_duoi_long_duong.ppt