Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022

Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt

pptx 9 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng tròn trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHỞI ĐỘNG 
B 
C 
A 
Câu 1: Em hãy chọn chữ cái đứng trước từ viết đúng chính tả? 
Quần sóc 
Quần sóoc 
Quần sót 
A 
B 
Quần sóoc 
B 
C 
A 
Câu 2: Em hãy chọn chữ cái đứng trước từ viết đúng chính tả? 
tiến súi 
tiếng sối 
tiếng suối 
A 
C 
tiếng suối 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 
Chính tả 
SGK/105 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
Hướng dẫn viết từ khó 
l ăn tăn 
n gào ngạt 
c hiều gió 
r ập rình 
mênh mông 
t rong vắt 
* Bài tập 1: 
đường đi khúc kh.., gầy khẳng kh.., kh.. tay 
uỷu 
iu 
uỷu 
Điền vào chỗ trống iu hay uyu ? 
Bài tập (2a): 
a/ -Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng. 
 (Là con gì?) 
Con ruồi 
Viết lời giải các câu đố sau: 
-Sông không đến, bến không vào 
Lơ lửng giữa trời mà sao có nước. 
 (Là quả gì?) 
-Vừa bằng cái nong 
Cả làng đong chẳng hết. 
 (Là cái gì?) 
Quả dừa 
Cái giếng 
 Là 
 Là 
 Là 
H ư ớng dẫn học ở nhà 
“ Vàm Cỏ Đông” 
Viết lại các từ đã viết sai 
Chuẩn bị bài sau: 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_khoi_3_tuan_13_bai_dem_trang_tron_tren.pptx