Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 13: Nghe viết Đêm trăng trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 13: Nghe viết Đêm trăng trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022

Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng toả sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đoá hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt

 

ppt 9 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 13: Nghe viết Đêm trăng trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Viết từ vào bảng con: 
Chính tả 
l ư ời nhác 
nhút nhát 
: Cảnh đẹp non sông 
Kiểm tra bài cũ 
khát nước 
khác nhau 
Thứ ba ngày 09 tháng 11 năm 2021 
 Chính tả 
ĐÊM TRĂNG TRÊN HỒ TÂY 
Đêm trăng Hồ Tây 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
Nghe - viết 
Thứ ba ngày 09 tháng 11 năm 2021 
	 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng t oả sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đ oá hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
	 Phan Kế Bính 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
Nghe - viết 
Thứ ba ngày 09 tháng 11 năm 2021 
	 Hồ về thu, nước trong vắt , mênh mông. Trăng t oả sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn . Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình . Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đ oá hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
	 Phan Kế Bính 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
Nghe - viết 
Thứ ba ngày 09 tháng 11 năm 2021 
	 Hồ về thu, .. , mênh mông. Trăng t oả sáng  . Thuyền ra khỏi bờ  , sóng vỗ rập rình. Một lát,  . Bấy giờ, .. nhưng vẫn còn .. . Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
	 Phan Kế Bính 
* Bài tập 1: 
đường đi khúc kh.., gầy khẳng kh.., 
 kh.. tay 
uỷu 
iu 
uỷu 
Điền vào chỗ trống iu hay uyu ? 
* Bài tập (2a): 
a/ -Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng. 
 (Là con gì?) 
Con ruồi 
Viết lời giải các câu đố sau: 
- Sông không đến, bến không vào 
Lơ lửng giữa trời mà sao có nước. 
 (Là quả gì?) 
- Vừa bằng cái nong 
Cả làng đong chẳng hết. 
 (Là cái gì?) 
Quả dừa 
Cái giếng 
Củng cố, 
dặn dò 
Về nhà xem lại bài 
C huẩn bị bài tiếp theo: Vàm Cỏ Đông 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_khoi_3_tuan_13_nghe_viet_dem_trang_tron.ppt